torsdag den 28. februar 2013

Der er ulve overalt - ELler næsten! Vælgerreaktionen på regeringens vækstpakke?

Man skal ikke være for sikker på, hvordan den såkaldt almindelige vælger reagerer på regeringens asociale vækst pakke. Og derfor ikke tage for givet, at regeringen taber (markant) på dette!
For det første er befolkningen vænnet til gennem mere end 10 år, at man banker forskellige minoritets grupper og ikke er solidariske med andre end sig selv, samt at liberalistisk frisætning af markedet uden grøn regulering og frit valg på alle hylder løser alle økonomiske, sociale og miljømæssige problemer.
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html
Denne psykologiske mekanisme kan dårligt overvurderes, her havde Anders Fogh ret, det gælder om at ændre folk i hovederne først, derefter kan man ændre politikken. De 10 år med VKO ændrede folk så meget i hovederne, så de nu (måske) er parate til S-SF-R 'rockerklubbens' gennembankning af svage grupper og kryberi overfor storkapitalen med udsigtsløse erhvervs skattelettelser og Mærsk’ fortsatte ’røveri’ i Nordsøen, samt fortsat accept af udsigten til en klima- og miljømæssig katastrofe for kommende generationer. Det paradoksale er, at det er en S-SF-R regering, der nu søger at høsten frugten af de frø VKO regeringen systematisk har sået gennem 10år!
Her kommer det andet forhold ind, at et flertal af vælgerne ved valget sep. 2011 stemte for en anden politik, hvor det fælles blev sat i front i form af styrkelse af velfærdssamfundet og satsning på grøn omstilling frem for og over for individualistiske skattelettelser top-down, markedets miljømæssige amokløb samt fortsat 'gennembankning' af minoriteter som udlændinge.
Men skuffelsen og raseriet over S-SF's kolossale politiske forræderi overfor netop denne tilbagevenden af den 'overgemte' gamle solidaritet og satsning på det fælles hos et flertal af vælgerne, som det ikke helt var lykkedes 10års VKO at smadre, førte til, at massive vælgergrupper flygtede fra S-SF til og/eller tilbage til Løkke, Venstre eller mere 'socialt' DF (eller til EL).
Når den økonomiske politik alligevel ikke kunne være anderledes end VKO's - og disse vælgere altså havde ladet sig narre af Thorning & Co.'s løgnagtige løfter og nedrakning af VKO - ja så kunne man lige så godt vende sig (tilbage) til Løkke, eller DF i håbet om lidt social bremseklods på Løkke og droppe solidariteten, det fælles og grøn omstilling og acceptere, at man først og fremmest måtte hytte sig selv her og nu og lade Fanden tage de sidste og overlade ens børn og børnebørn til deres egen klimakatastrofe - og/eller få straffet S-SF, samtidigt!
(Nu er der sågar kommet såkaldt videnskabeligt belæg for disse antagelser i Garps hjemmeservice: http://www.b.dk/politiko/arbejderne-traekker-mod-venstre-og-df. Valgforsker Rune Stubager "påpeger, at selv om det lyder bagvendt, skal regeringen derfor føre en mere rød og venstreorienteret politik for at vinde arbejderne tilbage fra blå blok.")
Når politikerne fra S-SF-R nu klart har vist, at de hverken vil eller kan levere nye grønne private arbejdspladser og flere miljømæssigt bløde offentlige arbejdspladser som lovet - erhvervs pakkens øgede CO2 bl.a. fra den vanvittigt stigende og stærkt forurenende lastbiltrafik, som slipper for de lovede miljøafgifter, taler sit eget tydelige sprog - ja så må man som individ (og vælger) satse på, at man selv her og nu kan få arbejde i den uregulerede privatsektor, selv om denne er uden grøn styring, og køre videre i den 'fælles' individualistiske jagt på yderligere stigning i det materielle private overforbrug frem for klimablød offentlig velfærd og grøn omstilling.
Nå ja og så kan det jo være man også accepterer, at politik er befængt med en stor portion forræderi, løgn og spin, og udfra al det kan man såmænd godt forvente en resignation og accept af Corydon og regeringens rædselsfulde adfærd – OG dette vil faktisk være det mest skræmmende ved S-SF’s infame forræderi, at befolkningsflertallet opgiver og tværtimod fortsætter den psykologiske deroute ud i individualistisk selvdestruktiv social og klimamæssig adfærd!
Så paradoksalt nok må man faktisk håbe, at befolkningens sunde vurderings evne ikke er så smadret, at de i resignation belønner regeringen for dens forræderi, men risikoen for, at skaden allerede er sket, er på den anden side markant - også fordi, hvad skal folk efterhånden stille op eller vende sig imod, der er ulve overalt  - ELler næsten!
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

fredag den 22. februar 2013

Nudansk mentalitet!

http://www.b.dk/nationalt/hver-tredje-dansker-kontanthjaelpen-er-for-hoej
Den forrige VKO regering startede med at isolere og stigmatisere udlændinge og dermed anført af DF hamrer på udlændingepolitikken og udlændinge med befolkningens delvise og/eller stiltiende accept gennem 10år.
Så var jorden tilsyneladende gødet, i hvert fald har den nuværende S-SF-R regering forfinet og systematiseret svineriet og tager den ene befolknings minoritet eller mindretal ud, isolerer dem fra resten befolkningen og tæsker løs på dem uden at møde nævneværdig modstand fra resten af den skræmte og kujonagtige befolkningsflertal, der gennem 10 år har lært, at det er sådan man gør, del og hersk.
Først var det nedslidte efterlønnere og flexjobbere der stod for skud, så var det bredt taget folk udenfor arbejdsmarkedet, der fik en med spaden med skattereformen, så kom turen til de arbejdsløse efter et ½års fredning, og nu står de syge og de unge SU modtagere og kontanthjælpsmodtagere for tur, og ind imellem har SAS ansatte og lærere stået og står for tur til at blive udgrænset og gennem banket af S-SF-R 'rockerklubben' med den åh så runde, ’dygtige’ Corydon i spidsen - nu med rygmærke!
Udover de økonomiske pisk, regering og folketing lystigt uddeler til især socialgruppe IV og V, men også til andre udvalgte mindretal, så skaber det et infamt mentalt klima i samfundet, en gennemført rå opinion og en mental kultur, der som en isnende kulde efterhånden gennemsyrer alle samfundets porer, fra de afstumpede fantaster i LA og ’Saxobank’ over Vestagers overklasseløg til socialdemokrater med Corydon, Frederiksen og Thorning i spidsen, hvis politik har det til fælles, udover svineriet overfor samfundets svageste, at de nærmest syntes besat af, at friholde sig selv og klassekammerater for økonomiske byrder og krisens omkostninger, men tværtimod med hvert eneste tiltag rager til sig selv på bekostning af alle grupper under dem selv, men absolut ingen over - senest skal erhvervslivet have unyttige skattelettelser betalt af SU og kontanthjælpsmodtagere -, og de slipper af sted med det!
Og det infame kryberi for magten fortsætter, samtidig med der sparkes nedad på de svageste:
http://epn.dk/brancher/energi/olie/article5221914.ece
http://shippingwatch.dk/Offshore/article5221464.ece
Og her seneste empiriske materiale:
http://politiken.dk/tjek/penge/ECE1913044/privatoekonomisk-status-roede-skattelettelser-til-hoejtloennede/
S-SF-R gentager med hele deres politik den psykologiske kerne i al Fascisme, Nazisme og Stalinisme: krybe opad og sparke nedad!
OG så indrømmer de/regeringen ydermere, at de nu med den sidste erhvervs pakkes øgede udslip af CO2 har i sinde at sørge for, at vores børn og børnebørn får et endnu mere utåleligt liv, for at de selv og deres klassekammerater fortsat kan vælte sig i umådeholdent privatforbrug!
“Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.
Martin Niemöller (1892-1984)”
http://www.garps-verden.com/2012/03/det-neoliberalistiske-asociale-skre-og.html

http://www.information.dk/telegram/453630?page=1#comment-681334
Det er det forudsigeligt resultat af den infame småborgelige udgrænsning af bestemte grupper i det danske samfund en efter en, som VKO startede men som nævnt er udvidet dramatisk og forfinet af S-SF-R regeringen med 'rockertyper' som Corydon i spidsen, og som selvfølgelig vil have sin effekt også hos nutidens befolkning, i krisetider som nu, og som tidligere i historien!
De er IKKE som os andre (som er, alle de mentale underskudsforretninger i det her samfund!), de arbejder ikke som os, de ser ikke ud som os, de har ikke samme religion som os, eller hudfarve eller fanden og hans pumpestok!
I øvrigt er infamiteten efterhånden så udbredt, så selv Information deltager i festlighederne med kryberi for udgrænsningens kerne, startet af VKO med O i spidsen, så Information heller ikke længere kan finde ud af, at tale om befolkningen, men nu uden omtanke eller med deltager i det kvalmende fælles mediestunt: 'Danskerne er ikke i tvivl: Lærerne skal arbejde mere'.
Til ære for 'idioternes' manglende fatteevne, og dem bliver der tilsyneladende stadig flere af, ser det ud til, kan man for mig gerne tilføje ’i Danmark’ efter befolkningen!
For det første vil jeg, og sikkert en del andre, meget have mig frabedt at blive taget til indtægt for den klamme forsamling af 'små skiderikker', der mener, de selv er de eneste, der bestiller noget eller nok, ligesom jeg forhåbentlig i 30'erne ville have frabedt mig, at blive inkluderet i den 'germanske races' verbale svineri, der som bekendt siden blev til handlingernes ditto! Læs gerne LTI – nej det er IKKE ’noget frækt’.
For det andet er befolkningen i tvivl 'klaphat', som har lavet overskriften, som det fremgår af artiklens 'Næsten halvdelen' mener ....!
Hvordan fanden man kan få under halvdelen til at blive til, at danskerne ikke er i tvivl kan kun forklares med kryberi for udgrænsningens logik på dele af Information? Nej lade os følge tumpelogikken, journalisterne på Information er ikke i tvivl, jorden er flad, eller de fatter ikke selv den simpleste statistiske metode, for at sikre sig at få en smule fornuft ud af at spørge folk!
Når nu 2/3 mener, lærerne skal undervise mere, er det jo ikke ensbetydende med, at 2/3 af befolkningen er ’idioter’, der mener, lærerne ikke bestiller lige så meget, som dem selv, derfor ’kontrolspørgsmål(et)’, der så viser, at ’idiot frekvensen’ statistisk set 'kun' er under halvdelen af BEFOLKNINGEN I DANMARK, så er alle vist med også på Information!
Vorherre eller hvem man nu tror på bevare os for mediernes - herunder altså Informations - indskrænkede deltagelse i igangsætningen af et historisk da capo, hvad enten det nu bliver som endnu en tragedie eller som en rendyrket farce!

tirsdag den 19. februar 2013

Fortløbende analyse af Venstrefløjen og S(R)

I forbindelse med debatten om EU finansskatten er der begyndt rumlerier i SF’s bagland om, at SF snarest bør træde ud af regeringen.
Det lyder jo umiddelbart som en fornuftig aktion, men den bør alligevel overvejes, hvis ikke det ligger helt klart, hvad partiet vil bruge en sådan udtræden til.
Hvis det kun bliver et spørgsmål om, at sidde i regeringen og blive kørt over af SR damptromlen eller at stå udenfor regeringen og som EL blive kørt over af samme SR damptromle, ja så kan det stort set komme ud på et.
Hvis ikke en udtræden kombineres med et strategisk opgør på Venstrefløjen med SR alliancen, så er det en ligegyldig markering uden reel politisk substans - at SF udtræder af regeringen.
Det betyder selvfølgelig også et reelt opgør i både SF og EL med den overfladiske antagelse, at fordi man er enig med R om udlændinge-, miljø-, uddannelsespolitik mv., at så er der basis for et regeringssamarbejde med eller status som parlamentarisk rygdækning for en SR regering eller en S mindretalsregering baseret på R.
Denne overfladiske antagelse overser helt den fundamentale forskel i økonomisk politik, som afspejler sig direkte i de nævnte andre politikområder, så den enighed der er på disse områder reelt og stort set ophæves af uenigheden om den økonomiske politik.
Både den nuværende såkaldte SU-reform samt fjernelsen af starthjælp mv. (som især havde betydning for udlændinge) ved regeringens start, hvorefter angrebet på de samme udlændinge samt andre danske kontanthjælpsmodtagere umiddelbart efter satte ind, viser dette med al tydelighed.
Og skulle det ikke være nok, kan enhver overbevise sig om det samme, når det gælder miljø- og klimapolitik, hvor klimabløde offentlige tiltag og investeringer tilsidesættes for privatproduktion af…(?) ja formodentlig fladskærme, rejser, biler, samtalekøkkener ’and you name it’. Det samme gælder de grønne investeringsplaner, som fremført af SF (ved Ole Sohn!) i valgkampen og siden af EL sidste sommer, der efterfølgende erstattes af borgerlige rammebetingelser for erhvervslivet.
Må jeg i øvrigt anbefale Ove Kaj Pedersens bog 'Konkurrencestaten', hvis man vil se en god, konkretiseret men legitimerende gennemgang af den udbudsøkonomiske (nyliberalistiske) politik den nuværende regering ukritisk fører, den er tæt på at være som kalkeret af fra bogen!
Pointen er IKKE at tildele R alt ansvar for dette, som det udføres nu, er ansvaret den samlede S-SF-R regerings, uafhængigt af med hvilken lyst man deltager i festlighederne. Man kan heller ikke i regeringssammenhæng være ’halvt gravid’!
Pointen er derimod, at S i en parlamentarisk sammenhæng med R er hovedproblemet, som især SF men også EL helt har undervurderet. Dette problem, som altid har været til stede for venstrefløjen (se:http://www.garps-verden.com/1996/10/bestiltoplg-til-hb-mdet-26-2710-96-om.html) er blevet voldsomt forstærket af den ændring som partiet R har gennemgået de sidste 30-40år, (se: http://www.garps-verden.com/2012/03/kritisk-sammenfatning-af-sfs-samarbejde.html) kombineret med den voldsomme svækkelse i arbejderklassens betingelser og styrke, som den nyliberalistiske damptromle i samme tidsrum, dvs. siden 80'erne, har forårsaget, og hvor R klart har valgt at støtte denne udvikling ideologisk og politisk.
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
Dernæst er det nødvendigt, at Venstrefløjen foretager et historisk opgør med forståelsen af socialdemokraterne. Den svækkelse af socialdemokraterne og deres traditionelle keynesiansk inspirerede økonomiske politik, som har været en kendsgerning siden 1980’erne i DK og internationalt har medført en kraftig højredrejning hos socialdemokraterne af deres økonomiske politik til nu at være forskellige varianter over en stadig tydeligere neoliberalistisk økonomisk politik, eksemplarisk tydelig med den nuværende S-SF-R regering.
Den norske vestrefløjs fagforeningsrådgiver og forfatter Asbjørn Wahl formulerede resultatet heraf således for nylig i et foredrag arrangeret af Transform Danmark (en dansk afdeling af det europæiske Transform Europe), ”Venstrefløjen i regering”:
”De tradisjonelle sosialdemokratiske partiene kan ikke lenger sies å tilhøre venstresiden. (Men) Historien, tradisjoner og sosial basis skiller dem fra andre pro-kapitalistiske partier.”
Det sidste udsagn minder imidlertid om det, man bruger om ens gamle bil: ’Den kører nu kun på renommeet!’
Så meget mere som udsagnet om, at den sociale basis skulle adskille socialdemokrater fra andre pro-kapitalistiske partier, bliver mere og mere ude af trit med virkeligheden, læs: den måde arbejderklassen stemmer på. Dette gælder også selvom den organiserede men stærkt svækkede fagbevægelse ’under stigende protest’ stadig støtter socialdemokraterne.
Asbjørn Wahl: ”Å gjennomføre en venstreradikal politikk i en slik situasjon vil kreve sosiale bevegelser med en enorm styrke utenfor parlamentet. Dette har ikke vært tilfelle de siste 20-30 årene – snarere har de vært på defensiven. Strategien ”med en fot i regjering og den
andre utenfor” (PCF) har mislyktes.”
Det giver således ingen mening som kredse i EL at mane den gamle strategi frem om at kompensere for eller basere sin parlamentariske politik på forventning om eller satsning på mobilisering udenomsparlamentarisk, denne mulighed er lige så svækket som den parlamentariske front, de supplerer således desværre hinanden.
Venstrefløjens arbejde parlamentarisk og udenomsparlamentarisk i Vesteuropa har historisk stort set altid redet på ryggen af den socialdemokratiske arbejderbevægelses to (tidligere tre) strengede model om Socialdemokrati og Fagbevægelse, som en korrigerende ’lillebror’, hvis hele politik har hvilet på denne dobbeltstrategi, men modsat socialdemokraterne med det indbyggede dogme fra 70'erne (især søsat af VS og tildels videreført af EL), at det så og sige var 'finere' mere revolutionært osv. at arbejde udenomsparlamentarisk end parlamentarisk, dog uden nogen videre overbevisende argumentation bag udover en påstand om, at staten var/er kapitalistisk, som om samfundet udenom ikke var/er det! Samme misforståelse har været en del af modstanden mod EU, at EU var 'storkapitalens' værk, igen som om denne ikke var bestemmende i DK ligeså, eller....?
Det har samtidig ligget bag og mere eller mindre fastholdt EL i denne misforståelse, i dette dogme, som SF gjorde op med eller rettere nyformulerede allerede i 80'erne, at man skulle fortsætte med at følge Preben Vilhelms og VS gamle letkøbte konsekvens af den udenomsparlamentariske politiks forrang, at man i folketinget 'gik imod den mindste forringelse og ind for den mindste forbedering' for arbejderklassen.
Det medførte selvfølgelig, at man pålagde sig selv en meget begrænset indflydelse i folketinget, da den meste lovgivning mv. selvklart ville indeholde både forbedringer og forringelser, i det mindste så længe man ikke som parti alene havde 90 mandater, og med Venstrefløjens vanlige evne til politisk spredning, ja så formodentlig selv herefter!
Ideen bag den udenomsparlamentariske politiks forrang i Dannevang havde imidlertid den pointe, at Venstrefløjen skulle bæres ind i parlamentet af folkelige bevægelser med fagbevægelsen i spidsen, og være disses talerør, hvilket dog stadig ikke forklarer, hvorfor den magt man derved fik ikke skulle bruges optimalt men følge den mindste fællesnævners logik!
Fortsættes løbende.............eller som i den gamle Soap serie,"Er De forvirret, så følge med i næste afsnit!"

søndag den 10. februar 2013

Utøya og Hedegaard!.

Det Breivik i sit syge politiske hoved udtænkte, eller hvad man nu skal kalde det, var:
At de socialdemokratiske o.a politikere var de ansvarlige for indvandring og flygtninge af muslimer mv. til de vestlige lande, herunder Norge. Dette ville medføre civilisationskrig enten som direkte følge af denne tilgang af muslimer og/eller fordi civilisationskrigen allerede var i gang ’world wide’ og derfor blev indført med muslimerne så at sige.
Det var følgelig disse ansvarlige politikere, der skulle rammes direkte – med bombe sprængningen i Oslo af regerings bygningerne.
Men ikke kun disse ’skyldige’ skulle udraderes, men vigtigere og især deres efterkommere, deres fremtidige stedfortrædere, dvs. fremtidens socialdemokratiske politikere, og måske – det anede psykopaten intet om! - kommende modstandere i civilisationskrigen skulle først og fremmest fjernes.
Det svarer til, at manden der forsøgte at dræbe, ’den skyldige’ (i idiotens øjne) Lars Hedegaard også havde planlagt efterfølgende, at dræbe ikke Lars Hedegaards børn, hvis han har nogle, men en række helt tilfældige medlemmer af Venstres eller Dansk Folkepartis ungdom eller lignende.
Når derfor en Sørine Godtfredsen og andre mere end antydede en lige så forskruet tankegang som Breiviks, ’at de selv var ude om det’, de ’politikerne’ mv. der havde åbnet op for portene til indvandring og flygtningestrømme af muslimer, så sprang de ikke kun på Breiviks sindssyge logik med at straffe ’de skyldige’, men også med at straffe ’fremtidens skyldige’, altså så at sige på forventet efterbevilling, at nedskyde mennesker der absolut intet havde bedrevet, men skulle udryddes alene på hvad de måtte finde på at mene, ytre og foretage af handlinger engang i fremtiden, med basis alene i deres nuværende politiske eller religiøse dna eller 'race'! Det er samme logik som lå bag Nazi-svinenes jødeudryddelser.
Det skulle Jacob Mchangama og andre med ham tage og tænke lidt over, inden de overhovedet begynder at drage paralleller mellem Breivik, og dem der ikke fik taget totalt afstand fra hans handlinger, og så de hår i suppen hos Politiken og omegn i forbindelse med afstandstagen til den fantast, der forsøgte at myrde Lars Hedegaard.
Det er fuldstændig usammenlignelige størrelser, uanset om Politiken og omegn har fået taget 100% politisk korrekt afstand fra galningens forsøg på at myrde den i hans forskruede sind ’skyldige’ eller ej!

Desuden er det interessante ikke om ord kan føre til handlinger - her kan man bare læse LTI af Victor Klemperer - 'for at få syn for sagen', men det interessante er, hvornår og under hvilke betingelser ordgejlet går over i handlinger, for det er lige så klart, at der ikke er nogen nødvendighedens logik fra ord til handling.

onsdag den 6. februar 2013

Tredje omgang med 'Kliken'! (Opdateret)

http://www.garps-verden.com/2013/01/endnu-en-omgang-med-kli-pudderdaserne.html
Jeg kunne mageligt have fortsat romanen i al sin uendelighed på ovenstående ’tråd’, men fornyelse er som bekendt en god ting, og når der nu ikke er noget egentligt nyt politisk at berette, ja så kan man jo bare oprette sig en ny ’tråd’, som det hedder i disse net tider, så smager det jo altid lidt af fugl.
De sidste dages høst i denne moderne politiske tragedie gives her med nogle få eksempler:
Og så de liberalistiske galninges sidste desperate forsøg på at udnytte det momentum, som forhåbentlig har nået sit zenit, og derefter styrter til jorden med et hult drøn!
Nå men nu til sagen. Min kone har på opfordring af vores yngste søn fået meldt os ind på Netflix, ikke til min udelte glæde, ligesom jeg ikke kan bekvemme mig til at hoppe på Spotify, selv om jeg er musikelsker om en hals. Så langt så godt, man kan jo ikke forvente, at der altid bliver lyttet til en, eller at ens dobbeltmeldinger, grundet årtiers erfaring, hurtigt bliver gennemskuet.
Vi har følgelig nu underholdt os nogle aftener med et til to afsnit pr. gang af den amerikanske serie 'House of Cards’ – jeg er med på en kikker, man har vel rygrad (!) -, som handler om politik, og mere præcist om en amerikansk en af slagsen, med en hensynsløs politisk stjerne psykopat i hovedrollen som indpisker for Demokraterne i kongressen.
Efter femte afsnit af denne social psykopats eskapader – uden at han møder nævneværdig modstand – ringende jeg så til vores søn for at høre, om serien fortsatte i det spor, for så var jeg og konen stået af. Nej han (indpiskeren) får modspil hen af vejen og bliver ramt i nakken af sine egne gerninger, var svaret. Ok, så vi ser nok lidt videre de kommen dage!
Dette forløb og serien rendt mig i hu, da jeg læser dagens avis med en artikel af SF’eren Emilie Turuen ”Hvad med retfærdigheden”, som blot er den seneste i rækken af lignende fra andre SF’ere, som Gry Möger Poulsen, Thor Möger, Nanna Westerby samt fra andre såkaldte ’arbejderister’, med de nu tidligere SF’ere og nuværende socialdemokrater Mattias Tesfaye og Kasper Bjerring som bindeled til deres åbenlyst socialdemokratiske pendanter Lars Olsen, Simon Tøgern, Peter Hummelgaard Thomsen med flere.
Nu er det ikke for at sammenligne alle disse goder mennesker med den usympatiske fiktions politiker i den amerikanske serie. Forskellen på denne og de nævnte er formodentlig eller rettere forhåbentlig, at førstnævnte er tæt på 100% klar over, at den virkelighed han forfølger og lever efter, den iskolde afstumpede magts - også i privaten i øvrigt - intet har at gøre med hans klamme, følelsesladede og hykleriske tilkendegivelse af anger og medfølelse mv. med for eks. forældre, og andre byfæller i mandens valgdistrikt, til en ung kvinde, der kørte sig ihjel i sin bil.
I øvrigt selvforskyldt, hvilket ingen taler om, hvorved det klamme og falske dobbeltspil udvides fra vores politiker til at omfatte det samfund, der er hans forudsætning, og som han dermed så åbenlyst er en del af!
Derimod er sidstnævnte gode S og SF’ere forhåbentlig og måske eller ganske vist eller helt sikkert, netop slet ikke bevidste om, at deres meget samfundskritiske og 'klassebevidste' skriblerier og skriverier om venstrefløjens eller centrum-venstres opgaver med at få vendt udviklingen, intet som helst har med den virkelighed at gøre, de selvsamme mennesker befinder sig i, agerer i og politiserer i, dvs. den nuværende regerings liberalistiske kølvand!
Så den overfladiske lighed, der umiddelbart på den ene side kunne springe i øjnene mellem den fiktive politikers klamme, følelsesladede og hykleriske tilkendegivelse af anger og medfølelse osv. med de nævnte virkelige S-SF politikeres stærkt samfundskritiske og aktuelle politiske drømme- og/eller ønskeliste  – er, netop overfladisk!
Lige som på den anden side ligheden er det – overfladisk! - mellem fiktionens hæmningsløse og kyniske magtbrynde og infame ageren og den nuværende regerings faktiske her og nu – lige midt i virkeligheden - liberalistiske udbudsøkonomiske ageren i en tid med høj arbejdsløshed, der fordelingspolitisk friholder overklassen, den højere middelklasse og politikerne selv helt og fuldt, og lader regningen betale af arbejdsløse, bistandsklienter og almindelige arbejdere og såkaldt lavere funktionærer. (De sidste fire nævnte grupper er til (nødvendig!) orientering de samme mennesker, vi taler om, sådan socialt klassemæssigt set, dvs. i deres samfundsmæssige sammenhæng.) 
Så meget om den på flere måder overfladiske lighed af slagsen.
Derimod er der intet i vejen med parallelen mellem, at regeringens faktisk førte politik har lige så lidt at gøre med de gode S-SF’eres ønskeliste og samfundskritiske hensigter og analyser, som den fiktive amerikanske politikers hensynsløse forfølgelse af magtens veje for enhver pris, hvor målet helt helliger midlet, har at gøre med (med)følelse og empati!
Forskellen er kun, endnu engang, at vores uven politikeren fra ’over there’ er sig helt bevidst om sit dobbeltspil, der ikke rører ham det mindste, han nyder det så åbenbart og har kun foragt til overs for dem, det går ud over, de svage, de i første omgang retskafne, humane osv., medens vores venner på denne side af ’Dammen’ slet ikke besidder denne hensynsløse indsigt, og dermed heller ikke den skruppelløse, afstumpede brutalitet overfor dem det går ud over, mens de selv redder sig i land sammen med, indtil nu i hvert fald, vores, her hjemme i lænestolene(!), antihelt og uven!
Men vore S-SF venner er, som et af 'ofrene' i den amerikanske serie - en kongres politiker - medvidende som ofre, der ikke kan sige fra af svaghed, egeninteresse, 'you name it', men bøjer sig for 'psykopatien', og dermed bliver både dens offer og medløber!
Så de nævnte politiske artikler og indlæg fejler sådan set ikke noget i sig selv, men de bliver groteske og frit i luften svævende uden forbindelse til den politiske virkelighed S-SF indgår i, som medansvarlige for præcis den modsatte dvs. liberalistiske politik af, hvad de går ind for i diverse indlæg og artikler, hvor Turunens kun er det sidste og et klart et af slagsen.
Det svarer billedlig talt til en mand, der hævder i en fin artikel, at man ikke må slå kvinder og børn, samtidig med han i praktikken hver dag tæver såvel kone som børn. Heraf også analogien til - men ikke ligestillingen med - 'psykopaten' eller mere præcist 'psykopatien' i serien.

OPDATERING:
http://politiken.dk/debat/profiler/larstriermogensen/
Så bragte Lars Trier Mogensen endnu engang én tilbage til virkeligheden og dansk politik med ovenstående forhammer mod den siddende regering med Corydon i spidsen:
"Som de andre ’Blå Bilka-Bjarne’-typer, der for længst har vendt Socialdemokraterne ryggen, er rollen som borger blevet udskiftet med forbruger-tøjet.
Hovedbekymringen handler ikke længere om fagfæller og naboers usikre jobsituation, men snarere om »renten på boliglånet og kassekreditten« skulle stige – for én selv.
Interviewet i Bilka fra Lørdagsliv sagde reelt mere om Corydons politiske projekt end Kroniken. Som sin ambition på den danske middelklasses vegne udtalte han under fotoet ved en fyldt indkøbsvogn: 
»Når jeg er i et supermarked, køber jeg det, der er hurtigst og i øvrigt ser bedst ud. Så ser jeg lidt mindre på, om den ene vare er en krone billigere eller dyrere. Det er sådan en af de friheder, jeg tager mig«.
Nutidens danske socialdemokrater drømmer om lave boligrenter og frihed til at gå shop-amok i Bilka.
Og i så henseende er S-R-SF-regeringen på rette vej, »realismens vej«, som Corydon kalder sit navigationspunkt: Grå forvaltning til apolitiske middelklassefolk, der vil have mere for færre skattekroner. De danske socialdemokrater er blevet forvandlet til Erhard Jakobsenske centrumdemokrater."

En regering af politiske nullitet'er!
Lars Trier Mogensen: 'Corydon en gemytlig familiefar, der med pondus og dyb stemmeføring taler om balance på budgetterne.'
Ja, Corydon er den type, der umiddelbart kan give indtryk af, at der er noget mere inde bagved, som klogskab, selvstændig pondus osv. Det kan give én anledning til lang eller kort tids spejden efter og venten på, alt efter (livs)erfaringer, at dette materialiserer sig i selvstændig tænkning og handling, politisk som menneskeligt. 
Men pointen er, at manden, med en parafrase fra Henrik Dahl om Helle Thorning, tilsyneladende (også) er 'en blank person', der må klamre sig til embedsmændene politisk eller en Bilka-indkøbsvogn 'privat' for at finde balance og fodfæste, men som så åbenbart ikke magter at tænke én selvstændig politisk tanke, for slet ikke at snakke om selvstændig politisk handling. Vi er generelt set udstyret med en regering af politiske og intellektuelle nullitet'er, som kun evner at overtage og slavisk videreføre andres, VK's og 'Saxobanks', økonomiske politik.
Man kommer hurtig den tidligere citerede udtalelse fra en af de andre CD og 'Blå Bilka-Bjarne'-typer i hu Metal pamperen Claus Jensen: "»Hvad fanden er det for et samfund, hvis Socialdemokraterne skulle se Dansk Arbejdsgiverforening som hovedfjenden og med alle midler bekæmpe dem? Det ville da blive et forfærdeligt samfund. Jeg vil personligt blive stiktosset, hvis Socialdemokraterne udpegede Dansk Industri som hovedfjenden.« 

LTM's svada havde så den ikke ubetydelige sidegevinst, at det for en gangs skyld hermed lykkedes, at få de radikale ud af deres selvvalgte skjul overfor kritik af deres til det stupide neoliberalistiske politik, som jvf. nedenfor (leder i Pol. 14/02-13 af Kristian Madsen) uden besvær overhales selv af USA, dvs Obamas økonomiske politik, hvad angår almindelig sund fornuft samt især og frem for alt "social indignation"!
Denne R reaktion fik mig til at gratulere LTM:
Tillykke Lars Trier Mogensen!
Så lykkedet det endeligt, her for LTM, at få svar fra den mest hovne og overklasseagtige del af regeringen, her ved MF for R Sophie Carsten Nielsen.
SCN erkender selv, at det ikke er nogen nyhed, at LTM, og mange andre kunne man tilføje uden at overdrive, "ikke er enig i regeringens økonomiske politik".
Nej netop ikke, men hvad er det så lige, der får vores radikale veninde til at reagere på denne artikel?
Umiddelbart lader SCN som om, det er Corydons 'folkelige' Bilka-tur, der får den unge dame til tasterne! Men måske er det bare fordi, SCN indser, at når det er Corydons tur nu, der jo på det plan trods alt står bag både hende selv og Vestager, ja så er det bedre at komme på forkant med 'udviklingen', inden man selv står for tur!
En anden mere mistænkelig person kunne imidlertid få den ubehagelige tanke, at det mere er den åbenlyse sandhed som LMT fremfører, at Corydon og den øvrige regering helt præcist er mest optaget af deres egne og klassekammeraters forbrugsmuligheder og boliglån, altså at regeringensmedlemmerne " er småligt egoistiske og og uden social indignation", som SCN siger LTM rigtigt påstår.
Det er nok her hunden ligger begravet efter devisen, når man smider en sten ind blandt en flok hunde...!

Sidste: http://www.information.dk/telegram/451163#comment-670526
S til SF: Regeringens linje om finansskat ligger fast
Læg i øvrigt mærke til den tiltagende uforskammethed i regeringens og regeringspartiernes svar på kritik, som ligger helt på niveau med Anders Fogh's "Der er ikke noget at komme efter."
Her: "John Dyrby Paulsen mener ikke, at der er noget modstridende i (S)kongressens beslutning (om finansskat på EU niveau) og den holdning, regeringen har nu.
- Det, synes jeg, matcher ganske fint og ordentligt. Jeg synes, at der er overensstemmelse med det, og det skal der også være, siger han."
Det svarer også helt til S-SF-R's tilsvining af VK regeringen, før de selv kom til og gennemførte en linje, som selv ikke VK kunne gennemføre for eks. på skatteområdet:
Vel gennemførte VK ufinansierede (bolig o.a.)skattelettelser især til de velbjærgede og forringede således landets økonomi, men de havde trods alt ikke nerver eller 'mod' til at finansiere disse skattelettelser til sig selv og andre velbjærgede med forringelser hos de svageste kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse mv., som den nuværende regering af - sig navnet S-SF-R, der finansierer skattelettelser til sig selv og sine klassekammerater med tyveri fra de svageste grupper i samfundet.
Og oven i det er der 'Gud hjælpe os' nogen, der vil bilde os ind, at 'ulven' kommer, hvis Løkke & Co. returnerer til topembedet i dette land. Ulven er her allerede, fat det!
Måtte den tid oprinde så hurtigt som muligt, at vi kan slippe for denne dybt moralsk og politisk anløbne S-SF-R forsamling af løgnagtige løftebrydere og et parti (R) 'direkte købt og betalt' af den finansverden, der solo kørte samfundet i sænk!
Lad mig for en god ordens skyld tilføje, at skulle det totalt mod forventning ske, at SF får nok og kunne kvinde sig op til at forlade regeringen eller bedre kræve dens økonomiske politik lagt om, så kunne og bør begge dele ske i form af den utvetydig trussel til S-R, at en SF afgang fra regeringen i så fald betyder, at den resterende SR regering ingen parlamentarisk rygdækning besidder, da man - SF - ingen tillid har til en sådan regering overhovedet!