søndag den 10. februar 2013

Utøya og Hedegaard!.

Det Breivik i sit syge politiske hoved udtænkte, eller hvad man nu skal kalde det, var:
At de socialdemokratiske o.a politikere var de ansvarlige for indvandring og flygtninge af muslimer mv. til de vestlige lande, herunder Norge. Dette ville medføre civilisationskrig enten som direkte følge af denne tilgang af muslimer og/eller fordi civilisationskrigen allerede var i gang ’world wide’ og derfor blev indført med muslimerne så at sige.
Det var følgelig disse ansvarlige politikere, der skulle rammes direkte – med bombe sprængningen i Oslo af regerings bygningerne.
Men ikke kun disse ’skyldige’ skulle udraderes, men vigtigere og især deres efterkommere, deres fremtidige stedfortrædere, dvs. fremtidens socialdemokratiske politikere, og måske – det anede psykopaten intet om! - kommende modstandere i civilisationskrigen skulle først og fremmest fjernes.
Det svarer til, at manden der forsøgte at dræbe, ’den skyldige’ (i idiotens øjne) Lars Hedegaard også havde planlagt efterfølgende, at dræbe ikke Lars Hedegaards børn, hvis han har nogle, men en række helt tilfældige medlemmer af Venstres eller Dansk Folkepartis ungdom eller lignende.
Når derfor en Sørine Godtfredsen og andre mere end antydede en lige så forskruet tankegang som Breiviks, ’at de selv var ude om det’, de ’politikerne’ mv. der havde åbnet op for portene til indvandring og flygtningestrømme af muslimer, så sprang de ikke kun på Breiviks sindssyge logik med at straffe ’de skyldige’, men også med at straffe ’fremtidens skyldige’, altså så at sige på forventet efterbevilling, at nedskyde mennesker der absolut intet havde bedrevet, men skulle udryddes alene på hvad de måtte finde på at mene, ytre og foretage af handlinger engang i fremtiden, med basis alene i deres nuværende politiske eller religiøse dna eller 'race'! Det er samme logik som lå bag Nazi-svinenes jødeudryddelser.
Det skulle Jacob Mchangama og andre med ham tage og tænke lidt over, inden de overhovedet begynder at drage paralleller mellem Breivik, og dem der ikke fik taget totalt afstand fra hans handlinger, og så de hår i suppen hos Politiken og omegn i forbindelse med afstandstagen til den fantast, der forsøgte at myrde Lars Hedegaard.
Det er fuldstændig usammenlignelige størrelser, uanset om Politiken og omegn har fået taget 100% politisk korrekt afstand fra galningens forsøg på at myrde den i hans forskruede sind ’skyldige’ eller ej!

Desuden er det interessante ikke om ord kan føre til handlinger - her kan man bare læse LTI af Victor Klemperer - 'for at få syn for sagen', men det interessante er, hvornår og under hvilke betingelser ordgejlet går over i handlinger, for det er lige så klart, at der ikke er nogen nødvendighedens logik fra ord til handling.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.