fredag den 22. februar 2013

Nudansk mentalitet!

http://www.b.dk/nationalt/hver-tredje-dansker-kontanthjaelpen-er-for-hoej
Den forrige VKO regering startede med at isolere og stigmatisere udlændinge og dermed anført af DF hamrer på udlændingepolitikken og udlændinge med befolkningens delvise og/eller stiltiende accept gennem 10år.
Så var jorden tilsyneladende gødet, i hvert fald har den nuværende S-SF-R regering forfinet og systematiseret svineriet og tager den ene befolknings minoritet eller mindretal ud, isolerer dem fra resten befolkningen og tæsker løs på dem uden at møde nævneværdig modstand fra resten af den skræmte og kujonagtige befolkningsflertal, der gennem 10 år har lært, at det er sådan man gør, del og hersk.
Først var det nedslidte efterlønnere og flexjobbere der stod for skud, så var det bredt taget folk udenfor arbejdsmarkedet, der fik en med spaden med skattereformen, så kom turen til de arbejdsløse efter et ½års fredning, og nu står de syge og de unge SU modtagere og kontanthjælpsmodtagere for tur, og ind imellem har SAS ansatte og lærere stået og står for tur til at blive udgrænset og gennem banket af S-SF-R 'rockerklubben' med den åh så runde, ’dygtige’ Corydon i spidsen - nu med rygmærke!
Udover de økonomiske pisk, regering og folketing lystigt uddeler til især socialgruppe IV og V, men også til andre udvalgte mindretal, så skaber det et infamt mentalt klima i samfundet, en gennemført rå opinion og en mental kultur, der som en isnende kulde efterhånden gennemsyrer alle samfundets porer, fra de afstumpede fantaster i LA og ’Saxobank’ over Vestagers overklasseløg til socialdemokrater med Corydon, Frederiksen og Thorning i spidsen, hvis politik har det til fælles, udover svineriet overfor samfundets svageste, at de nærmest syntes besat af, at friholde sig selv og klassekammerater for økonomiske byrder og krisens omkostninger, men tværtimod med hvert eneste tiltag rager til sig selv på bekostning af alle grupper under dem selv, men absolut ingen over - senest skal erhvervslivet have unyttige skattelettelser betalt af SU og kontanthjælpsmodtagere -, og de slipper af sted med det!
Og det infame kryberi for magten fortsætter, samtidig med der sparkes nedad på de svageste:
http://epn.dk/brancher/energi/olie/article5221914.ece
http://shippingwatch.dk/Offshore/article5221464.ece
Og her seneste empiriske materiale:
http://politiken.dk/tjek/penge/ECE1913044/privatoekonomisk-status-roede-skattelettelser-til-hoejtloennede/
S-SF-R gentager med hele deres politik den psykologiske kerne i al Fascisme, Nazisme og Stalinisme: krybe opad og sparke nedad!
OG så indrømmer de/regeringen ydermere, at de nu med den sidste erhvervs pakkes øgede udslip af CO2 har i sinde at sørge for, at vores børn og børnebørn får et endnu mere utåleligt liv, for at de selv og deres klassekammerater fortsat kan vælte sig i umådeholdent privatforbrug!
“Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.
Martin Niemöller (1892-1984)”
http://www.garps-verden.com/2012/03/det-neoliberalistiske-asociale-skre-og.html

http://www.information.dk/telegram/453630?page=1#comment-681334
Det er det forudsigeligt resultat af den infame småborgelige udgrænsning af bestemte grupper i det danske samfund en efter en, som VKO startede men som nævnt er udvidet dramatisk og forfinet af S-SF-R regeringen med 'rockertyper' som Corydon i spidsen, og som selvfølgelig vil have sin effekt også hos nutidens befolkning, i krisetider som nu, og som tidligere i historien!
De er IKKE som os andre (som er, alle de mentale underskudsforretninger i det her samfund!), de arbejder ikke som os, de ser ikke ud som os, de har ikke samme religion som os, eller hudfarve eller fanden og hans pumpestok!
I øvrigt er infamiteten efterhånden så udbredt, så selv Information deltager i festlighederne med kryberi for udgrænsningens kerne, startet af VKO med O i spidsen, så Information heller ikke længere kan finde ud af, at tale om befolkningen, men nu uden omtanke eller med deltager i det kvalmende fælles mediestunt: 'Danskerne er ikke i tvivl: Lærerne skal arbejde mere'.
Til ære for 'idioternes' manglende fatteevne, og dem bliver der tilsyneladende stadig flere af, ser det ud til, kan man for mig gerne tilføje ’i Danmark’ efter befolkningen!
For det første vil jeg, og sikkert en del andre, meget have mig frabedt at blive taget til indtægt for den klamme forsamling af 'små skiderikker', der mener, de selv er de eneste, der bestiller noget eller nok, ligesom jeg forhåbentlig i 30'erne ville have frabedt mig, at blive inkluderet i den 'germanske races' verbale svineri, der som bekendt siden blev til handlingernes ditto! Læs gerne LTI – nej det er IKKE ’noget frækt’.
For det andet er befolkningen i tvivl 'klaphat', som har lavet overskriften, som det fremgår af artiklens 'Næsten halvdelen' mener ....!
Hvordan fanden man kan få under halvdelen til at blive til, at danskerne ikke er i tvivl kan kun forklares med kryberi for udgrænsningens logik på dele af Information? Nej lade os følge tumpelogikken, journalisterne på Information er ikke i tvivl, jorden er flad, eller de fatter ikke selv den simpleste statistiske metode, for at sikre sig at få en smule fornuft ud af at spørge folk!
Når nu 2/3 mener, lærerne skal undervise mere, er det jo ikke ensbetydende med, at 2/3 af befolkningen er ’idioter’, der mener, lærerne ikke bestiller lige så meget, som dem selv, derfor ’kontrolspørgsmål(et)’, der så viser, at ’idiot frekvensen’ statistisk set 'kun' er under halvdelen af BEFOLKNINGEN I DANMARK, så er alle vist med også på Information!
Vorherre eller hvem man nu tror på bevare os for mediernes - herunder altså Informations - indskrænkede deltagelse i igangsætningen af et historisk da capo, hvad enten det nu bliver som endnu en tragedie eller som en rendyrket farce!

2 kommentarer:

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.