onsdag den 6. februar 2013

Tredje omgang med 'Kliken'! (Opdateret)

http://www.garps-verden.com/2013/01/endnu-en-omgang-med-kli-pudderdaserne.html
Jeg kunne mageligt have fortsat romanen i al sin uendelighed på ovenstående ’tråd’, men fornyelse er som bekendt en god ting, og når der nu ikke er noget egentligt nyt politisk at berette, ja så kan man jo bare oprette sig en ny ’tråd’, som det hedder i disse net tider, så smager det jo altid lidt af fugl.
De sidste dages høst i denne moderne politiske tragedie gives her med nogle få eksempler:
Og så de liberalistiske galninges sidste desperate forsøg på at udnytte det momentum, som forhåbentlig har nået sit zenit, og derefter styrter til jorden med et hult drøn!
Nå men nu til sagen. Min kone har på opfordring af vores yngste søn fået meldt os ind på Netflix, ikke til min udelte glæde, ligesom jeg ikke kan bekvemme mig til at hoppe på Spotify, selv om jeg er musikelsker om en hals. Så langt så godt, man kan jo ikke forvente, at der altid bliver lyttet til en, eller at ens dobbeltmeldinger, grundet årtiers erfaring, hurtigt bliver gennemskuet.
Vi har følgelig nu underholdt os nogle aftener med et til to afsnit pr. gang af den amerikanske serie 'House of Cards’ – jeg er med på en kikker, man har vel rygrad (!) -, som handler om politik, og mere præcist om en amerikansk en af slagsen, med en hensynsløs politisk stjerne psykopat i hovedrollen som indpisker for Demokraterne i kongressen.
Efter femte afsnit af denne social psykopats eskapader – uden at han møder nævneværdig modstand – ringende jeg så til vores søn for at høre, om serien fortsatte i det spor, for så var jeg og konen stået af. Nej han (indpiskeren) får modspil hen af vejen og bliver ramt i nakken af sine egne gerninger, var svaret. Ok, så vi ser nok lidt videre de kommen dage!
Dette forløb og serien rendt mig i hu, da jeg læser dagens avis med en artikel af SF’eren Emilie Turuen ”Hvad med retfærdigheden”, som blot er den seneste i rækken af lignende fra andre SF’ere, som Gry Möger Poulsen, Thor Möger, Nanna Westerby samt fra andre såkaldte ’arbejderister’, med de nu tidligere SF’ere og nuværende socialdemokrater Mattias Tesfaye og Kasper Bjerring som bindeled til deres åbenlyst socialdemokratiske pendanter Lars Olsen, Simon Tøgern, Peter Hummelgaard Thomsen med flere.
Nu er det ikke for at sammenligne alle disse goder mennesker med den usympatiske fiktions politiker i den amerikanske serie. Forskellen på denne og de nævnte er formodentlig eller rettere forhåbentlig, at førstnævnte er tæt på 100% klar over, at den virkelighed han forfølger og lever efter, den iskolde afstumpede magts - også i privaten i øvrigt - intet har at gøre med hans klamme, følelsesladede og hykleriske tilkendegivelse af anger og medfølelse mv. med for eks. forældre, og andre byfæller i mandens valgdistrikt, til en ung kvinde, der kørte sig ihjel i sin bil.
I øvrigt selvforskyldt, hvilket ingen taler om, hvorved det klamme og falske dobbeltspil udvides fra vores politiker til at omfatte det samfund, der er hans forudsætning, og som han dermed så åbenlyst er en del af!
Derimod er sidstnævnte gode S og SF’ere forhåbentlig og måske eller ganske vist eller helt sikkert, netop slet ikke bevidste om, at deres meget samfundskritiske og 'klassebevidste' skriblerier og skriverier om venstrefløjens eller centrum-venstres opgaver med at få vendt udviklingen, intet som helst har med den virkelighed at gøre, de selvsamme mennesker befinder sig i, agerer i og politiserer i, dvs. den nuværende regerings liberalistiske kølvand!
Så den overfladiske lighed, der umiddelbart på den ene side kunne springe i øjnene mellem den fiktive politikers klamme, følelsesladede og hykleriske tilkendegivelse af anger og medfølelse osv. med de nævnte virkelige S-SF politikeres stærkt samfundskritiske og aktuelle politiske drømme- og/eller ønskeliste  – er, netop overfladisk!
Lige som på den anden side ligheden er det – overfladisk! - mellem fiktionens hæmningsløse og kyniske magtbrynde og infame ageren og den nuværende regerings faktiske her og nu – lige midt i virkeligheden - liberalistiske udbudsøkonomiske ageren i en tid med høj arbejdsløshed, der fordelingspolitisk friholder overklassen, den højere middelklasse og politikerne selv helt og fuldt, og lader regningen betale af arbejdsløse, bistandsklienter og almindelige arbejdere og såkaldt lavere funktionærer. (De sidste fire nævnte grupper er til (nødvendig!) orientering de samme mennesker, vi taler om, sådan socialt klassemæssigt set, dvs. i deres samfundsmæssige sammenhæng.) 
Så meget om den på flere måder overfladiske lighed af slagsen.
Derimod er der intet i vejen med parallelen mellem, at regeringens faktisk førte politik har lige så lidt at gøre med de gode S-SF’eres ønskeliste og samfundskritiske hensigter og analyser, som den fiktive amerikanske politikers hensynsløse forfølgelse af magtens veje for enhver pris, hvor målet helt helliger midlet, har at gøre med (med)følelse og empati!
Forskellen er kun, endnu engang, at vores uven politikeren fra ’over there’ er sig helt bevidst om sit dobbeltspil, der ikke rører ham det mindste, han nyder det så åbenbart og har kun foragt til overs for dem, det går ud over, de svage, de i første omgang retskafne, humane osv., medens vores venner på denne side af ’Dammen’ slet ikke besidder denne hensynsløse indsigt, og dermed heller ikke den skruppelløse, afstumpede brutalitet overfor dem det går ud over, mens de selv redder sig i land sammen med, indtil nu i hvert fald, vores, her hjemme i lænestolene(!), antihelt og uven!
Men vore S-SF venner er, som et af 'ofrene' i den amerikanske serie - en kongres politiker - medvidende som ofre, der ikke kan sige fra af svaghed, egeninteresse, 'you name it', men bøjer sig for 'psykopatien', og dermed bliver både dens offer og medløber!
Så de nævnte politiske artikler og indlæg fejler sådan set ikke noget i sig selv, men de bliver groteske og frit i luften svævende uden forbindelse til den politiske virkelighed S-SF indgår i, som medansvarlige for præcis den modsatte dvs. liberalistiske politik af, hvad de går ind for i diverse indlæg og artikler, hvor Turunens kun er det sidste og et klart et af slagsen.
Det svarer billedlig talt til en mand, der hævder i en fin artikel, at man ikke må slå kvinder og børn, samtidig med han i praktikken hver dag tæver såvel kone som børn. Heraf også analogien til - men ikke ligestillingen med - 'psykopaten' eller mere præcist 'psykopatien' i serien.

OPDATERING:
http://politiken.dk/debat/profiler/larstriermogensen/
Så bragte Lars Trier Mogensen endnu engang én tilbage til virkeligheden og dansk politik med ovenstående forhammer mod den siddende regering med Corydon i spidsen:
"Som de andre ’Blå Bilka-Bjarne’-typer, der for længst har vendt Socialdemokraterne ryggen, er rollen som borger blevet udskiftet med forbruger-tøjet.
Hovedbekymringen handler ikke længere om fagfæller og naboers usikre jobsituation, men snarere om »renten på boliglånet og kassekreditten« skulle stige – for én selv.
Interviewet i Bilka fra Lørdagsliv sagde reelt mere om Corydons politiske projekt end Kroniken. Som sin ambition på den danske middelklasses vegne udtalte han under fotoet ved en fyldt indkøbsvogn: 
»Når jeg er i et supermarked, køber jeg det, der er hurtigst og i øvrigt ser bedst ud. Så ser jeg lidt mindre på, om den ene vare er en krone billigere eller dyrere. Det er sådan en af de friheder, jeg tager mig«.
Nutidens danske socialdemokrater drømmer om lave boligrenter og frihed til at gå shop-amok i Bilka.
Og i så henseende er S-R-SF-regeringen på rette vej, »realismens vej«, som Corydon kalder sit navigationspunkt: Grå forvaltning til apolitiske middelklassefolk, der vil have mere for færre skattekroner. De danske socialdemokrater er blevet forvandlet til Erhard Jakobsenske centrumdemokrater."

En regering af politiske nullitet'er!
Lars Trier Mogensen: 'Corydon en gemytlig familiefar, der med pondus og dyb stemmeføring taler om balance på budgetterne.'
Ja, Corydon er den type, der umiddelbart kan give indtryk af, at der er noget mere inde bagved, som klogskab, selvstændig pondus osv. Det kan give én anledning til lang eller kort tids spejden efter og venten på, alt efter (livs)erfaringer, at dette materialiserer sig i selvstændig tænkning og handling, politisk som menneskeligt. 
Men pointen er, at manden, med en parafrase fra Henrik Dahl om Helle Thorning, tilsyneladende (også) er 'en blank person', der må klamre sig til embedsmændene politisk eller en Bilka-indkøbsvogn 'privat' for at finde balance og fodfæste, men som så åbenbart ikke magter at tænke én selvstændig politisk tanke, for slet ikke at snakke om selvstændig politisk handling. Vi er generelt set udstyret med en regering af politiske og intellektuelle nullitet'er, som kun evner at overtage og slavisk videreføre andres, VK's og 'Saxobanks', økonomiske politik.
Man kommer hurtig den tidligere citerede udtalelse fra en af de andre CD og 'Blå Bilka-Bjarne'-typer i hu Metal pamperen Claus Jensen: "»Hvad fanden er det for et samfund, hvis Socialdemokraterne skulle se Dansk Arbejdsgiverforening som hovedfjenden og med alle midler bekæmpe dem? Det ville da blive et forfærdeligt samfund. Jeg vil personligt blive stiktosset, hvis Socialdemokraterne udpegede Dansk Industri som hovedfjenden.« 

LTM's svada havde så den ikke ubetydelige sidegevinst, at det for en gangs skyld hermed lykkedes, at få de radikale ud af deres selvvalgte skjul overfor kritik af deres til det stupide neoliberalistiske politik, som jvf. nedenfor (leder i Pol. 14/02-13 af Kristian Madsen) uden besvær overhales selv af USA, dvs Obamas økonomiske politik, hvad angår almindelig sund fornuft samt især og frem for alt "social indignation"!
Denne R reaktion fik mig til at gratulere LTM:
Tillykke Lars Trier Mogensen!
Så lykkedet det endeligt, her for LTM, at få svar fra den mest hovne og overklasseagtige del af regeringen, her ved MF for R Sophie Carsten Nielsen.
SCN erkender selv, at det ikke er nogen nyhed, at LTM, og mange andre kunne man tilføje uden at overdrive, "ikke er enig i regeringens økonomiske politik".
Nej netop ikke, men hvad er det så lige, der får vores radikale veninde til at reagere på denne artikel?
Umiddelbart lader SCN som om, det er Corydons 'folkelige' Bilka-tur, der får den unge dame til tasterne! Men måske er det bare fordi, SCN indser, at når det er Corydons tur nu, der jo på det plan trods alt står bag både hende selv og Vestager, ja så er det bedre at komme på forkant med 'udviklingen', inden man selv står for tur!
En anden mere mistænkelig person kunne imidlertid få den ubehagelige tanke, at det mere er den åbenlyse sandhed som LMT fremfører, at Corydon og den øvrige regering helt præcist er mest optaget af deres egne og klassekammeraters forbrugsmuligheder og boliglån, altså at regeringensmedlemmerne " er småligt egoistiske og og uden social indignation", som SCN siger LTM rigtigt påstår.
Det er nok her hunden ligger begravet efter devisen, når man smider en sten ind blandt en flok hunde...!

Sidste: http://www.information.dk/telegram/451163#comment-670526
S til SF: Regeringens linje om finansskat ligger fast
Læg i øvrigt mærke til den tiltagende uforskammethed i regeringens og regeringspartiernes svar på kritik, som ligger helt på niveau med Anders Fogh's "Der er ikke noget at komme efter."
Her: "John Dyrby Paulsen mener ikke, at der er noget modstridende i (S)kongressens beslutning (om finansskat på EU niveau) og den holdning, regeringen har nu.
- Det, synes jeg, matcher ganske fint og ordentligt. Jeg synes, at der er overensstemmelse med det, og det skal der også være, siger han."
Det svarer også helt til S-SF-R's tilsvining af VK regeringen, før de selv kom til og gennemførte en linje, som selv ikke VK kunne gennemføre for eks. på skatteområdet:
Vel gennemførte VK ufinansierede (bolig o.a.)skattelettelser især til de velbjærgede og forringede således landets økonomi, men de havde trods alt ikke nerver eller 'mod' til at finansiere disse skattelettelser til sig selv og andre velbjærgede med forringelser hos de svageste kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse mv., som den nuværende regering af - sig navnet S-SF-R, der finansierer skattelettelser til sig selv og sine klassekammerater med tyveri fra de svageste grupper i samfundet.
Og oven i det er der 'Gud hjælpe os' nogen, der vil bilde os ind, at 'ulven' kommer, hvis Løkke & Co. returnerer til topembedet i dette land. Ulven er her allerede, fat det!
Måtte den tid oprinde så hurtigt som muligt, at vi kan slippe for denne dybt moralsk og politisk anløbne S-SF-R forsamling af løgnagtige løftebrydere og et parti (R) 'direkte købt og betalt' af den finansverden, der solo kørte samfundet i sænk!
Lad mig for en god ordens skyld tilføje, at skulle det totalt mod forventning ske, at SF får nok og kunne kvinde sig op til at forlade regeringen eller bedre kræve dens økonomiske politik lagt om, så kunne og bør begge dele ske i form af den utvetydig trussel til S-R, at en SF afgang fra regeringen i så fald betyder, at den resterende SR regering ingen parlamentarisk rygdækning besidder, da man - SF - ingen tillid har til en sådan regering overhovedet!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.