torsdag den 28. februar 2013

Der er ulve overalt - ELler næsten! Vælgerreaktionen på regeringens vækstpakke?

Man skal ikke være for sikker på, hvordan den såkaldt almindelige vælger reagerer på regeringens asociale vækst pakke. Og derfor ikke tage for givet, at regeringen taber (markant) på dette!
For det første er befolkningen vænnet til gennem mere end 10 år, at man banker forskellige minoritets grupper og ikke er solidariske med andre end sig selv, samt at liberalistisk frisætning af markedet uden grøn regulering og frit valg på alle hylder løser alle økonomiske, sociale og miljømæssige problemer.
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html
Denne psykologiske mekanisme kan dårligt overvurderes, her havde Anders Fogh ret, det gælder om at ændre folk i hovederne først, derefter kan man ændre politikken. De 10 år med VKO ændrede folk så meget i hovederne, så de nu (måske) er parate til S-SF-R 'rockerklubbens' gennembankning af svage grupper og kryberi overfor storkapitalen med udsigtsløse erhvervs skattelettelser og Mærsk’ fortsatte ’røveri’ i Nordsøen, samt fortsat accept af udsigten til en klima- og miljømæssig katastrofe for kommende generationer. Det paradoksale er, at det er en S-SF-R regering, der nu søger at høsten frugten af de frø VKO regeringen systematisk har sået gennem 10år!
Her kommer det andet forhold ind, at et flertal af vælgerne ved valget sep. 2011 stemte for en anden politik, hvor det fælles blev sat i front i form af styrkelse af velfærdssamfundet og satsning på grøn omstilling frem for og over for individualistiske skattelettelser top-down, markedets miljømæssige amokløb samt fortsat 'gennembankning' af minoriteter som udlændinge.
Men skuffelsen og raseriet over S-SF's kolossale politiske forræderi overfor netop denne tilbagevenden af den 'overgemte' gamle solidaritet og satsning på det fælles hos et flertal af vælgerne, som det ikke helt var lykkedes 10års VKO at smadre, førte til, at massive vælgergrupper flygtede fra S-SF til og/eller tilbage til Løkke, Venstre eller mere 'socialt' DF (eller til EL).
Når den økonomiske politik alligevel ikke kunne være anderledes end VKO's - og disse vælgere altså havde ladet sig narre af Thorning & Co.'s løgnagtige løfter og nedrakning af VKO - ja så kunne man lige så godt vende sig (tilbage) til Løkke, eller DF i håbet om lidt social bremseklods på Løkke og droppe solidariteten, det fælles og grøn omstilling og acceptere, at man først og fremmest måtte hytte sig selv her og nu og lade Fanden tage de sidste og overlade ens børn og børnebørn til deres egen klimakatastrofe - og/eller få straffet S-SF, samtidigt!
(Nu er der sågar kommet såkaldt videnskabeligt belæg for disse antagelser i Garps hjemmeservice: http://www.b.dk/politiko/arbejderne-traekker-mod-venstre-og-df. Valgforsker Rune Stubager "påpeger, at selv om det lyder bagvendt, skal regeringen derfor føre en mere rød og venstreorienteret politik for at vinde arbejderne tilbage fra blå blok.")
Når politikerne fra S-SF-R nu klart har vist, at de hverken vil eller kan levere nye grønne private arbejdspladser og flere miljømæssigt bløde offentlige arbejdspladser som lovet - erhvervs pakkens øgede CO2 bl.a. fra den vanvittigt stigende og stærkt forurenende lastbiltrafik, som slipper for de lovede miljøafgifter, taler sit eget tydelige sprog - ja så må man som individ (og vælger) satse på, at man selv her og nu kan få arbejde i den uregulerede privatsektor, selv om denne er uden grøn styring, og køre videre i den 'fælles' individualistiske jagt på yderligere stigning i det materielle private overforbrug frem for klimablød offentlig velfærd og grøn omstilling.
Nå ja og så kan det jo være man også accepterer, at politik er befængt med en stor portion forræderi, løgn og spin, og udfra al det kan man såmænd godt forvente en resignation og accept af Corydon og regeringens rædselsfulde adfærd – OG dette vil faktisk være det mest skræmmende ved S-SF’s infame forræderi, at befolkningsflertallet opgiver og tværtimod fortsætter den psykologiske deroute ud i individualistisk selvdestruktiv social og klimamæssig adfærd!
Så paradoksalt nok må man faktisk håbe, at befolkningens sunde vurderings evne ikke er så smadret, at de i resignation belønner regeringen for dens forræderi, men risikoen for, at skaden allerede er sket, er på den anden side markant - også fordi, hvad skal folk efterhånden stille op eller vende sig imod, der er ulve overalt  - ELler næsten!
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.