lørdag den 30. marts 2013

SF's genopstandelse?

Man og dermed Trine Pertou Mac overser helt fundamentalt, at SF's krise IKKE er opstået med Søvndal og heller ikke går væk med Søvndal.
Som bekendt fik SF 6% ved valget 2005 (mod 6,4 i 2001), så allerede siden før årtusindeskiftet var krisen begyndt at krasse alvorligt i SF. I den forstand har Trine Mac ret, der var en boble under Søvndal, men det var en boble på een lang nedtur fra 90'erne!
Uden den indsigt kommer man aldrig ud af krisen, heller ikke selv om partiet ikke sidder i regering, hvad man jo heller ikke gjorde da krisen startede. Der var SF udenfor regering, men parlamentarisk grundlag for Nyrup regeringerne - helt som EL idag!
Desuden overser Trine Pertou Mac m.fl. helt og aldeles, i sin jagt på unge syndebukke, at der i SF er oceaner af gamle medlemmer som er mindst lige så pragmatisk forstoppede og 'regeringsvillige' som de unge, der nu er gået. Tag aktuelt KL bestyrelsesmedlem Jane Findals entydige opbakning til KL i lærerkonflikten, samt partiets grønne Steen Gade fløj, nu igen aktuel med Margrethe Auken som intrigant fortrop, jvf. senest hendes historie forvridende angreb vendt mod Åge Frandsen i Politiken (30/3-13).
Disse adskiller sig IKKE en døjt fra de unge arbejderister, som de jo også allierede sig med ved partiets Landsmøde og formandsvalget sidste år, inklusiv næstformand Mette Touborg. De hælder bare for de flestes vedkommende mere til det fisefornemme R i stedet for S.
Men det har man hos Trine Mac & Co. åbenbart lykkeligt fortrængt!
Og som en kommentar på Information lyder: "Gøgeungerne" talte i det mindste ikke sort, var fuld af energi og forsvarede både den linje, der var vedtaget, og den praktiske politik!
Sagen er jo, at årsagen til at 'de unge' fik (for megen) magt OG fik lov at gå planken ud må have været en partikultur, ved siden af Gade/Aukens rene pragmatisme og Søvndal/Sohns magtcentralisme, som partiet allerede var svanger med tilbage i min tid i midt/slut 90'erne, og hvis hovedindhold efterhånden var blevet, det tilbagelænede, selvtilfredse, bongo SF med revolutionære paroler anvendt til lidt selvbekræftigelse udi egen fortræffelighed og især måske andres mangel på samme, samt til afsyngelse ved festlige lejligheder, samtidig med lidt praktiske smuler hentet i den konkrete parlamentariske politik langt fra de revolutionære paroler og mestendels uden nogen sammenhæng hermed.
I sådan en sammenhæng er det ikke så underligt, at unge ambitiøse mennesker uden megen erfaring, udover hårdtslående SFU politisk fortid i bagagen, bakket op af pragmatisme og gammel 'DKP centralisme', har haft (alt for) let spil. Men det kan man jo ikke udelukkende laste disse unge politiske mennesker for og gøre dem til syndebukke for 'de gamle' SF'eres forsømmelser, og de modsætninger der i årevis havde ligget og stadig ligger ufordøjede hen i partiets politik og kultur.
Så hvis udgangen på partiets svanesang bliver tilbagevenden til dette, ja så kan det jo nærmest være helt ligegyldigt, deri kan en Margrethe Auken såmænd have ret, men helt uden indsigt i eget ansvar for SF's fatale mangel på alternativ politisk retning og program end den rendyrkedet 'SR pragmatisme', - og så bliver det formodenlig enden på historien!
Hovedproblemet og fællestrækket hos såvel 'arbejderister' som traditionalister og grønne i SF (og hos EL med for den sags skyld!) er, at det politiske ambitionsniveau i den konkrete parlamentariske politik er så ufatteligt lavt og helt styret af og underlagt muligheder og forholdet til S med manglende markant og selvstændig politisk profil og ageren til følge.
OG når man så som Søvndal & Co. med dødsforagt handler og kaster sig strategisk ind i et regeringsprojekt, ja så er man så ufatteligt dårlig forberedt politisk med hensyn til, hvad man vil, hvor ens politiske grænser går osv., og ikke mindst hvad man er oppe imod af politiske partnere og/eller modstandere.
Resultatet er, at det ser ud til at være blevet et mål i sig selv, både under Søvndal og nu under Vilhelmsen, at vise, ikke bare at man kan tage politiske tæsk, men hvor mange man kan tage, tilsyneladende for at overbevise ikke bare omverdenen men også sig selv om, at man er såkaldt regerings duelig. Ikke ved at man kan forandre noget eller gøre en forskel på noget som helst, men at man kan stå inde for det bestående og tage en ordentlig røvfuld samtidig, ved at være med til at uddele en sådan til de fattige og samtidig stryge de velbjærgede med hårene!
Denne masochistiske måde at argumenterer på svarer mentalt helt til ulven/Løkke kommer argumentet, hvor tingene på samme måde vendes helt på hovedet. Jo mere borgerlig politik S-SF gennemfører jo mere fast sidder de i sadlen, fordi frygten for hvad den ladeport forræderiet åbner for vil kunne betyde med en Løkke ved roret nærmest passiviserer EL og resten af venstrefløjen.
Begge dele tjener imidlertid kun som legitimering af den nuværende regerings fortsættelse - med at lave blå katastrofe politik - uden mulighed for at bruge, det eneste effektive middel venstrefløjen har tilbage, at true med og være villig til at vælte regeringen, hvis de ikke forlader Venstre og retter ind til venstre!
Samtidig har denne adfærd eller håndtering af direkte eller indirekte medansvar for regeringens samlede politik og/eller for dens fortsættelse på taburetterne et massivt element af ansvarsforflygtigelse over sig.
SF vrider og vender sig under åget og signalerer, til den underklasse det går ud over, i bedste forældre stil, at det gør mindst lige så ondt på os at uddele tæskene, som det gør på Jer at få dem! Og at vi mener, man godt kan være i regering på halv tid på samme vis, som at være halvt gravid.
Og EL undslår sig på samme vis sit ansvar med at medvirke til cirkus'et, ved samtidig hændervridende at levere tomme trusler, formodentlig vidende om, 'at hæleren er (næsten) lige så god som stjæleren', og påstå at regeringen har mulighed for at gå til venstre eller til højre. Hvorefter EL ved FL 2013 marcherer så langt til højre, at forskellen til et forlig til højre indsnævres til stort set at betyde et ½års udsættelse på massakren af de arbejdsløse.
Følgelig kan kun en grundlæggende fornyelse af hele venstrefløjen skabe ny dynamik og politiske muligheder, men det er der for indeværende meget lidt håb om, fordi konservatismen som artig lillesøster til S sidder alt for massivt fast, som hele venstrefløjens identitet!
http://www.garps-verden.com/2012/10/ridderen-af-den-bedrvelige-skikkelse.html
http://www.garps-verden.com/1996/10/bestiltoplg-til-hb-mdet-26-2710-96-om.html
http://www.garps-verden.com/2013/02/fortlbende-analyse-af-venstrefljen-og-sr.html
http://www.garps-verden.com/2012/10/en-ny-selvbevidst-venstreflj-af-frie.html
http://www.garps-verden.com/2013/03/sf-historien-gentager-sig.html
http://www.garps-verden.com/2012/04/fs-frie-socialister.htmlonsdag den 27. marts 2013

Efter 5.runde fører den herskende klasse på point!

http://www.information.dk/455730?page=1#comment-690204
http://www.information.dk/455728#comment-689556
http://www.information.dk/455718
Der er mange elementer bag dette resultat af klasseherredømme og accept, som beskrevet i Information.
Historisk set er grundlaget udviklingen siden 80'erne af den liberalistiske dagsordens sejr internationalt ovenpå velfærdsstat og keynesianismens sejr efter 2.verdenskrig og højrefløjens massive nederlag her.
Men da centrum-venstre ikke magtede at gennemføre et offensivt svar på 70'ernes keynesianske krise i form af yderligere demokratisering som økonomisk- og virksomhedsdemokrati samt demokratisering, afbureaukratisering og selvstyre i den statlige/offentlige sektor, ja så genoptog de liberalistiske 'galninge' igen deres expansive udbredelse af (finans)kapitalisme, grådighed og profitjag.
Dette gav i første omgang økonomien luft også via EU's indre marked 1986 og især efter sammenbruddet af Sovjetimperiet, sideløbende med kriser forskellige steder i verden i 90'erne, Asien, Sydamerika, Rusland frem til den første internationale krise som IT-boblen 2001 før det 'endelige' eller foreløbige krise sammenbrud for finanskapitalens expansion i 2008.
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi...
Siden 2008 er den udvikling, der har stået på de seneste 20-30år, blevet intensiveret yderligere som klassekampe om betalingen for og udgangen på den massive internationale kapitalistiske krise, hvor indgåelse af alliancen mellem den højere (lønmodtager) middelklasse og den egentlige overklasse er det foreløbige manifeste udtryk for kapitalens sejr i første runde i USA og EU, med massive angreb på velfærdsstat, lighed og demokratisk sammenhængskraft overalt. Dette er samtidig kombineret med, at denne klasse har okkuperet statsmagt, direktionsgange og bestyrelseslokaler mv. til forgyldning af sig selv og sine klassekammerater, og ALLE normale samfundsmekanismer, som udbud- efterspørgsel, konkurrence, kvalitative vurderinger, sammenhængen mellem ydelse/arbejdsindsats og 'aflønning', er samtidig sat mere eller mindre ud af kraft for denne klasse, der sidder inde i sin egen osteklokke og tyranniserer verden omkring sig og belønner sig selv med en aldrig tidligere set grådighed, og for den mægtigste del af gruppen fungerer mekanismerne slet ikke i denne lukkede selvsupplerende gruppe af 'nyadelige hertuger'.
http://www.garps-verden.com/2013/01/endnu-en-omgang-med-kli-pudderdasern...
http://www.garps-verden.com/2013/03/intensiveret-klassekamp-anfrt-af-den...
http://www.information.dk/455718
Et andet afgørende element i denne udvikling siden 80'erne er sammenfletningen af den internationale og de nationale klassekampe som en bestemmende del af denne økonomiske udvikling, hvor resultatet af den liberalistiske internationalisering i forening med 'hengemte' klasse- og stammemodsætninger 'world wide'- herunder sammenbruddet i Sovetimperiet - skaber de gigantiske flygtninge og folkevandrings strømme fra krige, undertrykkelse og økonomisk deroute, der virker tilbage på kapitalismens centre i Europa og USA med kulturelt bestemte udlændige problemer, som det synlige resultat i Europa herunder EU og Danmark fra 90'erne og frem.
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
http://www.garps-verden.com/2012/10/sovjetstaten-kort-oversigt.html
Hermed skabes også de folkelige mentalitets ændringer af den kapitalistiske globalisering og dens konsekvenser, der kan aflæses som individualisme, også fremført som de facto løgnehistorien om samfundet bestående af een stor middelklasse, kombineret med en tendens til folkelig accept af en quasi-facistisk kryben opad og sparken nedad og udgrænsning af bestemte befolkninggrupper, der udnyttes af den nye herskende klasses i dens del og hersk politik, som det bl.a. er helt tydeligt med den nuværende såkaldte 'røde' S-SF-R regering - hvor også sproget og videnskaben bliver omkalfatret i denne proces, som rendyrket Orwellsk udstilling!
Samme mekanisme ses desuden på EU plan, hvor udgrænsningen foregår på landeplan med Sydeuropa som prügelknabe og kryberi for det nye 'Stortyske rige', som af - sig navnet igen, igen - socialdemokraterne har fået gennemført sin egen 'lille' nationale infamitet overfor egen underklasse med Hartz IV såkaldte reformer 2003!
http://xn--fllesklubben-khc-uob.dk/info/Information_om_Hartz_Reformerne_11_%20juli_2013.pdf
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html
http://www.garps-verden.com/2013/03/politik-rockerbander-og-videnskab.html
http://www.garps-verden.com/2013/02/vlgerreaktionen-pa-regeringens-vkstp...
Hørt i forbifarten: "Knud: Hvordan er det nu Lars, vi kan godt acceptere en fredelig revolution, men vi vil helst have en voldelig ik'?"

fredag den 22. marts 2013

Politik, rockerbander og videnskab!

Ude på gaderne i København er det rockerbander, der hærger og skyder vildt omkring sig, så almindelige lovlydige borgere risikerer, at skulle springe for livet.
Inde på Christiansborg sidder en anden rockerbande med Corydon i spidsen for sine kammersjukker fra S-SF-R og venter på, at få isoleret og derefter give endnu en gruppe danskere - denne gang skolelærerne - en omgang tæsk, for at han selv og hans klassekammerater i den højere middelklasse sammen med overklassen i det her samfund, stadig kan blive fri for at yde deres økonomiske bidrag, bl.a. til en forbedret skolegang for vores børn og børnebørn, og dermed til at komme ud af den krise, vennerne fra finanskapitalen selv har skabt.
Corydon har allieret sig med en anden gren af samme rockerbande kaldet KL, anført af en anden S rockertype Erik Nielsen, der så rigeligt har sit på det tørre, og som skal hjælpe med at få isoleret lærerne, ved på skrømt at forhandle med Danmarks lærerforening, medens de arbejder målrette på, at det ender med, at de i sidste ende bare kan tilkalde rockerafdelingen fra Christiansborg, og få dem til at ordne paragrafferne.
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html

Og inde i DR2’ deadline samtidig, agerer man igen d.d. mikrofonholder for en socialdemokrat med en såkaldt ’neutral’ videnskabsmand som objektiv backing group, så man er helt sikker på, at modparten, journalisten fra Politiken og hans synspunkter, bliver holdt ud i strakt arm – og at det dermed understreges, at Krasnik’s interview af Hedegaard, var undtagelsen der bekræfter reglen om mikrofonholderi som normen, og at undtagelsen ALDRIG træder i kraft overfor landets spidser, det være sig magtfulde politikere eller såkaldt neutrale videnskabsfolk, min bare!
Hvordan kan man undgå at spørge den omtalte videnskabsmand Ove Kaj Pedersen, forfatteren til Konkurrencestaten, som er blevet den højere middelklasses herunder især politikernes og overklassens bibel i al dens teknokratiske dødbidersprog, der skal skjule, at indholdet ikke er andet en rendyrket klassepolitik, ligesom det der kommer fra hele slænget af såkaldt ’neutrale’ (bank)økonomer, man ustandselig bliver belemret med i TV. 
Altså OKP der mener, at den objektive nødvendige globaliserede udvikling går i retning af, at de offentlig ansatte skal løbe hurtigere og effektiviseres gennem såkaldte reformer, der intet andet er end nedskæringer og lønnedgang, som allerede er i fuld gang efter stupide og helt forældede nærmest ny-tayloristiske principper til kontrol af medarbejderne, udarbejdet oprindeligt til industriel samlebånds produktion, og nu tilpasset af dertil ansatte djøf akademikere og 'symbolanalytikere', hvis største 'kvalifikationer' er, at de intet aner om de arbejdsprocesser, de nu lægger et totalt håbløst system ned over, hvor alt skal kvantificeres ned til sekunder og intet kan kvalificeres, fordi det ikke kan måles, altså kvantificeres, men som nu anvendes i forbindelse med 'bløde' og livsnødvendige offentlige ydelser som omsorg, sygepleje og -behandling, politiarbejde - og som lærerne nu også skal underlægges efter de samme skinner, som allerede er lagt ud på landets højere læreranstalter og universiteter med centralistisk, erhvervsvenligt styrede 'management by terror' principper til følge, og med forudsigelige og mærkværdige nepotistiske svindelnumre med sexistiske over- og undertoner til følge på landets største universitet, med en tidligere minister som backing group, sammen med endnu en håndtam bestyrelse(sformand), og med efter følgende genvalg af CEO typerne samme steds og steder! Altså kort og kort, og i al sin stupide enkelthed, at velfærdsstaten skal slagtes, for at den kan bevares!
Man kan sige meget om sammenrendet af vores politikere bredt på 'borgen', KL, djøf slænget, såkaldt neutrale (min bare!) videnskabsmænd og CEO'er i offentlige virksomheder og institutioner, men de gør det trods alt ikke helt så primitivt og synligt som Italiens Berlusconi'er, men de gør det!
Og tilsvarende på det private arbejdsmarked med massive udbud af arbejdskraft i en krise tid, hvis eneste mening og konsekvens er pres på lønninger og ansatte, der skal ’løbe’ hurtigere for mindre, som vi så det med SAS sidste år, hvor samme CEO typer genfandtes i firmaet og dets bestyrelse, besat af Tordenskjolds soldater indsat igen som nepotisme og kammerateri af partiet Venstre, og i fin samklang med den nye rockerchef på 'borgen', så profitten kan stige og kapitalen akkumulere igen for Moses og profeterne (Marx)!
For at gennemføre dette skal lederne i det offentlige – aktuelt på lærerområdet – have større magt, så de kan trampe denne udvikling igennem overfor ethvert tegn på demokrati og medbestemmelse, ligesom i private virksomheder. Det hele dækkes ind bag pseudovidenskaben om, at alt af objektiv nødvendighed skal drives som en privat gesjæft, som forretning, fremført af OKP i denne sammenhæng, det være sig politik, det offentlige, skoler, hospitaler ’you name it’, med bogholdertyper som John Dyrby Poulsen fra S i nævnte dead-line, der sidder uden at sige noget som helst andet end afliring af indholdstomme bureaukrat udgydelser uden den mindste antydning af et svar på modpartens pointer.
OG, for nu endelig at komme tilbage til det indledende spørgsmål ovenfor, hvordan lykkes det i denne sammenhæng, at undgå at spørge vores videnskabsmand bare om et eller andet, der kunne være bare antydningsvis en kritisk relevant indvending mod den teknokratiske afliring af nødvendigheder – som nævnte bog er én lang, men bevares udmærket systematisering af, som en konkretisering af den overordnede nyliberalistiske, udbudsøkonomiske herskende tankegang, som forfatteren selv har indrømmet, og som styrer den nuværende rockerbande i regeringskontorerne til 100%?
For eks. det helt banale og enkle spørgsmål, hvordan erfaringerne fra business og finansverdenen bare de seneste 10år skulle være så eftertragtelsesværdige, med den massive uduelighed erhvervsfolk og finansfolk har afsløret sådan nærmest generelt og ’worldwide’, og som er omvendt proportional med de kæmpe snabler, de har nede i virksomhedernes kasser til gigantiske lønninger og bonusser, som dermed fragår til nødvendige grønne investeringer, samtidig med at staterne, dvs. skatteyderne skal levere rygdækning for deres grådighed og uduelighed, senest i lille DK med skattelettelser til ’nødderne’ betalt af de fattigste i dette land - altså at spørge manden om bare et enkelt lille bitte argument for, hvorfor dette fallerede private styringsmodul lige er noget, der skulle være værd at kopiere til såvel den offentlige sektor som også til politik, som Per Michael Jespersen fra Politiken forsøgte at sætte spørgsmålstegn ved, men som blev begravet i teknokrat snak og mikrofonholderi?!
http://www.garps-verden.com/2013/03/intensiveret-klassekamp-anfrt-af-den.html
Det var det enkle og ukomplicerede spørgsmål, der aldrig blev stillet. Følgelig kan man selvfølgelig ikke forvente, at spørgsmål med blot en anelse større kompleksitet så bliver stillet.
For eks. hvordan kan det være hr. videnskabsmand, at dit argument om, at vi ikke har råd – hvor det spørgsmål straks trænger sig på, ikke i dead-line men her, hvem er vi, der ikke har råd?
Ja næppe videnskabsmanden eller politikerne eller klassekammeraterne fra den højere middelklasse og overklassen, der i en uendelighed har anvendt statsmagten og folketinget, som om det var deres egen private geschæft, til at bevilge sig selv massive skattelettelser over det sidste ti år eller mere.
Tidligere var det trods alt sådan, at politikerne, embedsværket og videnskabsmændene selv personligt var med til at betale for de stigende skatter til velfærd og social udligning, men nu sidder 'svinene' selv på flæsket og uddeler det i en uendelighed og med den største selvfølge til sig selv og klassekammerater, samtidig med de, igen med rockerchef Corydon i spidsen, beskylder alle andre for ikke at bestille noget og/eller nasse på samfundet, så tankerne igen uvægerligt falder på Italiens mafiøse stat, samfund og ledelse!
Altså, at ’vi’ ikke har råd til en større offentlig sektor, al den stund, OKP mener, det er den private sektor, der skal betale for den offentlige sektor, og det kan den ikke under gældende internationale konkurrence- og lånevilkår osv. i en ligeså lang smøre som denne tråd, men uden tilsvarende relevante indhold, altså som jeg ser det.
Det er så her, hvor det virkelig komplekse spørgsmål kommer ind fra venstre, mener hr. videnskabsmanden virkelig, at der er behov for mere klimaødelæggende materiel produktion og rovdrift på jordens begrænsede resurser frem for klimamæssigt ’bløde’ offentlige service ydelser og investeringer, som uddannelse, pleje, omsorg, renovering af skoler og kloaker osv.?
OKP lider så åbenbart af den udbredte misforståelse af virkeligheden, at en producent af gummibolde til hunde eller en varietestjerne skaber værdier, medens en offentlig ansat anæstesi sygeplejerske, en læge, en lærer eller Dong og reparation af nedslidte skoler og kloaker ikke skaber værdier, men derimod skal modtage værdier fra gummibold producenten og varietestjernen først.
Dette skønt brugsværdien af og behovet for sygeplejerskens, lægens, lærerens og el selskabets ydelser mv. er så langt større end brugsværdien af og behovet for gummibolde til hunde, selv om det er menneskets bedste ven, hvor det samtidig gælder for et tilsyneladende stadigt stigende antal af såkaldt moderne mennesker, at de i samværet med hunden kan tilslutte sig validiteten af udsagnet, at to hjerner tænker bedre end een!
Godt ord igen OKP, for manden har jo ret i, at den menneskeskabte markeds kapitalistiske verden vi lever i er skruet så vanvittigt sammen, at gummiboldene skaber (bytte)værdierne først, der så siden inddrages af staten til fornuftige materielle og immaterielle ydelser, så der trods alt kommer en smule fornuft i et uhyre mangelfuldt og til tider dybt irrationelt og krisebefængt markeds baseret system, der jo som bekendt for tiden også er ved at ødelægge hele grundlaget for al menneskelig eksistens på denne planet!
Men de spørgsmål eller af lignende karakter, blev der som sagt heller ikke plads til i dead-line 22/03-13!
( se desuden her: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1951084/politiet-er-blevet-en-poelsefabrik/
http://politiken.dk/debat/profiler/lidegaard/ECE1962141/er-mere-ledelse-bedre-ledelse/)
  
Nå men den eneste chance for at få smidt rockerslænget på porten er, at EL kvinder sig op og vælter banden med regering, KL, SF og hele molevitten. Kan vi mon håbe på og regne med det? Eller skal vi endnu engang høre på ynkelige undskyldninger, om ulven der kommer, eller man jo ikke kan gøre noget, når regeringen insisterer på at ville give folk tæsk, andet end fortsat at holde den og dermed S-SF-R oppe på taburetterne?
Hvis det sidste er tilfældet, så må man da bede til, at man ikke er så uheldig, at få brug for hjælp ude på de københavnske gader, hvis man kommer i vejen for en rockerbande der og bliver reduceret til lirekassemand. For så vil EL vel bare trøste en med, at man skal være glad for, at man ikke har mødt Ulvebanden, for den er meget værre, og EL kan desværre ikke hjælpe, da rockerbanden ikke vil lytte til deres bønner, om at stoppe med at tæske én sønder og sammen, og i øvrigt har man/EL jo selv følt sig tvunget til at udstyre banden med knojern og skydevåben!
(se i øvrigt vedrørende forslag til en alternativ økonomisk politik http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1928939/du-har-et-valg-bjarne-corydon/)
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
http://www.garps-verden.com/2013/04/medens-vore-forldre-eller-bedsteforldre.html

onsdag den 20. marts 2013

SF: Historien gentager sig!

http://politiken.dk/politik/ECE1926033/sfs-emilie-turunen-og-nanna-westerby-skifter-ogsaa-til-socialdemokraterne/
Anette Vilhelmsen, Holger K. og Anne Baastrup har siddet på hænderne i selvfedme på ministerposter og som gruppeformand siden formandsvalget uden at få ryddet det mindste op organisatorisk og politisk i SF og få udstukket en ny politisk kurs, efter Søvndal & Co.'s fatale og uduelige politiske håndværk i forbindelse med SF's regeringsdebut. Så de ligger, som de har redt og helt fortjent i 'muddergrøften' tæt på spærregrænsen!
http://www.garps-verden.com/2012/10/ridderen-af-den-bedrvelige-skikkelse.html
Det er sjælden man i politik bliver bevilget to chancer, men her kan man virkelig tale om, at historien gentager sig selv, første gang som tragedie i perioden efter 1991, da Holger K. vandt formandsvalget i SF efter Gert Petersens afgang over Steen Gade, men uden vilje og evne til at udnytte sin sejr til at få ryddet op - dvs få pacificeret og/eller gelejdet Steen Gade fløjen ud af partiet - og lagt en ny sikker politisk kurs.*)
http://www.garps-verden.com/2000/10/sejrherren-i-sandwichen.html
Og nu anden gang som farce, hvor Annette Vilhelmsen med Holger K. som højre hånd og Anne Baastrup som sparringspartner gentager vankelmodigheden og endnu engang viser den manglende politiske og personlige råstyrke til at gøre sit parti den tjeneste, at få ryddet op politisk og organisatorisk efter den massive sejr ved formandsvalget!
*)Information 21/03-13. Amalie Kestler skriver, at: ".. formandsvalg og partipolitiske magtkampe gør ondt på mennesker, hvis hjerter banker for politik. At de kan være noget nær umulige at arbejde sig ud af, rummer den politiske historie talrige eksempler på. Mange vælger at tage deres gode tøj og gå i erkendelse af den tabte kamp – se blot på den decimerede tidligere Auken-fløj i Socialdemokraternes folketingsgruppe."
Mer her er SF i så fald undtagelsen, der bekræfter regelen, i hvert fald når vi taler om formandsopgøret i SF efter Gert Petersens afgang 1991, hvor Holger K. vandt over Steen Gade. Her er det stort set alle Holger K.'s støtter, uden hvis aktive indsats, han med garanti aldrig var kommet fra klart baghjul og alligevel vandt, der blev marginaliseret og siden for de flestes vedkommende har forladt SF.
Nogen for længst andre da de politiske konsekvenser af dette manglende politiske opgør med Steen Gade fløjen endte med - dog ikke som en foruddiskonterbar nødvendighed -, Søvndal & Co.'s de facto katastrofale håndtering af SF's regeringsdebut!

Det ville som tidligere anført være dumt af SF uden videre at trække sig ud af regeringen, og blot komme til at stå der ude i konkurrence med EL og samtidig blive kørt over af SR damptromlen ligesom EL!
Den egentlige skandale fra SF (og EL)'s side er: Hvorfor har Holger K. og Vilhelmsen ikke for eks. omkring vækstpakken sat hælene i overfor SR og krævet grønne vækst initiativer og social balance? IKKE bare ved at true med at træde ud af regeringen, det ville som sagt være dumt, men ved inde i lokalet med SR, at true med at træde ud af regeringen OG samtidig give SR den venlige oplysning, at det i så fald vil ske med den offentlige udmelding, at SF ingen som helst tillid har til en resterende SR regering! Hvor ved jeg fra, at SF ikke har forsøgt det foreslåede inde i lokalet med SR? Fordi så havde vi hørt udmeldingen nu. Det jeg mener er jo ikke, at man som EL skal komme med tomme trusler og agere efter devisen: 'Tomme tønder buldrer mest'!
http://www.garps-verden.com/2013/03/sfs-endeligt-opdateret_4.html

Det grundlæggende problem er, som både gælder for SF og EL, at venstrefløjen altid har hængt i skørterne på Socialdemokratiet og gemt sig bag dem, men aldrig er blevet voksne og selvstændige partier parlamentarisk set, måske bortset fra SF i 80'erne.
Så troede dele af SF, at man kunne omgå dette problem ved at gå i regering ikke bare med S men også få R med i købet, hvilket blot var som at 'pisse i bukserne', fordi man heller ikke her fik løst det grundlæggende problem, men blot fortsatte teenager adfærden i regeringen fra dag et i tårnet.
Hos EL har vi tilsvarende set den ene hændervridende undskyldning efter den anden, med ulven/Løkke kommer som den dominerende, for ikke at agere selvstændigt og anvende den magt man har, som 'herre' over regeringens liv. I stedet lader man sig drive rundt i manegen og svine til (som Johanne i Debatten), af en politisk 'drengerøv', der ikke er politisk tør bag ørerne og indtil for 18 måneder siden var en totalt ukendt mand, bortset fra i S toppen.
Hvorfor Johanne ikke hamrede den lige i 'sylten' på Corydon forleden, da han hentyder til hendes unge alder, skyldes igen den historisk betingede underdanighed overfor S!
Det man kan anklage 'de unge' SF'ere for er derimod, at de ingen som helst seriøse politiske mål har, hvorfor de uden videre kan switche fra SF til S og til....?
Det er muligt at 'børnebanden' manglede 'røv i bukserne', som Lars Trier Mogensen skriver (Pol.21/3-13), men de manglede først og fremmest et seriøst poltisk projekt, der bestod i andet end magt for magtens egen skyld. Dvs. et ønske om andet en bevidstløs administration af det bestående, hvor de nu i CD/S til fulde får indfriet deres hedeste drømme. Så også i den forstand giver deres partiskifte mening.
Hvad der derimod skal blive af et SF, misrøgtet af først Holger K. og Steen Gade og siden af Villy Søvndal & CO., der idag ligner det S, som partiet historisk tog kraftigt afstand fra med dets 'bal i den borgerlige' (A.Larsen!), det er straks sværere at se.
I stedet bliver det efter alt at dømme exit for SF og dermed de spildte muligheders og de manglende politiske visioners 'afdansningsbal'!

Men det ligger fast, at venstrefløjen aldrig får en sådan gylden mulighed som nu, for at true med og reelt medvirke til at vælte en S ledet regeringen uden at blive 'hugget i småstykker', og dermed en gang for alle få sat sig i respekt overfor S og få endegyldigt gjort op med sin politiske 'umodenhed'.
Dels er udsigten for S en katastrofe vælgermæssigt, og dels er denne regering så forhadt, at den forventelige intensive hetz fra S om, at venstrefløjen er skyld i regeringens fald og Løkkes skindbarlige genkomst næppe nogensinde vil få mindre effekt end netop nu.
Og det bliver formodentlig nødvendigt at udføre truslen, altså de facto at medvirke til at vælte regeringen. Den nødvendighed skyldes især det faktum, 'at krukken har været så længe til vands, at den er kommet hankeløs hjem', altså at venstrefløjen så længe, dvs. årtier, reelt har ageret 'skødehund' for S og samtidig med råben og skrigen har brugt S som buffer mod de borgerlige. De har kunnet stå bag S og 'gøet' med mere eller mindre revolutionære paroler, som syntes at være omvendt proportionale med deres politiske evner og mod. Derfor bliver det formodentlig nødvendigt, at give S een med 'spaden' for at få dem til at forstå, det er alvor nu. Trusler i sig selv tager S næppe alvorligt, dertil har de historisk alt for mange erfaringer med, at "Tomme tønder buldrer mest"!
http://www.garps-verden.com/2012/10/en-ny-selvbevidst-venstreflj-af-frie.html

mandag den 18. marts 2013

Endnu en historisk tragedie?

Et berømt Marx citat er, at historien gentager sig selv »den ene gang som tragedie, den anden gang som farce«. Den gentagelse vi ser konturerne af i dag, ser desværre ikke ud til at blive en farce, men der er derimod, flere og flere tegn på at gentagelsen bliver endnu en tragedie.
På samme måde som det ikke kan siges, at tragedien fra millioners død i 1.verdenskrigs skyttegrave blev gentaget af 2.verdenskrigs Holocaust, Gulag og atomkrig som en farce, eller for den sags skyld den efterfølgende Kolde krig med millioner af døde i stedfortræderkrigene fra Vietnam til El Salvador i den 3.verden, så står vi næppe heller nu overfor en gentagelse som farce, men derimod overfor sammenbrud, som meget vel kan få 1. og 2. verdenskrig og Kold krig tilsammen til at tage sig ud som farcen i forhold til et forudsigeligt samfundsmæssigt og klimatisk sammenbrud på verdensplan indenfor de allernærmeste årtier.
Alle disse tragedier har imidlertid ét fælles grundlag om end i forskellige udformninger: Det kapitalistiske system, hvis genese er mest prægnant beskrevet og analyseret af Karl Marx tilbage i 1800 tallet, og hvis grundstruktur er uantastet i dag. 
Første tragedie var således resultatet af det markeds kapitalistiske systems overlevelses strategi som ekspansion i form af kolonialisme og imperialisme på verdensplan i kampen om råstoffer til produktionen og politisk nationalistisk verdens herredømme, overstyret af den nationalistiske konkurrence på europæisk plan. 
Resultatet blev en forskydning af magtbalancen fra Europa til USA og det nyetablerede statskapitalistiske Sovjetunionen. Sidstnævnte var udtryk for en nationalistisk kapitalisme, som antog en særlig form til skabelse af den såkaldt oprindelig akkumulation (Marx) samt beskyttelse mod verdensmarkedet og dets ulige bytte/konkurrence, som stats-kapitalisme og centralistisk kapitalistisk såkaldt planøkonomi, med kommunist partiet som den nye herskende klasse for kapitalakkumulationen. Den samme udvikling sker forskudt og med en lidt anden udvikling og et noget andet resultat i Kommunistkina fra 1949.
Hvor det stats-kapitalistiske Sovjet imperium brød sammen i 90'erne og blev erstattet af en rendyrket og følgelig ineffektiv og råstofproducerende røver- og mafiakapitalisme, først i liberalistisk form derefter tilbage i mere statskapitalistiske gevandter under Putin, så ser den kinesiske stats-kapitalisme med sin kombination af kapitalistisk plan- og markedsøkonomi ud til med en langt større effektivitet, at kunne levere varerne til sin kæmpebefolkning og samtidig være en værdig kapitalistisk konkurrent til USA og EU, den europæiske kapitalistiske sammenslutning, som et resultat af og forsøg på opgør med de omtalte verdenskriges kapitalistiske ragnarok indpakket i og udviklet som 'nationalistisk vanvid'.
Den nævnte mafiakapitalisme hos Sovjet imperiets efterfølger er også af varierende grad en integreret del af kapitalismen i den såkaldte vestlige verden, med såvel den italienske stat som civilsamfund i førertrøjen, men med stigende betydning i EU og med permanent historisk tilstedeværelse i USA siden 1920'erne, hvor dens afgørende funktion for overklassen, ligesom i Italien, var dens aktive deltagelse i nedkæmpningen af den gryende stærke amerikanske fagbevægelse som arbejderklassens organisation. 
Afgørende for den historiske svækkelse af den amerikanske arbejder- og fagbevægelse, som hverken Roosevelts 'New Deal' eller Johnsons 'The Great Society' afgørende har ændret på, var kombinationen af mafiakapitalisme og det hvide fascistisk, racistiske småborgerskab senere i kombination med dele af arbejderklassen.
Disse klasser af småborgerskab, hvis andel i og accept af såvel folkemordet på Amerikas oprindelige indianerbefolkning samt slaveriet og dets efterfølgende apartheid tilstande i hele eller dele af USA helt frem til 1960'erne, dannede vedvarende skel bredt i befolkningen og svækkede arbejderklassen massivt, hvilket blev udnyttet af den kapitalistiske overklasse efter devisen 'del og hersk', og hvor mafiakapitalen gjorde det beskidte arbejde sammen med statens/staternes racistiske politi og para militære styrker samt de 'hemmelige tjenester' som FBI mv..
Denne mafiakapitalisme erstatter i dagens samfund i kombination med den internationaliserede monopol- og finanskapital, samtidig den nationalistiske kapital og de nu hedengangne feudale og prækapitalistiske samfundsmæssige levn, der tidligere, især op til 1.verdenskrig, men også i mellemkrigstriden kunne forene sig med og udnytte de facistiske folkelige bevægelser, som var en væsentlig del af de kapitalistiske krisers manifeste og tilsyneladende gentagne politisk historiske udtryk. 
Den folkelige massebevægelse bag facismen og nazismen udgjordes i forrige århundrede især af småborgerskabet af selvstændige i by og på land, af mellemlag af lønmodtagere og dele af arbejderklassen, der i forening med det nationalkapitalistiske borgerskab og quasifeudale levn forenedes og skabte den europæiske fascisme i det meste af Europa, og som uden partnerskabet med USA og især Sovjet havde betydet den visse død for den dominerende og moderne liberal-demokratiske kapitalisme. 
Det folkelige grundlag for den sovjetiske udgave af fascisme i form af stalinisme udgjordes derimod, som senere den Maoistiske pendant i Kina, af tilbagestående og forkuede (feudal)bønder, der fik en ny zar i 'lille far' Stalin, samt en (relativ lille) arbejderklasse, der blev holdt i ideologisk og totalitær spændetrøje af den stalinistiske overklasse af partielite og apperatniks med et hav af terroristiske statslige- og partitjenester, og hvor bl.a. småborgerskabet af kulakbønder blev ofre.  
I dagens Europa og USA dannes den potentielle folkelige baggrund for moderne fascistiske folkebevægelser af resterne af fortidens småborgerskab kombineret med nutidens småborgerskab, de indeklemte mellemlag af lønmodtagere, og dele af arbejderklassen.
Her overfor er det afgørende at gøre opmærksom på, at den demokratisk liberale kapitalismes folkelige grundlag, for kompromisser med det kapitalistiske borgerskab og dets allierede i småborgerskab og middelklasse, er og forbliver den organiserede arbejderklasse med fagbevægelsen i centrum, ofte i alliance med liberalt borgerlige og intellektuelle lag og småborgerlige (bonde)klasser og grupperinger - dvs. de sociale og klassemæssige efterkommere af de egentlige bærere af de borgerlige europæiske og amerikanske revolutioner fra den Engelske i 1600 tallet til de amerikanske og franske revolutioner i slutningen af det 1700 tallet og deres opgør med feudalisme, absolutisme/enevælde og feudaladel.
Fortsættelse følger!

mandag den 11. marts 2013

Fru Frederiksens rejse!

Jeg cirklede rundt om artiklen med Mette Frederiksen: ”Jeg har været på en rejse…..” (Inf. weekend 09-10/03-13), som katten om den varme grød. Skulle jeg udsætte mig for den varme grød for at holde mig a jour med dagens S-SF-R politik, eller skulle jeg lade mig selv få lidt sjælefred fra disse politikere og vel en slags mennesker, trods alt?
http://www.information.dk/453822
Min egen opfattelse af kvinden var og er, da dette ikke er nogen krimi, hvor slutningen ikke må afsløres, med ministerkarriere og sin proklamerede (småborgerlige) arbejderklasse baggrund, som ikke forsømmer nogen lejlighed til at moraliserer over alle andre (undskyld ’de fattige’) i bedste Pia K. stil, at hun tilhører den moderne lønmodtageragtige højere middelklasse, der kun har lidt af den 'hattedame' forståelse, som tidligere især kvindelige medlemmer af de borgerlige overklasser trods alt af og til eller ofte var udstyret med.
Denne nuværende højborgerlige middelklasse af lønmodtager tilsnit er helt befriet for dette syndrom, der udelukkes af netop deres lønmodtager og nye småborgerlige, selvretfærdige mentale tilstand og psyke, med behersket eller manglende social empati og deraf følgende antagelse, som til alle tider har forenet småborgeren i dennes karakteristiske moralisme af mere eller mindre infamt tilsnit: 'De kan jo bare gøre som os, fattigrøvene, tage sig sammen, ’æde kager’/gøre en indsats, så kan de nemt blive helt som os, bare se' - ikke pligt og rettigheds Mette Frederiksen, der i øvrigt ofte krydrer det med et, 'det er sådan, jeg selv har gjort', i sædvanlig skræppende stil, eller som Sophie Carsten Nielsen og Margrethe Vestager fra R i mere burgøjseragtigt tilsnit!
Altså inden starten kom jeg min salig morfars, jysk grosserer af prangertypen, statement i hu, her frit efter min ligeledes salig mor: Kommer der en og vil sælge dig en ko med Vorherre i baglommen, så kan du være sikker på den er trepattet!
Således forberedt og godt bevæbnet med indsigt og/eller ’fordomme’ fik jeg så langt om længe igangsat læsningen, dog først efter at jeg i mandagens Information 11/03-13 lige havde tygget drøv på Gunver Aukens ’pæne’ påpegning af, at den ’overmodige’(sic!) kontanthjælpsreform har sine paradokser. Her understreges det igen, at krumtappen i reformen, og derfor skattelettelserne til erhvervslivets overforgyldte overklasse, er, at næsten alle 50.000 unge på kontanthjælp ingen uddannelse har, og derfor af fru Frederiksen nu skal have nedsat deres livsgrundlag og skal leve for det halve, siger og skriver 5.733kr. før skat/mdr.! (Siden, sommer 2015, er dette beløb nu også blevet livsgrundlaget for flygtninge i form af den genindførte startydelse af Løkke, manden uden egne underbukser, og Støjsenderen)
Gunver Auken: ”Det kan man ikke, det ved vi fra de unge under 25, der i dag lever af ydelsen.
Al erfaring viser, at det nemt fører til hjemløshed, modløshed, dårlig ernæring, misbrug og kriminalitet. Sammenligningen med SU holder heller ikke, da uddannelsessøgende har ret til eller får studielån, kollegier, har egen indtægt eller bolig hos mor og far.” http://www.information.dk/453871
Således parat til start Garp, til ministerfruen der efter eget udsagn har været på en rejse!
Journalisten Amalie Kestler starter blidt ’til det sukkersøde’ op, men det varer ikke ved tør siges, hold da op, kniven bores fint rundt i fruens hykleriske dobbeltmoral, hvor hun vrider sig som en ål i mudder. Let omformuleret, jamen ’søde’, hvorfor skal din måske helt sympatiske rejse nødvendigvis ende med at tage/halvere livsgrundlaget fra disse unge under 30år?
Til skattelettelser til erhvervslivet ’remember’, og er det for ondt at minde om alle de skattelettelser ministerfruen selv har fået de sidste 10år, senest sidste sommer ved egen indsats så at sige. Jo, der var min salig morfars trepattede ko igen, igen - nu med den sympatiske rejse i baglommen!
Fruen vrider sig som sagt, men fastholdes af Kestler her citeret i sit fulde omfang:
”–Men hvis man i dag lever for 10.500 kroner og skal ned og leve for 5.700 kroner som en konsekvens af jeres udspil, er det jo en meget voldsom forringelse.
»Men de skal jo på SU. Det beløb skal de leve af under alle omstændigheder, for de skal ikke være i kontanthjælpssystemet. Hvis du er 27 år gammel og godt kan gå igennem uddannelsessystemet, så skal du ikke være i kontanthjælpssystemet. Så skal du i uddannelse.«
– Men 40 procent af de unge på kontanthjælp har forældre på kontanthjælp. De her unge kommer ofte fra sværere udgangspunkter end den almindelige studerende?
»Ja, og derfor skal vi jo have brudt det mønster! Mange af vores unge i kontanthjælpssystemet har godt nok meget at slås med. Men den samfundsmæssige opgave er ikke, at de skal køre videre på den måde. Det er at rette op på det.«
– Men den almindelige studerende har jo nogle håndtag; billige boliger, forældre, der kan hjælpe..
»Ja, men husk på, at det er jo kort tid, de skal være der. Det er jo kort tid. Det er ikke flere år.”

I kort tid - den lader vi stå lidt! Ja ligesom 'et los i røven til fruen' også kun ville vare kort tid, kan man sige! Men nej sådan er det ikke, ministerfruen og hendes klassekammerater, skal belønnes med lavere skatter for at yde noget, mens underklassen bare skal have nogle flere tæsk for at yde, sådan er dobbeltmoralen og hykleriet hos fruen og kampfæller!
Men det kan såmænd meget vel ende med, at fruen alligevel fortsat ”– nyder () opbakning hos et pænt flertal i befolkningen – ifølge en meningsmåling foretaget for avisen.dk.”
”Danskerne er (nemlig) ikke blege for at sende arbejdsløse ud for at skovle sne, klippe hæk hos ældre eller fjerne skrald i parker.
Hele 71 procent er enige i regeringens forslag om, at kontanthjælpsmodtagere skal tage et såkaldt nyttejob, hvis de er over 30 år, og der er gået et halvt år. Kun 14 procent tager afstand fra forslaget.”
Nej og inde længe er de mere og mere mentalt forstyrrede såkaldte 'danskere' vel ikke blege for at sende arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, psykisk syge i 'små lejre' sammen med en flok muslimer og andet godtfolk som jøder mv.
Infamiteten, som Frederiksen giver et ordentlig ’skålpund kød’ til, stortrives tilsyneladende i befolkningen i en grad, så man såmænd ikke skal forbavses, om S-SF-R inden de smides på porten, får lavet DK om til en nordisk udgave af Viktor Orbans Ungarn eller det aldrig afnazificerede, småborgerlige østrigske blomsterkasseland, eller i hvert fald får etableret grundlaget for at VKO kan fuldføre projektet assisteret af kuglestøderpartiet i front.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1936193.ece
http://politiken.dk/kultur/ECE1919427/nazi-skeletter-vaelter-ud-af-skabene-hos-verdensberoemt-orkester/
Den mentale forberedelse er godt i gang, og svineriet virker, nu er det ikke kun LA 'tranlamperne' anført af en mand udstyret med flere kugler og på 'offentlig forsørgelse', der fører sig stupidt frem, men store dele af  'den såkaldt pæne familien Danmark' der i hvert fald mentalt deltager i tæskeholdet mod fattige, minoriteter og andet godtfolk!
Og så hjælper det nok ikke meget, at Troels Heeger giver Thorning en opsang, med henvisning til tilsvarende tyske reformer af den socialdemokratiske Gerhard Schröder, de såkaldte Hartz IV reformer, der banede vejen for reel fattigdom og Merkels ultrakonservatrive og liberalistiske krisepolitik, der er ved at køre hele EU økonomisk i sænk og bane vejen for endnu et højretotalitært regime i Europa (Nu, igen 2015, voldsomt forstærket af flygtningekrisen!):
http://xn--fllesklubben-khc-uob.dk/info/Information_om_Hartz_Reformerne_11_%20juli_2013.pdf
”Regeringen er nødt til at handle, som den gør, lyder budskabet (fra Thorning, Frederiksen, Corydon og Vestager med SF på slæb), der udløser ros og lovsange om politisk mod fra det borgerlige Danmark. Borgerlige klakører overser imidlertid, at politisk mod næppe viser sig ved at følge i Gerhard Schröders fodspor og følge resten af eurozonen på vejen mod velfærdsbesparelser, dereguleringer og skattelettelser og andre ledsagefænomener til det markedskonforme demokrati. En statsminister med reelt politisk mod ville i stedet kaste sig ind i et helhjertet opgør med både finanssektoren og den finanspolitiske sparedoktrin, der i løbet af den europæiske krise har fået status af mainstream.”
Eneste formildende i dagens politiske sump er, at EL tilsyneladende har besluttet ’at nok er nok’ og måske/forhåbentlig er parat til lade denne regering sejle sin egen sø med et valg til forudsigelig følge – men hellere det end flere af fru Frederiksens rejser….betalt af de fattigste og allerede udstødte i det her land! (Den forudsigelse holdt så ikke en meter, her igen set fra 2015.)

lørdag den 9. marts 2013

EL's - kortvarige? - gyldne stund!

Garps nedenstående Hjemmeservice ser ud til at være blevet overhalet af en begivenhed - og da vi nu har passeret 8.marts, fyrer jeg lige dette tillæg af - og så er det oven i købet en køn en af slagsen:
Enhedslisten truer Thorning
www.dr.dk
Enhedslisten optrapper nu konflikten med regeringen ved at stemme imod aftalen om kommunernes økonomi.

Ligesom regeringen balancerer EL på en knivsæg mellem ikke at blive tvunget til at stille et mistillidsvotum p.d.e.s, og så p.d.a.d at lægge så maksimalt pres på regeringen, at den ændrer politik eller vælter sig selv. Balancegangen er vanskelig og formodentlig er der i EL som i regeringen/regeringspartierne en del uenighed om, hvor langt man skal/kan gå før båden kæntrer. Men der rokkes med båden, det kan enhver se, og der skal ikke meget til, før den alvorligt begynder at tage vand ind. Og meget taler for et kombivalg til efterår/vinter, et kommune- og folketingsvalg, hvilket næppe er regeringens kop te.

Jeg prøver alligevel, men det kniber med at se, for jeg får sgu tårer i øjnene, når jeg læser nedenstående fra Politiken. Og der er mere endnu, se blot fra Berlingeren: "Hvis regeringen sender sin vækstplan til afstemning i Folketinget i næste uge, stemmer Venstre og de Konservative for. Det er løftet fra de borgerlige oppositionspartiers ledere, der mandag eftermiddag er mødt op i Finansministeriet for at drøfte Vækstplan DK med regeringstoppen." Med sådant et løfte behøver man ingen trusler!
Videre, "Formand for de Konservative, Lars Barfoed, slog fast, at han »naturligvis« gerne vil være med til at vælte regeringen og sikre et nyvalg. »Det vil kræve, at Enhedslisten stiller et mistillidsvotum til regeringen, og det vil de næppe gøre,« lød det fra Barfoed."
http://www.b.dk/politiko/vk-kan-stoette-vaekstplan-her-og-nu
Jamen så kan regeringen da bare slå til ik' og få godkendt sin plan i næste uge, og Barfoed kan så med rullende øjne påstå, at nu venter vi kun på, at EL skal stille et mistillidsvotum til regeringen. Hvilket EL formodentlig/forhåbentlig IKKE gør.
OG så når vi frem til kommuneaftalen til forår/forsommer og så UPS intet flertal for den, så går det helt af sig selv for VK, der får både vækstplan i pose og valg i sæk, når EL fastholder sit ultimative krav til kommuneaftalen, og regeringen ikke kan give sig grundet konsekvenserne af vækstaftalen med VK!
Ingen kommuneaftale ingen udbetaling af bloktilskud i 2014, og så må regeringen formodentlig gå af. (Christine Cordsen fra JP er nok lidt for kategorisk, når hun påstår den i så fald straks skal gå af. Det står der ingen steder mig bekendt, så den kan teoretisk trække den til finansloven, så vidt jeg kan se. http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/analyser/indland/cordsen/article5242054.ece)
Ja det er forudsigeligt og plat så det klodser, men selv denne regering falder formodentlig ikke i en så gennemskuelig fælde men har allerede foreslået/krævet, at kommuneaftalen kædes sammen med vedtagelsen af vækstplanen! Sætter de ikke det op som et ultimativt krav overfor VK, ja så er de 1) politiske 'idioter' og 2) så får vi et sommervalg efter alt at dømme!
Venstre vil hellere snakke vækst end spekulere i valg
politiken.dk
Enhedslistens afvisning af regeringens kommuneaftale giver Venstre en fordel.
http://politiken.dk/politik/ECE1919035/venstre-vil-hellere-snakke-vaekst-end-spekulere-i-valg/

Den seneste Gallup 07/03-13 giver laveste tilslutning til S i 100 år 17,1% og blot 5,5% til SF samt største tilslutning til EL nogensinde i Gallup 12,5% og endelig 15,5% til DF? Flot for EL, men hvad sker der, hvis folk opdager, at der ikke sker hujende fis ved at styrke EL? Skal vi vædde på, at DF bare bliver større endnu? Hvorfor nu det, det lyder umiddelbart ret 'skørt'!?
For det første: Fordi man ikke kan overvurdere betydningen af det, der sker nu på det mentalt politiske niveau, hvor jeg tror folk vil se handling og ikke gider al det tilbagelænede selvynk med, vi kan ikke noget, fordi regeringen ikke vil se til vores side, og så kommer der bare en anden ulv, og den er måske værre og lignende handlingslammede ordstrøm!
For det andet: Fordi på et tidspunkt, om ikke så længe, som jeg ser det, så vil EL uden handling blive opfattet som en del af komplottet S-SF-R, den fare eksisterer IKKE for DF. EL er og vil også gerne opfattes som en del af arbejderbevægelsen, ja det er faktisk den væsentligste begrundelse for, at man ikke allerede udfra den politik regeringen fører, har sagt definitivt fra. EL er således i befolkningens øjne en nærmest uadskillelig del af regeringen, og den bliver hver dag bekræftet i dette, fordi EL på trods af politikken holder hånden under denne regering uanset, hvad de hidtil har sagt og gjort.
For det tredje: DF har selv været med til at gennemføre dagpenge- og efterlønsforringelser, hedder det senest fra Per Clausen. Og ja det er korrekt, men DF har også været kloge/snu nok til efterhånden at vride sig ud af den kendsgerning, både fordi de foreslår udsættelse af i kraft træden af dagpengeforringelser og angriber regeringen for en social og fordelingsmæssig skæv politik, og så fordi effekten af efterlønsforringelsen ikke har vist sig endnu modsat dagpengeforringelserne.
Samtidig skriver DF kronik sammen med 'Anders Bondo' og afviser regeringens indblading i overenskomstforhandlingerne mellem KL og Danmarks lærerforening!
Endelig så er det meget begrænset, hvor længe folk gider høre om det Løkke regeringen har gennemført, når S-SF-R regeringen permanent minder dem om dens forræderi og asociale politik.
OG så som som det fjerde: Dette fører så slutteligt til, at DF i vælgernes øjne kan blive en modificerende faktor på Løkkes liberalistiske ønsker og kurs, og dermed svækkes EL’s (eneste) argument mod et valg, med Løkkes forudsigelige genkomst! Det eneste rædselskabinet EL fortsat kan anvende er V, K, LA og R, men det kommer ikke til at ske med et DF på 15-16%!
Alt i alt kan dette meget vel føre til, at EL gyldne tid bliver et øjeblik, der inden du kan nå at sige SF, forsvinder som dug for solen!

Meningen er ikke, at EL skal vælte regeringen nu med en mistillidsdagsorden, det ville være tåbeligt, efter min mening. Men man kunne begynde med at forberede sig selv og befolkningen på, at der ikke bliver en gentagelse af FL 2013 til efteråret, hvor EL accepterer noget lignende som den halve løsning for de arbejdsløse ved FL 2013.
Presset mod regeringen kunne så småt startes nu med tydelige signaler, og accelereres i forbindelse med eller umiddelbart efter regeringen har indgået aftale med de borgerlige om kontanthjælpspakken og vækstplanen. Derefter, afhængig af udfaldet af lærernes overenskomstforhandlinger, kunne intensiteten øges i foråret for at få markant yderligere næring, hvis regeringen ikke finder en løsning for de arbejdsløse inden 30/06, og/eller hvis EL igen skives af ifm KL forhandlingerne i forsommeren.
Overlever regeringen dette pres, så starter finanslov 2014 fremlæggelsen i eftersommeren op til folketingets åbning i oktober. Og så kan regeringen se frem til enten at rette ind i politisk acceptabelt omfang, som det hedder, eller begynde at hygge sig med udsigten til et kombivalg af kommune- og folketingsvalg til efterår/vinter!
Der er nemlig ingen som helst udsigt til, at Løkke og Venstre eller nogen som helst andre op til kommunevalget vil komme og redde kastanjerne ud af ilden for regeringen, hvis ikke denne har sin parlamentariske rygdækning fra EL på plads!
Og der er ingen, der forhindrer SAP, EL og samtlige andre i samtidig at lave alle de demonstrationer, folkelige og faglige tiltag de/vi orker, for at øge presset – tværtimod, det ville være mere end glimrende!
Men hovedansvaret for forløbet ville ligge der, hvor det politisk og magtmæssigt naturligt hører hjemme, hos EL i folketinget, hvor al anden støtte fra folkelige- og faglige bevægelser samt S-SF’s bagland selvsagt vil blive modtaget med ’kyshånd’!

Man kan have forskellig opfattelse af taktikken, men bare man er enige om, at vi skal af med denne regering, jo før jo bedre, medmindre selvfølgelig, den skifter politisk kurs! Jeg mener bare, at det bliver alt for nemt for S-SF at føre hetz mod EL, hvis der direkte stilles et mistillidsvotum nu eller senere.
Og hvis et af hovedformålene med at vælte regeringen er, at S (og SF?) gør op med den nuværende ledelse og får fjernet Corydon og Helle Thorning, ja så er det ikke helt ligegyldigt, hvordan øvelsen gennemføres – hvordan det kunstneriske indtryk bliver så at sige!
Se desuden her: http://www.b.dk/politiko/corydon-s-ligger-ikke-paa-venstrefloejen
Selv om problemerne er de samme ved at vælte regeringen, som jeg giver udtryk for nedenfor i kritik af SAP vedtagelsen, så skal der helst i en valgkamp taktisk set kunne argumenteres ret overbevisende for, at regeringen entydigt har valgt side, og dermed har væltet sig selv.
Dette kan bedst ske ifm finansloven 2014, grundet de særlige regler der er for vedtagelse af denne (den er iflg. Grundloven et kabinetsspørgsmål, og regeringen SKAL derfor gå af, hvis den ikke har flertal for FL). Men muligheden foreligger også, hvis regeringen selv gør en anden lov/lovkompleks til et kabinetsspørgsmål, men ikke kan finde et flertal for det.
Derfor mener jeg, at det vigtigste nu er, at EL får sendt helt klare advarsels signaler til vælgerne og regeringen om, at målet er fuldt, og hvis regeringen ikke retter ind politiks, ja så ryger den senest ved FL 2014 i et kombivalg af kommune- og folketingsvalg – et formodentligt skræk scenarie for regeringen!
http://www.garps-verden.com/2013/12/finanslov-venstreflj-og.html

http://sap-fi.dk/side.php?id=1089
SAP vedtagelsen her gennemgår alle de ulykker der vil overgå EL, hvis den vælter regeringen nu med et mistillidsvotum. VKO ved magten, hetz mod EL for at have væltet regeringen, dermed skubbe S-SF fra sig, et styrket EL der ikke vil kunne bruge sine styrkede position til ret meget, og det vil samtidigt være partiegoistisk!
Udover at det ville være noget af det mest ubegavede bare uden videre selv at stille et mistillidsvotum nu, så er der mig bekendt ikke nogen i EL ledelsen og omegn, der har stillet eller forestillet sig en så ubegavet adfærd.
Uden at vide det, så er grunden formodentlig den, at der her er flere step på vejen, som kunne tages nu og til sommer når KL forhandlinger pågår – og hvor EL iflg. Politiken tilsyneladende allerede er skivet af – og EL’s halve redning af de arbejdsløse udløber,
Vedtagelsen gør det således ulidelig let for sig selv ved at opstille et fatamorgana, som den så herefter let kan skyde ned. Men denne letsindige overspringshandling rammer så SAP vedtagelsen i nakken med et drøn et ½år efter, når alle de opremsede problemer ved at vælte regeringen genopstår ved efterårets finanslovsforhandlinger, men nu helt utroværdigt trylles væk af SAP med formlen, at regeringen i den situation ikke væltes af EL, men blot vælter sig selv.
”Det skal stå lysende klart, at vi ikke er støtteparti for en regering, der fører den slags politik. Heller ikke i finanslovsforhandlinger, og heller ikke, hvis konsekvensen bliver, at regeringen vælter sig selv.”
Undskyld men hvor politisk naiv har man lov at være? Meget naiv er svaret, men så lad i det mindste venligst være med at skilte med det i (selv)højtidelige udtalelser!
Og således forberedt kan SAP vedtagelsen gå over til næste punkt på dagsordenen, den sædvanlige besværgelse om at få startet og støtte folkelige bevægelser, faglige aktioner og andre udmærkede politiske tiltag, men som alene stående er og forbliver lige så tomme slag i luften, som den anden side af strategien – de verbale øretæver til regeringen.
” Den bedste måde at opbygge et pres på regeringstoppen er stadig ved at fremføre kritikken af dens asociale politik overfor baglandet i S og SF.” Så kan dette bagland gøre arbejdet, eller hvad…?
Pointen er, at SAP vedtagelsen absolut intet anviser hverken strategisk eller taktisk andet end tomme slag i luften og letbenet og uvederhæftig argumentation.
I det hele taget er udtalelsen en lang gang fralæggen sig det ansvar, det giver at være et efterhånden ret stort demokratisk, vælgermæssigt parti. Det er som om det ikke er gået op for SAP og EL, at stemmer forpligter og mange stemmer forpligter meget. Der er en verden til forskel på, om man som EL før sidste valg ligger og roder under 5% af stemmerne og så som nu efter valget med op til 12-13% af stemmerne! Men OK fortsætter man på denne vis, varer det såmænd heller ikke længe før opturen – helt som hos SF – erstattes med en glidetur tilbage til nuværende SF niveau!
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html

Rasmus Keis Neerbek Jørgen Garp du er fuldstændig berettiget til at kritisere SAP når du ikke er enig, fred med det. Men når det ikke er gået op for SAP og EL, at "stemmer forpligter" og alt det andet du slynger omkring dig med, skal det så forstås på den måde, at du mener strategien kun er parlamentarisk? Eller hvad er dine visdomsord til en strategi, når nu andre er så håbløs naive, at vi ender med at krybe tilbage til SF-niveau?
Jørgen Garp Rasmus Keis Neerbek Jeg mener IKKE kun strategien er parlamentarisk slet ikke, som jeg også skriver, men det er udenomssnak bare at begynde endnu engang, at ville rejse en folkebevægelse, som erstatning for at bruge den magt og det ansvar, man/EL/SAP nu engang har som rygdækning for denne umulige regering. Og så bruger jeg i øvrigt alen lang 'spalteplads' på - i linket - at redegøre ret konkret for, hvad jeg mener, der bør gøres. Det er ikke sikkert, det er de vises sten, men forbedringer modtages gerne!
Man gemmer sig reelt bag socialdemokraterne ved at skælde og smelde mod dem, og samtidig bare sidde og jamre, vi kan ikke gøre noget, hvis S vil arbejde til højre side i salen, så må de gøre det.
Det er det rene nonsens og ansvarsforflygtigelse, når man sidder med magten til at gøre noget andet, for eks noget så radikalt som at vælte en regering eller seriøst true med at gøre det!
Og så bare for en sikkerheds skyld, en seriøs trussel er en trussel man er parat til at føre ud i livet, hvis bestemte betingelser ikke opfyldes, ellers er det en såkaldt tom trussel - som for eks. krone for krone truslen var tæt på - hvilket som bekendt er værre end ingen trussel!
John Hansen Jørgen, Og et stærkt netværk, fagligt som socialt tager altså noget tid at skabe.
Jørgen Garp John Hansen Det tager tid, at skabe stærke netværk, siger du, jamen vi er vel ikke født/startet i går, så tid har der været nok af. Men der eksisterer en helt 'naiv' tro på, at folkelige bevægelser er noget, man beslutter at gå ud og starte. Det er der intet som helst belæg for i historien, som jeg ser det.
Folkelige bevægelser er noget, der opstår ret spontant i bestemte samfundsmæssige situationer, og som man så som i 60-70'erne kan tilslutte sig og/eller koble sig på, og eventuelt eller meget gerne give en talerstol i parlamentariske forsamlinger mv.
OG som man så, hvis man er energisk, vedholdende osv. nok, og der er et vedvarende politisk indhold, får opbygget og institutionaliseret som magtbase, så de kan klare det lange seje træk, som politiske partier, fagbevægelsen eller Greenpeace med flere, hvor imod andre bevægelser lever et stykke tid, og måske udfører et godt stykke politisk arbejde som 'Nej tak til atomkraft', men så klapper sammen som en budding som senest Occupy bevægelsen.
Men krampagtigt med baggrund i netop erfaringer fra 60-70'erne, hver gang der opstår et politisk problem, så tro og lægge sin strategi an efter, at man bare går ud og starter en social bevægelse, er efter min mening håbløst. Man skal selvfølgelig bruge de civile magtbaser man har/der forefindes, ligesom man skal bruge sine parlamentariske magtbaser ligeså.

mandag den 4. marts 2013

Den herskende klasses intensiverede klassekamp!

OK det fortjener en ny side i dagbogen, selvom det sådan set er en fortsættelse af sammenfatningen om den herskende klasse, hvortil som bekendt hører stort set hele slænget af politikere, der, sammen med klassekammeraterne fra den højere middelklasse, helt og holdent har solidariseret sig med den egentlige olie- og finanskapital, for at lade den almindelige befolkning betale for den krise, den samme herskende klasse har forårsaget, sammen med legioner af lakajer iført burgøjsernes såkaldte saglighed, for hvem det altid lykkes at pakke svineriet pænt ind og opstille tonsvis af økonomis-juridisk indpakkede argumenter mod, at der overhovedet gribes ind mod dem selv og deres klassekammerater.
Her først et sådant eksempel fra dagens Information, som avisens leder indirekte tager afstand fra, skal det retfærdigvis medgives: http://www.information.dk/453210
Jeg har selv kommenteret indlægget således: 'Ja de snakker og røven den går' er det mere folkelige udtryk for, at man helt er holdt op med at høre efter - hvor det næste som bekendt bliver 'luk røven' - fordi man ved, hvad der kommer af såkaldte argumenter eller rettere skinargumenter, fordi dem der, som Carsten Kock og Peter Birch Sørensen - nu med fine titler - fremfører disse såkaldte argumenter er ude i et helt andet ærinde, end de foregiver.
Her skal den neoliberalistiske økonomiske 'teori' og konkurrencestats modellen forsvares, iklædt et tilsyneladende klasseneutralt fagsprog, koste hvad det vil, fordi den er en fordel for den herskende klasse, dvs. foreningen af den højere middelklasse, som de herrer så åbenlyst selv tilhører, og den egentlige olie- og finansoverklasse, der styrer det her land samt i øvrigt det meste af den kapitalistiske verden.
Et tilsvarende 'forsvar' for øget ulighed i form af skattereform, som er så 'løgnagtigt', at man uden videre kan fastslå, at det udelukkende fremføres for at rage til sig selv og sine klassekammerater, kan ses i dagens Politiken, her med kommentarer: http://www.garps-verden.com/2013/03/sfs-endeligt-opdateret_4.html
I det hele taget er hele den såkaldte neoliberalistiske økonomiske teori og tankeform intet andet end kapitalens og overklassens forlorne sprog, hvor igennem de forsøger at gennemtvinge deres partikulære særinteresser, som den herskende klasses interesser udformet netop neutralt, for at de kan sættes igennem som hele samfundets tilsyneladende fælles interesser. Derfor er det, det første og det vigtigste, der skal ske, at demaskere dette, som det det er, den herskende klasses politiske ideologi fremført af klasses apologeter og lakajer, hvad enten det sker som økonomiske, sociale eller formelle politiske argumenter!

Nået så langt kan vi komme frem til den egentlige nyhed, at der minsandten i selve den radikalt/socialdemokratiske højborg Politiken i dag d.04/03-13 trykkes et ytringsfriheds-skabende indlæg af lektor Claus Elholm Andersen:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1913286/de-rige-vil-have-mere-og-mere-og-forventer-andre-betaler-regningen/, med et billed af olie- og storkapitalens grådighed i form af en kaffedrikkende Mærsk-chef Nils Smedegaard Andersen nu med en billedtekst, som ikke bare er kryberi for manden, der står i spidsen for det politiker sanktionerede 'tyveri' af dansk undergrund og olie:
"KRÆVEMENTALITET. Mærskchefen Niles Smedegaard Andersen vil have de lavtlønnede længere ned i løn."
Artiklen, som hermed bestemt skal anbefales i, skal det gentages, rækken af den linde strøm af glimrende artikler i Information og Politiken, der i disse uger udgives, og som i sin sammenhæng understreger sammenrendet mellem den højere middelklasse med politikerne i spidsen og den egentlige overklasse i en moderne korruptions lignende sammensmeltning overalt i den kapitalistiske verden, og i særdeleshed også i DK.
Det særlige ved artiklen, som et lovende nybrud, er, at der nu åbenlyst snakkes om klassekamp og en intensiveret sådan omend, "Det er en omvendt klassekamp, hvor det ikke er arbejderne, der rejser sig mod kapitalisterne, som den marxistiske parole ellers lød i halvfjerdserne, men hvor det er de rigeste, der vil have mere og mere og forventer, at vi andre skal betale regningen."
Vi tager endnu et afsnit for at understrege den glædelige kendsgerning, at de verbale fløjlshandsker heldigvis er lagt til side: "At vi står over for en ny klassekamp er særlig ironisk i skyggen af finanskrisen, hvor det var os – de almindelige skatteborgere – der betalte regningen for bankerne og kapitalisternes ludomani.
Men selv om det var dem, der var tæt på at skubbe det meste af verdensøkonomien ud over afgrunden, er det dem, der i dag skovler ind som aldrig før – og samtidig har den frækhed at hævde, at vi andre tjener for meget og har det alt for godt."
http://www.garps-verden.com/2012/07/den-nye-herskende-klasse.html

Her er så endnu en glimrende artikel i Politiken 18/5-13 af Rune Engelbreth Larsen:
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE1973952/legoisme-og-graadighed/
Hvortil skal bemærkes i strengen af kommentarer til artiklen:
'Højadelen og dens lakajer'!
Man kan være helt sikker på, når vor tids 'højadel' alias overklassens umådeholdne grådighed en sjælden gang kritiseres, står der straks en flok villige 'lakajer' lavere nede på samfundsstigen til rådighed, parat med den kendte kombination af servilt kryberi for magten, med beskyldninger om misundelse, 'så gør det selv' og andre fidele budskaber, samt sparken nedad - oftest som ondskabsfulde generaliseringer over 'Robert' eller 'Carina' typologier.
Hvorefter 'højadelen' fortsætter med krav om endnu lavere ydelser til vor tids 'hovbønder' a la en anden af de stinkende rige typer som Mærsk's Smedgaard.
http://politiken.dk/erhverv/ECE1875381/maersk-chef-lavtloennede-skal-laengere-ned-i-loen/
Hvis det ikke var for dette fidele optog kombineret med den højere middelklasse med politikerne i spidsen, ja så ville det være en relativ enkel sag at få stoppet det umådeholdne egocentriske svineri på samfundets vegne.

SF's endeligt! - Opdateret.

Jvf. nedenfor fra dagens Politiken: "Både skattereformen, finansloven og den seneste vækstplan forgylder den bedst stillede del af middelklassen, viser en ny analyse udarbejdet af revisions- og rådgivergiganten Deloitte."
Nu indrømmede jeg igår, at have begået et fejlskud i 'verdensklasse', så håber jeg, man tilgiver lidt slet skjult hoveren af slagsen, hvad sagde jeg!
Sagen er, at de nuværende MF'ere nærmest over en bred kam lige som Berlusconi, ikke så plumpt som direkte korruption, men mere elegant, medgiver jeg gerne, (mis)bruger folketing og statsmagt til at forgylde sig selv og deres klassekammerater i den højere middelklasse i en alliance med den egentlige (olie og finans)overklasse!
Og så fortsætter et af medlemmerne af den højere middelklasse Las Olsen, privatøkonom i Danske Bank, i artiklen med at få lov til, uden at blive modsagt af sin journalistklassekammerat fra den højere middelklasse, at tale for sin syge moster og fortælle løgnehistorien om, at formålet med at skattereformen skulle være at få folk til at arbejde mere!
Samtidig viser artiklen tydeligt, at de skattelettelser der gives til dem under den højere middelklasse for det første er langt mindre og for det andet aftager kraftigt frem mod 2020 modsat lettelserne til Las Olsen og klassekammerater, der tværtimod stiger!
Konklusion: Argumentet for skattereformen om at få folk til at arbejde mere er af helt symbolsk betydning for grupper under den højere middelklasse og aftager til ingenting frem mod 2020, mens den som fremført (se link) absolut INGEN betydning har for den højere middelklasse, hvor 'tilskyndelsen' i form af skattelettelser er størst og fortsat stiger frem til 2020. Resultatet er derfor blot, at politikerne minus EL igen, igen har bevilget sig selv og deres klassekammerater i den højere middelklasse og overklassen flere gysser til deres umådeholdne privatforbrug mv.!
http://www.garps-verden.com/2012/02/myten-om-marginalskatten.html
Jeg har gentaget det så mange gange, men hvis man skulle lide af masochistiske tilbøjeligheder, så kan man se her og starte fra bunden: http://www.garps-verden.com/search/label/Middelklassen.
Har man ikke sådanne tilbøjeligheder, så kan man bare læse her: http://www.garps-verden.com/2013/01/endnu-en-omgang-med-kli-pudderdaserne.html

http://politiken.dk/tjek/penge/ECE1913044/privatoekonomisk-status-roede-skattelettelser-til-hoejtloennede/
Privatøkonomisk status: Røde skattelettelser til højtlønnede
Ny analyse viser, at det er de vellønnede danskere i den højere middelklasse, der tjener mest på regeringens samlede skattelettelser.

Jeg indrømmer, den havde jeg (heller) ikke lige set komme, at den 'osteklokke' regeringen har placeret sig i fra dag et, nu også helt har opslugt SF's nye ledelse!
OG bliver derfor nødt til at indrømme, hvis artiklen i Politiken her er bare nogenlunde korrekt, at mit SF/Holger K. boldøje er helt og aldeles ude af kurs, ja helt skeløjet, som det desværre fremgår af mit indlæg fra 27/2-13 nedenfor! Holger K. går ind for politikken og mandens største problem er iflg. Politiken, hvem der har lækket hans politiske forræderi før tiden!

Rekonstruktion af en katastrofe: Sådan skal man ikke præsentere en vækstplan
politiken.dk
Historien om Vækstplan DK er historien om ultimativ topstyring, kovendinger og hemmelige aftaler i sidste sekund.


Så her er mit fejlskud, som ligger ikke bare helt ved siden af skiven, men ved siden af væggen hvorpå skiven hænger:
Endnu en ledende SF'er, der helt har mistet sit politiske boldøje?
Det må være taburettet, der klæber - for jeg tror IKKE Holger K. er blevet så politisk taktisk og strategisk ubegavet, så han ikke kan se, at i den nuværende politiske kontekst, dvs. det sidste 1½års strøm af politiske udskejelser, som han vel selv har været imod, ellers var der jo ingen som helst politisk grund til formandsskiftet, men kun personfnidder, så er det helt håbløst at forsvare uduelige skattelettelser til erhvervslivet betalt af SU og kontanthjælp med denne åbenlyst helt utilstrækkelige begrundelse: ".. jeg mener stadig, at det her er en plan (Vækstplan DK, red.) med mange forskellige facetter, og at SF godt kan genkende sig selv"!
Det ved manden godt er - undskyld 'løgn', hvilket enhver kunne overbevise sig om, ved mandens fremtræden på TV fremlæggelses mødet i går, og ydermere er pakken anti-grøn og direkte klimaskadelig ifølge regeringens egne beregninger med forøgelse af CO2 udledningen!
Men Holger K. har jo samtidig ret i, at det ville være 'uhyre dumt' uden videre at trække sig ud af regeringen og blot komme til at stå der ude i konkurrence med EL og samtidig blive kørt over af SR damptromlen ligesom EL!
Og her kommer den egentlige SF skandale ind: Hvorfor har Holger K. og Anette Vilhelmsen ikke sat hælene i overfor SR netop i denne sag og krævet grønne vækst initiativer og social balance? IKKE ved bare at true med at træde ud af regeringen, det ville som sagt være dumt, heri er jeg enig med Holger K., men ved i lokalet med SR, at true med at træde ud af regeringen OG samtidig give SR den venlige oplysning, at det i så fald vil ske med den offentlige udmelding, at SF ingen som helst tillid har til den resterende SR regering.!
Denne manglende handling gør Holger K.'s udmelding om, det 'uhyre dumme' i at træde ud af regeringen til et både utroværdigt, patetiskt, tilbagelænet, ynkeligt og hændervridende et af slagsen!
Hvor ved jeg fra, at SF ikke har forsøgt det foreslåede inde i lokalet med SR? Fordi så havde vi hørt udmeldingen nu. Det jeg mener er jo ikke, at man som EL skal komme med tomme trusler og agere efter devisen: 'Tomme tønder buldrer mest'!

Holger K. til kritikerne: Vi vil diskutere, om SF skal ud af regering
politiken.dk
Skatteministeren mener, det vil være uhyre dumt at trække sig.

SF 4,8% jeg begynder sgu at tro på Vorherre OG en højere retfærdighed!
Katastrofemåling: SF har aldrig ligget lavere
http://politiken.dk/politik/ECE1910720/k...
Enhedslisten tordner frem, og SF må indkassere den laveste vælgeropbakning, Megafon nogensinde har målt.
Politisk ordfører Jesper Petersen erkender på den baggrund, at »det blæser da lidt lige nu«.
»Det er da ikke en sjov meningsmåling. Men der er jo ikke nogen grund til at gå i panik. Nogle siger nu, at vi burde gå ud af regeringen, men hvad i alverden skulle det hjælpe? Så ville vi få mindre indflydelse på regeringens politik«, siger han.

Det er jo det rene streap a tease shauws det her!
OG her er Garps hjemmeservice på sin plads igen med gratis service for SF samfundet: Hvad er mindre indflydelse end 0!?
SF'er: Øh......?