onsdag den 27. marts 2013

Efter 5.runde fører den herskende klasse på point!

http://www.information.dk/455730?page=1#comment-690204
http://www.information.dk/455728#comment-689556
http://www.information.dk/455718
Der er mange elementer bag dette resultat af klasseherredømme og accept, som beskrevet i Information.
Historisk set er grundlaget udviklingen siden 80'erne af den liberalistiske dagsordens sejr internationalt ovenpå velfærdsstat og keynesianismens sejr efter 2.verdenskrig og højrefløjens massive nederlag her.
Men da centrum-venstre ikke magtede at gennemføre et offensivt svar på 70'ernes keynesianske krise i form af yderligere demokratisering som økonomisk- og virksomhedsdemokrati samt demokratisering, afbureaukratisering og selvstyre i den statlige/offentlige sektor, ja så genoptog de liberalistiske 'galninge' igen deres expansive udbredelse af (finans)kapitalisme, grådighed og profitjag.
Dette gav i første omgang økonomien luft også via EU's indre marked 1986 og især efter sammenbruddet af Sovjetimperiet, sideløbende med kriser forskellige steder i verden i 90'erne, Asien, Sydamerika, Rusland frem til den første internationale krise som IT-boblen 2001 før det 'endelige' eller foreløbige krise sammenbrud for finanskapitalens expansion i 2008.
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi...
Siden 2008 er den udvikling, der har stået på de seneste 20-30år, blevet intensiveret yderligere som klassekampe om betalingen for og udgangen på den massive internationale kapitalistiske krise, hvor indgåelse af alliancen mellem den højere (lønmodtager) middelklasse og den egentlige overklasse er det foreløbige manifeste udtryk for kapitalens sejr i første runde i USA og EU, med massive angreb på velfærdsstat, lighed og demokratisk sammenhængskraft overalt. Dette er samtidig kombineret med, at denne klasse har okkuperet statsmagt, direktionsgange og bestyrelseslokaler mv. til forgyldning af sig selv og sine klassekammerater, og ALLE normale samfundsmekanismer, som udbud- efterspørgsel, konkurrence, kvalitative vurderinger, sammenhængen mellem ydelse/arbejdsindsats og 'aflønning', er samtidig sat mere eller mindre ud af kraft for denne klasse, der sidder inde i sin egen osteklokke og tyranniserer verden omkring sig og belønner sig selv med en aldrig tidligere set grådighed, og for den mægtigste del af gruppen fungerer mekanismerne slet ikke i denne lukkede selvsupplerende gruppe af 'nyadelige hertuger'.
http://www.garps-verden.com/2013/01/endnu-en-omgang-med-kli-pudderdasern...
http://www.garps-verden.com/2013/03/intensiveret-klassekamp-anfrt-af-den...
http://www.information.dk/455718
Et andet afgørende element i denne udvikling siden 80'erne er sammenfletningen af den internationale og de nationale klassekampe som en bestemmende del af denne økonomiske udvikling, hvor resultatet af den liberalistiske internationalisering i forening med 'hengemte' klasse- og stammemodsætninger 'world wide'- herunder sammenbruddet i Sovetimperiet - skaber de gigantiske flygtninge og folkevandrings strømme fra krige, undertrykkelse og økonomisk deroute, der virker tilbage på kapitalismens centre i Europa og USA med kulturelt bestemte udlændige problemer, som det synlige resultat i Europa herunder EU og Danmark fra 90'erne og frem.
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
http://www.garps-verden.com/2012/10/sovjetstaten-kort-oversigt.html
Hermed skabes også de folkelige mentalitets ændringer af den kapitalistiske globalisering og dens konsekvenser, der kan aflæses som individualisme, også fremført som de facto løgnehistorien om samfundet bestående af een stor middelklasse, kombineret med en tendens til folkelig accept af en quasi-facistisk kryben opad og sparken nedad og udgrænsning af bestemte befolkninggrupper, der udnyttes af den nye herskende klasses i dens del og hersk politik, som det bl.a. er helt tydeligt med den nuværende såkaldte 'røde' S-SF-R regering - hvor også sproget og videnskaben bliver omkalfatret i denne proces, som rendyrket Orwellsk udstilling!
Samme mekanisme ses desuden på EU plan, hvor udgrænsningen foregår på landeplan med Sydeuropa som prügelknabe og kryberi for det nye 'Stortyske rige', som af - sig navnet igen, igen - socialdemokraterne har fået gennemført sin egen 'lille' nationale infamitet overfor egen underklasse med Hartz IV såkaldte reformer 2003!
http://xn--fllesklubben-khc-uob.dk/info/Information_om_Hartz_Reformerne_11_%20juli_2013.pdf
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html
http://www.garps-verden.com/2013/03/politik-rockerbander-og-videnskab.html
http://www.garps-verden.com/2013/02/vlgerreaktionen-pa-regeringens-vkstp...
Hørt i forbifarten: "Knud: Hvordan er det nu Lars, vi kan godt acceptere en fredelig revolution, men vi vil helst have en voldelig ik'?"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.