lørdag den 9. marts 2013

EL's - kortvarige? - gyldne stund!

Garps nedenstående Hjemmeservice ser ud til at være blevet overhalet af en begivenhed - og da vi nu har passeret 8.marts, fyrer jeg lige dette tillæg af - og så er det oven i købet en køn en af slagsen:
Enhedslisten truer Thorning
www.dr.dk
Enhedslisten optrapper nu konflikten med regeringen ved at stemme imod aftalen om kommunernes økonomi.

Ligesom regeringen balancerer EL på en knivsæg mellem ikke at blive tvunget til at stille et mistillidsvotum p.d.e.s, og så p.d.a.d at lægge så maksimalt pres på regeringen, at den ændrer politik eller vælter sig selv. Balancegangen er vanskelig og formodentlig er der i EL som i regeringen/regeringspartierne en del uenighed om, hvor langt man skal/kan gå før båden kæntrer. Men der rokkes med båden, det kan enhver se, og der skal ikke meget til, før den alvorligt begynder at tage vand ind. Og meget taler for et kombivalg til efterår/vinter, et kommune- og folketingsvalg, hvilket næppe er regeringens kop te.

Jeg prøver alligevel, men det kniber med at se, for jeg får sgu tårer i øjnene, når jeg læser nedenstående fra Politiken. Og der er mere endnu, se blot fra Berlingeren: "Hvis regeringen sender sin vækstplan til afstemning i Folketinget i næste uge, stemmer Venstre og de Konservative for. Det er løftet fra de borgerlige oppositionspartiers ledere, der mandag eftermiddag er mødt op i Finansministeriet for at drøfte Vækstplan DK med regeringstoppen." Med sådant et løfte behøver man ingen trusler!
Videre, "Formand for de Konservative, Lars Barfoed, slog fast, at han »naturligvis« gerne vil være med til at vælte regeringen og sikre et nyvalg. »Det vil kræve, at Enhedslisten stiller et mistillidsvotum til regeringen, og det vil de næppe gøre,« lød det fra Barfoed."
http://www.b.dk/politiko/vk-kan-stoette-vaekstplan-her-og-nu
Jamen så kan regeringen da bare slå til ik' og få godkendt sin plan i næste uge, og Barfoed kan så med rullende øjne påstå, at nu venter vi kun på, at EL skal stille et mistillidsvotum til regeringen. Hvilket EL formodentlig/forhåbentlig IKKE gør.
OG så når vi frem til kommuneaftalen til forår/forsommer og så UPS intet flertal for den, så går det helt af sig selv for VK, der får både vækstplan i pose og valg i sæk, når EL fastholder sit ultimative krav til kommuneaftalen, og regeringen ikke kan give sig grundet konsekvenserne af vækstaftalen med VK!
Ingen kommuneaftale ingen udbetaling af bloktilskud i 2014, og så må regeringen formodentlig gå af. (Christine Cordsen fra JP er nok lidt for kategorisk, når hun påstår den i så fald straks skal gå af. Det står der ingen steder mig bekendt, så den kan teoretisk trække den til finansloven, så vidt jeg kan se. http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/analyser/indland/cordsen/article5242054.ece)
Ja det er forudsigeligt og plat så det klodser, men selv denne regering falder formodentlig ikke i en så gennemskuelig fælde men har allerede foreslået/krævet, at kommuneaftalen kædes sammen med vedtagelsen af vækstplanen! Sætter de ikke det op som et ultimativt krav overfor VK, ja så er de 1) politiske 'idioter' og 2) så får vi et sommervalg efter alt at dømme!
Venstre vil hellere snakke vækst end spekulere i valg
politiken.dk
Enhedslistens afvisning af regeringens kommuneaftale giver Venstre en fordel.
http://politiken.dk/politik/ECE1919035/venstre-vil-hellere-snakke-vaekst-end-spekulere-i-valg/

Den seneste Gallup 07/03-13 giver laveste tilslutning til S i 100 år 17,1% og blot 5,5% til SF samt største tilslutning til EL nogensinde i Gallup 12,5% og endelig 15,5% til DF? Flot for EL, men hvad sker der, hvis folk opdager, at der ikke sker hujende fis ved at styrke EL? Skal vi vædde på, at DF bare bliver større endnu? Hvorfor nu det, det lyder umiddelbart ret 'skørt'!?
For det første: Fordi man ikke kan overvurdere betydningen af det, der sker nu på det mentalt politiske niveau, hvor jeg tror folk vil se handling og ikke gider al det tilbagelænede selvynk med, vi kan ikke noget, fordi regeringen ikke vil se til vores side, og så kommer der bare en anden ulv, og den er måske værre og lignende handlingslammede ordstrøm!
For det andet: Fordi på et tidspunkt, om ikke så længe, som jeg ser det, så vil EL uden handling blive opfattet som en del af komplottet S-SF-R, den fare eksisterer IKKE for DF. EL er og vil også gerne opfattes som en del af arbejderbevægelsen, ja det er faktisk den væsentligste begrundelse for, at man ikke allerede udfra den politik regeringen fører, har sagt definitivt fra. EL er således i befolkningens øjne en nærmest uadskillelig del af regeringen, og den bliver hver dag bekræftet i dette, fordi EL på trods af politikken holder hånden under denne regering uanset, hvad de hidtil har sagt og gjort.
For det tredje: DF har selv været med til at gennemføre dagpenge- og efterlønsforringelser, hedder det senest fra Per Clausen. Og ja det er korrekt, men DF har også været kloge/snu nok til efterhånden at vride sig ud af den kendsgerning, både fordi de foreslår udsættelse af i kraft træden af dagpengeforringelser og angriber regeringen for en social og fordelingsmæssig skæv politik, og så fordi effekten af efterlønsforringelsen ikke har vist sig endnu modsat dagpengeforringelserne.
Samtidig skriver DF kronik sammen med 'Anders Bondo' og afviser regeringens indblading i overenskomstforhandlingerne mellem KL og Danmarks lærerforening!
Endelig så er det meget begrænset, hvor længe folk gider høre om det Løkke regeringen har gennemført, når S-SF-R regeringen permanent minder dem om dens forræderi og asociale politik.
OG så som som det fjerde: Dette fører så slutteligt til, at DF i vælgernes øjne kan blive en modificerende faktor på Løkkes liberalistiske ønsker og kurs, og dermed svækkes EL’s (eneste) argument mod et valg, med Løkkes forudsigelige genkomst! Det eneste rædselskabinet EL fortsat kan anvende er V, K, LA og R, men det kommer ikke til at ske med et DF på 15-16%!
Alt i alt kan dette meget vel føre til, at EL gyldne tid bliver et øjeblik, der inden du kan nå at sige SF, forsvinder som dug for solen!

Meningen er ikke, at EL skal vælte regeringen nu med en mistillidsdagsorden, det ville være tåbeligt, efter min mening. Men man kunne begynde med at forberede sig selv og befolkningen på, at der ikke bliver en gentagelse af FL 2013 til efteråret, hvor EL accepterer noget lignende som den halve løsning for de arbejdsløse ved FL 2013.
Presset mod regeringen kunne så småt startes nu med tydelige signaler, og accelereres i forbindelse med eller umiddelbart efter regeringen har indgået aftale med de borgerlige om kontanthjælpspakken og vækstplanen. Derefter, afhængig af udfaldet af lærernes overenskomstforhandlinger, kunne intensiteten øges i foråret for at få markant yderligere næring, hvis regeringen ikke finder en løsning for de arbejdsløse inden 30/06, og/eller hvis EL igen skives af ifm KL forhandlingerne i forsommeren.
Overlever regeringen dette pres, så starter finanslov 2014 fremlæggelsen i eftersommeren op til folketingets åbning i oktober. Og så kan regeringen se frem til enten at rette ind i politisk acceptabelt omfang, som det hedder, eller begynde at hygge sig med udsigten til et kombivalg af kommune- og folketingsvalg til efterår/vinter!
Der er nemlig ingen som helst udsigt til, at Løkke og Venstre eller nogen som helst andre op til kommunevalget vil komme og redde kastanjerne ud af ilden for regeringen, hvis ikke denne har sin parlamentariske rygdækning fra EL på plads!
Og der er ingen, der forhindrer SAP, EL og samtlige andre i samtidig at lave alle de demonstrationer, folkelige og faglige tiltag de/vi orker, for at øge presset – tværtimod, det ville være mere end glimrende!
Men hovedansvaret for forløbet ville ligge der, hvor det politisk og magtmæssigt naturligt hører hjemme, hos EL i folketinget, hvor al anden støtte fra folkelige- og faglige bevægelser samt S-SF’s bagland selvsagt vil blive modtaget med ’kyshånd’!

Man kan have forskellig opfattelse af taktikken, men bare man er enige om, at vi skal af med denne regering, jo før jo bedre, medmindre selvfølgelig, den skifter politisk kurs! Jeg mener bare, at det bliver alt for nemt for S-SF at føre hetz mod EL, hvis der direkte stilles et mistillidsvotum nu eller senere.
Og hvis et af hovedformålene med at vælte regeringen er, at S (og SF?) gør op med den nuværende ledelse og får fjernet Corydon og Helle Thorning, ja så er det ikke helt ligegyldigt, hvordan øvelsen gennemføres – hvordan det kunstneriske indtryk bliver så at sige!
Se desuden her: http://www.b.dk/politiko/corydon-s-ligger-ikke-paa-venstrefloejen
Selv om problemerne er de samme ved at vælte regeringen, som jeg giver udtryk for nedenfor i kritik af SAP vedtagelsen, så skal der helst i en valgkamp taktisk set kunne argumenteres ret overbevisende for, at regeringen entydigt har valgt side, og dermed har væltet sig selv.
Dette kan bedst ske ifm finansloven 2014, grundet de særlige regler der er for vedtagelse af denne (den er iflg. Grundloven et kabinetsspørgsmål, og regeringen SKAL derfor gå af, hvis den ikke har flertal for FL). Men muligheden foreligger også, hvis regeringen selv gør en anden lov/lovkompleks til et kabinetsspørgsmål, men ikke kan finde et flertal for det.
Derfor mener jeg, at det vigtigste nu er, at EL får sendt helt klare advarsels signaler til vælgerne og regeringen om, at målet er fuldt, og hvis regeringen ikke retter ind politiks, ja så ryger den senest ved FL 2014 i et kombivalg af kommune- og folketingsvalg – et formodentligt skræk scenarie for regeringen!
http://www.garps-verden.com/2013/12/finanslov-venstreflj-og.html

http://sap-fi.dk/side.php?id=1089
SAP vedtagelsen her gennemgår alle de ulykker der vil overgå EL, hvis den vælter regeringen nu med et mistillidsvotum. VKO ved magten, hetz mod EL for at have væltet regeringen, dermed skubbe S-SF fra sig, et styrket EL der ikke vil kunne bruge sine styrkede position til ret meget, og det vil samtidigt være partiegoistisk!
Udover at det ville være noget af det mest ubegavede bare uden videre selv at stille et mistillidsvotum nu, så er der mig bekendt ikke nogen i EL ledelsen og omegn, der har stillet eller forestillet sig en så ubegavet adfærd.
Uden at vide det, så er grunden formodentlig den, at der her er flere step på vejen, som kunne tages nu og til sommer når KL forhandlinger pågår – og hvor EL iflg. Politiken tilsyneladende allerede er skivet af – og EL’s halve redning af de arbejdsløse udløber,
Vedtagelsen gør det således ulidelig let for sig selv ved at opstille et fatamorgana, som den så herefter let kan skyde ned. Men denne letsindige overspringshandling rammer så SAP vedtagelsen i nakken med et drøn et ½år efter, når alle de opremsede problemer ved at vælte regeringen genopstår ved efterårets finanslovsforhandlinger, men nu helt utroværdigt trylles væk af SAP med formlen, at regeringen i den situation ikke væltes af EL, men blot vælter sig selv.
”Det skal stå lysende klart, at vi ikke er støtteparti for en regering, der fører den slags politik. Heller ikke i finanslovsforhandlinger, og heller ikke, hvis konsekvensen bliver, at regeringen vælter sig selv.”
Undskyld men hvor politisk naiv har man lov at være? Meget naiv er svaret, men så lad i det mindste venligst være med at skilte med det i (selv)højtidelige udtalelser!
Og således forberedt kan SAP vedtagelsen gå over til næste punkt på dagsordenen, den sædvanlige besværgelse om at få startet og støtte folkelige bevægelser, faglige aktioner og andre udmærkede politiske tiltag, men som alene stående er og forbliver lige så tomme slag i luften, som den anden side af strategien – de verbale øretæver til regeringen.
” Den bedste måde at opbygge et pres på regeringstoppen er stadig ved at fremføre kritikken af dens asociale politik overfor baglandet i S og SF.” Så kan dette bagland gøre arbejdet, eller hvad…?
Pointen er, at SAP vedtagelsen absolut intet anviser hverken strategisk eller taktisk andet end tomme slag i luften og letbenet og uvederhæftig argumentation.
I det hele taget er udtalelsen en lang gang fralæggen sig det ansvar, det giver at være et efterhånden ret stort demokratisk, vælgermæssigt parti. Det er som om det ikke er gået op for SAP og EL, at stemmer forpligter og mange stemmer forpligter meget. Der er en verden til forskel på, om man som EL før sidste valg ligger og roder under 5% af stemmerne og så som nu efter valget med op til 12-13% af stemmerne! Men OK fortsætter man på denne vis, varer det såmænd heller ikke længe før opturen – helt som hos SF – erstattes med en glidetur tilbage til nuværende SF niveau!
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html

Rasmus Keis Neerbek Jørgen Garp du er fuldstændig berettiget til at kritisere SAP når du ikke er enig, fred med det. Men når det ikke er gået op for SAP og EL, at "stemmer forpligter" og alt det andet du slynger omkring dig med, skal det så forstås på den måde, at du mener strategien kun er parlamentarisk? Eller hvad er dine visdomsord til en strategi, når nu andre er så håbløs naive, at vi ender med at krybe tilbage til SF-niveau?
Jørgen Garp Rasmus Keis Neerbek Jeg mener IKKE kun strategien er parlamentarisk slet ikke, som jeg også skriver, men det er udenomssnak bare at begynde endnu engang, at ville rejse en folkebevægelse, som erstatning for at bruge den magt og det ansvar, man/EL/SAP nu engang har som rygdækning for denne umulige regering. Og så bruger jeg i øvrigt alen lang 'spalteplads' på - i linket - at redegøre ret konkret for, hvad jeg mener, der bør gøres. Det er ikke sikkert, det er de vises sten, men forbedringer modtages gerne!
Man gemmer sig reelt bag socialdemokraterne ved at skælde og smelde mod dem, og samtidig bare sidde og jamre, vi kan ikke gøre noget, hvis S vil arbejde til højre side i salen, så må de gøre det.
Det er det rene nonsens og ansvarsforflygtigelse, når man sidder med magten til at gøre noget andet, for eks noget så radikalt som at vælte en regering eller seriøst true med at gøre det!
Og så bare for en sikkerheds skyld, en seriøs trussel er en trussel man er parat til at føre ud i livet, hvis bestemte betingelser ikke opfyldes, ellers er det en såkaldt tom trussel - som for eks. krone for krone truslen var tæt på - hvilket som bekendt er værre end ingen trussel!
John Hansen Jørgen, Og et stærkt netværk, fagligt som socialt tager altså noget tid at skabe.
Jørgen Garp John Hansen Det tager tid, at skabe stærke netværk, siger du, jamen vi er vel ikke født/startet i går, så tid har der været nok af. Men der eksisterer en helt 'naiv' tro på, at folkelige bevægelser er noget, man beslutter at gå ud og starte. Det er der intet som helst belæg for i historien, som jeg ser det.
Folkelige bevægelser er noget, der opstår ret spontant i bestemte samfundsmæssige situationer, og som man så som i 60-70'erne kan tilslutte sig og/eller koble sig på, og eventuelt eller meget gerne give en talerstol i parlamentariske forsamlinger mv.
OG som man så, hvis man er energisk, vedholdende osv. nok, og der er et vedvarende politisk indhold, får opbygget og institutionaliseret som magtbase, så de kan klare det lange seje træk, som politiske partier, fagbevægelsen eller Greenpeace med flere, hvor imod andre bevægelser lever et stykke tid, og måske udfører et godt stykke politisk arbejde som 'Nej tak til atomkraft', men så klapper sammen som en budding som senest Occupy bevægelsen.
Men krampagtigt med baggrund i netop erfaringer fra 60-70'erne, hver gang der opstår et politisk problem, så tro og lægge sin strategi an efter, at man bare går ud og starter en social bevægelse, er efter min mening håbløst. Man skal selvfølgelig bruge de civile magtbaser man har/der forefindes, ligesom man skal bruge sine parlamentariske magtbaser ligeså.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.