mandag den 11. marts 2013

Fru Frederiksens rejse!

Jeg cirklede rundt om artiklen med Mette Frederiksen: ”Jeg har været på en rejse…..” (Inf. weekend 09-10/03-13), som katten om den varme grød. Skulle jeg udsætte mig for den varme grød for at holde mig a jour med dagens S-SF-R politik, eller skulle jeg lade mig selv få lidt sjælefred fra disse politikere og vel en slags mennesker, trods alt?
http://www.information.dk/453822
Min egen opfattelse af kvinden var og er, da dette ikke er nogen krimi, hvor slutningen ikke må afsløres, med ministerkarriere og sin proklamerede (småborgerlige) arbejderklasse baggrund, som ikke forsømmer nogen lejlighed til at moraliserer over alle andre (undskyld ’de fattige’) i bedste Pia K. stil, at hun tilhører den moderne lønmodtageragtige højere middelklasse, der kun har lidt af den 'hattedame' forståelse, som tidligere især kvindelige medlemmer af de borgerlige overklasser trods alt af og til eller ofte var udstyret med.
Denne nuværende højborgerlige middelklasse af lønmodtager tilsnit er helt befriet for dette syndrom, der udelukkes af netop deres lønmodtager og nye småborgerlige, selvretfærdige mentale tilstand og psyke, med behersket eller manglende social empati og deraf følgende antagelse, som til alle tider har forenet småborgeren i dennes karakteristiske moralisme af mere eller mindre infamt tilsnit: 'De kan jo bare gøre som os, fattigrøvene, tage sig sammen, ’æde kager’/gøre en indsats, så kan de nemt blive helt som os, bare se' - ikke pligt og rettigheds Mette Frederiksen, der i øvrigt ofte krydrer det med et, 'det er sådan, jeg selv har gjort', i sædvanlig skræppende stil, eller som Sophie Carsten Nielsen og Margrethe Vestager fra R i mere burgøjseragtigt tilsnit!
Altså inden starten kom jeg min salig morfars, jysk grosserer af prangertypen, statement i hu, her frit efter min ligeledes salig mor: Kommer der en og vil sælge dig en ko med Vorherre i baglommen, så kan du være sikker på den er trepattet!
Således forberedt og godt bevæbnet med indsigt og/eller ’fordomme’ fik jeg så langt om længe igangsat læsningen, dog først efter at jeg i mandagens Information 11/03-13 lige havde tygget drøv på Gunver Aukens ’pæne’ påpegning af, at den ’overmodige’(sic!) kontanthjælpsreform har sine paradokser. Her understreges det igen, at krumtappen i reformen, og derfor skattelettelserne til erhvervslivets overforgyldte overklasse, er, at næsten alle 50.000 unge på kontanthjælp ingen uddannelse har, og derfor af fru Frederiksen nu skal have nedsat deres livsgrundlag og skal leve for det halve, siger og skriver 5.733kr. før skat/mdr.! (Siden, sommer 2015, er dette beløb nu også blevet livsgrundlaget for flygtninge i form af den genindførte startydelse af Løkke, manden uden egne underbukser, og Støjsenderen)
Gunver Auken: ”Det kan man ikke, det ved vi fra de unge under 25, der i dag lever af ydelsen.
Al erfaring viser, at det nemt fører til hjemløshed, modløshed, dårlig ernæring, misbrug og kriminalitet. Sammenligningen med SU holder heller ikke, da uddannelsessøgende har ret til eller får studielån, kollegier, har egen indtægt eller bolig hos mor og far.” http://www.information.dk/453871
Således parat til start Garp, til ministerfruen der efter eget udsagn har været på en rejse!
Journalisten Amalie Kestler starter blidt ’til det sukkersøde’ op, men det varer ikke ved tør siges, hold da op, kniven bores fint rundt i fruens hykleriske dobbeltmoral, hvor hun vrider sig som en ål i mudder. Let omformuleret, jamen ’søde’, hvorfor skal din måske helt sympatiske rejse nødvendigvis ende med at tage/halvere livsgrundlaget fra disse unge under 30år?
Til skattelettelser til erhvervslivet ’remember’, og er det for ondt at minde om alle de skattelettelser ministerfruen selv har fået de sidste 10år, senest sidste sommer ved egen indsats så at sige. Jo, der var min salig morfars trepattede ko igen, igen - nu med den sympatiske rejse i baglommen!
Fruen vrider sig som sagt, men fastholdes af Kestler her citeret i sit fulde omfang:
”–Men hvis man i dag lever for 10.500 kroner og skal ned og leve for 5.700 kroner som en konsekvens af jeres udspil, er det jo en meget voldsom forringelse.
»Men de skal jo på SU. Det beløb skal de leve af under alle omstændigheder, for de skal ikke være i kontanthjælpssystemet. Hvis du er 27 år gammel og godt kan gå igennem uddannelsessystemet, så skal du ikke være i kontanthjælpssystemet. Så skal du i uddannelse.«
– Men 40 procent af de unge på kontanthjælp har forældre på kontanthjælp. De her unge kommer ofte fra sværere udgangspunkter end den almindelige studerende?
»Ja, og derfor skal vi jo have brudt det mønster! Mange af vores unge i kontanthjælpssystemet har godt nok meget at slås med. Men den samfundsmæssige opgave er ikke, at de skal køre videre på den måde. Det er at rette op på det.«
– Men den almindelige studerende har jo nogle håndtag; billige boliger, forældre, der kan hjælpe..
»Ja, men husk på, at det er jo kort tid, de skal være der. Det er jo kort tid. Det er ikke flere år.”

I kort tid - den lader vi stå lidt! Ja ligesom 'et los i røven til fruen' også kun ville vare kort tid, kan man sige! Men nej sådan er det ikke, ministerfruen og hendes klassekammerater, skal belønnes med lavere skatter for at yde noget, mens underklassen bare skal have nogle flere tæsk for at yde, sådan er dobbeltmoralen og hykleriet hos fruen og kampfæller!
Men det kan såmænd meget vel ende med, at fruen alligevel fortsat ”– nyder () opbakning hos et pænt flertal i befolkningen – ifølge en meningsmåling foretaget for avisen.dk.”
”Danskerne er (nemlig) ikke blege for at sende arbejdsløse ud for at skovle sne, klippe hæk hos ældre eller fjerne skrald i parker.
Hele 71 procent er enige i regeringens forslag om, at kontanthjælpsmodtagere skal tage et såkaldt nyttejob, hvis de er over 30 år, og der er gået et halvt år. Kun 14 procent tager afstand fra forslaget.”
Nej og inde længe er de mere og mere mentalt forstyrrede såkaldte 'danskere' vel ikke blege for at sende arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, psykisk syge i 'små lejre' sammen med en flok muslimer og andet godtfolk som jøder mv.
Infamiteten, som Frederiksen giver et ordentlig ’skålpund kød’ til, stortrives tilsyneladende i befolkningen i en grad, så man såmænd ikke skal forbavses, om S-SF-R inden de smides på porten, får lavet DK om til en nordisk udgave af Viktor Orbans Ungarn eller det aldrig afnazificerede, småborgerlige østrigske blomsterkasseland, eller i hvert fald får etableret grundlaget for at VKO kan fuldføre projektet assisteret af kuglestøderpartiet i front.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1936193.ece
http://politiken.dk/kultur/ECE1919427/nazi-skeletter-vaelter-ud-af-skabene-hos-verdensberoemt-orkester/
Den mentale forberedelse er godt i gang, og svineriet virker, nu er det ikke kun LA 'tranlamperne' anført af en mand udstyret med flere kugler og på 'offentlig forsørgelse', der fører sig stupidt frem, men store dele af  'den såkaldt pæne familien Danmark' der i hvert fald mentalt deltager i tæskeholdet mod fattige, minoriteter og andet godtfolk!
Og så hjælper det nok ikke meget, at Troels Heeger giver Thorning en opsang, med henvisning til tilsvarende tyske reformer af den socialdemokratiske Gerhard Schröder, de såkaldte Hartz IV reformer, der banede vejen for reel fattigdom og Merkels ultrakonservatrive og liberalistiske krisepolitik, der er ved at køre hele EU økonomisk i sænk og bane vejen for endnu et højretotalitært regime i Europa (Nu, igen 2015, voldsomt forstærket af flygtningekrisen!):
http://xn--fllesklubben-khc-uob.dk/info/Information_om_Hartz_Reformerne_11_%20juli_2013.pdf
”Regeringen er nødt til at handle, som den gør, lyder budskabet (fra Thorning, Frederiksen, Corydon og Vestager med SF på slæb), der udløser ros og lovsange om politisk mod fra det borgerlige Danmark. Borgerlige klakører overser imidlertid, at politisk mod næppe viser sig ved at følge i Gerhard Schröders fodspor og følge resten af eurozonen på vejen mod velfærdsbesparelser, dereguleringer og skattelettelser og andre ledsagefænomener til det markedskonforme demokrati. En statsminister med reelt politisk mod ville i stedet kaste sig ind i et helhjertet opgør med både finanssektoren og den finanspolitiske sparedoktrin, der i løbet af den europæiske krise har fået status af mainstream.”
Eneste formildende i dagens politiske sump er, at EL tilsyneladende har besluttet ’at nok er nok’ og måske/forhåbentlig er parat til lade denne regering sejle sin egen sø med et valg til forudsigelig følge – men hellere det end flere af fru Frederiksens rejser….betalt af de fattigste og allerede udstødte i det her land! (Den forudsigelse holdt så ikke en meter, her igen set fra 2015.)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.