mandag den 4. marts 2013

Den herskende klasses intensiverede klassekamp!

OK det fortjener en ny side i dagbogen, selvom det sådan set er en fortsættelse af sammenfatningen om den herskende klasse, hvortil som bekendt hører stort set hele slænget af politikere, der, sammen med klassekammeraterne fra den højere middelklasse, helt og holdent har solidariseret sig med den egentlige olie- og finanskapital, for at lade den almindelige befolkning betale for den krise, den samme herskende klasse har forårsaget, sammen med legioner af lakajer iført burgøjsernes såkaldte saglighed, for hvem det altid lykkes at pakke svineriet pænt ind og opstille tonsvis af økonomis-juridisk indpakkede argumenter mod, at der overhovedet gribes ind mod dem selv og deres klassekammerater.
Her først et sådant eksempel fra dagens Information, som avisens leder indirekte tager afstand fra, skal det retfærdigvis medgives: http://www.information.dk/453210
Jeg har selv kommenteret indlægget således: 'Ja de snakker og røven den går' er det mere folkelige udtryk for, at man helt er holdt op med at høre efter - hvor det næste som bekendt bliver 'luk røven' - fordi man ved, hvad der kommer af såkaldte argumenter eller rettere skinargumenter, fordi dem der, som Carsten Kock og Peter Birch Sørensen - nu med fine titler - fremfører disse såkaldte argumenter er ude i et helt andet ærinde, end de foregiver.
Her skal den neoliberalistiske økonomiske 'teori' og konkurrencestats modellen forsvares, iklædt et tilsyneladende klasseneutralt fagsprog, koste hvad det vil, fordi den er en fordel for den herskende klasse, dvs. foreningen af den højere middelklasse, som de herrer så åbenlyst selv tilhører, og den egentlige olie- og finansoverklasse, der styrer det her land samt i øvrigt det meste af den kapitalistiske verden.
Et tilsvarende 'forsvar' for øget ulighed i form af skattereform, som er så 'løgnagtigt', at man uden videre kan fastslå, at det udelukkende fremføres for at rage til sig selv og sine klassekammerater, kan ses i dagens Politiken, her med kommentarer: http://www.garps-verden.com/2013/03/sfs-endeligt-opdateret_4.html
I det hele taget er hele den såkaldte neoliberalistiske økonomiske teori og tankeform intet andet end kapitalens og overklassens forlorne sprog, hvor igennem de forsøger at gennemtvinge deres partikulære særinteresser, som den herskende klasses interesser udformet netop neutralt, for at de kan sættes igennem som hele samfundets tilsyneladende fælles interesser. Derfor er det, det første og det vigtigste, der skal ske, at demaskere dette, som det det er, den herskende klasses politiske ideologi fremført af klasses apologeter og lakajer, hvad enten det sker som økonomiske, sociale eller formelle politiske argumenter!

Nået så langt kan vi komme frem til den egentlige nyhed, at der minsandten i selve den radikalt/socialdemokratiske højborg Politiken i dag d.04/03-13 trykkes et ytringsfriheds-skabende indlæg af lektor Claus Elholm Andersen:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE1913286/de-rige-vil-have-mere-og-mere-og-forventer-andre-betaler-regningen/, med et billed af olie- og storkapitalens grådighed i form af en kaffedrikkende Mærsk-chef Nils Smedegaard Andersen nu med en billedtekst, som ikke bare er kryberi for manden, der står i spidsen for det politiker sanktionerede 'tyveri' af dansk undergrund og olie:
"KRÆVEMENTALITET. Mærskchefen Niles Smedegaard Andersen vil have de lavtlønnede længere ned i løn."
Artiklen, som hermed bestemt skal anbefales i, skal det gentages, rækken af den linde strøm af glimrende artikler i Information og Politiken, der i disse uger udgives, og som i sin sammenhæng understreger sammenrendet mellem den højere middelklasse med politikerne i spidsen og den egentlige overklasse i en moderne korruptions lignende sammensmeltning overalt i den kapitalistiske verden, og i særdeleshed også i DK.
Det særlige ved artiklen, som et lovende nybrud, er, at der nu åbenlyst snakkes om klassekamp og en intensiveret sådan omend, "Det er en omvendt klassekamp, hvor det ikke er arbejderne, der rejser sig mod kapitalisterne, som den marxistiske parole ellers lød i halvfjerdserne, men hvor det er de rigeste, der vil have mere og mere og forventer, at vi andre skal betale regningen."
Vi tager endnu et afsnit for at understrege den glædelige kendsgerning, at de verbale fløjlshandsker heldigvis er lagt til side: "At vi står over for en ny klassekamp er særlig ironisk i skyggen af finanskrisen, hvor det var os – de almindelige skatteborgere – der betalte regningen for bankerne og kapitalisternes ludomani.
Men selv om det var dem, der var tæt på at skubbe det meste af verdensøkonomien ud over afgrunden, er det dem, der i dag skovler ind som aldrig før – og samtidig har den frækhed at hævde, at vi andre tjener for meget og har det alt for godt."
http://www.garps-verden.com/2012/07/den-nye-herskende-klasse.html

Her er så endnu en glimrende artikel i Politiken 18/5-13 af Rune Engelbreth Larsen:
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE1973952/legoisme-og-graadighed/
Hvortil skal bemærkes i strengen af kommentarer til artiklen:
'Højadelen og dens lakajer'!
Man kan være helt sikker på, når vor tids 'højadel' alias overklassens umådeholdne grådighed en sjælden gang kritiseres, står der straks en flok villige 'lakajer' lavere nede på samfundsstigen til rådighed, parat med den kendte kombination af servilt kryberi for magten, med beskyldninger om misundelse, 'så gør det selv' og andre fidele budskaber, samt sparken nedad - oftest som ondskabsfulde generaliseringer over 'Robert' eller 'Carina' typologier.
Hvorefter 'højadelen' fortsætter med krav om endnu lavere ydelser til vor tids 'hovbønder' a la en anden af de stinkende rige typer som Mærsk's Smedgaard.
http://politiken.dk/erhverv/ECE1875381/maersk-chef-lavtloennede-skal-laengere-ned-i-loen/
Hvis det ikke var for dette fidele optog kombineret med den højere middelklasse med politikerne i spidsen, ja så ville det være en relativ enkel sag at få stoppet det umådeholdne egocentriske svineri på samfundets vegne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.