fredag den 22. marts 2013

Politik, rockerbander og videnskab!

Ude på gaderne i København er det rockerbander, der hærger og skyder vildt omkring sig, så almindelige lovlydige borgere risikerer, at skulle springe for livet.
Inde på Christiansborg sidder en anden rockerbande med Corydon i spidsen for sine kammersjukker fra S-SF-R og venter på, at få isoleret og derefter give endnu en gruppe danskere - denne gang skolelærerne - en omgang tæsk, for at han selv og hans klassekammerater i den højere middelklasse sammen med overklassen i det her samfund, stadig kan blive fri for at yde deres økonomiske bidrag, bl.a. til en forbedret skolegang for vores børn og børnebørn, og dermed til at komme ud af den krise, vennerne fra finanskapitalen selv har skabt.
Corydon har allieret sig med en anden gren af samme rockerbande kaldet KL, anført af en anden S rockertype Erik Nielsen, der så rigeligt har sit på det tørre, og som skal hjælpe med at få isoleret lærerne, ved på skrømt at forhandle med Danmarks lærerforening, medens de arbejder målrette på, at det ender med, at de i sidste ende bare kan tilkalde rockerafdelingen fra Christiansborg, og få dem til at ordne paragrafferne.
http://www.garps-verden.com/2013/02/nydansk-mentalitet.html

Og inde i DR2’ deadline samtidig, agerer man igen d.d. mikrofonholder for en socialdemokrat med en såkaldt ’neutral’ videnskabsmand som objektiv backing group, så man er helt sikker på, at modparten, journalisten fra Politiken og hans synspunkter, bliver holdt ud i strakt arm – og at det dermed understreges, at Krasnik’s interview af Hedegaard, var undtagelsen der bekræfter reglen om mikrofonholderi som normen, og at undtagelsen ALDRIG træder i kraft overfor landets spidser, det være sig magtfulde politikere eller såkaldt neutrale videnskabsfolk, min bare!
Hvordan kan man undgå at spørge den omtalte videnskabsmand Ove Kaj Pedersen, forfatteren til Konkurrencestaten, som er blevet den højere middelklasses herunder især politikernes og overklassens bibel i al dens teknokratiske dødbidersprog, der skal skjule, at indholdet ikke er andet en rendyrket klassepolitik, ligesom det der kommer fra hele slænget af såkaldt ’neutrale’ (bank)økonomer, man ustandselig bliver belemret med i TV. 
Altså OKP der mener, at den objektive nødvendige globaliserede udvikling går i retning af, at de offentlig ansatte skal løbe hurtigere og effektiviseres gennem såkaldte reformer, der intet andet er end nedskæringer og lønnedgang, som allerede er i fuld gang efter stupide og helt forældede nærmest ny-tayloristiske principper til kontrol af medarbejderne, udarbejdet oprindeligt til industriel samlebånds produktion, og nu tilpasset af dertil ansatte djøf akademikere og 'symbolanalytikere', hvis største 'kvalifikationer' er, at de intet aner om de arbejdsprocesser, de nu lægger et totalt håbløst system ned over, hvor alt skal kvantificeres ned til sekunder og intet kan kvalificeres, fordi det ikke kan måles, altså kvantificeres, men som nu anvendes i forbindelse med 'bløde' og livsnødvendige offentlige ydelser som omsorg, sygepleje og -behandling, politiarbejde - og som lærerne nu også skal underlægges efter de samme skinner, som allerede er lagt ud på landets højere læreranstalter og universiteter med centralistisk, erhvervsvenligt styrede 'management by terror' principper til følge, og med forudsigelige og mærkværdige nepotistiske svindelnumre med sexistiske over- og undertoner til følge på landets største universitet, med en tidligere minister som backing group, sammen med endnu en håndtam bestyrelse(sformand), og med efter følgende genvalg af CEO typerne samme steds og steder! Altså kort og kort, og i al sin stupide enkelthed, at velfærdsstaten skal slagtes, for at den kan bevares!
Man kan sige meget om sammenrendet af vores politikere bredt på 'borgen', KL, djøf slænget, såkaldt neutrale (min bare!) videnskabsmænd og CEO'er i offentlige virksomheder og institutioner, men de gør det trods alt ikke helt så primitivt og synligt som Italiens Berlusconi'er, men de gør det!
Og tilsvarende på det private arbejdsmarked med massive udbud af arbejdskraft i en krise tid, hvis eneste mening og konsekvens er pres på lønninger og ansatte, der skal ’løbe’ hurtigere for mindre, som vi så det med SAS sidste år, hvor samme CEO typer genfandtes i firmaet og dets bestyrelse, besat af Tordenskjolds soldater indsat igen som nepotisme og kammerateri af partiet Venstre, og i fin samklang med den nye rockerchef på 'borgen', så profitten kan stige og kapitalen akkumulere igen for Moses og profeterne (Marx)!
For at gennemføre dette skal lederne i det offentlige – aktuelt på lærerområdet – have større magt, så de kan trampe denne udvikling igennem overfor ethvert tegn på demokrati og medbestemmelse, ligesom i private virksomheder. Det hele dækkes ind bag pseudovidenskaben om, at alt af objektiv nødvendighed skal drives som en privat gesjæft, som forretning, fremført af OKP i denne sammenhæng, det være sig politik, det offentlige, skoler, hospitaler ’you name it’, med bogholdertyper som John Dyrby Poulsen fra S i nævnte dead-line, der sidder uden at sige noget som helst andet end afliring af indholdstomme bureaukrat udgydelser uden den mindste antydning af et svar på modpartens pointer.
OG, for nu endelig at komme tilbage til det indledende spørgsmål ovenfor, hvordan lykkes det i denne sammenhæng, at undgå at spørge vores videnskabsmand bare om et eller andet, der kunne være bare antydningsvis en kritisk relevant indvending mod den teknokratiske afliring af nødvendigheder – som nævnte bog er én lang, men bevares udmærket systematisering af, som en konkretisering af den overordnede nyliberalistiske, udbudsøkonomiske herskende tankegang, som forfatteren selv har indrømmet, og som styrer den nuværende rockerbande i regeringskontorerne til 100%?
For eks. det helt banale og enkle spørgsmål, hvordan erfaringerne fra business og finansverdenen bare de seneste 10år skulle være så eftertragtelsesværdige, med den massive uduelighed erhvervsfolk og finansfolk har afsløret sådan nærmest generelt og ’worldwide’, og som er omvendt proportional med de kæmpe snabler, de har nede i virksomhedernes kasser til gigantiske lønninger og bonusser, som dermed fragår til nødvendige grønne investeringer, samtidig med at staterne, dvs. skatteyderne skal levere rygdækning for deres grådighed og uduelighed, senest i lille DK med skattelettelser til ’nødderne’ betalt af de fattigste i dette land - altså at spørge manden om bare et enkelt lille bitte argument for, hvorfor dette fallerede private styringsmodul lige er noget, der skulle være værd at kopiere til såvel den offentlige sektor som også til politik, som Per Michael Jespersen fra Politiken forsøgte at sætte spørgsmålstegn ved, men som blev begravet i teknokrat snak og mikrofonholderi?!
http://www.garps-verden.com/2013/03/intensiveret-klassekamp-anfrt-af-den.html
Det var det enkle og ukomplicerede spørgsmål, der aldrig blev stillet. Følgelig kan man selvfølgelig ikke forvente, at spørgsmål med blot en anelse større kompleksitet så bliver stillet.
For eks. hvordan kan det være hr. videnskabsmand, at dit argument om, at vi ikke har råd – hvor det spørgsmål straks trænger sig på, ikke i dead-line men her, hvem er vi, der ikke har råd?
Ja næppe videnskabsmanden eller politikerne eller klassekammeraterne fra den højere middelklasse og overklassen, der i en uendelighed har anvendt statsmagten og folketinget, som om det var deres egen private geschæft, til at bevilge sig selv massive skattelettelser over det sidste ti år eller mere.
Tidligere var det trods alt sådan, at politikerne, embedsværket og videnskabsmændene selv personligt var med til at betale for de stigende skatter til velfærd og social udligning, men nu sidder 'svinene' selv på flæsket og uddeler det i en uendelighed og med den største selvfølge til sig selv og klassekammerater, samtidig med de, igen med rockerchef Corydon i spidsen, beskylder alle andre for ikke at bestille noget og/eller nasse på samfundet, så tankerne igen uvægerligt falder på Italiens mafiøse stat, samfund og ledelse!
Altså, at ’vi’ ikke har råd til en større offentlig sektor, al den stund, OKP mener, det er den private sektor, der skal betale for den offentlige sektor, og det kan den ikke under gældende internationale konkurrence- og lånevilkår osv. i en ligeså lang smøre som denne tråd, men uden tilsvarende relevante indhold, altså som jeg ser det.
Det er så her, hvor det virkelig komplekse spørgsmål kommer ind fra venstre, mener hr. videnskabsmanden virkelig, at der er behov for mere klimaødelæggende materiel produktion og rovdrift på jordens begrænsede resurser frem for klimamæssigt ’bløde’ offentlige service ydelser og investeringer, som uddannelse, pleje, omsorg, renovering af skoler og kloaker osv.?
OKP lider så åbenbart af den udbredte misforståelse af virkeligheden, at en producent af gummibolde til hunde eller en varietestjerne skaber værdier, medens en offentlig ansat anæstesi sygeplejerske, en læge, en lærer eller Dong og reparation af nedslidte skoler og kloaker ikke skaber værdier, men derimod skal modtage værdier fra gummibold producenten og varietestjernen først.
Dette skønt brugsværdien af og behovet for sygeplejerskens, lægens, lærerens og el selskabets ydelser mv. er så langt større end brugsværdien af og behovet for gummibolde til hunde, selv om det er menneskets bedste ven, hvor det samtidig gælder for et tilsyneladende stadigt stigende antal af såkaldt moderne mennesker, at de i samværet med hunden kan tilslutte sig validiteten af udsagnet, at to hjerner tænker bedre end een!
Godt ord igen OKP, for manden har jo ret i, at den menneskeskabte markeds kapitalistiske verden vi lever i er skruet så vanvittigt sammen, at gummiboldene skaber (bytte)værdierne først, der så siden inddrages af staten til fornuftige materielle og immaterielle ydelser, så der trods alt kommer en smule fornuft i et uhyre mangelfuldt og til tider dybt irrationelt og krisebefængt markeds baseret system, der jo som bekendt for tiden også er ved at ødelægge hele grundlaget for al menneskelig eksistens på denne planet!
Men de spørgsmål eller af lignende karakter, blev der som sagt heller ikke plads til i dead-line 22/03-13!
( se desuden her: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1951084/politiet-er-blevet-en-poelsefabrik/
http://politiken.dk/debat/profiler/lidegaard/ECE1962141/er-mere-ledelse-bedre-ledelse/)
  
Nå men den eneste chance for at få smidt rockerslænget på porten er, at EL kvinder sig op og vælter banden med regering, KL, SF og hele molevitten. Kan vi mon håbe på og regne med det? Eller skal vi endnu engang høre på ynkelige undskyldninger, om ulven der kommer, eller man jo ikke kan gøre noget, når regeringen insisterer på at ville give folk tæsk, andet end fortsat at holde den og dermed S-SF-R oppe på taburetterne?
Hvis det sidste er tilfældet, så må man da bede til, at man ikke er så uheldig, at få brug for hjælp ude på de københavnske gader, hvis man kommer i vejen for en rockerbande der og bliver reduceret til lirekassemand. For så vil EL vel bare trøste en med, at man skal være glad for, at man ikke har mødt Ulvebanden, for den er meget værre, og EL kan desværre ikke hjælpe, da rockerbanden ikke vil lytte til deres bønner, om at stoppe med at tæske én sønder og sammen, og i øvrigt har man/EL jo selv følt sig tvunget til at udstyre banden med knojern og skydevåben!
(se i øvrigt vedrørende forslag til en alternativ økonomisk politik http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1928939/du-har-et-valg-bjarne-corydon/)
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
http://www.garps-verden.com/2013/04/medens-vore-forldre-eller-bedsteforldre.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.