mandag den 29. april 2013

Koch, Corydon versus Dr.Strangelove alias CEPOS! (opdateret)

Medens vore forældre eller bedsteforældre trods alt til et vist punkt kunne undskylde sig med, at de ikke vidste bedre, så er vores situation 'forbryderens', der ved bedre, medmindre man nægter at vide.
Vi ved, at denne liberalistiske sparepolitik i dag støttet og gennemført af socialdemokrater, socialister og borgerlige er vanvid uden hvilken sammenbruddet i 30'erne havde været ikke eksisterende og dermed nazismens og fascismens Europa!
Vi ved det, den arrogante Koch ved det, Corydon og hans alter ego galningene i CEPOS og LA ved det, Merkel ved det, S-SF-R regeringen ved det - alle ved det, HVIS de vil vide, og ikke som tyskerne i Nazityskland af frygt, evnen til fortrængning eller personlige interesser og tilbøjeligheder, som nu vores venner Koch, Corydon og Vestager (uden sammenligning iøvrigt), påstod de intet vidste mens gasovnene røg. OG alligevel gør de det, gentager tragedien: 27% arbejdsløse i dagens Spanien og tilsvarende i andre sydeuropæiske lande når 30'ernes højder!
OG det har intet at gøre med en fejl i et Excel regneark, som nu bliver forsøgt brugt som forklaring på idiotien, men er derimod udtryk for en bevidst ført politik af socialdemokrater, borgerlige og vennen Koch, hvor regnearket kun er det figenblad, de indtil nu har kunnet holde op som et dække for deres politiske forbrydelser! http://politiken.dk/debat/profiler/hummelgaard/ECE1955662/de-oekonomiske-sadomasochister-har-taget-fejl/
Ligeledes er race to the bottom-politikken på selskabsskatten, som også er Koch's og Corydons, ligesom deres og først og sidst Vestagers modstand mod EU finansafgiften, en modstand der fylder godt i R's partikasse, intet andet end dagens pendant til 30'ernes race to the top-politikken på områderne told og afgifter, som skulle beskytte de hjemlige markeder, men som blot forstærkede krisen og yderligere indskrænkede den internationale handel og medvirkede til krigen!

Vi ved ydermere, at en fortsættelse af vores livsstil med stadigt voksende materielt privatforbrug og kørsel efter al sandsynlighed vil gøre kloden enten til helvedet på jord eller ubeboelig for vores børn og senest vores børnebørn, som det nu yderligere fremgår af de seneste klimatal, hvor CO2 koncentrationen i atmosfæren nu er højere end de seneste 3-5 mio.år, ja der står mio.år, som det fremgår af Politiken 10.maj.
http://politiken.dk/klima/ECE1967239/co2-koncentrationen-i-atmosfaeren-slaar-rekord/
Og i Politiken 9.maj kunne man læse Corydons alter ego, CEPOS' såkaldte cheføkonom Mads Lundby Hansen nærmest hylde regeringens såkaldte vækstplan, som dog ifølge vores ekspert i stupide statements kun burde være første etape udi faldende (selskabs)skatter og sodavandsafgifter, med følgende stigende klimaødelæggende privatforbrug for Mads Lundby selv, hans alter ego Corydon og deres fælles klassekammerater i den højere middel- og overklasse, OG tilsvarende faldende klimatisk skånsomt offentligt forbrug samt privatforbruget hos underklassen.
Nyheden om klimaet blev bragt i Information 1.maj, http://www.information.dk/459195, men er allerede nu kun at finde i avisens arkiv, forlængst overhalet af alenlange kedsommelige diskussioner om buh råb og bølleadfærd på netop 1.maj af avisens intellektuelle fortropper. Jo Pia Kjærsgård og DF's 10 årige dagsorden med fokus på tørklæder, knivlove og grænsebomme har sat sine umisforståelige spor, selvom verden er ved at bryde sammen om ørerne på os, her tæt på arbejdernes internationale kampdag!
Og 8.maj kunne samme avis meddele, at 'Internationale giganter vil på oliejagt i Nordsøen' - Og inden længe kan vi vel sejle til Nordpolen, og hvem ved måske finde noget mere olie der at få brændt af, så vi kan få lidt mere CO2 til vore efterkommere!  http://www.information.dk/telegram/459837
"Filosoffen Slavoj Zizek har påpeget: Vi diskuterer nogenlunde sagligt og ædrueligt, at vi er ved at bevæge os mod voldsom global opvarmning, økologisk nedsmeltning, omfattende forurening, gigantisk fødevareusikkerhed og udtømning af vitale naturressourcer. Men samtidig er vi ude af stand til overhovedet at forestille os et økonomisk system, der er bare en lille smule ændret i forhold til den globalt herskende neoliberale model. At være ’realpolitisk’ vil med andre ord sige at formulere sig inden for en diskurs, der anerkender en økonomisk rationalitet, der synes uomgængelig, men som samtidig kan få fatale og irreversible konsekvenser." http://www.information.dk/459970. OG vi ved det godt, så heller ikke her er der den mindste undskyldning men kun fornægtelse og fortrængning!

Men som dengang i 30'erne, således også nu - tiltsat klimakatastrofe - med vores venner Koch, Corydon og CEPOS, hævdede 'idioterne', at det var 'nødvendighedens politik' og alle, der ikke forstod det, var lalleglade Keynesianske 'New deal' ignoranter, og først mere end 50 mio. døde senere 'indså' nogle af de tilbageværende nazier og/eller kollaboratører og det liberalistiske godtfolk af overlevelses og igen af karrieremæssige grunde, at de skam slet intet vidste hverken om ovne eller laden stå til liberalistisk økonomisk politik!
Nu var alle keynesianere OG demokrater eller sågar senere marxister, så længe det var opportunt og karrierefremmende - ikke vores ven Koch i nye sko!
Man skal jo som bekendt tro det bedste om sine medmennesker. Så jeg tror såmænd også vores venner Koch og Corydon HAR kæmpet imod det totale knæfald for den nyliberalistiske, klimaødelæggende grådigheds politik, så godt de kunne og evnede også på det personlige plan, men modstandskraften svandt i takt med pengene, magten og kammerateriet blandt kapital investorerne, og armen kom op til sidst sammen med - Dr. Strangelove alias CEPOS!
"Men sådaner det jo!" og "Der kommer en løsning i morgen!"
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html


torsdag den 18. april 2013

Bondos befriende udsagn! opdateret 20/6!

http://www.information.dk/457368
Anders Bondo:
”De siger, at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Gu’ skal de da ej. Det bestemmer vi da.”
For en gang skyld en mand, der siger det, der skal siges og går op imod alskens regnedrenge, New Public Management, og som afslører dette lands (og andre landes med for den sags skyld) hovedproblem:
Der er alt for få, der tager et ansvar som Bondo, især i private virksomheder, medens alt for mange skal have 3 mellemledere og en direktør til rådighed for at kunne finde rundt i en telefonboks!
Det er det største konkurrenceevne problem DK har, og desuden baggrunden for hele den 'røvslikkerkultur', der sikrer direktører og andre, konsulenter for eks., uhyrlige lønninger og bonusser for mestendels at stå i vejen for fornuftig og effektiv udførelse af arbejdet, og som bliver understøttet og vedligeholdt af alle dem fra telefonboksen, der i stedet for at tage ansvar kryber opad og sparker nedad, såmænd både på sig selv og andre.
Dette er den psykologiske baggrund for det menageri, vi ser i dagens DK, og det er grunden til, at Bondos glimrende udsagn nu modtages af et hylekor af alle dem, inklusiv journalister med flere, der lever fedt af dette elendige undertrykkelses system!
Så skal der bare yderligere tilføjes, at dem i toppen skal sættes ned i løn og skal have fjernet alle bonusser og tvinges til at uddelegere alt det såkaldte arbejde, de kun rager til sig, fordi det giver dem magten!
http://politiken.dk/indland/ECE1944466/loenfest-i-staten-dyre-chefaftaler-er-fordoblet-paa-fem-aar/
http://www.garps-verden.com/2013/03/politik-rockerbander-og-videnskab.html

Her kommer så en håbefuld opfølgning på Bondes udsagn allerede udarbejdet og sat i virkelighedens verden i Kbh., som et lys i det kulsorte politiske mørke skabt af S-SF:
http://politiken.dk/debat/ECE2001575/drop-bureaukratiet-og-stol-paa-medarbejderne/

Og her er så desværre samme dag 'shame on you' Bente Sorgenfrey en ynkelig faglig, som skal forestille at være leder for lønmodtagere - Vorherre eller hvem der nu skal bevare os!
Hun lader 'rockerbanden' koste rundt med sig og FTF i håb om ikke at blive kørt over af 'banden' ved på forhånd at lægge sig ned i modsætning til FOA - og giver dermed Corydons del og hersk politik yderligere vind i sejlene - fyr hende!
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article2017969.ece

se om sammenhængen her: http://www.garps-verden.com/2013/03/politik-rockerbander-og-videnskab.html

mandag den 15. april 2013

I dybeste undren - på Information!

http://www.information.dk/457360#comment-697387
I dybeste undren, ja på Information, fordi avisen har skabt eller accepteret myten om, at: "Tyskerne har da om nogen forholdt sig kritisk reflekteret til deres nære fortid."
En myte der er direkte vildledende, hvis den ikke straks suppleres med et, ’efter at det var stort set gratis at gøre det’, dvs. da nazisterne og deres medløbere enten var døde eller oldinge!
Det vil sige de titusinder af 'nazisvin' der efterfølgende befolkede hele det tyske retssystem, embedsstand, efterretningstjenester, militær mm. samt alle dem, det ved alle ’disse’ gode nazi venners hjælp lykkedes at unddrage sig retsforfølgelse ved at flygte til deres fascistisk politiske venner i Sydamerika og andre steder, hvor vel kun en enkelt Eichmann blev stillet til regnskab og betalte den rimelige pris, men af jøderne/Israelerne ikke tyskerne eller USA mv.!
Denne hjælpsomme flugt, diskret ignoreret af såvel tyskere som de sejrende magter, der i øvrigt også havde set den anden vej og intet gjort mens røgen steg op fra krematorium ovnene, der nu også alt for sent fremdrages i al sin vælde, hvor de ansvarlige igen er døde eller oldinge. Ligesom Wiener pfilharmonikernes nazisympatier, og de samme fra Berlin med Karajan i spidsen.
Eller det store flertal af den tyske værnemagt og den tyske befolkning, der vidste alt og/eller massivt deltog i 'festlighederne', som det også sådan cirka 50 år efter nu står lysende klart.

Det var således ikke nogen tilfældighed, at terrororganisationer som 'Rote Arme fraktion' mv. opstod i Tyskland i 60’erne - og med tilsvarende pendant i det efter fascistiske Italien, der, som Østrig, slet ikke har fået gjort op med deres infame fortid, bortset fra velfortjent og berettiget, at få klynget føreren dér med kæreste op i det nærmeste træ med hovedet nedad.
Den 'røde terrorløsning' var vanvittig, men såmænd en ikke overraskende reaktion på og mod en forældregeneration befolket med rigtige og stadigt levende og fungerende gamle nazister med tanker og handlinger præsent, men skjult og fortrængt i ’Den kolde krig’ og det tyske økonomiske mirakel, hvor strækmarchen ikke af lyst men af nød var erstattet med pendanten i form af det industrielle kapitalistiske samlebånds tyranni!
Eller at senest de nynazistiske seriemord på muslimer og andet 'jødisk' lignende godtfolk forblev uopklaret, indtil skiderikkerne heldigvis sørgede for at tage livet af sig selv, beklageligvis med en enkelt undtagelse, mens de såkaldt ’kritisk reflekterende’ tyske myndigheder og sikkerhedstjenester bekvemt og vel nærmest som en betinget rygmarvsrefleks igen så den anden vej, mod ja de myrdedes familier på ægte gammel og velbekendt tysk racistisk maner!
Og derfor er dette litterære overgreb forkasteligt, men såmænd ikke noget at falde i svime over, den tyske (for)historie taget i betragtning!