mandag den 29. april 2013

Koch, Corydon versus Dr.Strangelove alias CEPOS! (opdateret)

Medens vore forældre eller bedsteforældre trods alt til et vist punkt kunne undskylde sig med, at de ikke vidste bedre, så er vores situation 'forbryderens', der ved bedre, medmindre man nægter at vide.
Vi ved, at denne liberalistiske sparepolitik i dag støttet og gennemført af socialdemokrater, socialister og borgerlige er vanvid uden hvilken sammenbruddet i 30'erne havde været ikke eksisterende og dermed nazismens og fascismens Europa!
Vi ved det, den arrogante Koch ved det, Corydon og hans alter ego galningene i CEPOS og LA ved det, Merkel ved det, S-SF-R regeringen ved det - alle ved det, HVIS de vil vide, og ikke som tyskerne i Nazityskland af frygt, evnen til fortrængning eller personlige interesser og tilbøjeligheder, som nu vores venner Koch, Corydon og Vestager (uden sammenligning iøvrigt), påstod de intet vidste mens gasovnene røg. OG alligevel gør de det, gentager tragedien: 27% arbejdsløse i dagens Spanien og tilsvarende i andre sydeuropæiske lande når 30'ernes højder!
OG det har intet at gøre med en fejl i et Excel regneark, som nu bliver forsøgt brugt som forklaring på idiotien, men er derimod udtryk for en bevidst ført politik af socialdemokrater, borgerlige og vennen Koch, hvor regnearket kun er det figenblad, de indtil nu har kunnet holde op som et dække for deres politiske forbrydelser! http://politiken.dk/debat/profiler/hummelgaard/ECE1955662/de-oekonomiske-sadomasochister-har-taget-fejl/
Ligeledes er race to the bottom-politikken på selskabsskatten, som også er Koch's og Corydons, ligesom deres og først og sidst Vestagers modstand mod EU finansafgiften, en modstand der fylder godt i R's partikasse, intet andet end dagens pendant til 30'ernes race to the top-politikken på områderne told og afgifter, som skulle beskytte de hjemlige markeder, men som blot forstærkede krisen og yderligere indskrænkede den internationale handel og medvirkede til krigen!

Vi ved ydermere, at en fortsættelse af vores livsstil med stadigt voksende materielt privatforbrug og kørsel efter al sandsynlighed vil gøre kloden enten til helvedet på jord eller ubeboelig for vores børn og senest vores børnebørn, som det nu yderligere fremgår af de seneste klimatal, hvor CO2 koncentrationen i atmosfæren nu er højere end de seneste 3-5 mio.år, ja der står mio.år, som det fremgår af Politiken 10.maj.
http://politiken.dk/klima/ECE1967239/co2-koncentrationen-i-atmosfaeren-slaar-rekord/
Og i Politiken 9.maj kunne man læse Corydons alter ego, CEPOS' såkaldte cheføkonom Mads Lundby Hansen nærmest hylde regeringens såkaldte vækstplan, som dog ifølge vores ekspert i stupide statements kun burde være første etape udi faldende (selskabs)skatter og sodavandsafgifter, med følgende stigende klimaødelæggende privatforbrug for Mads Lundby selv, hans alter ego Corydon og deres fælles klassekammerater i den højere middel- og overklasse, OG tilsvarende faldende klimatisk skånsomt offentligt forbrug samt privatforbruget hos underklassen.
Nyheden om klimaet blev bragt i Information 1.maj, http://www.information.dk/459195, men er allerede nu kun at finde i avisens arkiv, forlængst overhalet af alenlange kedsommelige diskussioner om buh råb og bølleadfærd på netop 1.maj af avisens intellektuelle fortropper. Jo Pia Kjærsgård og DF's 10 årige dagsorden med fokus på tørklæder, knivlove og grænsebomme har sat sine umisforståelige spor, selvom verden er ved at bryde sammen om ørerne på os, her tæt på arbejdernes internationale kampdag!
Og 8.maj kunne samme avis meddele, at 'Internationale giganter vil på oliejagt i Nordsøen' - Og inden længe kan vi vel sejle til Nordpolen, og hvem ved måske finde noget mere olie der at få brændt af, så vi kan få lidt mere CO2 til vore efterkommere!  http://www.information.dk/telegram/459837
"Filosoffen Slavoj Zizek har påpeget: Vi diskuterer nogenlunde sagligt og ædrueligt, at vi er ved at bevæge os mod voldsom global opvarmning, økologisk nedsmeltning, omfattende forurening, gigantisk fødevareusikkerhed og udtømning af vitale naturressourcer. Men samtidig er vi ude af stand til overhovedet at forestille os et økonomisk system, der er bare en lille smule ændret i forhold til den globalt herskende neoliberale model. At være ’realpolitisk’ vil med andre ord sige at formulere sig inden for en diskurs, der anerkender en økonomisk rationalitet, der synes uomgængelig, men som samtidig kan få fatale og irreversible konsekvenser." http://www.information.dk/459970. OG vi ved det godt, så heller ikke her er der den mindste undskyldning men kun fornægtelse og fortrængning!

Men som dengang i 30'erne, således også nu - tiltsat klimakatastrofe - med vores venner Koch, Corydon og CEPOS, hævdede 'idioterne', at det var 'nødvendighedens politik' og alle, der ikke forstod det, var lalleglade Keynesianske 'New deal' ignoranter, og først mere end 50 mio. døde senere 'indså' nogle af de tilbageværende nazier og/eller kollaboratører og det liberalistiske godtfolk af overlevelses og igen af karrieremæssige grunde, at de skam slet intet vidste hverken om ovne eller laden stå til liberalistisk økonomisk politik!
Nu var alle keynesianere OG demokrater eller sågar senere marxister, så længe det var opportunt og karrierefremmende - ikke vores ven Koch i nye sko!
Man skal jo som bekendt tro det bedste om sine medmennesker. Så jeg tror såmænd også vores venner Koch og Corydon HAR kæmpet imod det totale knæfald for den nyliberalistiske, klimaødelæggende grådigheds politik, så godt de kunne og evnede også på det personlige plan, men modstandskraften svandt i takt med pengene, magten og kammerateriet blandt kapital investorerne, og armen kom op til sidst sammen med - Dr. Strangelove alias CEPOS!
"Men sådaner det jo!" og "Der kommer en løsning i morgen!"
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.