torsdag den 13. juni 2013

Pseudovidenskaben på fremmarch igen!

I Information fredag 7/6 om det højreekstremistiske Gyldent daggrys fremmarch i Grækenland, som tilsvarende i Ungarn og andre steder, hedder det:
"Gyldent Daggry er ikke opstået i et vakuum, siger idéhistoriker Spyros Marchetos, men må forstås i sammenhæng med en stadig mere udbredt accept af højreorienterede værdier i Europa inden for de seneste 20 år. Ligesom i Ungarn er dele af medierne gået foran i Grækenland. Voldsomme angreb på ’politisk korrekthed’ og krav om at turde fortælle ’sandheden’ om indvandringen har rokket ved grænserne."
At denne 'pest' breder sig som en steppebrand over det ganske Europa til snart sagt ethvert hjørne af det politisk/kulturelle spektrum, kan man forvisse sig om, når en artikel som 'Kampen om de klogeste i verden' (Moderne tider 8-9/6-13) går nærmest uredigeret igennem også på Information, således at Tatu Vanhanens åbenlyst racistiske synspunkter blot omtales med det neutrale 'kontroversielle synspunkter'!
Hvorefter avisen med Vanhanen m.fl. tager udgangspunkt i den såkaldte IQ måling/test, som enhver ’idiot’ i dag burde vide, hvis ikke reaktionen også her havde taget over, i sig selv, og helt modsat hvad der påståes i artiklen, i høj grad er kulturelt bestemt, som den højere vestlige (og siden også asiatiske!) middel- og overklasses version af og definition på intelligens.
Heraf ses let, som det hed i fortidens matematik timer, at indtægtsforskelle mm. er begrundet i gener og ikke i sociale klasser, og at nationer som Zimbabwe er uintelligente sammenlignet med vestlige og asiatiske lande, og at hvide og gule racer er de sorte og formodentlig røde (abe?) racer langt overlegne! OG tilføjer vor ven Vanhanens: »Den øgede immigration fra lande med lav IQ har en negativ effekt på den gennemsnitlige IQ i Danmarks befolkning,«!
Forbeholdet overfor ”Hitlers forstyrrede racedoktriner” kan man tage sig helt let, også al den stund hundredvis eller nærmere tusinder af ’Vanhanen og psykolog konsorter’ befolkede hele Europa og USA i starten af forrige århundrede, hvor nazister og racister svømmede som fisk i vandet og traf de absurde men logisk mulige konklusioner heraf, som spydspidsen på den generelle og dominerende racistiske og antisemitiske snak og holdning i Europa og USA, født og næret af bl.a. vestlig kolonisering, slaveri, folkemord og imperialisme, som ’den hvide mands byrde af indfødte idioter’ – og som nu står overfor sin renæssance, også på Information!?
Rendyrket racisme snak er, hvad det er, pakket ind i pseudovidenskab og garneret med miljøpåvirkningers bly og kviksølvs 40% indflydelse, hvor også det sociale aspekt forputter sig, reduceret til den nødvendige ’stimulering af børn’, mod genetikkens 60%, som i realiteten blot er et fuldstændigt vilkårligt, udokumenteret, pseudovidenskabeligt og racistisk betinget postulat.
At Information måske aner, der her er ugler i mosen, kan vel tydes af, at lederen af Kristian Villesen dagen efter (10/6) KUN omtaler den miljømæssige 40% (sic!) bly, kviksølv og børnestimulering som anbefalet politisk aktion, men helt fortrænger det racistiske 60%’s grundlag hele pseudoanalysen er inficeret af og hviler center tungt på!
Historisk – igen, igen, samtidig med man så helt uafhængigt heraf udsteder advarsler fra Grækenland og Ungarn om fascismens marcheren og hærgen hos og i disse vel også relativt uintelligente og ’sortsmudskede’ folkeslag og nationer!
http://www.information.dk/462948
http://www.information.dk/463074
http://www.information.dk/463230#comment-720526

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.