tirsdag den 12. november 2013

Information og ytringsfriheden!

Informations spilleregler og den omtalte kommentar, der medfører lukning mv., er gengivet nederst!
Men selv efter nedenstående alen lange diskussion med redaktionen på Information er det stadig uklart, hvad der udløste aktionen fra avisens side, og hvad der derfor kan udløse den næste?
Er det henvisningen til min blog der medfører lukning osv, fordi det betragtes som det nu indførte 'anden reklame', og/eller er det den såkaldte masseudgivelse – som der overhovedet ikke er nævnt i avisens spilleregler (eller ikke var det for kort tid siden!) – der medfører sanktioner?
Jeg aner det stadig ikke, også fordi redaktionens begrundelse glider gennem debatten. I starten er det begge forhold, såkaldte 'promovering' og 'massefremsendelse', men så indfører Espen Fyhrie en modifikation, der hedder: "Vi er absolut interesserede i at give debattører mulighed for at underbygge argumenter med kilder, fakta og andre vinkler på en given sag, og vi har ingen holdning til dine holdninger eller argumenter." (der er da også masser af links mv. i debatten på net Information), og til slut er argumentet udelukkende, at det er den såkaldte masseudgivelse, der udløser sanktionen, selv om dette slet ikke er omtalt i Spille reglerne!

Kære Christian Jensen
Jeg fremsender følgende til din orientering og modtager gerne en reaktion. Grunden til at jeg fremsender dette til dig er, at jeg syntes der her er tale om et overgreb på min debat- og ytringsmulighed i Information. Overgrebet er begrundet javel, men efter min bedste mening både fejlagtigt og urimeligt i forhold til såvel de facto forløb (manglende advarsler) som gældende regler.
Jeg har abonneret på denne avis i snart 45år og deltaget i avisens debat igennem alle årene såvel i papirudgaven som de seneste 6år i net udgaven. Jeg har fået optaget adskillige indlæg i (papir) avisen og fået afvist en del også, og jeg har haft mange indlæg på netavisen gennem de sidste 6år uden én eneste gang at have modtaget kritik herfor af redaktionen.
Så lige pludselig lukker man mig bare af – sådan! – uden varsel eller forklaring før efter 7 dage og så med en begrundelse, som jeg opfatter som et personligt overgreb og uforskammet.
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

2013/11/7 Jørgen Garp (til support@information.dk)
Hej - Jeg har nu på tredje dag ikke kunnet komme ind og kommentere på Informations netavis, selv om jeg logger ind. Jeg har desuden prøvet en anden PC og min Smartphone, men intet virker.
Jeg kan desuden heller ikke se andre kommentarer der er yngre end for ca. 3 dage siden?
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Jeg rykker to gange for et svar og modtager så d.d. følgende fra
Espen Fyhrie:

Kære Jørgen Garp
Din adgang til at kommentere artikler er blevet lukket, fordi du trods henvendelser om det modsatte benyttede artikeldebatten til at promovere indlæg på din personlige blog, og desuden massefremsendte enslydende kommentarer med disse links. Det er imod vore retningslinjer, som du kan læse på information.dk/spilleregler, og er i øvrigt stærkt forstyrrende for andre debattører.
Din adgang til information i øvrigt, er ikke blevet påvirket.
Øsnker igen at deltage i debatten, under hensyntagen til vore retningslinjer, er du velkommen til at kontakte mig igen vedrørende en genåbning af kommentarfunktionen på din brugerkonto.
Med venlig hilsen
Espen Fyhrie
Dagbladet Information
St. Kongensgade 40 C, 1264 Kbh K

Jeg svarer følgende:
Kære Espen Fyhrie
Jeg har IKKE modtaget nogen henvendelser fra Jer om manglende overholdelse af de givne retningslinjer - så vidt jeg kan se i min mail IKKE en eneste! Og hvad er det for en massefremsendelse af enslydende kommentarer, du henviser til?
Uanset hvad ville det være rimeligt med blot en enkelt advarsel for ikke at overholde retningslinjerne, og det har jeg som nævnt IKKE modtaget, før man skrider til lukning af min adgang!
Hvad foregår der?
Jeg har nu tjekket min mail igen og kan se, jeg intet har modtaget fra Jer overhovedet, hverken advarsler eller noget andet, i det mindste ikke siden 09/8-13. Tiden før kan jeg ikke tjekke, da min mail blev hacket den dato og alle mail før er forsvundet.
Derfor vil jeg gerne have præcist at vide, hvornår du har advaret mig om forkert brug af Informations netavis, som jeg har frekventeret siden 2007 uden at modtage nogen advarsler før denne lukning?
Og så har jeg tjekket jeres retningslinjer på ny. Det har jeg, skal jeg indrømme ikke gjort siden starten i 2007, da jeg som sagt aldrig har haft behov herfor.
Der står intet i disse retningslinjer om at man/jeg ikke må henvise til min blog, der står kommercielle reklamer, hvilket der slet ikke er tale om her. Så igen hvad er det du henviser til, jeg ikke har overholdt. Det vil jeg gerne vide helt præcist?
Altså helt præcist, hvad er baggrundet reelt for, at jeg får frataget min debat- og ytringsmulighed i den avis jeg har abonneret på i lige ved 45 år - gider du komme med en forklaring - udover at du måske IKKE bryder dig om mine meninger/holdninger eller lignende?
mvh
Jørgen Garp

Christian Jensen
Opfølgende til din orientering, har jeg modtaget nedenstående svar fra Debatværten i dag, og mit svar følger derefter.
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Kære Jørgen Garp
Hvis ikke du har modtaget vores henvendelser, må det bero på en teknisk fejl, og det skal du naturligvis ikke holdes ansvarlig for. Har du hele tiden benyttet denne mailadresse til din konto?
Når vi i retningslinjerne skriver, at kommentarer skal være formuleret præcist, og med udgangspunkt i det konkrete debatoplæg, så menes der specifikt, at det ikke er tilladt at massefremsende enslydende kommentarer til flere artikler. Det betragter vi som spam, og når det samtidig sker med formålet at promovere en ekstern kilde - i dette tilfælde din blog - så kan vi kun formode, at det sker med et kommercielt eller på anden måde promotionelt formål. Det er til megen gene for andre debattører, og tilbyder ikke noget nyt til debatten.
For at forhindre fremtidige misforståelser, har jeg uddybet denne pointe under vore retningslinjer.
Vi er absolut interesserede i at give debattører mulighed for at underbygge argumenter med kilder, fakta og andre vikler på en given sag, og vi har ingen holdning til dine holdninger eller argumenter. Skulle du således ønske igen at deltage i debatten under hensyntagen til de vilkår, der gør sig gældende for alle, skal jeg hellere end gerne genaktivere kommentarfunktionen på din brugerproil.
Jeg vil i øvrigt minde om, at det udelukkende er kommentarfuntionen der er blevet midlertidigt lukket; de øvrige muligheder, du som abonnent har på information.dk er stadig aktive.
Med venlig hilsen
Espen Fyhrie
Dagbladet Information
St. Kongensgade 40 C, 1264 Kbh K

Kære Espen Fyhrie
Det bliver mere og mere mystisk det her, og censur kan jo antage mange former - se avisens leder d.d. - ganske vist om Kina, men det er jo som bekendt meget nemmere at se splinten i sin næstes øje end bjælken i sit eget - også på Information og på denne debatredaktion!
En teknisk fejl, jamen jeg vil gerne have dokumentation for, hvornår I har fremsendt advarsler. Det må da være muligt udfra jeres mail, og jeg har samme mail adresse som de sidste 3år.
Indtil det foreligger tror jeg simpelthen ikke på sandheden i den påstand!
Dernæst bad jeg om dokumentation for dit uforskammede postulat, at jeg skulle have massefremsendt enslydende kommentarer - altså spam! Hvor, hvornår skulle det være sket?
Medmindre det er at massefremstille kommentarer, at kommentere på 'massefremstilling' af artikler mv. fra avisens side, for eks. om Dragsdahl sagen, som er den jeg har kommenteret på senest. ’Bent Jensen var i ond tro’, Kan alle nu kalde ham for KGB-agent?, Koldkrigsopgør: Ytringsfrihed vandt over hensynet til privatliv,  Dommen fra Østre Landsret, Dom over død mand osv, osv!
Jamen jeg vil da ikke afvise, at jeg ligesom mange andre i denne til tider ophidsede debat, kan være kommet til at gentage mig selv i form af samme holdninger, formuleringer OG henvisninger til egen blog, hvor jeg har gennemgået og kommenteret hele dommen, MEN IKKE ment det var hensigtsmæssigt at kopiere hele denne alenlange gennemgang, hverken en eller flere gange på debat siderne i Information på ALLE artiklerne om sagen i avisen. Derfor har jeg her som tidligere, og NETOP af hensyn til debatten og overskueligheden, henvist til min blog, hvor (særligt) interesserede kan gå ind og få suppleret oplysninger, synspunkter osv. eller helt droppe "Verden ifølge Garp"!
Det er jo helt frivilligt at gå ind på denne blog! Dog vil jeg stærkt advare dig mod det. Du ville formodentlig tage alvorligt skade 'på sjæl og legeme' både af tonen og indholdet, så lad endelig være med det!
Se min egen dokumentation fra min aktivitetslog på avisen nedenfor!
Så skriver du: "vi har ingen holdning til dine holdninger eller argumenter." Undskyld, men det tror jeg simpelthen IKKE på, så længe mystikken råder og der IKKE forligger dokumentation for ovenstående.
Så skriver du: "Skulle du således ønske igen at deltage i debatten under hensyntagen til de vilkår, der gør sig gældende for alle, skal jeg hellere end gerne genaktivere kommentarfunktionen på din brugerproil."
Mit svar er: Indtil omtalte dokumentation foreligger, skal du ikke gøre dig nogen anstrengelser i den henseende, da jeg IKKE ønsker at deltage i såkaldt debat på Information, når/hvis reglerne er arbitrære, vilkårlige og helt uklare og sanktioner iværksættes uden forudgående henstillinger/advarsler eller lignende, men tilsyneladende foretages helt vilkårligt udfra den til enhver tid siddende redaktørs forgodtbefindende og personlige politisk- moralske mv. idiosynkrasier.
Jeg anser dette for en principielt spørgsmål, hvorfor jeg også har videre sendt sagen til Chef-redaktøren i aftens og ligeledes agter at sende dette til ham også - da I jo ikke har nogen læsernes redaktør eller lignende.
Så fremfører du: "Jeg vil i øvrigt minde om, at det udelukkende er kommentarfuntionen der er blevet midlertidigt lukket; de øvrige muligheder, du som abonnent har på information.dk er stadig aktive."

Dokumentation:
Jf. aktivitetslog for Jørgen Garp på Information:
Kan alle nu kalde ham for KGB agent? Et link med henvisning til min blog samt iflg. Log indlæg som 19 har anbefalet, men jeg kan ikke se indlægget – har du fjernet det eller har I bare et gigantisk rod i jeres adgangssystem?
Han får fagbevægelsen, partifæller og Enhedslisten til at se rødt: Et indlæg (uden link) (7 anbefalinger)
Dommen fra Østre Landsret: Jeg skulle ifølge aktivitetslog have en kommentar, men jeg kan ingen se, har du fjernet det?
Bent Jensen frifundet: do! (har du fjernet det?)
Landsret frifinder professor for injurier: do! (har du fjernet det?)
Koldkrigsopgør: Ytringsfrihed vandt over hensynet til privatliv: do! (har du fjernet det?)
Dom over død mand: Et indlæg med link til anden Inf. Artikel om sagen, Et kort indlæg med rettelse! (uden link), Et indlæg med link til gennemgangen på min blog af sagen.
Desuden skulle der være et indlæg med 10 anbefalinger, som jeg ikke kan se, har du slettet det?
Ja og så gider jeg ikke bruge mere tid på Jeres rod!
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Kære Jørgen Garp
Som sagt vil jeg gerne beklage, hvis du ikke har modtaget henvendelse; at det skulle være bevidst fra redaktionens side kan jeg dog forsikre hverken er sandt eller være. Nogen måde i vores interesse.
Jeg vil gøre dig opmærksom på, at følgende kommentar er skrevet enslydende til syv artikler:
"Den kolde krig: Jørgen Dragsdahl versus Bent Jensen
Er Østre Landsrets dom vedrørende 'Udsagn om agentvirksomhed' mildt sagt
tvivlsom og fejlbehæftet, så er 'Udsagn om desinformation' en rendyrket
katastrofe, læs selv:
http://www.garps-verden.com/2013/10/den-kolde-krig-jrgen-dragsdahl-versus.html"
Og følgende ligeså enslydende til tre artikler:
"Nyheden om klimaet blev bragt i Information 1.maj, http://www.information.dk/459195, men er allerede nu kun at finde i avisens arkiv, forlængst overhalet af alenlange kedsommelige diskussioner om buh råb og bølleadfærd på netop 1.maj af avisens intellektuelle fortropper. Og 8.maj kunne samme avis meddele, at 'internationale giganter vil på oliejagt i Nordsøen' - Hallo!
http://www.garps-verden.com/2013/04/medens-vore-forldre-eller-bedsteforldre.html"
Som sagt er det ikke indholdet, vi opponerer imod, men det, at du massefremsender samme kommentar - det er netop definitionen på spam.
Jeg far genåbnet for din kommentarfunktion, og håber, at du vil genoverveje din udtalelse om ikke at ønske at deltage i debatten, men må samtidig indskærpe, at du følger retningslinjerne for fremtiden. Jeg kan
forsikre, at vores redigering hverken er vilkårlig, politisk motiveret eller uklar.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte chefredaktøren, når du har kritik, men jeg vil for fremtiden opfordre dig til i stedet at rette henvendelse direkte til redaktionschefen for Web og debat Nikolai Thyssen, som er ansvarlig for området.
Med venlig hilsen
Espen Fyhrie
Dagbladet Information
St. Kongensgade 40 C, 1264 Kbh K

Kære Espen Fyhrie
Din henvisning til Nikolai Thyssen, skal jeg straks tage efterrettelig. Det var kun i mangel af bedre, at det blev Christian Jensen.
OG så hvorfor tror du jeg laver en henvisning til syv artikler i dette ene tilfælde? Fordi jeg havde leveret indlæg til (mener jeg!) alle 7 steder, hvilket jeg, som du kan se af min dokumentation, IKKE kan levere bevis for nu, da du åbenbart har slettet disse og/eller Jeres IT er så rodet, at de heller ikke nu fremgår, og min kommentarret iøvrigt stadig er lukket!
OG grunden til dette har jeg lige oplyst: Jeg mente IKKE, "det var hensigtsmæssigt at kopiere hele denne alenlange gennemgang, hverken en eller flere gange på debat siderne i Information på ALLE artiklerne om sagen i avisen. Derfor har jeg her som tidligere, og NETOP af hensyn til debatten og overskueligheden, henvist til min blog, hvor (særligt) interesserede kan gå ind og få suppleret oplysninger, synspunkter osv. eller helt droppe "Verden ifølge Garp"!"
Derfor denne ene henvisning, som du kunne have fået oplyst, hvis I havde sendt en advarsel til mig inden nedlukning og fjernelse af disse helt relevante henvisninger til sagen, og selvfølgelig helt uafhængigt af, om jeg har ret/uret osv. i min lange blog om overgrebet på Dragsdahl og Østre Landsrets fadæse. Det er denne sag helt uvedkommende. Jeg har, som du vil kunne se på omtalte blog mere eller mindre systematisk gennemgået både dommen samt Deadline udsendelsen med Bent Jensen.
ER DET IKKE RELEVANT i forhold til samtlige artikler om sagen Information har bragt, og hvor jeg har deltaget i debatten?
Eller er det ren tomgangs- og overfladesnak, når du højtideligt skriver til mig: "Vi er absolut interesserede i at give debattører mulighed for at underbygge argumenter med kilder, fakta og andre vinkler på en given sag, og vi har ingen holdning til dine holdninger eller argumenter."
Hvis ikke det er underbygning med kilder og hele svineriet, du kan se i den blog, der henvises til, hvad er det så? Hvilket du i øvrigt meget let med 7 henvisninger, som du skriver, kunne have overbevist dig om!
Så nævner du et eksempel fra over ½år siden, på tre henvisninger både til en Informations (relevant) artikel og til min blog! Det udtrykker, som jeg ser det, kun dit mangelfulde grundlag for at lukke min adgang, at du må over ½år tilbage for at finde et måske (!) brugbart eksempel. Jeg gider ikke bruge tid på at eftervise, hvorfor jeg brugte tre henvisninger dengang til Information og min blog!
Om jeg vil deltage i debatten, hvis I skulle få bekvemmet Jer til at genåbne min kommetarret, det vil helt afhænge af omfanget af den censur du/I har udøvet i forbindelse med min deltagelse i debatten om Dragsdahl versus BJ. Er det IKKE bedre end det min dokumentation viste i min sidste mail, hvor de fleste indlæg tilsyneladende er forsvundet, så har jeg ikke mere at gøre på Jeres såkaldte debatsider.
OG under alle omstændigheder har jeg tænkt mig at fortsætte, som i de foregående 6 år og i øvrigt også før, nemlig at være skrap i tonen men samtidig dokumentere mine påstande og antagelser efter bedste evne med henvisninger til kilder og andre referencer, herunder min egen blog!
Det har jeg nemlig lært, engang i forrige århundrede ganske vist, men det er stadig brugbart! Og hvis du skulle ønske at se hvordan, man gør, så tjek her engang:
http://www.garps-verden.com/2013/10/baggrunden-for-den-borgerlige-stat-af.html
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Kære Jørgen Garp,
Jeg har læst tråden igennem og jeg har bemærket at du igen har mulighed for at deltage i debatten. Jeg er således noget usikker på, hvad du ønsker yderligere svar på.
Debatvæfrten har fint og sobert redegjort for hvorfor han midlertidigt valgte at blokere din adgang til at deltage i debatten - herunder at du havde indsendt den samme kommentar syv gange. Det er muligt du er uenig, men reglerne for debatten på information.dk er nu engang sådan, og de gælder for alle - også selvom du mener at have særligt gode grunde til at indsende det samme indlæg under flere artikler. Jeg kan se at du efterlyser dokumentation for at du skulle have indsendt enslydende indlæg, hvilket jeg derfor har vedhæftet.
Jeg har svært ved at se, hvorfor du skulle klage over Espen Fyhrie, der har svaret dig præcist, høfligt og med lydhørhed over for din indsigelser.
Med venlig hilsen,
Nikolai Thyssen

Kære Nikolai Thyssen
Du kan næppe have læst forløbet igennem, så ville du have opdaget, at allerede i første mail skriver Espen Fyhrie:
"Din adgang til at kommentere artikler er blevet lukket, fordi du trods henvendelser om det modsatte benyttede artikeldebatten til at promovere indlæg på din personlige blog, og desuden massefremsendte enslydende kommentarer med disse links. Det er imod vore retningslinjer, som du kan læse på information.dk/spilleregler, og er i øvrigt stærkt forstyrrende for andre debattører."
1) Jeg tror at den manglende adgang til kommentar feltet skyldes tekniske problemer. (Jeg henvender mig således først telefonisk til Information og bliver henvist til at skrive til support@information.dk, som min første mail er til)
2) Espen Fyhries påstand om, at jeg var blevet advaret flere gange, er således objektivt forkert, hvilket også fremgår af mail korrespondancen.
3) Så påstår Espen Fyhrie at det er forbudt at promovere link til egen blog, hvilket der IKKE står noget om i jeres retninglinjer. Der står helt præcist vedrørende dette:
"- Indlægget må ikke indeholde ophavsretsbeskyttet materiale
- Indlægget må ikke indeholde kommercielle reklamebudskaber"
4) Espen Fyhrie påstår det er forbudt, at massefremsende enslydende kommetarer med disse links - det er spam, siger han, hvilket der heller IKKE står noget om i jeres retningslinjer.
Det vil sige at hele grundlaget for Espen Fyhries aktion mod min kommentar adgang er ikke-eksisterende, selv om den er fremført fint og sobert, som du skriver!
Og det har intet at gøre med, at jeg skulle kræve sær regler.
Tværtimod jeg henholder mig bare til og foreslår, at I overholder jeres egne regler, hverken mere eller mindre. Men det er selvfølgelig et problem, hvis hverken Espen Fyhrie og tilsyneladende heller ikke du har læst og/eller forstået disse regler - fin og sobert eller ej!
Men det fremgår med al ønskelig tydelighed af dit svar, at substansen er dig fuldstændig ligegyldig, blot formen er fin, sober, høflig osv, så kan den gerne indeholde halve sandheder, åbenlyst urigtige påstande og bortforklaringer mm.
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Kære Jørgen,
Det er med al respekt dig, der ikke forholder dig til substansen. Ville du - hånden på hjertet - værdsætte en debat hvor andre debattører indsendte deres indlæg syv gange? Det tror jeg faktisk ikke. Vi ville ikke bringe det samme læserbrev syv gange i den trykte avis og vi ønsker ikke en debat på information.dk, hvor de der råber højest, vinder hver gang. (.......)
Med venlig hilsen.
Nikolai

Kære Nikolai Thyssen
Jamen 7 gange til syv forskellige artikler, hvad skulle der ske ved det??
Det kan være og er jo forskellige mennesker, der deltager i debatten på forskellige artikler, selv om det er om samme emne, som i dette tilfælde.
Jeg kunne forstå, hvis det var flere gange (7 ville være helt skørt) til samme artikel.
Det er en ren formalisme, der intet reelt indhold har og ikke skader debatten det mindste og som end IKKE fremgår af jeres egne retningslinjer. Desuden var kommentaren faktisk ultra kort!
(.........) det er første gang jeg er blevet lukket og så fuldstændig uden varsel.
Det syntes jeg helt enkelt er uforskammet, sådan er det!
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Kære Jørgen Garp
Vore retningslinjer, og administrationen af disse, bliver ikke ændret, og
i tilfælde af, at du ikke retter dig efter dem, vil din kommentarmulighed
igen blive lukket, præcis som for alle andre brugere. (.....)
Med venlig hilsen
Debatvært Espen Fyhrie
Dagbladet Information
St. Kongensgade 40 C, 1264 Kbh K

Kære Espen Fyhrie
Så er der åbnet igen for min adgang, og derfor her min sidste kommentar til det, du skriver:
"Vore retningslinjer, og administrationen af disse, bliver ikke ændret, og i tilfælde af, at du ikke retter dig efter dem, vil din kommentarmulighed igen blive lukket, præcis som for alle andre brugere."
For en god ordens skyld, så håber jeg, du har opdaget, at alle mine indvendinger NETOP går på, at jeg har overholdt ALLE jeres retningslinjer, OG at det er dig, der har overreageret og dermed IKKE overhold Jeres egne retningslinjer.
Ordet massefremsendelse eller spam eller definitionen herpå (som du iøvrigt ændrer gennem vores debat) fremgår overhovedet ikke af retningslinjerne, ligesom der INTET står om brug af links til egen blog - og det er disse ikke-eksisterende retningslinjer, du har brugt som begrundelse for at blokere min adgang, OG det er det jeg protesterer mod!
Med venlig hilsen
Jørgen Garp

Den kommentar, der blev slettet og førte til lukning af min kommentar adgang, er følgende:
"Den kolde krig: Jørgen Dragsdahl versus Bent Jensen
Er Østre Landsrets dom vedrørende 'Udsagn om agentvirksomhed' mildt sagt
tvivlsom og fejlbehæftet, så er 'Udsagn om desinformation' en rendyrket
katastrofe, læs selv:
http://www.garps-verden.com/2013/10/den-kolde-krig-jrgen-dragsdahl-versus.html"

Spillereglerne 
Information er forum for det frie ord. Men selv frie mennesker kan tale pænt til hinanden.
1. januar 2013, Udgivelsesdata
På Information værdsætter vi når læserne tager del i debatten – når vores prioriteringer og valg udfordres, når holdninger brydes og når nye ideer bliver introduceret. Det er vores håb, at information.dk vil være et sted for en levende og konstruktiv debat og give læserne mulighed for at gå i dialog med journalister, redaktører og ikke mindst hinanden.
For at det kan lade sig gøre kræves det, at debatten foregår i en ordentlig tone, også selvom debatten er livlig. Ved at deltage i debatten, indvilliger du i nedstående regler:
- Ingen slåskampe, ingen hadefulde, truende eller vulgære udtryk, ingen nedsættende bemærkninger om køn, religion eller race, ingen ureflekteret galde eller mangel på almindelig respekt for andre mennesker
- Skriv præcist og med udgangspunkt i det konkrete debatoplæg
- Indlægget må ikke indeholde ophavsretsbeskyttet materiale
- Indlægget må ikke indeholde kommercielle reklamebudskaber (eller anden reklame, er nu tilføjet, min bem.)
- Du er ansvarlig for indholdet af dine indlæg. Du er ansvarlig for, at dine indlæg ikke krænker andre, er injuriende, racistiske, strafbare eller på anden måde bryder andres rettigheder
- Information er ikke ansvarlig for indholdet af indlæg fra tredjepart. Men vi forbeholder os retten til at fjerne indlæg, som er usaglige og stødende
- Indsend ikke personlige oplysninger, hverken egne eller andres. Indsend ikke oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, emailadresse om tredjepart
- Information forbeholder sig ret til at bringe indsendte indlæg både i avisen og på information.dk. Vi forbeholder os retten til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. En del af de indsendte indlæg vil blive bragt i avisen i redigeret form
- Debattører skal deltage under fuldt navn.
Med venlig hilsen,
Infomation

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.