torsdag den 30. januar 2014

SF og Steen Gade & Co.'s falske politiske melodi!

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-513#!/
På flere TV stationer 30/1-14, bl.a. Dead Line på DR2, rejser Steen Gade (SG) nu rundt og forsøger at sælge sin version af SF's kaotiske udvikling og afgang fra regeringen, som samme SG selv har en meget stor andel i.
Argumentationen er som følger:
SF har iflg. SG opnået store resultater i regeringen.
Det særegne ved SF står, igen iflg. SG, i modsætning til EL på den ene side, der kun vil hæve idealerne og fanen, ofte så højt at de ikke kan nå jorden, og på den anden side S, der kun ser på indflydelse og magten og glemmer idealerne.
SF's opgave er der imod, som det særegne venstreorienterede og grønne parti det er og altid har været, både at fastholde idealerne, det langsigtede og være et indflydelsesparti i magtens centrum her og nu på kort sigt. Den slugte journalisten måske ikke overraskende råt i et artigt interview!
OG det lyder jo meget plausibelt, bortset fra at SG snakker om idealer og langsigtet politik uden at præcisere og definere, at dette mål i SF normalt har været forbundet med en samfundsforandrende politik i socialistisk retning og ikke bare sådan en generel venstreorienteret og grøn politik.
Dernæst gør SG sig ingen som helst anstrengelser for at understrege, at disse to dele skal ses som en helhed og derfor forbindes, således at den kortsigtede her og nu politik forbindes med og afspejler de langsigtede samfundsforandrende mål.
Med de to klare og afgørende mangler kan SG nemt erklære, at det er det SF gør og især har gjort som regeringsparti. Denne påstand hviler imidlertid alene på den indledende påstand, at SF har opnået store resultater i regeringen.
Er den påstand ikke rigtig, er hele SG's argumentation en cirkelslutning, hvor det der skal bevises allerede ligger i forudsætningen – dvs. at SF har opnået store resultater. Og at store resultater netop er defineret, ikke helt upræcist som af SG, men kort sagt som evnen til at forbinde kortsigtede resultater med den langsigtede samfundsforandrende målsætning!
Og her springer kæden helt af.
Selv hvis man er så venlig at antage, at SF's tilslutning til S-SF valgparolen Fair løsning (og Fair forandring), i et eller andet omfang lever op til kravet om SF's særegne status og politik med at forbinde kort og langsigtet politik, og det er sådan set slet ikke entydigt givet, så ryger kæden af allerede i tårnet!
Her går SF med til og skriver under på i stedet for Fair løsning, ”at videreføre VK regeringens økonomiske politik i bredeste forstand”. OG derefter overholder, viderefører og udvider SF sammen med SR denne VK regeringens økonomiske politik i de følgende år og begår stribevis af løftebrud i en uendelig række, der bl.a. tydeligt har forøget uligheden i samfundet!
På den baggrund er det så langt fra sandheden, så det nærmest er løgn, at SF har opnået store resultater, som gør partiet fortjent til den særegne status som SG påstår det har, at have forenet kort og langsigtet SF politik i S-R-SF regeringen.
Sammenbruddet over samarbejdet med den røverkapitalistiske bank Goldman Sachs symboliserer på bedste vis dette faktum, hvilket blev afsløret ikke bare af SF's medlemmer og vælgere, men såmænd af vælgerne bredt i alle partier, men som en politisk stæreblind SG & Co. ikke engang så omridset af, før de lå i muddergrøften som falleret indflydelsesparti!
Så det SG eventuelt kan påstå er, at SF har opnået udefinerede, frit i luften svævende "store resultater" i regeringen, men det kan enhver socialdemokrat jo komme og sige, det behøver man ikke et SF til!
Og hvis ikke SF får taget ved lære af dette og får gjort op med de falske prædikanter som SG & Co, ja så er der ingen genrejsning i sigte overhovedet, så er der kun EL og S - i SG's negative version og fremstilling af disse!
Og for indeværende lever EL i praktikken langt bedre op til kravet om at forbinde kort og langsigtet politik i den SF forstand, som skitseret ovenfor, end SF selv gør og har gjort de senere år!

tirsdag den 28. januar 2014

Feudaladel, Finanskapital og Goldman Sachs!

http://www.dr.dk/tv/se/goldman-sachs/goldman-sachs-the-bank-that-runs
I slutningen af den franske udsendelse om Goldman Sachs kommer det lidet opmuntrende og sarkastiske budskab fra en analytiker, at 'smukke' dyr som hajer, rotter og hvepse såmænd nok kan leve med og overleve Goldman Sachs og finanskapitalens blæksprutte agtige udbredelse og hærgen 'world wide', men at mennesket næppe kan overleve det!
Jeg er en anelse mere optimistisk trods alt.

Når man ved hvordan det gik den franske feudal adel i slutningen af 1700 tallet, der var ligeså mægtig og 'uovervindelig' centralistisk organiseret i Paris og fåtallig - hvor det dominerende stormægtige lag af højadelige hertuger, baroner, prinser, konger mv. kunne opgøres i hundreder på europæisk plan (!) - som nu finanskapitalen med Goldman Sachs i spidsen og de 85 personer, der d.d. ifølge en opgørelse ejer halvdelen af jordklodens samlede værdier eller den 1% som Occupy bevægelsen omtalte, ja så kunne man også vende det om til fordel for det mægtige flertal, der bliver tyranniseret af denne mafiøse minoritet.

Det franske folk, startende med bondeoprør bredt i landet mod tilbagevenden til øgede afgifter til den lokale herre-/adelsmand og sideløbende kanaliseret og bredende sig til småborgere, arbejdere, håndværkere og intellektuelle lag i adelens centralistiske magtcentrum i Paris og Versailles, for der blot at opdage, at man stod overfor en kolos på lerfødder, hvis magtgrundlag allerede var fuldstændigt forvitret og undermineret af bøndernes århundrede lange kamp mod Godsherredømme og tilbagerulning af adelens magt og organisering til
embedsmandsadel omkring det absolutistiske kongelig hof og magtcentrum i Paris.

OG så var det bare at erobre Bastille Saint-Antoine og Paris for at vælte hele systemet og adelen omkuld og og bringe dem hen til guillotinen! Det samme viste sig i øvrigt med den russiske revolution godt 125 år senere!

Jamen så voldsomt men relativt nemt viste det sig at være historisk, og det ligner unægtelig, ikke på nationalt (fransk) plan men på verdensplan!
Det drejer sig 'bare' om at finde adækvate midler til at foretage en lignende erobring og ødelæggelse af det lige så centralistiske og 'fåtallige' finanskapitalistiske system med nutidige og meget gerne demokratiske midler, men selvfølgelig udfra den klare erkendelse, at midler som stormen på Bastillien eller på Vinterpaladset for den sags skyld er helt ude af trit med en demokratisk samfundsorden og i det hele taget med et moderne samfunds og såmænd også verdensordenens nutidige indretning!

Men hvis nu Obama ikke havde været sådan en politisk 'kludedukke', som han desværre har vist sig at være, og hvis nu bare ikke EU parlamentet havde været ligeså ynkeligt følgagtigt som S og SF her lokalt, og hvis ikke EL var så bange for sin egen skygge og Løkkeulven og underdanig overfor Corydon og socialdemokraterne, ja så kunne det være, der kunne startes bare et sted demokratisk med et opgør og oprør, som de franske bønder, der fik sat ild til den krudttønde under den kolos på lerfødder, som de faktisk ikke engang vidste og var klar over adelen sad på!

(se iøvrigt doku her: http://www.garps-verden.com/2013/10/baggrunden-for-den-borgerlige-stat-af.html især kapitel III)

torsdag den 16. januar 2014

Den danske politiske farce

Nu mangler vi bare, at denne regering ryger på røven, grundet en dybest set i substansen latterlig detalje i afdelingen for parlamentariske regler og forordninger, ministeransvar, sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden til folketinget i respekt for dette, hvor fanden man så skal hente den henne, og det sædvanlige fristes man til at sige efterfølgende cover-up, som oftest udløser dramaet, - for at målet er fuldt for det danske folkestyre på et område, der så fortrinligt egner sig til hellig forargelse for enhver med som vanligt medierne i spidsen!
For er der et område, hvor vi ikke bare tror/frygter osv., men virkelig ved, og det ikke med en viden af den løgnagtige Anders Fogh'ske slags, fra den skinbarlige virkelighed og erfaring gennem ti års VKO hærgen, at her er der virkelig grund til at råbe ulven kommer, med Løkke og Venstre i spidsen for parlamentarisk platugle adfærd, urent trav, beskidte kneb og en alen lang optræden med bølleagtige overgreb på alt hvad der hedder parlamentarisk ret og pligt og ind i mellem såmænd også på loven - ik' finansminister og multi landbrugsejendoms besidder Thor Pedersen og selvfølgelig vor ven hjorten Klaus!
Helt i modsætning til på politikken, hvor denne regerings ny liberalistiske fortsættelse og forstærkning af VKO's vækstliderlige og økonomisk-fordelingsmæssige ugerninger, der som 'sidegevinst' har skubbet Løkke & Co. længere til højre, end de selv havde drømt om, de kunne slippe af sted med, og hvor ingen såmænd ved om de slipper af sted med at gøre det værre, skulle de komme til fadet, end denne regering befolket med politiske forrædere af værste skuffe!
Altså på politikken skulle denne regering have været væltet og/eller stoppet for længst, men her har vi skullet høre på lange jeremiader fra EL om, at Løkkeulven så bare kommer og fører præcist samme politik +/- 10% som den nuværende regering, som det slappe og ynkelige forsvar for 'den revolutionære fortrops' konstante opbakning til, at SSFR komplottet kan blive siddende på taburetterne.
Havde man – EL – udvist bare en smule politisk mod og om nødvendigt taget et valg herpå og gerne tilsat en skvat praktisk dygtighed, så kunne det sågar have været, vi havde fået en noget anden politik end det liberalistiske korstog mod de svagest stillede herunder vore børn og børnebørn, for at kapitalen og dens allierede lakajer, dvs. den såkaldt højere akademiserede middelklasse, hvortil hele slænget på Christiansborg selv henhører og mæsker sig med skattelettelser til dem selv betalt med de fattiges brød og en klimatisk katastrofe - og nu tilsat et tilsvarende ynkeligt skuespil!
Men det har, det man engang kaldte venstrefløjen så ikke kunnet bekvemme sig til at stå op imod, og dermed omvendt de facto medvirket i det man derfor kunne kalde det dobbelte forræderi mod arbejder- og underklasse. Først S-SF's liberalistiske 'commando raid' mod de svageste i det her samfund og så EL's medvirken til skuespillets politiske fortsættelse, der nu måske/måske ikke stoppes af 'mokkens' aflyste besøg i Christianias hashbule!
Hvis ikke det var så sørgeligt og belagt med mange menneskelige skæbner og lidelser, så var det – denne danske politiske farce - jo til at dø af grin over.