tirsdag den 28. januar 2014

Feudaladel, Finanskapital og Goldman Sachs!

http://www.dr.dk/tv/se/goldman-sachs/goldman-sachs-the-bank-that-runs
I slutningen af den franske udsendelse om Goldman Sachs kommer det lidet opmuntrende og sarkastiske budskab fra en analytiker, at 'smukke' dyr som hajer, rotter og hvepse såmænd nok kan leve med og overleve Goldman Sachs og finanskapitalens blæksprutte agtige udbredelse og hærgen 'world wide', men at mennesket næppe kan overleve det!
Jeg er en anelse mere optimistisk trods alt.

Når man ved hvordan det gik den franske feudal adel i slutningen af 1700 tallet, der var ligeså mægtig og 'uovervindelig' centralistisk organiseret i Paris og fåtallig - hvor det dominerende stormægtige lag af højadelige hertuger, baroner, prinser, konger mv. kunne opgøres i hundreder på europæisk plan (!) - som nu finanskapitalen med Goldman Sachs i spidsen og de 85 personer, der d.d. ifølge en opgørelse ejer halvdelen af jordklodens samlede værdier eller den 1% som Occupy bevægelsen omtalte, ja så kunne man også vende det om til fordel for det mægtige flertal, der bliver tyranniseret af denne mafiøse minoritet.

Det franske folk, startende med bondeoprør bredt i landet mod tilbagevenden til øgede afgifter til den lokale herre-/adelsmand og sideløbende kanaliseret og bredende sig til småborgere, arbejdere, håndværkere og intellektuelle lag i adelens centralistiske magtcentrum i Paris og Versailles, for der blot at opdage, at man stod overfor en kolos på lerfødder, hvis magtgrundlag allerede var fuldstændigt forvitret og undermineret af bøndernes århundrede lange kamp mod Godsherredømme og tilbagerulning af adelens magt og organisering til
embedsmandsadel omkring det absolutistiske kongelig hof og magtcentrum i Paris.

OG så var det bare at erobre Bastille Saint-Antoine og Paris for at vælte hele systemet og adelen omkuld og og bringe dem hen til guillotinen! Det samme viste sig i øvrigt med den russiske revolution godt 125 år senere!

Jamen så voldsomt men relativt nemt viste det sig at være historisk, og det ligner unægtelig, ikke på nationalt (fransk) plan men på verdensplan!
Det drejer sig 'bare' om at finde adækvate midler til at foretage en lignende erobring og ødelæggelse af det lige så centralistiske og 'fåtallige' finanskapitalistiske system med nutidige og meget gerne demokratiske midler, men selvfølgelig udfra den klare erkendelse, at midler som stormen på Bastillien eller på Vinterpaladset for den sags skyld er helt ude af trit med en demokratisk samfundsorden og i det hele taget med et moderne samfunds og såmænd også verdensordenens nutidige indretning!

Men hvis nu Obama ikke havde været sådan en politisk 'kludedukke', som han desværre har vist sig at være, og hvis nu bare ikke EU parlamentet havde været ligeså ynkeligt følgagtigt som S og SF her lokalt, og hvis ikke EL var så bange for sin egen skygge og Løkkeulven og underdanig overfor Corydon og socialdemokraterne, ja så kunne det være, der kunne startes bare et sted demokratisk med et opgør og oprør, som de franske bønder, der fik sat ild til den krudttønde under den kolos på lerfødder, som de faktisk ikke engang vidste og var klar over adelen sad på!

(se iøvrigt doku her: http://www.garps-verden.com/2013/10/baggrunden-for-den-borgerlige-stat-af.html især kapitel III)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.