torsdag den 30. januar 2014

SF og Steen Gade & Co.'s falske politiske melodi!

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-513#!/
På flere TV stationer 30/1-14, bl.a. Dead Line på DR2, rejser Steen Gade (SG) nu rundt og forsøger at sælge sin version af SF's kaotiske udvikling og afgang fra regeringen, som samme SG selv har en meget stor andel i.
Argumentationen er som følger:
SF har iflg. SG opnået store resultater i regeringen.
Det særegne ved SF står, igen iflg. SG, i modsætning til EL på den ene side, der kun vil hæve idealerne og fanen, ofte så højt at de ikke kan nå jorden, og på den anden side S, der kun ser på indflydelse og magten og glemmer idealerne.
SF's opgave er der imod, som det særegne venstreorienterede og grønne parti det er og altid har været, både at fastholde idealerne, det langsigtede og være et indflydelsesparti i magtens centrum her og nu på kort sigt. Den slugte journalisten måske ikke overraskende råt i et artigt interview!
OG det lyder jo meget plausibelt, bortset fra at SG snakker om idealer og langsigtet politik uden at præcisere og definere, at dette mål i SF normalt har været forbundet med en samfundsforandrende politik i socialistisk retning og ikke bare sådan en generel venstreorienteret og grøn politik.
Dernæst gør SG sig ingen som helst anstrengelser for at understrege, at disse to dele skal ses som en helhed og derfor forbindes, således at den kortsigtede her og nu politik forbindes med og afspejler de langsigtede samfundsforandrende mål.
Med de to klare og afgørende mangler kan SG nemt erklære, at det er det SF gør og især har gjort som regeringsparti. Denne påstand hviler imidlertid alene på den indledende påstand, at SF har opnået store resultater i regeringen.
Er den påstand ikke rigtig, er hele SG's argumentation en cirkelslutning, hvor det der skal bevises allerede ligger i forudsætningen – dvs. at SF har opnået store resultater. Og at store resultater netop er defineret, ikke helt upræcist som af SG, men kort sagt som evnen til at forbinde kortsigtede resultater med den langsigtede samfundsforandrende målsætning!
Og her springer kæden helt af.
Selv hvis man er så venlig at antage, at SF's tilslutning til S-SF valgparolen Fair løsning (og Fair forandring), i et eller andet omfang lever op til kravet om SF's særegne status og politik med at forbinde kort og langsigtet politik, og det er sådan set slet ikke entydigt givet, så ryger kæden af allerede i tårnet!
Her går SF med til og skriver under på i stedet for Fair løsning, ”at videreføre VK regeringens økonomiske politik i bredeste forstand”. OG derefter overholder, viderefører og udvider SF sammen med SR denne VK regeringens økonomiske politik i de følgende år og begår stribevis af løftebrud i en uendelig række, der bl.a. tydeligt har forøget uligheden i samfundet!
På den baggrund er det så langt fra sandheden, så det nærmest er løgn, at SF har opnået store resultater, som gør partiet fortjent til den særegne status som SG påstår det har, at have forenet kort og langsigtet SF politik i S-R-SF regeringen.
Sammenbruddet over samarbejdet med den røverkapitalistiske bank Goldman Sachs symboliserer på bedste vis dette faktum, hvilket blev afsløret ikke bare af SF's medlemmer og vælgere, men såmænd af vælgerne bredt i alle partier, men som en politisk stæreblind SG & Co. ikke engang så omridset af, før de lå i muddergrøften som falleret indflydelsesparti!
Så det SG eventuelt kan påstå er, at SF har opnået udefinerede, frit i luften svævende "store resultater" i regeringen, men det kan enhver socialdemokrat jo komme og sige, det behøver man ikke et SF til!
Og hvis ikke SF får taget ved lære af dette og får gjort op med de falske prædikanter som SG & Co, ja så er der ingen genrejsning i sigte overhovedet, så er der kun EL og S - i SG's negative version og fremstilling af disse!
Og for indeværende lever EL i praktikken langt bedre op til kravet om at forbinde kort og langsigtet politik i den SF forstand, som skitseret ovenfor, end SF selv gør og har gjort de senere år!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.