onsdag den 27. august 2014

'Idioter' på både kort og langt sigt!

Man ser det for sig i en ikke fjern fremtid, med de politikere og ledere vi er eller har udstyret (os) med, når vandstanden er steget med en meters penge grundet klimaforandringerne, som forudsagt i årtier, så vil folk som DF's René Christensen, som aldrig har taget menneskeskabte klimaforandringer alvorligt udstøde og opgylpe deres uduelighed og ansvarsforflygtigelse: ”»Vi har ikke fået ordentlig vejledning........ De embedsmænd, der skulle klæde os på til at træffe nogle ordentlige foranstaltninger i den her sag, har ikke fortalt os klart nok, hvor alvorlig situationen er....«, mener han og ønsker sig ligesom Orla Hav og de andre ()ordførere fra Venstre, Enhedslisten og Radikale Venstre, som Politiken har talt med, mere viden at agere ud fra.”
Per Clausen fra EL mener ”at det bedste bud på en løsning, indtil der foreligger mere viden, er at slå ... 'bølgerne ned' (jf. Dirch Passers ”Rul bølger, rul....og de gjorde det sgu”!)
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2376891/politikere-er-magtesloese-over-for-multiresistent-svinebakterie/
OG så vil en til den tid ligeså uduelig regering som den nuværende foreslå besparelser: ”Ovenpå den seneste tids skandaler med ... eksplosiv ..stigning i havenes vandstand, foreslår regeringen nu i sit finanslovsudspil at spare 139,9 millioner på kontrol med og bekæmpelse af CO2 udledning samt på forskning og udvikling indenfor området.” Hurrrrraaaaa!
http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/forbrugersikkerhed/ECE2377530/regeringen-vil-spare-140-millioner-paa-foedevareomraadet/
Man tror det er løgn, - 'idioterne' foregiver ikke at forstå hvad der foregår - ikke (kun!) på klimaområdet men på fødevareområdet: ”Svine-MRSA: Politikerne ved ikke, hvad de skal gøre” hedder overskriften på artiklen i Politiken.
Et af genierne, socialdemokraten Orla Hav mener: »Nu må vi sætte alt ind på at finde ud af, hvordan vi får udryddet svine-MRSA. Mit forslag er, at fødevareministeren sammensætter et forskerhold fra den humane og den veterinære side, så vi kan få noget brugbar viden«”
Se da jeg i tidernes morgen, dvs. for ca. et halvt hundrede år siden i 1963-69 var landmand eller blev uddannet til en sådan, der var antibiotika noget dyrlægen ordinerede og gav både til 'heste, køer, svin og får', og noget der hverken blev overladt til den enkelte landmand at ordinere og dosere eller til producenter af foder til 'heste, køer, svin og får' at blande i foderet – det var nemlig forbudt!
Siden da har de danske svin og deres foder som bekendt 'struttet af penicillin', kombineret med utallige advarsler fra videnskabs m/k'er og mange andre, at det med noget nær statsgaranti ville føre til multi antibiotika resistente bakterier mv. - ligesom stigning i havene for længst er blevet annonceret som en glasklar forudsigelig konsekvens af den fortsat accelererende menneskeskabte CO2 udledning!
Derfor må en anden stakkel igen ligesom med DONG-sagen forleden spørge, er det forbrydelse eller dumhed det her? Svaret er uanset hvad: ”Hold da helt kæft nogle idioter til politikere og (erhvervs) ledere i det hele taget, vi er udstyret med!” - og så skal det måske være en slags forsvar for 'tumperne' i hvert fald i Holland (?), hvor "op mod 80 procent af besætningerne stadig er inficeret, på trods af at man har formået at nedbringe antibiotikaforbruget i staldene."(siden i forgårs?)

DONG-sagen 20/8-14:
Spændende både artiklen og udsendelsen på DR1 i aften! Står vi overfor forbrydelse eller dumhed? Efter artiklen hælder jeg mest til det første, men lad os nu se udsendelsen, OG så huske på, vi står overfor en mand, der forsøgte at sælge et valgprogram i 2011, der var underfinansieret med et sted mellem 22-39 mia.kr. (Det sidste jeg har hørt til tallet er 36mia i en avis for nylig, da S iværksatte deres kampagne mod DF's ufinancierede løfter til befolkningen!). Så almindelig uduelighed kan såmænd heller ikke afvises her, hvor manden jo måtte vedgå efter FV 2011, at nu bruger vi finansministeriets regnemetoder - God ide al den stund mandens egne var ubrugelige!
http://www.information.dk/506738
se også: http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6957229/gemmeleg/

onsdag den 20. august 2014

Et historieforfalskende smædeskrift i Den Korte Avis.

Prøv at læse denne forskruede 'løgnehistorie', som så vidt jeg kan se betegnende nok ikke er underskrevet af nogen, medmindre det er Pittelkow & Jespersen, der selv står for makværket, og så står det værre til end antaget, hvor facit er givet på forhånd og virkeligheden så fordrejes og tilpasses denne i bedste goebbleske, stalinistiske eller Breivik'ske stil. Er der nogen der kan finde forfatterne til smædeskriftet?
De heilende masser i Nazityskland også før 1933 er nu blevet til en lille gruppe fanatikere, der undertrykker det store flertal af befolkningen!
Hvorfor nu gøre en tredjel af de tyske vælgere plus medløber partier samt de borgerlige, som Præsident John Kennedy betegnede som dem, der troede de kunne ride på ryggen af tigeren, men som endte inden i den, som en lille gruppe fanatikere det lykkes at kue det store flertal, når det er så åbenlyst er en historisk løgnehistorie?
Og samme spørgsmål kunne sådan set stilles i forbindelse med det stalinistiske Sovjetregime, der heller ikke var uden massiv folkelig bevægelse og støtte såvel indenlands som udenlands!
Fordi hensigten dels helliger midlet og dels fordi ellers forsvinder hele den alenlange teksts formål, at advare mod at en lille fanatisk minoritet af IS muslimer og lignende mørkemænd, som dog erkendes som en minoritet blandt muslimer(!), støttet af hedder det i bedste Breivik stil, en venstrefløj mv., der giver "fanatiske islamister lov til at boltre sig", så de nemt kan overtage magten over flertallet af danskere muslimer eller ej!
Pist væk forsvinder dermed også den egentlige lære af 30'erne, nemlig at de fascistiske og stalinistiske bevægelser var folkelige masse bevægelser, som for første gang i historien overtog magten i centrale dele af Europa og udøvede folkemord og rædselsregimer af formodentlig historisk aldrig før set omfang og infamitet!
Er det fordi det politisk ubekvemt kunne lede tanken hen på tendenser i nutidens Europa til en gentagelse af folkelige massebevægelser af lignende karakter, IKKE hos muslimer, men hos 'hvide' folkelige masser, der måske, måske ikke agter at gentage 'successen' med de historiske folkelige forbryderbevægelser?
http://denkorteavis.dk/2014/en-lille-gruppe-fanatikere-der-har-vilje-til-magt-kan-undertrykke-det-store-flertal/#

Kolonistatens arkitektur!

Interessant artikel og billed (!) om besættelsesmagtens anvendelse af sofistikerede undertrykkelses og koloniseringsmetoder tilsat misbrug af franske filosoffer mv.! http://www.information.dk/506619
Israelerne (det israelske folk) er vel det bedste eksempel i verden på, hvordan forfølgelse og folkemord (Holocaust) ikke kun viser bødlernes (her naziernes) umenneskelighed og infamitet, men også hvordan det kan 'smitte' ofrene, så de qua forbrydelserne mod dem selv mener sig berettiget til en adfærd, hvis infamitet er båret af samme umenneskeliggørelse som deres bødlers, men nu vendt mod andre svagere medlemmer længere nede af samfunds pyramiden, som når det mishandlede barn sparker hunden, og dermed langsomt forvandler sig selv fra ofrer til bødler i en særlig variant af det såkaldte "Stockholmsyndrom", hvor ofrene forkvaklet 'lærer' at 'solidarisere' sig med sine 'bødler' og vende sig mod dem, der bekæmper selvsamme bødler.
Således er jøderne de seneste ofre for europæernes og USA's kolonosering, racisme, antisemitisme. slaveri, folkemord og -fordrivelse i den ultimative udformning som Nazisvinenes industrialiserede udryddelsesmaskine Holocaust, som ligger 'fint' i forlængelse af europæernes hærgen i Amerika, Afrika osv. (hvor eks. den belgiske kong Leopold er lige så syg i potten som Hitler!) (vedr. Amerika se http://politiken.dk/.../ECE1708802/de-amerikanske-folkemord/)
Men samtidig ligger zionisterne både historisk og indholdsmæssigt (over- undermenneske dikotomien og dens udtalte foragt for svaghed 'soap!) helt i forlængelse af samme europæiske kolonialisme, folkefordrivelse og racisme, og jøderne 'suges' (som offer og bøddel) historisk ind i den malmstrøm af forbrydelser mod menneskeheden, som jøderne selv er det ultimative offer for.
http://www.garps-verden.com/.../03/det-nazistiske-uhyre.html
Det er selvsagt en dybt tragisk historie og er efter min opfattelse samtidig den underliggende grund til Palæstinaproblemets særlige 'forkrampede' status i 'den vestlige verden'!
http://www.garps-verden.com/.../israel-og-antisemitismen...

tirsdag den 19. august 2014

Pas dog dig selv 'din mokke', kunne man sådan set med god ret sige!

David Trads 19/8-14 på FB:
"Til alle dem, der jubler over, hvad de synes var en Deadline-afklædning af Pia Kjærsgaards forskelsbehandling af henholdsvis jøders og muslimers ret til at bære religiøse symboler, har jeg dårligt nyt:
Det kommer ikke til at betyde en disse - for blandt de godt 20 procent af danskerne, som agter at stemme på Dansk Folkeparti, ja, der er det helt naturligt og helt i orden åbenlyst at diskriminere.
Dansk Folkepartis vælgere kan simpelthen ikke lide muslimske indvandrere - og det er den triste virkelighed, at denne diskrimination er så udbredt i Danmark i dag.
Hvem har ansvaret for dette?
Ja, hovedansvaret er selvfølgelig Dansk Folkepartis, men jeg placerer osse et stort ansvar hos alle de andre danskere - fra de fleste borgerlige til de fleste socialdemokrater - som siden Poul Nyrup Rasmussen stempling af Kjærsgaards parti som 'ikke-stuerene' i 1997 og Uffe Ellemann-Jensens udsagn i 1998 om, at partiet var 'modbydeligt', reelt ikke har turdet kritisere partiet.
Ved i virkeligheden at lægge afstand til Nyrups og Ellemanns hårde, men sande karakteristikker, har toppolitikere (og deres medløbere blandt almindelige danskere) de forløbne 15 år legitimiseret Dansk Folkeparti - og derved sagt en slags ok til den diskrimination, der i dag er så naturligt udbredt i Danmark."

David Trads har ret, men desværre glemmer han at tilføje, at Pia.K og DF fik alt for let spil og fik lov at sætte dagsordenen, fordi S-SF m.fl. havde så fandens travlt med at moralisere overfor DF/FP og andre og deres i første omgang påpegning af et reelt, praktisk mv. problem, eller rettere den fuldstændig korrekte påpegning af, at man ikke kunne have en åben og human udlændinge politik OG samtidig have en ikke eksisterende integrations politik, hvor bl.a. det at lære det danske sprog og for kvinderne at komme ud på arbejdsmarkedet blev affejet, som et ikke eksisterende problem osv. i den skure med moralsk, ophøjet 'stueren' forargelse!
Det gav DF m.fl. frit løb for deres udgave af moralsk eller rettere moraliserende forargelse fra underskudsforretningens åndelig mørke, - godt understøttet af de islamistiske mørkemænd - som hurtigt fik følgeskab af de borgerlige med Venstre i spidsen!
Læs her, det historisk set altid parate flertal i Venstre til levering af hjemmebrygget bondsk stupiditet - fra Madsen-Mygdahl over aflæggerne LS og senere De uafhængige samt en pæn del økonomisk værnemageri kombineret med sociale øretæver til underklassen på land og i by i ly af og med rygdækning i den Nazistiske besættelse under krigen - til Anders Foghs forsinkede, gratis og klamme afstandtagen fra besættelsens samarbejdspolitik kombineret med underdanig bjæffen bag ryggen af dagens stormagt! Det eneste vi mangler i Venstres manifeste hykleri og dobbeltmoral er, at Fogh og Løkke igangsætter en tilsvarende kritik af den danske regerings flygtningepolitik i 1930'erne med massiv tilbagesendelse af jøder til kz-lejre og den visse død skulle det vise sig i Nazityskland!
Hermed var der lagt op til hadefulde angreb ikke kun på de politiske modstandere men snart og helt forudsigeligt, når initiativet de facto overlades til xenofobiske personager og mentale underskudsforretninger som Pia K. og Co. - som det nådesløst blev afsløret i Dead-line - også på de fremmede, hvad enten det var inviterede gæstearbejdere (indtil 1973) og deres efterkommere eller flygtninge fra krig og forfølgelse!
Og i mellemtiden til seancen i går med Pia K. stod andre, som det liberalistiske 'herrefolk' fra LA, CEPOS og omegn (læs RV!) med eller uden kuglestødere på offentlig støtte, parat til at udvide hate-speech og foragt til, igen helt forudsigeligt, den etnisk danske underklasse af arbejdsløse og 'dovne Robert'er og Carina'er 'flot' suppleret og/eller accepteret af S og SF, der hermed kylede mere benzin på bålet af den velkendte kombination af fremmedhad og liberalistisk galskab!
OG så er vi fremme ved det nuværende af Trads omtalte åndelige og politiske klima i DK, der muliggør at nogen overhovedet gider høre og tage notits af Pia K.'s del og hersk hate-speech overfor nogle af 'de anderledes' og hendes infame moralistiske krav på at definere, hvordan vi andre skal gå klædt inklusiv vores børn og børnebørn!
Pas dog dig selv 'din mokke', kunne man sådan set med god ret sige, og helt og aldeles overhøre fruens påpegning af, at hun er politiker, som lever i den vildfarelse, at det giver hende ret til at blande sig i hvad som helst! 
Og tilføje den gamle let arrogante men til tider velplacerede sandhed, 'når skidt kommer til ære ved de ikke hvordan de skal være'. Her i forhold den kendsgerning, at kvindemennesket iklædt lånte fjer af borgerlig pænhed, som endnu engang forvandles til småborgerlig infamitet, i en seance der genkalder mindelser om Dr. Strangeloves store besværligheder med at holde armen nede i ro, der ikke aner hvad ordentlig opførsel overhovedet er for en størrelse, hvor man selvfølgelig ikke blander sig i eller håner folks påklædning. 
Når man nu ved hvordan det historisk er lykkedes en menneskelig afstumpet, metal undermåler af Adolfs kaliber at forføre og få opbakning fra et massivt flertal af det tyske folk under givne økonomisk, politisk frembragte betingelser, ja så kan det såmænd ikke undre, at store dele af det danske folk, der jo ikke er fundamentalt anderledes end vore tyske naboer, under givne økonomisk, politiske fremkaldte betingelser ligeledes kan forføres af mentale underskudsforretninger som Pia K. og DF i kombination med de liberalistiske "galninge" i LA og omegn. En kombination der helt og fuldt er genkendelig fra - ja 1930'ernes sociale kaos, som ikke gentager sig direkte, men alligevel er let genkendelig i de nye men åndelig og historisk velkendte klæder!

Og så er der intet nyt i Pia K's. udgydelser og indblanding i, hvordan man/vi skal gå klædt, for at det passer "damen" og hendes bornerte smag:
http://politiken.dk/debat/ECE2343459/jeg-foeler-mig-provokeret-af-kvinder-med-toerklaede/
Og til hvilket jeg havde denne kommentar på netavisen:
"Pia K. argumenterer ligeså "sygt", som de islamistiske galninge hun som andre tager afstand fra, når hun her fremturer: " ...det provokerer mig meget, når kvinder i det danske samfund påberåber sig retten til at gå med tørklæde«. Hvad Pia K. bliver provokeret af, rager mig og formodentlig en del andre en "papand", men "retten til at gå med tørklæde" eller hvilken som helst anden beklædning kan enhver påberåbe sig i et frit samfund, men selvfølgelig ikke i totalitære islamistiske, fascistiske, nazistiske, stalinistiske eller hvilket totalitært diktatur det nu er, Pia K. her indirekte plæderer for!"

Se desuden: http://www.information.dk/507106
http://www.information.dk/507213

Epilog:
Jamen dog har den vel nok mest berømte dansker til dato H.C.Andersen, virkelig sagt det en anden stakkel så ofte har tænkt især de sidste rundt regnet 15 år, dvs siden DF udnyttede andres (De Rødes) forsømmelighed på udlændinge området, men overlod dette og banen til de mentale underskudsforretninger i DF og den borgerlige omegn (læs det historisk dominerede flertal i partiet Venstre af hjemmebrygget bondsk stupiditet, nu tilsat LA markeds psykopati): http://www.information.dk/507113
»Intet Folk har mere Fordom end det danske, tror jeg … det lille Ø-Folk med den jyske Snip, vi bærer os ad som Farisæeren. Vi slaar os for Brystet og siger: ’Jeg takker dig Gud, at jeg ikke er som de andre’ – Vi tror vi er saa beskedne, saa gemytlige! Det er blevet blandt os selv et Folkesagn. Vi er de gode Mennesker. Spotte og grine, det er vor onde Natur, at have sit Øje for Fejl hos Næsten. Og at jeg har det og siger det – viser at jeg er dansk.«
Overført til nutidens politik og meningsmålinger vurderet således af Metz:
"Der er måske ved at vise sig lidt mere rimelighed i vurderingen af hhv. Lars Platugle og Hæderlige Helle. Men de vammelkolde sjæle foretrækker alligevel plattenslageri frem for hæderlighed bare uden den platugle."
Hvor den gode Metz dog nådigt glemmer alskens politiske løftebrud og løgn mv. hos S-SF-R og SR regeringen, der jo gør det noget vanskeligere for "de vammelkolde sjæle" at træffe politiske valg, hvilket vel er De Rødes og Hæderlige Helles egentlige politiske forræderi og 'forbrydelse'!


søndag den 17. august 2014

Ove Kaj Pedersen eller en videnskabsmands politiske undvigemanøvrer.

For et par år siden deltog jeg i et venstredrejet aftenskole kursus om velfærdsstatens historie og fremtid. Blandt oplægsholderne optrådte Ove Kaj Pedersen (OKP) den ene aften, netop hjem kommet fra USA inklusiv jetlag, med et spændende og engageret oplæg om 'Konkurrencestaten', som imidlertid ikke var politisk pointerede OKP flere gange.
Da jeg et godt stykke inde i seancen fremførte, at for mig virkede overgangen til 'Konkurrencestaten' mest af alt som en operationalisering og konkretisering af de neoliberalistiske økonomiske doktriner, der havde været i vælten siden 1980'erne, så gav OKP mig ret i den antagelse, men fastholdt i øvrigt sin videnskabelige upolitiske tilgang seancen igennem!
Dengang var 'Konkurrencestaten' nyt for mig, og jeg havde endnu ikke fået købt og læst OKP's bog om emnet, og samtidig led manden (OKP) jo af jetlag, så alt i alt kunne dette vel forklare og undskylde den synlige diskrepans i OKP's udsagn om 'Konkurrencestatens' upolitiske videnskabelighed!
I en artikel i Information fredag 15/8-14 understreger OKP igen sin udlægning af aftenskolens 'Konkurrencestat' og koblingen til de herskende neoliberalistiske økonomiske doktriner, her i form af spørgsmålet om det herskende dannelsesideal i samfundet:
»Dannelse går ud på at disciplinere den næste ungdomsårgang til en fælles opfattelse af, hvad det er for et fællesskab, vi indgår i, og hvilken individopfattelse, der er i det fællesskab. Og det er et stort problem, at vi har identificeret vores dannelsesideal med en bestemt forståelse af idealet, der hører efterkrigstiden og velfærdsstaten til, og som forstår dannelse som et medborgerdemokrati. Der er meget få, der tager udgangspunkt i, at den internationale økonomiske situation kalder på et nyt dannelsesideal. I dag er den vigtigste værdikamp af alle kampen om, hvilket dannelsesideal der skal gælde i fremtiden.«
OG her støtter vor ven OKP så åbenlyst konkurrencestatens dannelsesideal, der ifølge OKP tager udgangspunkt i 'den internationale økonomisk situation', der som bekendt og som nævnt også erkendt af OKP hviler på neoliberalistisk økonomisk teori og praksis, og som kalder på et dannelsesideal udelukkende baseret på tilpasning til arbejdsmarkedets krav om produktivitet, selvforsørgelse og selvmotivering. Sådan helt abstrakt tilsyneladende uden politisk eller andet indhold, hvor man ikke kender målet, der nu ikke længere er det bagstræberiske 'medborgerdemokrati', men hvor man konstant bare er omstillingsparat – 'til hvad som helst med hvem som helst' eller rettere til kapitalens uendelige krav om akkumulation for akkumulationens egen skyld!
Ifølge OKP ophæves diskussionen om det politiske indhold, i videnskabsmandens udlægninger med henvisning til en generel konservatisme, som også gjorde sig gældende da dannelsesidealet, som »Den demokratiske deltagelse blev til på baggrund af den mest brutale af alle historiske erfaringer: de to verdenskrige. Alligevel blev den også voldsomt kritiseret...Prøv at læs forfatterne Henrik Stangerup eller Elsa Gress’ bøger fra 1960’erne og 70’erne. De betragtede disciplineringen til demokrati som en tvangsdisciplinering.”
Altså når reaktionen kritiserede den demokratiske deltagelse oven på diktatur, nazisme, folkemord, Holocaust mv., ja så kan man roligt ignorere og tilbagevise kritikken af konkurrencestatens kapitalistiske dannelsesideal som udtryk for tilsvarende generel konservatisme, af OKP tilsat postulatet om nødvendighedens politik samt endnu en rørende historie om egen klassebaggrund som intellektuel undvigemanøvre for neoliberalistisk politisk adfærd, der stadig skal foregøgle lidt politisk upartiskhed hos vor videnskabsmand! http://www.information.dk/506307
Dagen efter i Politiken fortsætter OKP sine videnskabelige politiske undvigemanøvrer, men nu i form af et direkte politisk angreb på venstrefløjen: ”Venstrefløjens kritik af konkurrencestaten er pinlig” (lørdag 16/8-14, Debat sektionen s.2) OG tilslutning til Corydon og dennes brug af og tilslutning til 'Konkurrencestaten' pakket ind i intellektuel videnskabelighed med afvisning af, at blive ”et dansk svar på den britiske Labour-ideolog Anthony Giddens... jeg vil ikke være en ideologisk linjedommer med fløjten i munden”, samt en fuldstændig udokumenteret og nærmest 'løgnagtig' eller i det mindste løsagtig påstand om, at 'Konkurrencestaten' blot er en videreførsel af Velfærdsstaten.
En påstand som OKP selv i debatten om dannelsesidealet dagen før i Information de facto afviser med henvisning til den økonomiske nødvendighed, og den politisk klare afvisning af medborgerdemokratiet som stående i klar modsætning til denne nødvendighed og derfor forældet, utidssvarende og konservativ!
Presset af Politikens journalist Per Michael Jespersen på denne politiske gemmeleg får vi at vide, at vor videnskabsmand selv tilhører ”en generation – babyboom generationen – som bliver stadig mere afhængig af velfærdsstatens ydelser og hjælp”, lige som alle 'offentlig ansatte' tilsvarende er afhængig af velfærdsstaten.
OG så kommer det, at vor videnskabsmand udover at være mest politiker og mindre videnskabsmand, så også skeler kraftigt til egeninteressen og egen pengepung, når han konstaterer, nærmest som et ekko af erhvervs manden Asger Aamund og Liberal Alliance, at flertallet er afhængige af velfærdsstaten:
”Denne afhængighed skaber en konservativ (der var den igen, (min bem.)) klemme omkring reformer. Hver gang man reformerer, er der nogle, der vinder (og helt økonomisk aktuelt er det jo, godt hjulpet af Corydon, Vestager & Co., bl.a. voila vor videnskabsmand! (min bem.)) og nogle, der taber (og lige så helt økonomisk aktuelt er det jo, godt hjulpet af Corydon, Vestager & Co., bl.a. voila arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og andre fattigrøve! (min bem.)). De første siger ikke noget. De sidste skriger højt i medierne.” Hvilken intellektuel anstrengelse denne analyse af vor videnskabsmand viser!
Og når så journalisten igen forsøger sig: ”Hånden på hjertet: De røde fører blå politik, ikke?”
Så abstraherer vor såkaldte videnskabsmand igen op i den politiske intethed af tåger og dårlige undskyldninger:
” Den store historie er jo, at det er de borgerlige, der er blevet socialdemokratiske og er blevet tvunget til at føre socialdemokratisk politik. Over tid er de borgerlige blevet socialdemokratiske, og socialdemokrater er blevet borgerlige. Begge parter har fået deres del af kagen."
Og iøvrigt gjorde Krag og Nyrup det samme og blev også skældt huden fuld, men efterfølgende hyldet som ægte socialdemokrater osv., så ligesom medborgerdemokratiet som dannelses-ideal også blev skældt ud af nogen, bliver dette demagogiske kneb brugt til at afmontere al kritik af 'Konkurrencestaten' - og så taler vor videnskabsmand om åndeligt dovenskab hos venstrefløj mv. - ak ja splinten og bjælken i egen bælgøjethed endnu engang!
OG så afsluttende igen med en rørende historie om egen baggrund i fattige arbejdsmands familier, som godt nok må hentes et par generationer tilbage (!), samt opdragelse i Mette Frederiksens ”selvforsørgelse, rettigheder og pligter” alt sammen som retfærdiggørelse af neoliberalistisk politisk 'forræderi' og i et forsøg på at skjule dette bag et massivt røgslør af intellektualiserede politiske undvigemanøvrer!
Meget kan man således sige OKP på, men ikke at det lykkes ham, at holde en videnskabelig integritet og status intakt!

torsdag den 7. august 2014

Den svære ytringsfrihed og Venstrefløjen!

Så blev jeg smidt ud stort set uden advarsel på røv og albuer af en såkaldt 'privat' EL gruppe kaldet Ø'erne med små 1400 altovervejende EL medlemmer, såvidt jeg ved, og som jeg såvidt jeg husker blev medlem af ved dens oprettelse for et par år siden via en invitation. OG som jeg derfor men fejlagtigt aldrig har fået læst reglerne for, men heller ikke tidligere er blevet truet med udsmidning af.
Min brøde er, har jeg siden erfaret, at jeg sådan set i god tro har 'tagget' medlemmer af gruppen i den formodning, at det var nem måde at orientere en debatdeltager om, at der var et indlæg, der vedrørte ham/hende! Men altså overset, at det må man af uransagelige grunde ikke ifølge reglerne!
Mit sidste indlæg i Ø'erne, som jeg jo ikke kan se nu, gik derfor på lidt ironisering over, at admin Morten Thomassen (her tagget med velberådet hu!) skrev 'vi' - om sig selv troede jeg!- da han forbød mig at tagge, men ellers spurgte jeg ham om, hvad der er galt med 'tagging', og at jeg mente, det bare var en nem måde at orientere en deltager om, at der var et indlæg vedrørende ham/hende! Det spørgsmål fik jeg aldrig svar på med andet en den nævnte røvtur ud af foretagendet!
Dette førte så til en længere debat i Ø'erne, som nogen privat kopierede til mig, hvor flere protesterede, skal det retfærdigvis siges og en enkelt meldte sig ud af gruppen som konsekvens, men hvor det klart fremgår, at den gode Morten i admin. gruppen slet ikke var ene om den noget aparte opfattelse af debat, demokrati og ytringsfrihed. Hans medsammensvorne i admingruppen bakkede 100% op.
Dette sammen med flere andre oplevelser med venstrefløjen de senere år, senest med det helt ude af proportioner og skingre angreb på Dead-Line værten Martin Krasnik og hans person, får mig desværre til at konkludere, at demokratisk set vil alt for mange EL medlemmer ikke være i stand til at drive en pølsevogn i 14 dage, før den røg på røven!
Derfor bliver det sørgelige resultat også meget let, at har man ikke et sæt stive bureaukratiske regler, som man kan få lov at administrere endnu stivere end deres ordlyd lægger op til og kalde det demokrati og ytringsfrihed, så kan man demokratisk set fare vild i en telefonboks.
Og således udstyret får dele af venstrefløjen aldrig gjort helt op med sine historisk betingede 'stalinistiske' tendenser og får aldrig rigtig styr på, hvad demokrati, debat og ytringsfrihed er for en størrelser!

Jeg har tagget Morten Thomassen adskillige gange og andre debatører hundreder af gange uden problemer eller advarsler osv. Det har jeg gjort, fordi folk bør vide, når man omtaler dem i en debat - så de ikke føler sig 'bagtalt', hægtet af eller lignende.
Først da jeg bliver politisk uenig med Morten Thomassen, og han åbenbart ikke har flere argumenter, trækker han, som en ægte lille bureaukrat, det bureaukratiske kort og får lukket kæften på mig. Det er det jeg i socialistisk, historisk sammenhæng kalder 'stalinistiske metoder'!

A pro pos evnen til at drive en pølsevogn, så var S-SF geniernes 'Fair løsning' underfinancierer med 22-39 mia kr. - hvilket gjorde det ret nemt for RV at kræve VK regeringens økonomiske politik videreført!

Uanset at 'vi' er kommet rigeligt langt omkring i dette spørgsmål, så er det sådan set ret uinteressant al den stund det formodentlig ingen som helst indflydelse har på Ø'erne og dens administrationen.
For mit vedkommende er jeg færdig med den gruppe og dens udemokratiske og på sæt og vis latterlige administration, som i mine øjne er ligegyldig og ikke værd at ofre mere krudt på!
Synes godt om