torsdag den 7. august 2014

Den svære ytringsfrihed og Venstrefløjen!

Så blev jeg smidt ud stort set uden advarsel på røv og albuer af en såkaldt 'privat' EL gruppe kaldet Ø'erne med små 1400 altovervejende EL medlemmer, såvidt jeg ved, og som jeg såvidt jeg husker blev medlem af ved dens oprettelse for et par år siden via en invitation. OG som jeg derfor men fejlagtigt aldrig har fået læst reglerne for, men heller ikke tidligere er blevet truet med udsmidning af.
Min brøde er, har jeg siden erfaret, at jeg sådan set i god tro har 'tagget' medlemmer af gruppen i den formodning, at det var nem måde at orientere en debatdeltager om, at der var et indlæg, der vedrørte ham/hende! Men altså overset, at det må man af uransagelige grunde ikke ifølge reglerne!
Mit sidste indlæg i Ø'erne, som jeg jo ikke kan se nu, gik derfor på lidt ironisering over, at admin Morten Thomassen (her tagget med velberådet hu!) skrev 'vi' - om sig selv troede jeg!- da han forbød mig at tagge, men ellers spurgte jeg ham om, hvad der er galt med 'tagging', og at jeg mente, det bare var en nem måde at orientere en deltager om, at der var et indlæg vedrørende ham/hende! Det spørgsmål fik jeg aldrig svar på med andet en den nævnte røvtur ud af foretagendet!
Dette førte så til en længere debat i Ø'erne, som nogen privat kopierede til mig, hvor flere protesterede, skal det retfærdigvis siges og en enkelt meldte sig ud af gruppen som konsekvens, men hvor det klart fremgår, at den gode Morten i admin. gruppen slet ikke var ene om den noget aparte opfattelse af debat, demokrati og ytringsfrihed. Hans medsammensvorne i admingruppen bakkede 100% op.
Dette sammen med flere andre oplevelser med venstrefløjen de senere år, senest med det helt ude af proportioner og skingre angreb på Dead-Line værten Martin Krasnik og hans person, får mig desværre til at konkludere, at demokratisk set vil alt for mange EL medlemmer ikke være i stand til at drive en pølsevogn i 14 dage, før den røg på røven!
Derfor bliver det sørgelige resultat også meget let, at har man ikke et sæt stive bureaukratiske regler, som man kan få lov at administrere endnu stivere end deres ordlyd lægger op til og kalde det demokrati og ytringsfrihed, så kan man demokratisk set fare vild i en telefonboks.
Og således udstyret får dele af venstrefløjen aldrig gjort helt op med sine historisk betingede 'stalinistiske' tendenser og får aldrig rigtig styr på, hvad demokrati, debat og ytringsfrihed er for en størrelser!

Jeg har tagget Morten Thomassen adskillige gange og andre debatører hundreder af gange uden problemer eller advarsler osv. Det har jeg gjort, fordi folk bør vide, når man omtaler dem i en debat - så de ikke føler sig 'bagtalt', hægtet af eller lignende.
Først da jeg bliver politisk uenig med Morten Thomassen, og han åbenbart ikke har flere argumenter, trækker han, som en ægte lille bureaukrat, det bureaukratiske kort og får lukket kæften på mig. Det er det jeg i socialistisk, historisk sammenhæng kalder 'stalinistiske metoder'!

A pro pos evnen til at drive en pølsevogn, så var S-SF geniernes 'Fair løsning' underfinancierer med 22-39 mia kr. - hvilket gjorde det ret nemt for RV at kræve VK regeringens økonomiske politik videreført!

Uanset at 'vi' er kommet rigeligt langt omkring i dette spørgsmål, så er det sådan set ret uinteressant al den stund det formodentlig ingen som helst indflydelse har på Ø'erne og dens administrationen.
For mit vedkommende er jeg færdig med den gruppe og dens udemokratiske og på sæt og vis latterlige administration, som i mine øjne er ligegyldig og ikke værd at ofre mere krudt på!
Synes godt om


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.