onsdag den 27. august 2014

'Idioter' på både kort og langt sigt!

Man ser det for sig i en ikke fjern fremtid, med de politikere og ledere vi er eller har udstyret (os) med, når vandstanden er steget med en meters penge grundet klimaforandringerne, som forudsagt i årtier, så vil folk som DF's René Christensen, som aldrig har taget menneskeskabte klimaforandringer alvorligt udstøde og opgylpe deres uduelighed og ansvarsforflygtigelse: ”»Vi har ikke fået ordentlig vejledning........ De embedsmænd, der skulle klæde os på til at træffe nogle ordentlige foranstaltninger i den her sag, har ikke fortalt os klart nok, hvor alvorlig situationen er....«, mener han og ønsker sig ligesom Orla Hav og de andre ()ordførere fra Venstre, Enhedslisten og Radikale Venstre, som Politiken har talt med, mere viden at agere ud fra.”
Per Clausen fra EL mener ”at det bedste bud på en løsning, indtil der foreligger mere viden, er at slå ... 'bølgerne ned' (jf. Dirch Passers ”Rul bølger, rul....og de gjorde det sgu”!)
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2376891/politikere-er-magtesloese-over-for-multiresistent-svinebakterie/
OG så vil en til den tid ligeså uduelig regering som den nuværende foreslå besparelser: ”Ovenpå den seneste tids skandaler med ... eksplosiv ..stigning i havenes vandstand, foreslår regeringen nu i sit finanslovsudspil at spare 139,9 millioner på kontrol med og bekæmpelse af CO2 udledning samt på forskning og udvikling indenfor området.” Hurrrrraaaaa!
http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/forbrugersikkerhed/ECE2377530/regeringen-vil-spare-140-millioner-paa-foedevareomraadet/
Man tror det er løgn, - 'idioterne' foregiver ikke at forstå hvad der foregår - ikke (kun!) på klimaområdet men på fødevareområdet: ”Svine-MRSA: Politikerne ved ikke, hvad de skal gøre” hedder overskriften på artiklen i Politiken.
Et af genierne, socialdemokraten Orla Hav mener: »Nu må vi sætte alt ind på at finde ud af, hvordan vi får udryddet svine-MRSA. Mit forslag er, at fødevareministeren sammensætter et forskerhold fra den humane og den veterinære side, så vi kan få noget brugbar viden«”
Se da jeg i tidernes morgen, dvs. for ca. et halvt hundrede år siden i 1963-69 var landmand eller blev uddannet til en sådan, der var antibiotika noget dyrlægen ordinerede og gav både til 'heste, køer, svin og får', og noget der hverken blev overladt til den enkelte landmand at ordinere og dosere eller til producenter af foder til 'heste, køer, svin og får' at blande i foderet – det var nemlig forbudt!
Siden da har de danske svin og deres foder som bekendt 'struttet af penicillin', kombineret med utallige advarsler fra videnskabs m/k'er og mange andre, at det med noget nær statsgaranti ville føre til multi antibiotika resistente bakterier mv. - ligesom stigning i havene for længst er blevet annonceret som en glasklar forudsigelig konsekvens af den fortsat accelererende menneskeskabte CO2 udledning!
Derfor må en anden stakkel igen ligesom med DONG-sagen forleden spørge, er det forbrydelse eller dumhed det her? Svaret er uanset hvad: ”Hold da helt kæft nogle idioter til politikere og (erhvervs) ledere i det hele taget, vi er udstyret med!” - og så skal det måske være en slags forsvar for 'tumperne' i hvert fald i Holland (?), hvor "op mod 80 procent af besætningerne stadig er inficeret, på trods af at man har formået at nedbringe antibiotikaforbruget i staldene."(siden i forgårs?)

DONG-sagen 20/8-14:
Spændende både artiklen og udsendelsen på DR1 i aften! Står vi overfor forbrydelse eller dumhed? Efter artiklen hælder jeg mest til det første, men lad os nu se udsendelsen, OG så huske på, vi står overfor en mand, der forsøgte at sælge et valgprogram i 2011, der var underfinansieret med et sted mellem 22-39 mia.kr. (Det sidste jeg har hørt til tallet er 36mia i en avis for nylig, da S iværksatte deres kampagne mod DF's ufinancierede løfter til befolkningen!). Så almindelig uduelighed kan såmænd heller ikke afvises her, hvor manden jo måtte vedgå efter FV 2011, at nu bruger vi finansministeriets regnemetoder - God ide al den stund mandens egne var ubrugelige!
http://www.information.dk/506738
se også: http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6957229/gemmeleg/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.