onsdag den 20. august 2014

Kolonistatens arkitektur!

Interessant artikel og billed (!) om besættelsesmagtens anvendelse af sofistikerede undertrykkelses og koloniseringsmetoder tilsat misbrug af franske filosoffer mv.! http://www.information.dk/506619
Israelerne (det israelske folk) er vel det bedste eksempel i verden på, hvordan forfølgelse og folkemord (Holocaust) ikke kun viser bødlernes (her naziernes) umenneskelighed og infamitet, men også hvordan det kan 'smitte' ofrene, så de qua forbrydelserne mod dem selv mener sig berettiget til en adfærd, hvis infamitet er båret af samme umenneskeliggørelse som deres bødlers, men nu vendt mod andre svagere medlemmer længere nede af samfunds pyramiden, som når det mishandlede barn sparker hunden, og dermed langsomt forvandler sig selv fra ofrer til bødler i en særlig variant af det såkaldte "Stockholmsyndrom", hvor ofrene forkvaklet 'lærer' at 'solidarisere' sig med sine 'bødler' og vende sig mod dem, der bekæmper selvsamme bødler.
Således er jøderne de seneste ofre for europæernes og USA's kolonosering, racisme, antisemitisme. slaveri, folkemord og -fordrivelse i den ultimative udformning som Nazisvinenes industrialiserede udryddelsesmaskine Holocaust, som ligger 'fint' i forlængelse af europæernes hærgen i Amerika, Afrika osv. (hvor eks. den belgiske kong Leopold er lige så syg i potten som Hitler!) (vedr. Amerika se http://politiken.dk/.../ECE1708802/de-amerikanske-folkemord/)
Men samtidig ligger zionisterne både historisk og indholdsmæssigt (over- undermenneske dikotomien og dens udtalte foragt for svaghed 'soap!) helt i forlængelse af samme europæiske kolonialisme, folkefordrivelse og racisme, og jøderne 'suges' (som offer og bøddel) historisk ind i den malmstrøm af forbrydelser mod menneskeheden, som jøderne selv er det ultimative offer for.
http://www.garps-verden.com/.../03/det-nazistiske-uhyre.html
Det er selvsagt en dybt tragisk historie og er efter min opfattelse samtidig den underliggende grund til Palæstinaproblemets særlige 'forkrampede' status i 'den vestlige verden'!
http://www.garps-verden.com/.../israel-og-antisemitismen...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.