tirsdag den 19. august 2014

Pas dog dig selv 'din mokke', kunne man sådan set med god ret sige!

David Trads 19/8-14 på FB:
"Til alle dem, der jubler over, hvad de synes var en Deadline-afklædning af Pia Kjærsgaards forskelsbehandling af henholdsvis jøders og muslimers ret til at bære religiøse symboler, har jeg dårligt nyt:
Det kommer ikke til at betyde en disse - for blandt de godt 20 procent af danskerne, som agter at stemme på Dansk Folkeparti, ja, der er det helt naturligt og helt i orden åbenlyst at diskriminere.
Dansk Folkepartis vælgere kan simpelthen ikke lide muslimske indvandrere - og det er den triste virkelighed, at denne diskrimination er så udbredt i Danmark i dag.
Hvem har ansvaret for dette?
Ja, hovedansvaret er selvfølgelig Dansk Folkepartis, men jeg placerer osse et stort ansvar hos alle de andre danskere - fra de fleste borgerlige til de fleste socialdemokrater - som siden Poul Nyrup Rasmussen stempling af Kjærsgaards parti som 'ikke-stuerene' i 1997 og Uffe Ellemann-Jensens udsagn i 1998 om, at partiet var 'modbydeligt', reelt ikke har turdet kritisere partiet.
Ved i virkeligheden at lægge afstand til Nyrups og Ellemanns hårde, men sande karakteristikker, har toppolitikere (og deres medløbere blandt almindelige danskere) de forløbne 15 år legitimiseret Dansk Folkeparti - og derved sagt en slags ok til den diskrimination, der i dag er så naturligt udbredt i Danmark."

David Trads har ret, men desværre glemmer han at tilføje, at Pia.K og DF fik alt for let spil og fik lov at sætte dagsordenen, fordi S-SF m.fl. havde så fandens travlt med at moralisere overfor DF/FP og andre og deres i første omgang påpegning af et reelt, praktisk mv. problem, eller rettere den fuldstændig korrekte påpegning af, at man ikke kunne have en åben og human udlændinge politik OG samtidig have en ikke eksisterende integrations politik, hvor bl.a. det at lære det danske sprog og for kvinderne at komme ud på arbejdsmarkedet blev affejet, som et ikke eksisterende problem osv. i den skure med moralsk, ophøjet 'stueren' forargelse!
Det gav DF m.fl. frit løb for deres udgave af moralsk eller rettere moraliserende forargelse fra underskudsforretningens åndelig mørke, - godt understøttet af de islamistiske mørkemænd - som hurtigt fik følgeskab af de borgerlige med Venstre i spidsen!
Læs her, det historisk set altid parate flertal i Venstre til levering af hjemmebrygget bondsk stupiditet - fra Madsen-Mygdahl over aflæggerne LS og senere De uafhængige samt en pæn del økonomisk værnemageri kombineret med sociale øretæver til underklassen på land og i by i ly af og med rygdækning i den Nazistiske besættelse under krigen - til Anders Foghs forsinkede, gratis og klamme afstandtagen fra besættelsens samarbejdspolitik kombineret med underdanig bjæffen bag ryggen af dagens stormagt! Det eneste vi mangler i Venstres manifeste hykleri og dobbeltmoral er, at Fogh og Løkke igangsætter en tilsvarende kritik af den danske regerings flygtningepolitik i 1930'erne med massiv tilbagesendelse af jøder til kz-lejre og den visse død skulle det vise sig i Nazityskland!
Hermed var der lagt op til hadefulde angreb ikke kun på de politiske modstandere men snart og helt forudsigeligt, når initiativet de facto overlades til xenofobiske personager og mentale underskudsforretninger som Pia K. og Co. - som det nådesløst blev afsløret i Dead-line - også på de fremmede, hvad enten det var inviterede gæstearbejdere (indtil 1973) og deres efterkommere eller flygtninge fra krig og forfølgelse!
Og i mellemtiden til seancen i går med Pia K. stod andre, som det liberalistiske 'herrefolk' fra LA, CEPOS og omegn (læs RV!) med eller uden kuglestødere på offentlig støtte, parat til at udvide hate-speech og foragt til, igen helt forudsigeligt, den etnisk danske underklasse af arbejdsløse og 'dovne Robert'er og Carina'er 'flot' suppleret og/eller accepteret af S og SF, der hermed kylede mere benzin på bålet af den velkendte kombination af fremmedhad og liberalistisk galskab!
OG så er vi fremme ved det nuværende af Trads omtalte åndelige og politiske klima i DK, der muliggør at nogen overhovedet gider høre og tage notits af Pia K.'s del og hersk hate-speech overfor nogle af 'de anderledes' og hendes infame moralistiske krav på at definere, hvordan vi andre skal gå klædt inklusiv vores børn og børnebørn!
Pas dog dig selv 'din mokke', kunne man sådan set med god ret sige, og helt og aldeles overhøre fruens påpegning af, at hun er politiker, som lever i den vildfarelse, at det giver hende ret til at blande sig i hvad som helst! 
Og tilføje den gamle let arrogante men til tider velplacerede sandhed, 'når skidt kommer til ære ved de ikke hvordan de skal være'. Her i forhold den kendsgerning, at kvindemennesket iklædt lånte fjer af borgerlig pænhed, som endnu engang forvandles til småborgerlig infamitet, i en seance der genkalder mindelser om Dr. Strangeloves store besværligheder med at holde armen nede i ro, der ikke aner hvad ordentlig opførsel overhovedet er for en størrelse, hvor man selvfølgelig ikke blander sig i eller håner folks påklædning. 
Når man nu ved hvordan det historisk er lykkedes en menneskelig afstumpet, metal undermåler af Adolfs kaliber at forføre og få opbakning fra et massivt flertal af det tyske folk under givne økonomisk, politisk frembragte betingelser, ja så kan det såmænd ikke undre, at store dele af det danske folk, der jo ikke er fundamentalt anderledes end vore tyske naboer, under givne økonomisk, politiske fremkaldte betingelser ligeledes kan forføres af mentale underskudsforretninger som Pia K. og DF i kombination med de liberalistiske "galninge" i LA og omegn. En kombination der helt og fuldt er genkendelig fra - ja 1930'ernes sociale kaos, som ikke gentager sig direkte, men alligevel er let genkendelig i de nye men åndelig og historisk velkendte klæder!

Og så er der intet nyt i Pia K's. udgydelser og indblanding i, hvordan man/vi skal gå klædt, for at det passer "damen" og hendes bornerte smag:
http://politiken.dk/debat/ECE2343459/jeg-foeler-mig-provokeret-af-kvinder-med-toerklaede/
Og til hvilket jeg havde denne kommentar på netavisen:
"Pia K. argumenterer ligeså "sygt", som de islamistiske galninge hun som andre tager afstand fra, når hun her fremturer: " ...det provokerer mig meget, når kvinder i det danske samfund påberåber sig retten til at gå med tørklæde«. Hvad Pia K. bliver provokeret af, rager mig og formodentlig en del andre en "papand", men "retten til at gå med tørklæde" eller hvilken som helst anden beklædning kan enhver påberåbe sig i et frit samfund, men selvfølgelig ikke i totalitære islamistiske, fascistiske, nazistiske, stalinistiske eller hvilket totalitært diktatur det nu er, Pia K. her indirekte plæderer for!"

Se desuden: http://www.information.dk/507106
http://www.information.dk/507213

Epilog:
Jamen dog har den vel nok mest berømte dansker til dato H.C.Andersen, virkelig sagt det en anden stakkel så ofte har tænkt især de sidste rundt regnet 15 år, dvs siden DF udnyttede andres (De Rødes) forsømmelighed på udlændinge området, men overlod dette og banen til de mentale underskudsforretninger i DF og den borgerlige omegn (læs det historisk dominerede flertal i partiet Venstre af hjemmebrygget bondsk stupiditet, nu tilsat LA markeds psykopati): http://www.information.dk/507113
»Intet Folk har mere Fordom end det danske, tror jeg … det lille Ø-Folk med den jyske Snip, vi bærer os ad som Farisæeren. Vi slaar os for Brystet og siger: ’Jeg takker dig Gud, at jeg ikke er som de andre’ – Vi tror vi er saa beskedne, saa gemytlige! Det er blevet blandt os selv et Folkesagn. Vi er de gode Mennesker. Spotte og grine, det er vor onde Natur, at have sit Øje for Fejl hos Næsten. Og at jeg har det og siger det – viser at jeg er dansk.«
Overført til nutidens politik og meningsmålinger vurderet således af Metz:
"Der er måske ved at vise sig lidt mere rimelighed i vurderingen af hhv. Lars Platugle og Hæderlige Helle. Men de vammelkolde sjæle foretrækker alligevel plattenslageri frem for hæderlighed bare uden den platugle."
Hvor den gode Metz dog nådigt glemmer alskens politiske løftebrud og løgn mv. hos S-SF-R og SR regeringen, der jo gør det noget vanskeligere for "de vammelkolde sjæle" at træffe politiske valg, hvilket vel er De Rødes og Hæderlige Helles egentlige politiske forræderi og 'forbrydelse'!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.