mandag den 17. november 2014

EL, venstrefløjen og FL 2015

Pelle Dragsted
17. november kl. 14:23 · Copenhagen
Et par kommentarer i Finanslovsdebatten. Noget er gentagelser fra debatter herinde, andet er ikke.
Det var rigtigt at stemme ja til finansloven
At sige nej til finansloven med de resultater, som var opnået i forhandlingerne havde været et svigt af de interesser som Enhedslisten er sat i verden for at forsvare. Men finanslovsaftalen er ikke en forbrødring med den nyliberalistiske regering
MODKRAFT.DK

Jørgen Garp "Herfra hvor vi står" ser det Pelle Dragsted, ja sådan set rimeligt nok ud med FL 2015, kan man til nød sige, men samtidig må man selvfølgelig være enig med Lars Trier Mogensen, Hans Engel med flere i, at EL og SF har været politisk (utroligt) billigt til salg.
Hvordan hænger det så sammen? Ja her hvor vi står er selvfølgelig et resultat af nu 3års politisk strategi, eller hvad man nu skal kalde det, der hviler på to vakkelvorne søjler:
Vi vil hellere have SR(SF)'s stedfortræder nyliberalistiske politik i stedet for den rene "Løkke" vare. Derfor bliver ulven "Løkke" en afgørende strategisk brik for EL, som dermed også lægger partiet klods op af S-SF's bortforklaringer for samme holdning, her blot i forhold til RV, som figenblad for egen fadæse kombineret med et fortvivlet forsøg på, fra denne ret håbløse position, at skabe politisk kant, som det hedder, til selv samme ”Løkke”!
Anden søjle i (bort) forklaringen er antallet af sølle 12 mandater svarende til 6,7% efter FT valget 2011, et antal og en matematisk styrke, skal det noteres, der aldrig har forhindret RV i at opnå endog meget stor politisk indflydelse både på denne og tidligere regeringer.
OG her er vi så fremme ved årsagen til bortforklaringerne.
Det forhold, at EL og SF, ligesom Pelles artikel, stort set helt har set og fortsat ser bort fra denne magtmæssigt særdeles vigtige kendsgerning, som et parti som RV som sagt altid har levet af og dygtigt og hensynsløst forstået at udnytte:
At være udstyret med de afgørende stemmer til at bestemme regeringens etablering og overlevelse. Et forhold EL, som SF fra dag et, altså har valgt at se mere eller mindre bort fra, OG hvis betydning derfor aftager og svækkes i takt med at tiden går og nu er gået med 3 års ikke-strategi.
Derfor ser den politiske verden ud som den gør p.t.,"Herfra hvor vi står"!
http://www.garps-verden.com/.../abent-brev-til-s-sf-og...

Jørgen Garp Den evindelige præmis for både SF og EL er (gengivet af Jan Helbak i Kritisk Debat, http://kritiskdebat.dk/news.php?readmore=162) : at " acceptere resultatet under henvisning til, at det ville blive værre, hvis aftalen skulle indgås med de borgerlige."
Se hvis nu DF er politisk kloge, hvad de næppe er (?), men formodentlig stadig til fals for rød-hvide grænsebomme mv., så ville de stille et (hemmeligt) ultimativt krav til V om at levere en økonomisk politik efter valget, der stort set flugter med SR-SF regeringens, men inklusiv en rimelig løsning på dagpengeproblemet!
Se så er centrum-venstre færdig i DK inklusiv formodentlig SF+EL reduceret til ca. 10% - tilsammen!
Så meget for SF og EL's svanesang om, at acceptere hvad som helst under henvisning til, at det ville blive værre, hvis aftalen skulle indgås med de borgerlige!
Godnat og sov fortsat godt Venstrefløj!
http://www.garps-verden.com/2013/03/els-kortvarige-gyldne-stund.html
http://www.garps-verden.com/2013/09/els-politiske-himmelfart.html
http://www.garps-verden.com/2012/03/om-at-vlte-en-s-ledet-regering.html


Kritisk Debat - Kommentarer: Den nødvendige politik
Det lykkedes indenfor budgetlovens og den nødvendige...
KRITISKDEBAT.DK

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.