tirsdag den 29. december 2015

"En ægte socialdemokrat" og Venstrefløjens kollaps!

http://www.information.dk/556559
Dette understreger kun sammenbruddet for centrum-venstre. OG hvad værre er Venstrefløjens kollaps i rollen som fortsat politisk 'halehæng' til socialdemokraterne!
Det kunne gå tidligere (i et vist omfang), men nu er det en helt håbløs position.
Dels var Socialdemokratiet og dets ledelse tidligere anderledes reformistisk indstillede og funderet i den arbejderklasse og fagbevægelse de repræsenterede og oftest udsprang af.
Dels var der en gunstig politiske situation som resultat af kapitalismens krise og højrefløjens massive nederlag i og med resultatet af 2. verdenskrig og truslen fra den sejrende Sovjetmagt.
Partiet var ikke som nu, næsten løsrevet fra fagbevægelsen, og især agent for sig selv og den højere middelklasse, de alle tilhører, og deres ”Konkurrencestat”.
Denne stat selv er resultatet af den neoliberalistiske udvikling og globalisering kapitalismen har gennemløbet siden 70-80'ernes økonomiske kriser og dermed svækkelse af arbejderklassens politiske styrke og omvendt styrkelsen af den højere middelklasse og overklassen, sideløbende med udvidelsen og udviklingen af EU på europæisk plan.
Socialdemokratiet var altså tidligere påvirkelig for Venstrefløjen, hvilket fik SF til – bortset fra 80'erne - helt at gå i et med rollen og definere sig som 'katalysator parti” for venstresiden i Socialdemokratiet.
Og dels kunne Venstrefløjen ride på ryggen af folkelige bevægelser inklusiv fagbevægelsen og det i en grad, så nogle (VS) endog definerede sig som bevægelsernes talerør i et Folketing mv. som først og fremmest blev set som en 'talerstol' for parti mv.
Heraf også den gamle men stadig i EL levende overlevering fra Preben Wilhelm & Co, at man parlamentarisk ”støtter enhver politisk forbedring for arbejderklasse og bevægelser og går imod enhver forringelse”.
For SF betød partiopgøret i slut 70'erne og det såkaldte 80'er program, at forholdet til S blev modificeret og fornyet af en dobbelt politisk to-bens strategi, med et parlamentarisk og et udenoms-parlamentarisk ben samt et 'her og nu' politisk program med Arbejderflertal sammen med S, samt et mere langsigtet socialistisk ben med såkaldte system gennembrydende reformer mm., som især manifesterede sig i 80'erne og for første og sidste(?) gang skabte en mere selvstændig stilling og profil i forhold til Socialdemokratiet.
Begge ovennævnte forudsætninger er stort set borte i dagens politiske virkelighed. Søvndal & co.s SF agerede bevidst eller ubevidst i det mindste i forhold til denne nye virkelighed, der manifesterede sig åbenlyst fra regeringsskiftet 2001, og DF's ankomst på ryggen af Fogh regeringerne, og besluttede sig for at blive et såkaldt regeringsbærende magtparti.
At forsøget så faldt sammen som en politisk budding og SF kørt over af en politisk damptromle, grundet 'ungdommeligt' politisk overmod, som var omvendt proportionalt med den (lands) politiske erfaring og arbejde i det såkaldte politiske maskinrum. Altså det at føre parlamentarisk magtpolitik på landsplan mod og med de erfarne politiske rotter i SR, ja det er en anden sag!
Men forsøget blev da i det mindste gjort – hvor ynkeligt det end faldt ud!
EL derimod havde tilsyneladende ikke fattet en brik af den politiske udvikling og de nye udfordringer og politiske problemer, der tårnede sig op for et parti, der havde sovet ”Tornerosesøvn” i skyggen af den neoliberalistiske kapitalistiske udvikling og globalisering samt lokalt af SF's forsøg på strategisk udvikling af sin politik (i 80'erne i DK og hvad EU angår i 90'erne) og de medfølgende politiske genvordigheder og nederlag.
Da SF således hovedkulds kaster sig ind i maskinrummet står EL ligeså pludseligt med en helt uvant politisk styrkelse ved valget 2011, som pludselig og uforberedt smed det umage listeparti fra Trotskister over DKP'er til VS'er ind på den parlamentariske scene efter Murens fald og uden de folkelige bevægelser, som tidligere var 'partibevægelsens' historiske rygrad og egentlige politiske berettigelse, som først og sidst udenoms parlamentarisk funderet.
Resultatet blev sådan set lige så katastrofalt som SF's, idet EL de facto plagierede SF linjen inden maskinrummet åbenbarede sig for det parti, men uden den erfaring SF trods alt havde opbygget i at samarbejde med S på landsplan og lokalt gennem flere årtier, senest under Nyrup regeringerne i 90'erne.
EL blev kort og godt under politisk magtesløs 'hylen og skrigen' også kørt over af den SR dominerede politiske damptromle og droppede undervejs selvfølgelig de facto den gamle til seriøst parlamentarisk arbejde ubrugelige tommelfingerregel med at ”støtte enhver politisk forbedring for arbejderklasse og bevægelser og går imod enhver forringelse” - alene forlig om finansloven som parlamentarisk støtteparti umuliggjorde en sådan øvelse.
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
Fortsættelse følger!

"Enhedslistens EU-politik er ikke nationalistisk." Eller....?

Jeg indrømmer da gerne, at når man sammenligner med dagbladet Informations forside idag, hvor en tidligere venstreminister er citeret for, at V "Regeringen står for had og intolerance" på flygtningeområdet, og når man læser avisens bagsideleder om den "Ægte socialdemokrat" in casu Mette Frederiksen og Henrik Saas Larsen, som aktive støtter af omtalte "had og intolerance", ja så kan EL's Pernille Skipper og Søren Søndergaards ret ubehjælpelige forsøg inde i bladet på at argumentere for artiklens bombastiske overskrift: "Enhedslistens EU-politik er ikke nationalistisk", forekomme helt "fredelig og tolerant". Men det er og forbliver da unægtelig også en ussel og billig baggrund at brilliere på ik?
Bedre bliver det så ikke af, at man vel nærmest fastholder en Folkebevægelse ud af EU politik med henvisning til det let overraskende faktum, at EU udover at lide af en portion demokratisk underskud for tiden fører en ret så neoliberalistisk politik - sådan lidt a la den de danske regeringer, med eller uden EL som parlamentarisk støtteben(!), har ført og stadig fører.
Det serveres og anrettes så med lidt lånte og konkrete fjer, altså hvor man sådan SF regerings-agtigt bryster sig af noget, som der er relativ bred enighed om, som ID-kort og øget kontrol med cabotage-kørsel, efter at have serveret dette figenblad eller røgslør over elendigheden:
"Vi står for internationalt og solidarisk samarbejde, og den retning kunne Danmark sagtens gå i uden at tilslutte sig EU’s flygtninge samarbejde. Det handler faktisk bare om, hvad der er politisk vilje til herhjemme."
Jo indrømmet, det ville da være rart med sådan en ca. 70-80 EL mandater i Folketinget til en forandring, jeg mener værre end idag bliver det næppe, men indtil da 'fru kammerherreinde', indtil da?
Og som 'The Rosin in the Hotdog end', som salig Dirch Passer formulerede det i "How Jazz Was Born", fremtryller EL som sit selvstændige bidrag en gammel slager, som gentagne gange er blevet afvist i EU og senest af S idag med netop den begrundelse, og som det derfor er ret gratis at genfremsætte i form af en social protokol som traktat tillæg. Og 'trommehvirvler", det skal så afgøre EU's egnethed til at modtage EL's anderkendelse og støtte til DK's fortsatte medlemsskab af foreningen!
Nej EL's EU politik er skam ikke nationalistisk, kun kunne det (endnu engang) være rart at få oplyst i forbindelse med denne afsluttende fanfare:
"At være imod EU på grund af demokratisk underskud og modstand mod den højreorienterede politik, der er traktatfæstet, gør ikke nogen til nationalist. Det er tværtimod en fin venstreorienteret position med en lang tradition herhjemme, som i stigende grad også vinder frem blandt venstreorienterede ude omkring i Europa..."
Hvor og hos hvem vinder denne venstreorienterede EL position, "med en lang tradition herhjemme" - og det er jo rigtigt, men næppe noget at prale med som internationalistisk fjerpragt vel - "frem blandt venstreorienterede ude omkring i Europa" andet end måske hos forbenede gammelkommunister og lignende?
Eller er det også bare et postulat uden seriøse argumenter bag?
http://www.information.dk/556570

søndag den 20. december 2015

Om personalebehandling og sammenhængen mellem ansvar og magtbeføjelser!

Jeg hørte igår Asger Åmund i radioen med Stine Bosse diskutere EU flygtninge og overnational ydre grænsekontrol, hvor jeg til min overraskelse var enig med Åmund (og Bosse) om nødvendigheden af dette, og hvor Åmund om sagen bl.a. sagde, at ansvar skal følges op af beføjelser (magt), for at det giver mening, ellers kan det være ligegyldigt.
Jeg kom her til at tænke på, uden dybtgående kendskab og derfor måske uretfærdigt, at jeg faktisk hellere ville have sådan en gammel hanbavian som Åmund som chef end de der 'bløde' chefer som Christian Jensen syntes at være, for slet ikke at snakke om Søren K. Villemoes, og som en Annegrethe Felter Rasmussen har været udsat for.
I den private sektor, hvor jeg har været beskæftiget det meste af mit liv i landbrug, elektronik og rederivirksomhed mv. og heraf godt en 15år som mellemleder eller lignende, har der aldrig været tvivl om, at modellen var helt klar: Du får det og det ansvarsområde, som du til gengæld styrer, men klarer du det ikke, så er det ud næsten med dags varsel med en større eller mindre pose penge.
I nutidens offentlige sektor kører man iøvrigt typisk og ofte, så vidt jeg ved og har fået berettet, en helt anden model: Her tildeler man lederen et ansvar, hvorefter man ofte fra toppen mere eller mindre styrer udenom leder/mellemleder direkte til medarbejderne, hvilket var nærmest utænkeligt i den private sektor, jeg kender til, med alskens skrivebords fremstillede kontrol- og spørgeskemaer, udfærdiget af en flok akademikere, der udover at sidde tilpas langt væk til ingen føling at have med den dagligdag de udspørger til, desuden har et yderst begrænset kendskab til den praksis skemaerne gerne skulle referere til, men netop derfor naturligvis ofte ikke gør!
Således følger magtbeføjelser ikke Åmunds anbefaling om at være tilpasset ansvaret, til gengæld fyres lederne så ofte heller ikke med dags varsel på røv og albuer - men respekt om dem, er der vel så måske heller ikke så meget af, så det gør noget?
Et eksempel på den første model indenfor de første par måneders ansættelse eller så, som jeg kender, og som randt mig i hu i forbindelse med Annegrethe Felter Rasmussen sagen:
I et job hvor ansvars området var udskrivelse af regninger og indkradsning af mønter for leverede ydelser, var der gået endog meget kludder i forretningen med fejlbehæftede fakturaer mm, hvorfor kunderne ikke mente det med at betale og slet ikke til tiden, var noget man behøvede. Det gav så anledning til en del konflikter med genstridige kunder, der havde vænnet sig til denne procedure. En af disse (blandt formodentlig flere) blev så så tosset, at han meddelte mig, at han ville ringe til min chef og klage.
Her blev han imidlertid, fik jeg straks at vide af chefen, afvist med den begrundelse, at økonomidirektøren sådan set havde ansat mig til det område, og kunden derfor måtte håndtere den sag med den dertil ansatte. Kort efter ringede kunden igen til mig let slukøret og nu helt afdæmpet og indstillet på at indgå en aftale om afvikling af den gæld, han havde ophobet til firmaet.
Kort forinden denne hændelse havde jeg til min overraskelse pludselig fået besøg af direktøren (CEO), der venligt hilste på mig, satte sig ned og snakkede hyggeligt et stykke tid, for så at rejse sig og stadig venligt, men umisforståeligt fik afleveret sin egentlige besked og formål med besøget, sådan ca. 50km fra hans eget kontor, nemlig en understreget forventning om, at jeg fik styr på butikken sådan set ret hurtigt, da firmaet jo ikke kunne leve med, at kunderne ikke betalte og til tiden for de leverede ydelser.
Som lige for at understrege dette, men selvfølgelig ikke møntet på eller til ære for mig, mødte CFO og HR chefen pludselig op igen kort efter - og igen efter en 50 km's tur, og hilste venligt på mig med besked om de lige skulle nedenunder og så ville komme op igen. Ærindet nedenunder viste sig derefter at bestå i, at give kreditorchefen der et par timer til at pakke sine sager og komme ud af vagten med sit tilgodehavende!
Se her var ren røv at trutte i så at sige. Man kendte regelsættet og blev bakket op af en ordentlig chef, hvis man fulgte det, selv om kunder og andre brokkede sig og klagede til cheferne og måske nogle gange med rette (!) - men uden at chefen straks skulle spille Tarzan på sin ansattes bekostning og vise kunden mv., at han var en fandens karl, der kunne ordne det, en 'umuligus' af en underordnet eller ansat ikke kunne.
Så kunne man til gengæld regne med at blive stillet til ansvar for sit arbejde og sine handlinger efterfølgende, herunder at få at vide, hvis man skulle dæmpe sig lidt overfor kunderne og kollegaer med forøvrigt!

mandag den 14. december 2015

Jøder i 30'erne - muslimer idag? Özlem Cekic kontra Dan Rachlin!

Følgende indlæg af Özlem på hendes FB side 08/12 gav anledning til en alenlang debat, hvor jeg selv havde en 'holmgang' med Dan Rachlin (se nedenfor):

Özlem Cekic Se lige hvilke groteske citater jeg fandt: "Vi er nødt til at begrænse den jødiske indvandring, for det er den største udfordring for sammenhængskraften i vores land. Ligesom også tildelingen af statsborgerskaber til jøder bør begrænses. Jødedom ikke hører hjemme i vores del af verden. Det er alt for farligt at eksperimentere med en slags "eurojødedom", som nogle romatikere drømmer om. Vestlig, demokratisk kultur er på sigt uforenelig med jødedom. Jeg vil gerne understrege at jeg er ikke jødehader, men jeg tror størstedelen af den danske befolkning oplever, at der er konflikter mellem jøder og kristne i dagligdagen. Flertallet af jøderne vil følge deres hellige bog. Jeg siger bare: Føj da.."
Groteske citater ik!! De er ikke sagt om jøder, men om muslimer af partiet DF. Du skal bytte ordet jøde med muslim og jødedom med Islam, så har du den rigtige tekst.
Igår var mange chokeret over den den amerikanske republikanerens kandidat Trumps holdninger om muslimer. Han går ind for total muslim-stop. Selv turister må ikke komme ind i USA. Jeg er ikke chokeret over Trumps holdninger. De var også gældende i vores baghave i 30erne mod jøder og idag mod muslimer. Jeg frygter oprigtig, at historien vil gentage sig.. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi kan stoppe denne udvikling. Og lige om lidt vil hundredevis af mine Facebook følger argumenterer for, hvorfor det er anderledes med muslimer end med jøder. Så vil trætheden melde sig hos mig.

Dan Rachlin Altid populært at komme med denne sammenligning. Det giver desværre ingen mening overhovedet. Prædiker jøderne død over muslimerne ved hjælp af hadefulde rabbinere i synagogen? Patruljerer jøder i visse byområder, for at få deres regler og religion til at være loven? Kræver jøder særlige regler om mad i børneinstitutioner? Særregler i svømmehallen? Griber jøder til våben, når de latterliggøres på vittighedstegninger? Ser man rasende jøder marchere i gaderne, når de føler sig uretfærdigt behandlet?

Jørgen Garp Jamen man skulle ikke tro Dan Rachlin nogensinde havde hørt om de jødiske bosættere og andre højreradikale jødiske voldspsykopater i Israel og omegn nu, og før den jødiske stats oprettelse som rendyrkede terrorister!

Dan Rachlin Hvad der ikke finder sted, er at du og andre kender en sober og rimelig debatform. Hvis du havde gidet, havde du oppe i tråden set, at også jeg anerkender overgreb fra Israels side i den uendelige konflikt. Det ville jeg aldrig nægte eller løbe fra. Min oprindelige opdatering handlede bare slet ikke om det, den handlede om den retorik man bruger herhjemme, hvor jøder eksemplificeres på samme måde, som den gruppering af muslimer, der er konfliktsøgende og ikke ønsker kompromiser i en del detaljer af deres/vores fælles liv. Ærgerligt at en del i denne tråd ikke adskiller de forskellige problemstillinger: Min kritik af retorikken er ikke en generel modstand overfor alle muslimer. Min konstatering af generationer af jøders evne til at leve med den omliggende samfund er ikke et forsvar af de værste overgreb foretaget af Israel overfor palæstinensere.

Jørgen Garp Jamen Dan Rachlin med de forbehold, hvad var det så egentlig, du ville sige med det første indledende skarpe og generelle skel mellem muslimer og jøder som sådan, uden de forbehold du nu kommer med?
Og selv om det ikke på nogen måde skal retfærdiggøre islamisternes voldsorgier mv., så skal man da være både politisk blind og døv for ikke at kende og se det i sammenhæng med også konflikten om Palæstina og den jødiske kolonisering der før og nu!
Men derudover er det rigtigt, at de antisemitiske overgreb i Europa tidligere og Holocaust ikke kunne undskyldes med voldelig og lignende jødisk adfærd, selv om Nazi'erne forsøgte sig!
Men tror du virkelig, at den antimuslimske retorik og adfærd ville forsvinde som dug for solen idag, hvis bare den islamistiske terrorisme forsvandt?

Dan Rachlin Jeg har skrevet hvorfor jeg undtagelsesvist blandede mig i debatten, foranlediget af Özlems retorik. Og nej Jørgen du har helt ret! En masse mennesker evner ikke at skelne mellem jøder og zionister, mellem ønsket om fred og fordragelighed og konflikter og forskellen mellem fredsommelige jøder herhjemme og militante bosættere i Israel. Tror du den manglende forståelse bliver bedre af at bruge jøder i de komplet irrelevante eksempler?

Jørgen Garp Jamen Dan jeg begriber simpelthen ikke, hvorfor du har behov for at angribe Özlem for hendes paralleller - ikke identitet - med 30'erne og jødehadet.
Det er jo netop IKKE et angreb på jøder eller Israel og zionister for den sags skyld, men derimod et helt relevant angreb på den historisk tilsyneladende evigt tilbagevendende europæiske racisme, fremmedhad/frygt og 'antisemitisme', som nu stikker sit afskyelige fjæs frem igen! Nu er det bare muslimer, der skal have 'turen' denne gang!
OG den uhyggelige pointe er også, at der intet er til hinder for, at det næste gang bliver jødernes tur igen!

Dan Rachlin Enig Jørgen. I at der på den led er en række paralleller. Men det er ikke forkert, at fremkomme med den påstand, at en stor del af os i den vestlige verden ikke er racister, at vi har lært af fortiden, men at vi er i vores gode ret til at være kritiske overfor befolkningsgrupper, der er determinerede i deres ulyst til at lade sig integrere. At deres krav i nogle sammenhænge er urimelige og ikke forenelige med et samfund, som vi ønsker og har arbejdet på i århundreder her i Danmark.
Herunder kvindernes frigørelse og ret til at gøre med deres liv, hvad de har lyst til. Seksuel frigørelse og frihed. Religionsfrihed, så længe man ikke påtvinger omgivelserne sin tro og levevis. Osv. osv.

Jørgen Garp Dan Rachlin Jamen så er vi jo enige, og det ene udelukker slet ikke det andet, tværtimod!
Og hvis de højreradikale galninge fortsætter deres fremmarch i Europa, nogle steder som i DK båret frem af de borgerlige som i 30'ernes Tyskland, så kan INGEN vide sig sikre, INGEN hverken muslimer, jøder, venstreorienterede, fagforeninger, "you name it"!
Martin Niemöller:
"Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere."
Og det gør de, fortsætter deres fremfærd, de højreradikale, hvis de borgerlige som i DK anført af Løkke og Støjsenderen bærer dem frem på 'skjolde' som i 30'ernes Tyskland, og dermed intet har lært af fortidens fejltagelser. Som præsident Kennedy sagde "De troede, de kunne ride på ryggen af tigeren, kun for at opdage, de selv endte inden i den!"
Og når nu S anført af deres nye blå formand Mette Frederiksen også følger trop. ja så kan det da gå helt galt!lørdag den 5. december 2015

Malene Wind og Venstrefløjen om den nationalistiske afstemning 03/12-15!

Problemet med Malene Winds EU venlige commando raid i dagens Deadline 05/12 var såmænd ikke, at hun gav den bundgas på den EU venlige racerbane, men derimod at hun ikke turde (?) tage konsekvensen af sin analyse og sit engagement og lidt "fejt" blot harcelerede over Nej-sigernes uforstand og IKKE tog Ja-politikerne, alle til hobe, og deres 'ulækre' botanisering i forbeholdet og udlugning af det vigtigste emne overhovedet: udlændinge og flygtningekrisen, med i sin aftenbøn!
De ja-politikere der, alle til hobe, dertil og sammen med DF, LA og EU har talt for og ført en massiv ulighedsskabende neoliberalistisk politik efter finanskapitalens økonomiske krise, der har understøttet resultatet og raseriet i det såkaldte "underdanmark"!
Sagen er jo den enkle, at det EU Malene Wind forsvarede og talte om slet ikke var til afstemning d.03/12-15! Den afstemning handlende kun om to varianter over det samme nationalistiske tema, hvad enten det blev kaldt JA eller Nej!
Nå ja nu bliver den danske befolkning eller det lille udsnit, der ser Deadline, forført af en tilhænger af det EU, der som sagt slet ikke var til afstemning 3/12, mens hele befolkningen er blevet dænget til med nationalistisk propaganda i uge og månedsvis i den ene (ja) eller anden (nej) variant, så hvad er problemet?
Det er da ulideligt for ethvert tænkende individ at høre på, folket og danskerne mig her - stem Ja, og folket og danskere mig der - stem Nej til det samme nationalistisk 'set up'. Fra alle sider og alle dage bliver vi hjernevasket med det fordummende og fascistoide vås!
Det er problemet, og det fik Malene Wind ikke ram på, men efter gammel skala skal hun da i det mindste have 13 for mod!

Og a pro pos: Nu er det lidt svært at gætte folks alder, men det kunne være interessant at høre alle dem, der nu overfalder Malene Wind, hvad de stemte i 72 og især måske i 86, hvor det begge gange blev et henholdsvist massivt og et stort ja til det indre marked og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft!
Dem der stemte ja dengang har ikke meget at skælde Malene Wind ud over. Er de blevet narret, ja så er det ikke Malene Wind de skal skælde ud på, men de politikere, der har narret dem!
Vi andre vidste godt, hvad vej vinden blæste med ja-resultaterne - det var markedslogik for burhøns!

Epilog 07/12-15
Så blev jeg blokeret på FB af Curt Sørensen efter denne batalje på hans tråd:
Curt Sørensen:
Har lige set Deadline, der åbenbart ikke er opmærksom på at folkeafstemningen er forbi, men stadig fører valgkamp for ja-siden. Her til aften havde man så mobiliseret Malene Wind, der var om muligt endnu mere arrogant, nedladende end sædvanlig: nej- sigerne (det vil sige flertallet af Danmarks befolkning) var dumme og trængte til at høre et af hendes foredrag. Hvor indbilsk kan man blive? Og i hvor høj grad kan man tillade sig at drive politisk propaganda for statslige midler afsat til videnskabelig forskning?. Malene Wind burde slæbes for udvalget for videnskabelig uredelighed og have undersøgt hvorvidt hendes tilbagevendende sammenblanding af politik og videnskab og stadige misbrug af professortitelen er i overensstemmelse med god videnskabelig praksis.

Jørgen Garp:
Nå ja nu bliver den danske befolkning eller det lille udsnit, der ser Deadline, forført af en tilhænger af det EU, der slet ikke var til afstemning 3/12, mens hele befolkningen er dænget til med nationalistisk propaganda i uge og månedsvis i den ene (ja) eller anden (nej) variant, så hvad er problemet?
Og den der med videnskabelig uredelighed mv. er da noget af det dummeste, jeg længe har hørt fra en af os erklærede marxister i dagens politiske klima, og det man kan forudse og frygte kommer inden længe!

Bo Stavnsbo:
at du åbenbart så en anden udsendelse end jeg? - så må vi jo kæmpe mod fjernsynet og lege 1984 igen!

Jørgen Garp:
Næh overhovedet ikke, men jeg er vel knapt så nærtagende som alle de nationalistiske "danskere", herunder dem der har erstattet klasserne med "folket"!
Det er ulideligt at høre på, folket og danskerne mig her og folket og danskere mig der. Fra alle sider og alle dage bliver vi hjernevasket med det fordummende og fascistoide vås!

Jakob Lindblom:
Så det også, og tænker at hun udstiller sig selv. Vil gå lidt i tænkeboks over, hvordan man får sat fokus på sagen, så det bliver sværere at bruge hende som uvildig ekspert. Troede i øvrigt i mange år, at det ikke kunne blive værre en Lykke Friis, som heller aldrig lagde skjul på sine sympatier, men som trods alt talte redeligt og fremlange fakta, hvilket man sgutte kan sige om Marlene Wind

Jørgen Garp:
Den tænkeboks er det sammen med DF, de vil med glæde medvirke til at få hende fjernet?
Og hvorfor går I ikke ud efter hende politisk i stedet for at følge 'i røven' på VKO regeringen, der også ville have et berufsverbot mod hende, under Fogh/Løkke?
Dvs kritisere hende for, at hun IKKE tog Ja-politikerne, alle til hobe, og deres 'ulækre' botanisering i forbeholdet og udlugning af det vigtigste emne overhovedet: udlændinge og flygtningekrisen, med i sin aftenbøn!
De ja-politikere der, alle til hobe, dertil og sammen med med DF, LA OG EU har har talt for og ført en massiv ulighedsskabende neoliberalistisk politik efter finanskapitalens økonomiske krise, der har understøttet resultatet og raseriet i det såkaldte "underdanmark"!" 

Curt Sørensen:
Det drejer sig ikke om Berufsverbot eller Malene Winds ytringsfrihed, som hun gerne må beholde. Men det drejer sig om at Malene Wind ikke overholder den videnskabelige værdirelativisme, blander politik og videnskab sammen og misbruger sit embede og sin status som forsker til politisk EU propaganda. Det kan hun fortsat gøre, men lade være med at smykke sig med falske fjer og fremtræde som uafhængig ekspert. Hun puster sig op og misbruger sin professortitel til at krænge sin private politiske opfattelse ned over befolkningen, Mainstream økonomerne gør det samme. Det er et udtryk for et forfald i hele den akademiske videnskab. Det er dybt uprofessionelt.

Jørgen Garp :
Ok for den rene er alting som bekendt rent, og jeg gider ikke at bruge mange kræfter på, at opretholde det kunstige skel mellem videnskab med stort V og politik, som er forbeholdt de positivistiske borgerlige såkaldt neutrale samfundsvidenskaber, som mig bekendt fik deres dødsstød engang for små 50år siden, men som stadig søges opretholdt især af den såkaldte økonomiske "videnskab"! Den galej skal tilhængere af "Kritikken af den politiske økonomi" ikke hoppe med på!

Andreas Beck Holm:
Jørgen Garp: Nu er det dig, der bruger ufine retoriske kneb, idet du pådutter Curt Sørensen synspunkter, han ikke giver udtryk for. Ingen her tror på værdifri videnskab. Men at kalde 53% af befolkningen for 'pinagtige fedtspillere' er hverken værdifri eller værdiladet videnskab. Det er overhovedet ikke videnskab. Og jeg går meget gerne så langt som til at kalde det decideret underfrankeret. Det gælder i særdeleshed set ud fra damens egen synsvinkel, idet hun gør sin manglende troværdighed larmende tydelig. Vi har allesammen nødvendigvis en politisk holdning. Men i modsætning til fru Wind bestræber vi os på at dele sol og vind nogenlunde lige, når vi fra mediernes side bliver stillet faktuelle spørgsmål. Og i modsætning til fru Wind er det det, der gør vores arbejde troværdigt. Og videnskabeligt

Jørgen Garp
I er dybt pinlige at høre på, al det moralistiske og selvhøjtidelige pjat, der vel bare skal dække over det ligeså pinlige sammenrend med DF og det højreradikale Europa!

Curt Sørensen :
Det handler ikke om min videnskabsteoretiske position, som du tydeligvis ikke kender, men om min kritik af snyderi i det akademiske håndværk. Marx kunne udmærket vel skelne mellem Ricardo, som han respekterede som en stor videnskabsmand, og 'sykofanten' Malthus der skrev af efter Anderson uden at angive sin kilde. Malene Winds præsentation af det der er hendes subjektive politiske opfattelse og holdning som ren objektiv videnskab, og hendes sammenblanding af rolle som ekspert og videnskabsmand, er af samme karat. Det er en slags bedrageri.

Jørgen Garp:
Påstår du at Wind skriver af efter andre i sit videnskabelige arbejde uden kildeangivelse eller tilsvarende?
Det må du vel så hellere sandsynliggøre, og ellers må jeg bare konstatere, at det åbenbart ikke er forbeholdt højrefløjen at gå efter folks levebrød, fordi de er politisk uenige!
Du godeste det minder sgu ikke bare om vesttysk berufsverbot, men også om den hedengangne østtyske nabo! Det er selvhøjtideligt og dybt pinligt det her!

Andreas Beck Holm:
Jørgen Garp: Jeg er enig i udsagnet "Det er dybt pinligt, det her!" Dog ikke i udsagnets reference.

Jørgen Garp:
Nå en halvsmart bemærkning kan du da også levere.
Så er det da ikke kun den pinlige selvros, du leverede i dit forrige indlæg, der står alene tilbage!

Jakob Lindblom:
For mig handler det om, at medierne ikke med den ene hånd kan påberåbe sig public service og god presseskik og så med den anden hånd bruge hende som uvildig EU-ekspert. Hendes holdninger må hun gerne have, men så må hun tale som privatperson, og medierne må bruge hende som partsindlæg. Så er der rene linjer.

Jørgen Garp
Det er politisk kamp det her, så skal man tage den, og ikke starte en moralistisk heksejagt i bedste Pia Kjærsgaard stil og dermed sløre billedet og afspore konflikten til en personsag!

Curt Sørensen :
Jørgen Garp Jeg skriver 'af samme karat'. Sig mig er du dum . dumsmart eller kan du blot ikke læse indenad?

Jørgen Garp:
Lidt af hvert, men jeg går efter bolden og ikke kvinden og hendes levebrød.
Desuden: Hvor blev doku for den videnskabelige uredelighed af?
………….
Curt Sørensen:
EU er jo ophør med at eksistere som EU betragtet. Det har ikke kunnet løse flygtningeproblemet i fællesskabet - modsat da det gjaldt om at knokle grækerne ned, da fungerede den liberalistiske damptromle..Implementeringen af den neoliberalistiske fundamentalisme er efterhånden det eneste de kan blive enig om i EU. (ja, og så at indgå i den amerikansk ledede ekspansion østover).

Jørgen Garp:
Citat Svend Auken: Først pisser de på mig, og bagefter klager de over, jeg lugter af pis!
EU kan ikke løse flygtningekrisen grundet foreningen af højreradikale og nationalistiske medlemmer og vælgere.
Derfor vil højre og venstre nationalisterne i DK ikke være med i kampen indenfor EU, og da slet ikke på flygtningeområdet!

Curt Sørensen:
Du bliver ved med at kværne rundt i det. Hold dig til sagen som vi diskuterer: Marlene Winds bedrageri og mediernes uhæderlige præsentation af hende som 'ekspert'

Jørgen Garp:
Hvor blev doku af for det videnskabelige bedrageri?

OG så blev jeg blokeret af dette venstrefløjs koryfæ, der altså IKKE kunne dokumentere sit forsøg på, med påstanden, "om en slags videnskabeligt bedrageri og afskrift efter andre", at gå efter en politisk modstanders levebrød i stedet for at holde sig til det politiske!

søndag den 22. november 2015

Terror og flygtninge strømme i Europa!

Er det overhovedet gået op for os/befolkningen i DK, hvad de problemer vi har med terror på den ene side og flygtninge strømme fra bl.a. men ikke kun Mellemøsten på den anden side er for en størrelse?
At det egentlige og langsigtede problem IKKE i sig selv er Mellemøsten og vores forhold til dem, men at det alt afgørende er, hvordan vi i Europa takler disse problemer?
En gammel skolekammerat henviste i forbindelse med ovenstående og uenighederne mellem Danmark og Sverige om flygtninge problemet til, at det var godt Löfven nu havde indset, at Sverige havde været naive med hensyn til ekstremismen, og desuden at Vesten og Mellemøsten desværre ikke kan leve i harmoni med hinanden.
Jeg nævner det, fordi jeg mener, det er en udbredt opfattelse, at blande disse ting (terror og flygtninge) sammen uden at fastholde de afgørende forskelle og dermed overse det helt afgørende problem.
Löfven adskilte netop ekstremisme og flygtninge ligesom Hollande i et videoopslag og Merkel!
Det er et ekstremistisk problem, når 'alle idioterne' med DF i spidsen IKKE kan skelne skidt fra kanel, men bare ikke kan lide muslimer og/eller flygtninge, og derfor ikke kan finde ud af at håndtere forskelle på almindelige muslimer/flygtninge og islamistiske galninge!
Det er de sidstnævnte Löfven nu vil forstærke indsatsen mod - og det er godt - flygtninge kan derimod fortsat søge asyl i Sverige som i Frankrig jvf. videoen nedenfor og endnu, så længe det varer med vore idiotiske politikere(?), da også her til lands!
Det er helt knald i låget at blande de to ting sammen. De hjemvendte syrienskrigere er svenskere, danskere eller franskmænd og ville være kommet hjem under alle omstændigheder. De behøver jo netop ikke at vente på en flygtninge strøm at gemme sig i.
Problemet er som nævnt, at de uden videre (dvs uden massiv individuel kontrol) har lov at komme hjem.
Og så til harmonien i forhold til Mellemøsten. Det er slet IKKE det afgørende problem, det er harmonien i Europa som er vores helt afgørende problem!
Det er om vi, anført af Le Pen, DF, Sverigesdemokrater, fascisterne i Ungarn og lignende idioter, som nazierne Gyldent daggry osv., vil gentage Europas gamle nationalistiske tåbeligheder og uhyrligheder, som udover kolonialisme og imperialisme "world wide", har medført uendelige mængder af krige og forbrydelser i EUROPA!
De der små skærmydsler, vi har med Mellemøsten er det rene ingenting og barnemad i sammenligning!
Europas lande er gået i krig med HINANDEN for mindre end den terror og det kæmpe flygtninge problem, vi har nu, OG som kun bliver større fremover, når klimaflygtninge kommer til!
Det er den udfordring Europa/EU har og skal løse først og fremmest uden at komme op at slås med hinanden!
OG det er i den sammenhæng, vi må love for Hollande, Merkel og Löfven og i skam og vrede bøje nakken over vores egne uduelige og ryggesløse regering og politikere!

Se også følgende med links: http://www.garps-verden.com/2015/11/hvad-skal-jeg-stemme-3dec-2015.html

Hvad skal jeg stemme 3.dec. 2015?

Hvad er det afgørende spørgsmål ved folkeafstemningen 3.dec.15?
Svaret er, hvordan kan jeg med min stemme yde et minibidrag til at støtte Hollandes, Merkels og Löfvens rimelig humane udgave af EU - trods Merkels nyliberalistiske økonomiske politik?
Eller omvendt, hvordan kan jeg yde mit minibidrag til at stoppe DF, Front national, Gyldent daggry, Ungarns fascistoide regering og nu også Polens udgave af et nationalistisk højreradikalt til nyfascistisk EU?
Allerede spørgsmålenes formulering indeholder umuligheden af at stemme Nej, der kun yderligere forstærkes af, at det danske svar på den nyliberalistiske kapitalismes hærgen LA indgår i nej-flokken, som et 30'er da capo af den ondartede højreradikale enhed af liberalistisk og nationalistisk politik!
Og at stemme ja udelukkes ligeledes med den tilføjelse, at ja-partierne går DF's ærinde i den måde, de har botaniseret i undtagelsen på. Vi vil gerne have 'solidarisk' politisamarbejde og terrorbekæmpelse, men vi vil IKKE have solidarisk løsning af det flygtningeproblem, vi selv har været med til at skabe med Irakkrig mv. Det er at gå de nationalistisk højreradikales ærinde intet mindre! Oven i kommer så retspolitiske forringelser.
Jo men EL respektivt SF, R og Alternativet kommer da med andre begrundelser for henholdsvis Nej og Ja?
Korrekt ja, men det er helt utroværdigt så lang tid de ikke kan kvinde sig op til at stille Mette Frederiksen og socialdemokraterne stolen for døren. Enten stopper i jeres anti-humanistiske til det højreradikale skoleridt NU som i NU, eller også meddeler vi jer NU som i NU, helst i samlet flok men ellers hver for sig, at man ikke lægger stemmer til Mette Frederiksen som statsminister og/eller "kongelig undersøger" efter næste valg!
Og med den ynkelighed disse partier under SRSF og SR regeringerne og indtil nu under Løkke regeringen har udvist, så kommer det ikke til at ske!

Indskud fra 02/12-15: "Niels Hausgaard, som jeg ellers er en stor fan af, illustrerende vel bedst med sin overfladiske og dumsmarte kommentar i Debatten på DR om offentlig transport, som fælles ramme for samarbejde mellem ham selv og de dumme svin, hvor elendigt det venstrevendte nej står.
Flere er fulgt efter herunder Pelle Dragsted med tilsvarende ansvarsforflygtigende og fladpandede udsagn, som forsvar for sammenrendet med de højreradikale nationalister mod EU.
Dette overskygges imidlertid af ja sidens pædofile platheder og intetsigende klamme annoncer med den forenede magtelites kontrafejer uden valide politiske argumenter efter botaniseringen og udlugningen af det mest politisk relevante og aktuelle afstemningstema i forbeholdet: flygtninge området og katastrofen.
Dermed illustreres samtidig denne elites eneste fælles politiske referenceramme, som egen og EU's neoliberalistiske politiske overfald på almindelige lønarbejdere. Og især den økonomiske undertrykkelse og udsultning af et Sydeuropa med et samtidigt hovedansvar for håndtering af det massive flygtninge pres!
Ikke desto mindre er det mest bekymrende i en massiv krisetid på alle de afgørende parametre økonomi, flygtninge, klima, krig og terror, at sammenrendet mellem Venstrefløj og de højreradikale mod EU, som Knud Vilby adresserer, fremkalder uhyggelige minder om sammenrendet mellem Stalinister og Nazi'erne i 30'erne i kampen mod "socialfascisterne". Det var dengang lig Socialdemokrater, demokrati mv., idag er det åbenbart EU, der får tildelt denne lidet flatterende rolle! Uden sammenligning iøvrigt!
Så endnu engang mødes det yderste højre og venstre: Og garanteret endnu engang med det resultat, at venstre bliver kvast af højre, DF-Le Pen-Orban-Gyldent daggry mv.
"Fordi de tror, de kan ride på ryggen af tigeren, men de vil atter opdage, at de i stedet ender inden i den!""

DERFOR hvis du er i godt humør, så gå op og stem blankt, og hvis du er i dårligt humør så bliv hjemme, forskellen er alligevel minimal i dette rent nationalistiske afstemnings mareridt!
se også: http://www.information.dk/554025
http://www.garps-verden.com/2015/11/hvilken-herlig-dag-ii-nu-med-malurt.html

Epilog:
Hvor i alverden får også ellers ædruelige folk den forstyrrede og halvfordrukne ide fra, at de alt efter forgodtbefindende kan lægge hvad de selv lyster ind i et politisk afstemningsresultat som den afsluttede folkeafstemning, selv i denne nærmest totalt individualistiske verden?
Det er da fløjtende ligegyldigt, hvad "Moster Karen i Kæret" mener, hun har lagt i sit ja eller nej. Det er ikke det, der tæller men den politiske dagsorden og kontekst, der er opstillet, og som vi alle indgår i, uanset hvad vi selv individuelt har lagt i vores ja, nej eller blanke stemme!
Det kan man/Venstrefløjen(!) ikke melde sig ud af med fantasifulde (bort)forklaringer på, at man har ment noget helt andet med sin stemmeafgivning end den ramme den politiske dagsorden sætter!

Hvis ærinde går man ved en ja stemme? FORUDSAT, og det er hele min pointe, en ændret afstemning, hvor flygtninge mv. indgår, ja så går man krigsflygtningenes ærinde, og man viser sin internationale solidaritet i den helt reelle, i den virkelige verden, og ikke kun i de ideologiske tågers verden, med arbejderklassen mv. i en fælles international kamp, der er det eneste, der giver mening, mod den internationale finanskapital og dens forlængede politiske arm i både DK og EU!
Derimod går man, efter min mening, nationalisternes og den internationale kapitals ærinde, hvis man følger nationalisterne i et Nej, men bare påstår, det sker i en venstreorienteret variant!

Jeg er blevet stillet spørgsmålet: "Hvad er det Venstrefløjen - og her taler vi vel om EL - har meldt sig ud af?"
Svaret er: Kampen, den internationale i et forrykt håb om, at der findes et nationalistisk venstredrejet svar kombineret med et ikke eksisterende internationalt svar, som kun findes i tågernes verden, men ikke i den virkelige! EL har INTET politisk svar på EU mv, hvilket tydeligst fremgår af partiets helt manglende evne til selvstændig opstilling til EU parlament og politisk ageren iøvrigt på dette politisk livsvigtige område. Nu er partiet på EU og det internationale område endt i lommen på DF og nationalistiske konsorter og kan kun afmægtigt sprælle i deres garn. Velbekomme!
Det er også det afgørende for min udmelding af EL i går en time inden afstemningen var slut - og jeg selv havde stemt blankt, i afmagt og i (en tom) protest! OG med den grundlæggende erkendelse, at partier er midler og IKKE et mål i sig selv.

"Hvilken herlig dag idag II" - nu med Malurt!

Nu har jeg i flere omgange i takt med, at svenskerne i stigende omfang bredt i Danmark fra politikere til borgere i almindelighed og til folk her på FB i særdeleshed anført af Jalving & Co., blev udsat for den danske specialitet "hån, spot og latterliggørelse" over deres naive humanisme og andre slemme ting. For eks., at de mener, det er ulovligt at opfordre til mord, ved at udstille genkendelige og navngivne sorte mennesker i en galge og så prøve at slippe uden om svensk lovgivningen ved at kalde det kunst. En perversitet som selvfølgelig bliver accepteret af højreradikale i Danmark og sanktioneret bredt politisk, som et forsvar for den Goebbles'ke form for ytringsfrihed, der hyldes i det her land!
Dette har så som sagt ført til, at jeg i flere omgange har ytret ønske om og set frem til, at svenskerne ville lukke grænsen til Danmark, fremført i en tilsvarende form af "hån, spot og latterliggørelse" som danskerne elsker - altså når det går ud over andre vel og mærke - således formuleret:

"Sverige naive, ha bare vent, det er først nu, det begynder at blive 'sjovt', når vi/DK skal til at lære endnu engang på den hårde måde, at kun meget få lande i en grad som DK har brug for fælles regler og sammenhold og vil komme frygteligt galt afsked, hvis enhver hytter sit i kriser:
TV2 idag: "Lukkede grænser i Sverige er et mareridtsscenarie for Venstre
Af Natali Braagaard 20. november 2015, 09:55
Den svenske regering har valgt at udvide den midlertidige grænsekontrol, og den danske regering sidder nu og krydser fingre for, at den svenske regering ikke giver efter for det svenske parti, Moderaterne, der kræver at grænserne helt bliver lukket."
Som jeg har sagt før, så skal vi til ifølge reglerne, at tvinge flygtninge tilbage til "lillebror" i syd! Det bliver som sagt 'sjovt', når de storskrydende nationalistiske DF danskere & Co. igen skal til at lære, hvad magt er for en størrelse og huske historien 1864 og 1945 mm!"

Forkert Garp, du burde sgu da have vidst og lært, og det kan du ikke klare dig fri af med lidt ironi og 'sjov', når du selv har fremført igen og igen, at politikerne indendørs har gjort det til deres kendetegn at tæske de fattige og slikke de mægtige i "røven", at den danske mentalitet altså er af den krybende slags overfor de stærke og benytter enhver lejlighed til sparke dem, der allerede ligger ned i hovedet, som en anden kriminel rockerbande!

Nå, der fik vi så syn for sagen af selveste overløberen til S Mattias Tesfaye i dagens Deadline. Skal alle tarzan danskerne fra DF over V regeringen til det lige så blå S, så have noget klinket overfor 'lillebror' i syd, når nu svenskerne inden længe får smækket broen op?
Nej selvfølgelig ikke, den klarer de danske tarzan politikere ved et dobbeltangeb på flygtningene. Først skal de interneres i teltlejre - der formodenlig inden længe skal opvarmes af gasovne a la Goebbles, og så skal de desuden inden bures inde på ubestemt tid uden at blive stillet for en dommer for at finde ud af noget så banalt og ligegyldigt, om de har begået noget kriminelt.
Jeg tror kun det er poppedrengene Mogensen og Kristiansen, der kan se noget tarzanagtigt i dette, og benytte lejligheden i aftenens tur i magtens maskinrum, som det let latterligt og tandpasta reklameagtigt hedder, til at hylde partierne bag det politistatsagtige angreb på retssstaten og overgrebene på svage krigsflygtninge.
Hun går 'all in', som det hedder om hende 'skrigeskinken', de har fået anbragt i spidsen for noget der engang var et demokratisk og socialt parti, suppleret endnu engang med at DK sammen med Frankrig og England er de eneste stater i Europa, der elsker krig som i krigsliderlige - altså når vi er sammen med og kan stå og skryde bag en supermagt mv.!
Men 'lillebror' dernede på sådan omkring 80mio indbyggere anejj, der skal vi ikke nyde noget, der bruger vi vores betingede og efterhånden til det genetiske indlærte reflekser, kryb opad og spark nedad - som i lille køteragtig!

se også: http://www.garps-verden.com/2015/11/mine-damer-og-herrer-hvilken-herlig-dag.html

onsdag den 11. november 2015

Mine damer og herrer - "Hvilken herlig dag idag!"

Prolog 12/11-15: Sådan! Som forudset DK fanget i sandwichen - anført af VK og DF med S som halehæng!

Redigeret genudsendelse - nu med Epilog!:
I gårsdagens Tirsdagsanalyse på TV2 News siger gæstedeltageren Hans Engell i forlængelse af Mogensen, at med svenskernes begyndende opbremsning til grænselukning for flygtninge, "så står regeringen med et problem på størrelse med en domkirke"!
OG det er jo samtidig, skal man huske, en med spaden til de tumper, der stadig måtte leve i den vildfarelse, at antallet ikke betyder noget!

Det får mig alt i alt til at minde om og 'muntert' gentage følgende fra 27/10 nedenfor:
"Jamen til de folk på tråden og mester Jalving selv, hvor bliver det herligt, hvis/når svenskerne kvinder sig op til at sætte en prop i hullet til Danmark, måtte det ske jo før jo bedre, så skal vi se det hersens lille megalomane 'lorteland' mande sig op til at sende samtlige flygtninge tilbage til 'lillebroderen' mod syd!
OG det bliver en 'munter dag' så at høre alle Tarzan'erne her på tråden give gode råd, ironisere og udtale hatespeech ikke mod svenskere, men mod de danske politikere, når de pludselig vender på en tallerken og finder ud af, at vi skam ikke kun kan tage 1000 men 10.000 eller flere flygtninge!"

Epilog til kloge Børge'rne, som DF samt fætter Jalving & Co. med grænselukning som første punkt på dagsordenen: Jamen havde vi da bare fulgt de geni'er i 1864 og 1945 så havde alting set meget anderledes ud idag ik'!
Uden sammenligning iøvrigt udover selvfølgelig, som mere end antydet af Vor frue syd for grænsen, at kombinationen af massive flygtninge strømme og lukkede nationale grænser har potentialet til at genskabe 1864 og 1945 i nye moderne varianter igen domineret af opdaterede nationalistiske galninge som tilforn - velkommen til fremtiden med DF og Jalving &Co. ved roret!

OG inden nogen nu kommer for godt igang med en hyldest til 'Vor frue syd for grænsen', så skal der lige mindes om, at hun måske (lidt) mere end nogen anden er del af dette nyliberalistiske galehus.(http://www.information.dk/551543)
Og desuden minde om at det netop var en lignende kombi af nationalistiske galninge og et liberalistisk galehus*, der medførte Facisme og Nazisme og 2.verdenskrigs ragnarok, velbekomme!
*(se for eks. gårdagens http://www.information.dk/551437: "Før Keynes’ generelle teori udkom i 1936, rådede en klassisk liberal økonomisk politik. Denne var kendetegnet ved markedstro, offentlige stramninger, sparepolitikker og privatiseringer.")
se desuden http://www.information.dk/551563#comment-1076882
og iøvrigt http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html med links!

Sådan - her på dagens faldereb: En rigtig god dag, først lukker svenskerne grænsen til DK, og så undgår vi Thorning-Schmidt som FN's flygtningehøjkommissær, hvilket ville have været et ubærligt røgslør og cover-up for VK og DF's infame politik overfor mennesker i nød bakket op af - sig navnet socialdemokraterne!!
Herligt at det ikke blev til noget og en kold afvaskning til DK og til S!
http://politiken.dk/udland/ECE2925762/fn-dokument-italiener-faar-thornings-oenskejob/

mandag den 26. oktober 2015

Rockerbandens fortsatte hærgen!

Nå så blev de nyuddannede såkaldte dimittender den næste gruppe, der i forbindelse med dagpengereformen - og efter arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, udlændinge/flygtninge, skolelærere og har jeg glemt endnu en lille gruppe så tilføj gerne - blev isoleret, efterladt alene og så gennembanket af rockerbanden på Christiansborg nu anført af det forenede trekløver i den del og hersk politik, der underligt nok altid rammer de økonomisk svageste eller alternativt en mindre gruppe, der er overkommelig at banke på plads, når bare man tager dem een af gangen, isolerer dem og så 'hugger dem ned for fode', så de ikke har en chance for at yde seriøs modstand!
Og derfor selvfølgelig aldrig, siger og skriver aldrig rammer de såkaldt 'rige svin', de selv tilhører rockerne på Borgen, altså de 10-15% af befolkningen, anført af finanskapitalen, og herunder især de øverste 1% rigeste som de absolut og relativt helt dominerende her i DK samt 'world wide'. Det er dem, der de seneste 20år eller så har raget en betragtelig større del af samfundskagen til sig i deres ustyrlige grådighed - samt forårsaget den største økonomiske krise siden 30'erne, og derefter anvendt den selv samme krise til at rage endnu mere til sig, bl.a. ved omtalte politikeres uddeling af massive skattelettelser til sig selv og deres kammersjukker, disse samfundets parasitter!
Men mest klamt i denne øvelse står vel DF og nu også VK, der ikke hver gang, men hver eneste gang, hvor denne absurde skævvridning af fordelingspolitikken i dette land kommer på det politiske tapet, straks peger i den modsatte retning og hylende og skrigende råber: SE der går en muslim med tørklæde eller en flygtning med en mobiltelefon og sine få ejendele i en tøjbylt, det er dem, der er de skyldige i velfærdens nedlukning og de al landsens ulykker og elendighed, der rammer jer! Og deres vælgere hopper på den ikke hver gang, men (næsten) hver eneste gang!
OG, og så sidder et par af disse glatnakkede og fuldstændig ens SV politikere oven i købet i Deadline forleden og gentager messende, "vi gør det jo ikke af ondskab eller for at være onde ved jer", når vi kræver I skal møde op med egen seng på arbejde et par timer om ugen. Der mangler bare, at de tilføjer, "det gør faktisk mere ondt på os selv", for at fuldende det glade vanvid! (https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2015-10-20#!/02:40)
Der er således intet nyt under solen desværre:
http://www.garps-verden.com/2013/03/politik-rockerbander-og-videnskab.html

torsdag den 1. oktober 2015

Tiåret for Muhammed krisen!

Lad mig sige det, som det er for mig - en overbevist ateist - her i tiåret efter Muhammed krisen.
Havde Flemming Rose ikke talt om, at muslimer (som minoritet i DK) måtte tåle ”hån, spot og latterliggørelse”. Og havde vi ikke haft et xenofobisk og fremmedfjendsk VKO flertal i folketinget og i befolkningen på 5.år med en statsminister i spidsen, der var og er prototypen på dette, især ved at nægte at udføre hans forbandede opgave og arbejde som statsminister, i DK's interesse, og IKKE i hverken JP's eller andre landes, at møde andre landes ambassadører, hvis de ytrer ønske om det.
En opgave han selv i dag absurd afviser, senest hos Martin Krasnik i Deadline forleden ved, at bruge af alle tidligere imam og 'budbringer' til Mellemøsten Ahmed Akkari som sandhedsvidne på, at ambassadørerne fra de 11 lande, der i øvrigt for de flestes vedkommende ikke kan døje hinanden, i fællesskab havde ”lagt en fælde” for Fogh ved at bede om et møde. Hvor ynkeligt men forventeligt må man medgive fra denne Bush klon!
OG hvis ikke alt det stadig i dag afspejler sig fint og gentages nærmest dagligt i stakkevis hos forsamlingen af stupide idioter i den politisk offentlighed og såmænd også på FB, hvis formål udelukkende er rent magtpolitisk, at vinde et valg 'no matter what', som hos Løkke&Co., og/eller at svine ”de andre”, ”de anderledes”, ”de fremmede”, ja bare andre mennesker til, man/de af en eller anden obskur grund ikke kan lide politisk eller personligt, og fremstille det som debat og argumenter der i virkelighedens verden er et røgslør for fremmedhad, -frygt og aggression, og/eller udstille sit eget hysteri og sindssyge ekstrapolationer af (små)tendenser i samfundet til det rene vanvid med borgerkrige mm. i ren Breivik stil! - "Ja og hvis og hvis min røv var spids og fyldt med limonade, så...."?
Ja så havde vi næppe fået en Muhammed krise 'world wide' ville mange påstå, og det er formodentlig rigtigt, eller det ville under alle omstændigheder have udviklet sig helt eller meget anderledes.
Altså havde Kurt Westergaard og co. bare tegnet og fået bragt deres tegninger som almindelig (religions)satirisk og -kritisk indspark i debatten, og Flemming Rose ikke havde tilføjet sin idiotiske og rene provokation om ”hån, spot og latterliggørelse”, og vi for eks. havde haft en SRSF eller SR regering, der havde handlet diplomatisk og ikke provokatorisk som Fogh regeringen og dens støtter – læs DF -, ja så ville jeg da til enhver tid indædt have forsvaret ikke bare tegnernes demokratiske ret til at tegne profeten, og Roses ret til at skrive en forbindende tekst hertil, men uden problemer også have støttet og forsvaret dette aktivt, såmænd også nej især med en kritisk bombe i profetens turban, som en satirisk kommentar til de islamistiske mørkemænds misbrug af profeten og den islamiske verdensreligion!
Nu blev det imidlertid fuldstændig 'fucked up' og er fortsat hermed gennem tiden siden.
Og i stedet for at de islamistiske galninge og deres fortsatte og tilbagevendende vanvittige terror blev og er blevet isoleret, som de islamistiske rockerbander de er, og dermed adskilt fra almindelig fredelige muslimer og islam generelt, så er det ved de forenede xenofobiske nu genopståede europæiske højrekræfters og de islamistiske galninges fælles front og indsats langt hen ad vejen lykkes at få gjort alle katte grå, og at behandle muslimer og islam som en Molok af enhed, som netop er det fælles mål for de forenede radikalister og fanatikere på begge sider.
Derfor er man desværre nød til at fastholde den kontekst begivenhederne de facto fandt sted i og stadig eksisterer i, og da især også og aktuelt begrundet i det sidste antiflygtninge og antimuslimske folketingsvalg, som bekræftede denne fortsatte elendighed og dette lands tendens til årelang nedsænkning i xenofobi, og det der er værre!
Men samtidig fastholde den indædte modstand mod og foragt overfor det såkaldte politiske Islam og al dets væsen herunder især dets antidemokratiske, sexsistiske religiøse vanvid, fanatisme og terror!

lørdag den 19. september 2015

Hvor farlig er situationen og/eller har venstrefløjen overhovedet et svar?

Er der behov for at sætte skillelinjen mellem højrefløjen og højreradikalismen på dagordenen?
Er det det Mette Frederiksen prøver på flygtninge/udlændinge området, at redde de borgerlige (højrefløjen) i land til forsvar for menneskerettigheder mv. overfor højreradikalismen?
Ligesom Thorning og højrefløjen i socialdemokratiet søgte på det (velfærds) økonomiske område med Konkurrencestaten, som en erstatning ikke bare for Velfærdsstaten, men også som forsvar mod globaliseringen og den Liberalistiske ikke-stat og markedets enlige dominans?
Altså ved at gå på kompromis, som så ofte før siden delingen af arbejderklassen for mere end hundred år siden i reform og revolution? Hvor spørgsmålet igen er, betyder reform og kompromis opgivelse af al samfundsforandring til socialisme og lignende!?
Og mest afgørende aktualiseret af flygtningesituationen, hvad er internationalisme idag OG hvor er EU (og FN) placeret her?
Hvad er venstrefløjens svar, andet end forsvars kampen for den bestående Velfærdsstat og humanismen samt forsøg på genoplivning af keynesiansk økonomisk politik som klassekompromis, senest som det mislykkede forsøg i Grækenland, der næppe kan siges at være udpræget socialistisk i sit indhold eller sin retning....eller?

onsdag den 12. august 2015

IMF's medicin og den aktuelle elendighed!

"Ulighed var skyld i finanskrisen, konkluderer rapport fra Den Internationale Valutafond IMF: Lønstigninger til de fattigste giver vækst!"
http://www.dr.dk/nyheder/penge/imf-loenstigninger-til-de-fattigste-giver-vaekst
Ja der er intet nyt i dette, men når dem lige over de fattige kun er solidariske med de rige og fine, og lader sig køre rundt i DF manegen af stupid xenofobi og anden dårligdom, så fortsætter de rige med skovle ind, mens de fattige lider her til lands og udenlands!
http://politiken.dk/debat/arkiv_debattoerer/engelbreth/art5585572/F%C3%A5r-L%C3%B8kke-og-Thulesen-Dahl-aldrig-nok-af-h%C3%A5rde-stramninger
Se her hvordan de 'rige svin' med finanskapitalen i spidsen, der først forårsager et økonomisk sammenbrud ikke set siden 1930'erne, nu rider oven på i et væk på andres bekostning!
http://www.information.dk/541598
Og de andre, ja det er dem, der her omtales i samme avis samme dag - skabt af, sig navnet, den nye formand for socialdemokraterne Mette Frederiksen!
http://www.information.dk/541597
OG i dag indrømmer Støjsenderen så: "Enlig flygtning med tre børn må leve for 5.300 kr. om måneden"! Sådan fortsætter svineriet nu også overfor traumatiserede krigsflygtninge!
http://www.information.dk/541718 og til baggrund, som det hedder http://www.information.dk/541711
OG dem der skulle råbe op om denne perverterede samfundsudvikling, journalister og andre fra den priviligerede højere middelkjlasse og såmænd også den bredere del af denne, ja de lægger op til et juleindkøb i New York per fly, eller skal på en af de utallige smådekadente krydstogtrejser for 'de fine' og snart vel også for de 'fattig fine' fra middelklassen, når denne har lagt Thailand øde og skal videre til næste C02 svinende flydestination, der smadrer klimaet for børn og børnebørn endnu mere end tilfældet allerede er!
http://politiken.dk/…/billigste-flybilletter-i-tre-aar-jul…/
OG for at dette nu skal kunne lykkes fremadrettet for et dansk folkeflertal i stigende dekadance, ja så skal denne katastrofe af en fake bonderøvsregering selvfølgelig reducere de relativt klimavenlige offentlige udgifter og investeringer, så der bliver mere til klimaødelæggende privatforbrug med udenlandske CO2 svinende flyverejser i spidsen!
http://www.information.dk/541722
OG hvem har ansvaret for denne tingenes tilstand, nu med en statsminister i spidsen, der i al sin lurvethed ikke kan kende forskel på dit og mit, men også bare rager til sig fra underbukser til luxusrejser for hele familien på andres regning.
Ja det har den amorfe masse af vælgere selvfølgelig, der støtter svineriet, men ellers forsvinder ansvaret op i den blå burokratisk baserede luft!
Prøv således at se den mest 'venstreorienterede' avis her til lands udstille svineriet, som nærmest utilsigtede hændelser, af nærmest vanvare, med de bedste intentioner og hensigter smide de fattigste og elendige helt ned i sølet! (jvf. ovenstående link)
Således gør avisen socialrådgivere og andet offentligt ansat godtfolk til rene idioter, thi de vide ikke hvad de gør, hedder det:
"Formentlig i den bedste mening og ud fra et reelt ønske om at ville hjælpe og gøre en forskel foreslår sagsbehandlerne i stedet for førtidspension derfor diverse afklaringsforløb og mentorkurser."
Men trods alt har det "i stedet udviklet sig til en form for absurd teater i kommunalt regi, hvor hærskarer af sagsbehandlere finder forklaringer på, hvorfor der ikke skal bevilges førtidspension til den ene svage borger efter den anden."
Men "formentlig i den bedste mening" - for i suveræn egeninteresse at bevare sit job 'formentlig' ik'?
Samtidig med, at den kloge journalist, i modsætning til den småt begavede sagsbehandler, må man tro, godt kan se, at chancen for at de omtalte 'syge' mennesker kan få "rettet så meget op på (deres) tilværelse, at en arbejdsgiver kunne finde på at ansætte (dem) til noget som helst, forekommer næsten mindre sandsynligt end Kristus’ genkomst."
OG det samme gælder skam om end i mindre grad de politikere med omtalte fru Frederiksen i spidsen, der heller ikke aner, hvad de laver og foretager sig i deres embede, for det: "skortede () ikke på omsorgsfulde hensigtserklæringer om samfundets svage. Umiddelbart virkede det positivt, når Mette Frederiksen dengang slog til lyd for, »at også mange af de mennesker, som er meget syge, og for hvem livet spænder ben, og som har store funktionsnedsættelser, med den rette indsats kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet«.!
En anden stakkel siger, ikke kun nu i bagklogskabens ulideligt klare lys, men såmænd allerede dengang fru Frederiksen og konsorter (det er S-SF-R) med samt de andre moralsk anløbne politikere fra VKO gennemførte det enhver, der ville, kunne se fuldstændig glasklart ville føre til den sociale infamitet, avisen nu beskriver, og det lige så klart og med samme åbne øjne, som Støjsenderen & CO. nu (igen) forringer levevilkårene for krigsflygtninge ud i det absurde.
http://www.garps-verden.com/…/03/fru-frederiksens-rejse.html
Artiklen her kan uden videre genlæses, hvor kontanhjælpsmodtagere op til 30år bare erstattes med den af V og Støjsenderen genindførte 'terror' mod mere eller mindre traumatiserede krigsflygtninge!
Altsammen til akkompagnement af den totale nivellering af al politik og ditto moral til rendyrket spin, taktik og magt for magtens egen skyld tomgang, som det for eks. TV2 News med Mogensen & Kristiansen præsterer i en mere og mere selvhøjtidelig og uendelig båndsløjfe.
Følelsesmæssigt afstumpede og politisk kriminelle virker hele banden set i lyset af Nürnbergdommene, der stadfæstede, at man ikke kan afskrive sig sit personlige ansvar, ikke som socialrådgiver eller journalist og slet ikke som politiker ved at henvise til, at man bare udfører ordrer fra burokratiet eller sine vælgere! Ligesom Hannah Arendts udsagn om 'ondskabens banalitet' står lysende klart i sin umiddelbare realitet i dagens Danmark!
OG dette samtidig med, at "de mega-rige danskere er blevet endnu rigere. Ligesom i resten af verden går en stadig større del af den samlede indkomst i Danmark til den rigeste ene procent, viser ny analyse. Siden 1980 er andelen af selvstændige blandt de allerrigeste faldet, mens antallet af finansfolk og rådgivere er fordoblet." (se link ovenfor)
OG så dagens forskruede eksempel på svineriet: Christian Clausen forlader Nordea og kriserne - med 140 millioner i hånden
http://politiken.dk/…/christian-clausen-forlader-nordea-og…/
Altså at uligheden vokser med ekspresfart 'world wide' kombineret med skattely til og skattesvindel af de samme "rige svin" her og udenlands, som Goldman Sachs nu med krigsmageren Anders Fjogh, netop reddet på målstregen af ovenfor omtalte lille lurvede Lars fra Græsteds nedlæggelse af Iraq-kommissionen, som ansat lobbyist - smart som det hed hos Mogensen & Kristiansen, når skattesvindleren nu snart stiller op til nye billige køb af flere dele af den danske infrastruktur.
Når/hvis blæksprutte firmaet ellers bliver færdig med at mæske sig i den græske tragedie sammen med det Tyskland, der har tjent tykt på samme tragedie, og iøvrigt anført af - igen, igen socialdemokraterner SPD med Schröder i spidsen, det er ham der idag sidder på en lukrativ post i Putins Gazprom, for de neoliberalistiske Harz reformer, der har medført massiv fattigdom (working poor) i Tyskland selv og udhuling af det sociale sikkerhedsnet for lønmodtagere.
Læs i dagens Politiken om "Det tyske mirakel bygger på et mareridt af fattigdom", som Merkel og Shäuble nu har videreført til Grækenland efter som nævnt at have skovlet penge ind til Tyskland på den kapitalistiske logik! http://politiken.dk/…/tyskland-har-tjent-op-mod-750-millia…/
Alt dette muliggjort og gennemført af politikere som nævnte Schröder og Merkel, vores egne ditto og svævende over dem alle som igangsætter af skattely og -svindel Juncker, der så belønnes med stillingen som "Europa-Kommissionsformand den 1. november 2014. Juncker var anbefalet af den tyske avisudgiver Matthias Döpfner."
https://da.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker
Et gennemført dekadent og forskruet økonomisk-politisk system ikke set værre siden pudderdåsernes hærgen, indtil Den franske revolution fik ryddet grundigt op i svineriet også sådan helt bogstaveligt - måtte det snart gentage sig!

fredag den 3. juli 2015

Tid til selvransagelse?

Når vi nu alle sammen er færdige med, med rette, at skælde ud på DF, Pia Kjærsgaard og deres vælgere, og iøvrigt har indset, at Martin Henriksen sammen med Krarups afkom, da farmand nu selv er fratrådt, formodentlig er danmarks mest stupide politikere, OG at Venstre anført af fadbamsen og Inger skrigedukke og Støjsender ikke er en skid bedre i forsøget på udelukkende at tale til danskernes stopfodrede og forvoksede indre svinehund og til stodderen i folket frem for kongen, ja så er det tid til en del selvransagelse, som passende kan tage udgangspunkt i dagens Politiken​!
http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2743630/utaenkeligt-umuligt-dystopisk/

Således citeres Preben Wilhelm for følgende sådan set korrekte udsagn:
»Poul Nyrup Rasmussen havde jo ret. DF har ikke rokket sig en tomme siden – i hvert fald ikke i retning af anstændighed. Når DF har kunnet komme ind i varmen, er det ikke, fordi de er blevet stuerene, men fordi stuen er blevet lige så beskidt blandt andet takket være Socialdemokraternes nylancerede kampagne«, skrev den tidligere VS-politiker i et læserbrev i marts. Det var dengang, annoncekampagnen fra S lød: ’Stramme asylregler og flere krav til indvandrere’.

Og følges op af Rune Engelbreth Larsen​s udmærkede analyse: "Nullerne er tilbage", (hvad de helt givet netop ikke er!), hvor det nærmest sådan 'en passant' beklagende hedder, om den af vælgerne accepterede voksende ulighed, optrevlingen af den danske velfærdsmodel mm: "Træk, som SR regeringen desværre videreførte". (hvor blev SF lige af og vel sådan set også EL's holde hånden under SRSF i næsten fire år!) OG som, må man forstå, især skyldes det radikale venstre med socialdemokraterne på bagsmækken, jvf tidligere artikel fra Engelbreth:
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE2729094/den-radikale-morten-oestergaard-foraerede-magtens-noegler-til-df/

Som tidligere nævnt her på bloggen fremførte Anders Fogh Rasmussen engang omkring årtusindeskiftet, at det vigtigste i politik var, først at få ændret folks tankegang og tankemønstre, så kunne politikken implementeres efterfølgende, så meget desto lettere!
Det har vist sig, som en dygtig set og valid forudsigelse, for som sagt så gjort tog AFR fat på efterfølgende på baggrund af den tidligere førte kombination af en relativ åben udlændingepolitik og en forfejlet integrationspolitik samt DF's udlændingeforskrækkelse som rambuk, at få ændret danskerne oppe i hovederne. Til et utrygt og bange xenofobisk og hyggeracistisk småstatsfolk med muslimer og tørklæder på hjernen, eller hvad vi nu skal kalde det disse folk har på indersiden af hovedet, på den ene side og nogle 'fandens karle' som USA's logrende og aggressive lille småkøter på den anden side! Grundsubstansen i denne klamme ideologi og mentalitet er lige så gammel som den er infam og fascistoid, at sparke nedad og krybe opad.
Dette har siden været det mentale omdrejningspunkt for al dansk politik indenlands som udenlands, og har kun med mindre modifikationer for især udlændinge (afskaffelse af start- og kontanthjælpsloft) været videreført af de tidligere regeringer SR(SF) i form af skattelettelser især for de rigeste og erhvervslivet betalt af de fattigste i dette land, kontanthjælpsmodtagere (herunder dem der i første omgang slap for start- og kontanthjælpsloftet!) og arbejdsløse.
Lad mig illustrere denne forskruede og infame tankegangs massive tilstedeværelse bredt politisk med en SF vedtagelse af partiets landsledelse 21-01-2012 med 16 stemmer for og 1 imod, som forudsætning for SF's medvirken i den efterfølgende skattereform forår 2012 med skattelettelser til de velhavende (her er kryberiet opad) og en smule til rengøringsassistensen betalt af kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse (her er sparken nedad!):
"Vi har også modet til at prioritere.
Og i valget mellem at lette skatten på løn for kontanthjælpsmodtageren eller rengøringsassistenten, vælger vi rengøringsassistenten. "
http://www.garps-verden.com/2012/03/sfs-landsledelse-om-skattereform-med.html

Det er denne Foghske og DF'ske grundstamme i tankegang og tankemønster, at sparke nedad og krybe opad, krydret med storbraldrende tale og krigsretorik, som røgslør for 'den lille m/k's' mentale politiske fejhed, der er det afgørende omdrejningspunkt for den mentale ændring i dansk politik og bredt i den danske befolkning og IKKE udlændingepolitikken i sig selv. Sidstnævnte har 'kun' været rambukken for førstnævnte ligesom Naziernes jødepolitik - såmænd uden særlig sammenligning i øvrigt ...eller..., var folkelig rambuk for naziernes udbredelse af racisme og politisk herredømme og dominans 'world wide'.

Det kolossale politiske og moralske svigt af især S-SF 2011-15, hjælpeløst bivåndet af EL, er den egentlige årsag til den massive styrkelse af DF - godt hjulpet på vej af fadbamsens underbukser mv - for som tidligere fremført, hvor fanden skulle vælgerne ellers gå hen fra S-SF, hvis ikke lige EL var en option eller slutteligt Alternativet?
Dermed forspildte S-SF og på det værdipolitiske område også R, totalt overstyret som dette parti er blevet under Vestager af liberalistisk økonomisk ideologi med den stærkes ret i centrum, en enestående chance for et opgør med den mentale underskudsforretnings politik fra nullerne.

Med denne fortsættelse af Fogh&DF's mentale politik fra nullerne under SRSF regeringerne 2011-15 er døren sparket vidtåben, som beskrevet utallige gange her på bloggen, for Løkkes og et massivt styrket DF's genkomst med den nu videreførte og brutale start på det fortsatte overfald på de dårligst stillede danskere samt udlændinge her til lands og fattige udenlands (reduktion af udviklingsbistand). Og inden længe vil kryberiet for den højere middelklasse og overklasse samt erhvervsliv med statsgaranti komme til, måske suppleret med et par håndører til de beskæftigede danskere af hensyn til DF og flertallets fastholdelse i den mentale udørken af sparken nedad og kryben opad.
De rige og mægtige skal nok vide at tage for sig af retterne igen og nu igen med hjælp af et massivt styrket DF med de sædvanlige veludviklede 'røvslikker' tendenser for overklassen og de magtfulde!
OG det bliver med garanti, og som det allerede nu ser ud værre end nullerne, medmindre centrum-venstre radikalt ændrer politik og gør op med de klare fascistoide tendenser i dansk politik gennem de sidste 15år!

Se desuden om dansk hyggeracisme:
http://politiken.dk/debat/profiler/marstal/ECE2734763/hyggeracismen-har-kronede-dage-herhjemme/
OG: http://www.information.dk/538507

onsdag den 13. maj 2015

Ytringsfriheden og 'de dumme ofre'!

Foranlediget af en længere FB diskussion med Søren K. Villemoes med flere om det forestående Folkemøde og Geert Wilders deltagelse mm., og fordi Villemoes mente jeg ville have godt af at læse denne artikel: http://politiken.dk/kultur/ECE2662613/rune-lykkeberg-hvem-er-dumme/
Således fik jeg tygget drøv på den af Anders Fogh og DF inspirerede for ikke at sige dominerede nye højredrejede (journalist)elites første blandt ligemænd Rune Lykkeberg (RL) og artikelen ”Hvem er dumme” Politiken lørdag 9/5.
Udover at man selvfølgelig i et demokrati må tåle at høre og se på både 'de dumme', og dem man måtte mene indtager, tegner og ytrer 100% åndssvage standpunkter, - og såmænd gør det nærmest hver eneste dag, altså at man må acceptere, at de andre har lov til bruge deres frihed, som de vil (indenfor lovens rammer formodentlig), for at du selv kan bruge din – et udsagn der næppe består idiot testen, at man som demokrat ikke meningsfuldt kan sige det modsatte, og at det derfor ikke forsvares af nogen som helst demokrater, ved deres fulde fem(!) - så er det afgørende hos RL, hvem der er offer og gerningsmand, OG at man ved at bede offeret droppe sin adfærd for at undgå voldelige overgreb giver offeret et medansvar for voldsmandens gerninger. Eksemplificeret med den udfordrende klædte kvinde, der dermed (i 'syge hjerner' forhåbentligt) får medansvar for voldtægten!
Af dette udleder RL så rent postulatorisk uden argumenter for koblingen, at man hermed samtidig "skandaløst" eller ej ødelægger ovenstående om den nødvendige frihed for dumpapper mv. Det bygger imidlertid på den forudsætning, at alle dumpapper er ofre! Jamen var det bare så vel, så kunne man jo bare bede dem klappe i og/eller ”klappe til dem”, men som bekendt forholder det sig oftest lige omvendt, at utallige gerningsmænd med tryk på mænd er dumpapper, og det der er værre!
Men selv den udfordrende klædte kvinde har muligheden for at agere anderledes via klædedragt mv. i forsøget på at undgå voldsmanden – ligesom det juridisk forudsættes, at hun tydeligt har afvist voldsmandens 'tilnærmelser', modsat den sorte overfor racisten eller jøden overfor Nazisten, ikke engang at afsværge deres tro hjalp jo jøderne, de var stadig jøder halvt eller kvart af 2. 3. generation, her er flugt eneste mulighed og ethvert "medansvar" derfor udelukket. Begge er altså ofre men den ene med mulighed, men ikke sikkerhed for at slippe ud af offerrollen, den anden reelt helt uden.
Heraf ses det let, som det hed i barndommens matematiktimer, at RL's og vores alle sammens dumpapper og åndssvage tegnere er helt anderledes bedre stillet. De har indiskutabelt ret til i et demokrati med ytringsfrihed og en retsstat, at sige hvad de vil indenfor lovens rammer. Men de har ingen ytringspligt, som det hedder, og de har derfor muligheden for og kan bare holde kæft eller sige noget andet og/eller droppe pennen eller tegne noget andet, hvormed de med næsten statsgaranti vil undgå den her omtalte vold.
En garanti den nævnte kvinde efter al erfaring slet ikke har, idioten altså voldsmanden vil altid kunne påstå, at hun udfordrede ham med et blik, en gangart osv., lidt ligesom man(d) overfor en rocker bare skal 'se dum ud' for at risikere, at blive slået til lirekassemand.
Vores dumsmarte tegnere og provokatører er således meget bedre stillede, og derfor er RL's sammenligning letkøbt og uden meget hold i realiteternes verden, og "medansvaret" hos provokatørerne for konsekvensen af egne handlinger er af en helt anden kaliber, end den er for den helt 'uskyldige' sorte og jøden, men også afgørende forskellig fra den voldtagne kvinde, der jo ikke kan afklæde sig sit køn og i den forstand også er 'uskyldig'.
Det er derfor at gøre alle katte grå forskelsløst at sige den sorte, jøden, kvinden og provokatøren alle er lige meget ofre, og dermed lige 'uskyldige' i forhold til konsekvensen af deres "handlinger" herunder volden mod dem.
Det siger sig selv – nej det gør det næppe i den indledningsvis nævnte forsamling, så derfor: DET er selvfølgelig IKKE et forsvar for voldspykopaters og terroristers overfald eller drab på hverken tegnere eller andre, og det gør IKKE tegnere eller andre medansvarlige for voldsmandens udåd. Den står voldsmanden selv ene og alene for både juridisk og moralsk.
Men det er derimod ret afgørende for kravet til omgivelsernes moralske og eventuelle fysiske reaktion i de respektive situationer. I forhold til den sorte og jøden men også i de fleste tilfælde til kvinden, er det moralske imperativ om støtte, solidaritet og indgreb, hvis man overhovedet kan, for at stoppe voldsmanden indiskutabelt, medens den politiske provokatør og tegneren m.fl. ikke kan regne med samme moralske imperativ.
Voltaires ideale og forskelsløse fordring, "Jeg er uenig i hvad De siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det", som er fremsat, tilsyneladende ikke af ham selv, men på en tid og i et land, hvor denne juridiske ret, ytringsfrihed samt demokrati og menneskerettigheder slet ikke var etableret, kan ikke stå alene i et samfund, hvor disse demokratisk juridiske rettigheder forlængst er etableret, af ovenstående grunde. Det kan kun være et tilstræbt men aldrig fuldt opnåeligt mål i virkelighedens verden, men kun i den bedste af alle verdener. Udsagnet må derfor operationaliseres til nutidens virkelige demokratiske verden med dens mange modsætninger og politiske og sociale konflikter og i lyset af, at udsagnet gælder for kampen for borgerlige rettigheders etablering vendt mod den absolutistiske feudalstats censur mm. inden Revolutionen 1789 og derfor dækker retten til ytringsfrihed i forhold til statsmagten, men ikke et krav om at sætte liv, lemmer og solidaritet på spil overfor hvilke som helst 'tåbelige' ytringer!
Jamen så gør man jo forskel! Ja det gør man, for man kan ikke kræve af folk, af offentligheden, der er lodret uenige med en i ens ytringer/handlinger, at de skal stå inde for disse om nødvendigt med liv og lemmer eller bare med fuld solidaritet, men kun at de støtter (Voltaire's) retten til at fremføre disse og politiets pligt til at sikre dem denne lov og ret.
Det er åbenlyst med de nazistiske antisemitiske had- og propaganda tegninger og film mv., der formodentlig også ville kunne rammes juridisk i et demokrati, i hvert fald hvis dette demokrati ikke har et fundamentalistisk forhold til ytringsfriheden og tillader alle ytringer, også racistiske, antisemitiske og sexistiske uden grænser. Men det gælder også andre aktuelle ytringer og tegninger mm.
Det civile samfund og dets individer er ikke naturligt og automatisk forpligtet til at støtte andet, end disse provokatørers og tegneres ret til at tegne og ytre, hvad fanden de vil og forvente, at retsstaten sikrer denne ret.
Men disse politiske provokatører, 'kunstnere' mv. har derimod ingen moralsk ret til at kræve civilsamfundet og dets medlemmers solidaritet, hvis og når de fremturer i modsætning til disse medlemmer eller dele heraf, så må de klare sig selv med politiets hjælp.
Konkret så har jeg og offentligheden fuld moralsk ret til frit at vælge at give fuld støtte til og solidaritet med Salman Rushdie og Malala og/eller Charlie Hebdo så godt jeg/man kan, men samtidig at afvise tilsvarende støtte til og solidaritet med Geert Wilders, Lars Heedegård, Lars Vilks, Dan Park, Muhammed tegnere, JP, Rose m.fl. samt Trykkefrihedsselskabets fantaster!
Ikke fordi jeg/man giver sidstnævnte noget medansvar for en eventuelle voldsmænds handlinger overhovedet, og sådan set heller ikke i sig selv hvis deres ytringer er vendt mod minoriteter eller fordi tonen eller lignende er stigmatiserende, er forkert, hård osv., men udelukkende fordi det ikke er og kan være et krav, at jeg/man automatisk skal gøre det, når jeg er helt uenig med disse mennesker politisk, moralsk og personligt samt i deres politiske handlinger og ytringer, og det står mig og andre frit for at være det, uden andre krav end støtte til deres ret til dumsmarte ytringer og tegninger og politiets opretholdelse af denne lov og ret.
Man kan altså ikke med sin selvvalgte provokatør rolle og sin offerrolle i hånden eller med latterlige skældsord som ”tøsedrenge” osv. kræve mit eller offentlighedens, mediernes automatiske samtykke og solidaritet eller tage mig og/eller offentligheden som gidsler for alverdens tåbelige indfald, og derfor kræve støtte til alverdens fantaster i ytringsfrihedens navn, og/eller fordi de er ofre!
Men så kan jeg selvfølgelig heller ikke kræve af dem, at de støtter mig i andre tilsvarende situationer med andet end det juridiske krav, jeg også er pålagt ifølge loven, om at ringe efter politiet, så de kan tage sig af voldspsykopaten og terroristen ved "Krudttønden" mv.
Anderledes forholder det sig selvsagt og netop ud fra ovenstående i forhold til "jøderne og synagogen" og tilsvarende!


mandag den 13. april 2015

"De falske profeter"

Det var næppe første gang, men dog et markant tilfælde af slagsen, da Anders Fogh Rasmussen under et besøg hos George Bush jr. i 0'erne åbenlyst pralede med, at i Danmark havde vi præsteret at forøge produktionen markant uden at forøge vores energiforbrug og CO2 udslip, dvs. energieffektiviteten var forøget og dermed vores klimaindsats mm.
Det var ganske vist IKKE Ander Fogh Rasmussens og hans regerings fortjeneste, tværtimod, ligesom det ikke var Venstres historiske indsats, der havde medført denne forbedring, vel snarere tværtimod.
Men ikke nok med at AFR altså, som mange før ham, 'pyntede sig med lånte fjer', nej det særlige her er, at det samtidig og efterfølgende blev brugt og før var blevet brugt (bl.a. via forgyldning af og hyldest til Lomborgs fantasterier) som legitimering af og/eller undskyldning for at forringe netop det, han/man pralede af, altså at ødelægge 'de lånte fjer'.
Sidenhen har der været flere, ja adskillige lignende eksempler som især hyldesten af graden af lighed i Danmark, hvor efter man straks, som den nuværende SR(SF) regering massivt supporteret af alle de Blå partier fra LA til DF, med den opnåede grad af lighed som rambuk, gør en særdeles aktiv og følelig indsats for at øge, ja netop, uligheden. Lige som det tidligere VKO samt R flertal brugte den opnåede lighed, som langfra var deres hovedfortjeneste, som (del)legitimering af fjernelse af såvel efterløn som massive dagpengeforringelser!
Og her er vi så ved et tredje eksempel, hyldesten til den Danske flexi-curity model på arbejdsmarkedet, man/VKOR ikke selv har nævneværdigt og LA slet ikke medansvar for at have skabt, som legitimering for netop at forringe og ødelægge denne.
Et helt aktuelt eksempel er hyldest til det Danske (folks) særlige frisind, tolerance og humanitære indsats, med en af de største ulands bidrags procenter i verden prales det gerne, som påskud til og legitimering af at forringe netop ulands bidrag og gøre alt for at fjerne selv samme frisind og tolerance og erstatte det med intolerance, forhudsforsnævret, småborgerlig indskrænkethed og xenofobi i ord og handlinger overfor ofte traumatiserede flygtninge samt andre indvandrere og udlændinge og så oven i købet ofte med 'demokratiets salt', men nu i form af en fundamentalistisk ytringsfrihed, som rambuk.
Tilsvarende med den nuværende regering, der hylder velfærdssamfundet og med forsvar for det som argument så forringer og underminerer selv samme, til tonerne af hyldesten af netop det man ødelægger og omdøber til konkurrencestaten!
Ligesom med demokratiet og det åbne samfund der hyldes ved alle festlige lejligheder "world wide" i Vesten og samtidig undermineres af et minutiøst overvågnings samfund langt ind på området for privat-livets fred for at redde selv samme demokrati og åbne samfund fra 'onde muslimske magter', hedder det sig.
Kom gerne selv med flere eksempler!

fredag den 13. februar 2015

Totalitarisme i den store verden og så 'danskerne'!

"Islamisk Stat er et moderne projekt", og derfor farlig og langt farligere end al-Queda og lignende, lyder meddelelsen, "en stat for alverdens sunnimuslimer". Og et totalitært projekt med udgrænsning og 'tilintetgørelse' af alle andre, det være sig Vestlig kultur som alverdens shiamuslimer.
Et moderne totalitært projekt, det var Hitler, Nazier, Facister jo også, byggende på anti-moderne, tilbagestående og tilbageskuende ideologisk formørkelse fra Den antikke verden, Teutoner og andre germanerstammer til idyllisering af jorden og landbrugets uberørte renhed, alt indpakket i antisemitisme og racisme, men organiseret og producerende efter det moderne kapitalistiske industrisamfunds principper og med dets effektivitet - inklusiv i udryddelse af mennesker - samt politisk set dets folkelige massebevægelser opstået af selv samme kapitalistiske produktionsforhold. 
Så på den måde ligner de IS' formørkede og forskruede drømme om det rene Kalifat for 1500 år siden, som formodentlig også fint ville kunne udnytte det kapitalistiske samfunds akkumulations tvang, produktionstyrani og effektivitet kombineret med en religiøs massebevægelse.
I den sammenhæng var stalinismen det modsatte, men med samme resultat, en moderne ideologi i idylliserende totalitær form og renhed koblet op på fremskridt, statskapitalistisk akkumulationstvang og industrialisering og siddende 'fast i' et hængedynd af tilbagestående feudale samfundsrelationer og produktionsforhold med tilhørende religiøs ideologi.
http://www.information.dk/524263

OG så dagens Danmark - nu også med formørkede tendenser, som tidligere kombineret med og indpakket i liberalistisk kapitalistisk krise:
"DF er stadig ikke stuerene", men her nøjes vi med 'værdierne', som det hedder på DF'sk og nu også bredt på dansk blandt danskerne, efterhånden mestendels et indeklemt, selvoptaget og selv overvurderende, nationalistisk folkefærd højt mod nord:
Søren Espersen: "»Israel slår en prut, og verden skriger og boykotter.«
Det er en stinkbombe af dimensioner at kalde massakren på 2.000 palæstinensere for en prut. DF lugter fortsat fælt.....Pia Kjærsgaard mener ikke, at danske frihedsværdier bør gælde for muslimer. De må ikke gå klædt, som de har lyst; de bør ikke tale deres modersmål offentligt, og de bør ikke have mulighed for et frit tv-valg, hvis det omfatter Al-Jazeera...
Da dramatikeren Christian Lollike lavede en forestilling om Anders Breivik, behøvede Pia Kjærsgaard end ikke se forestillingen, før hun tog afstand fra den. Allerede før premieren udtalte hun: »Det er forkasteligt, det er usmageligt, jeg har faktisk ikke ord nok til at beskrive min foragt.«"
Sådan, kan det tilføjes, havde det mopsede fruentimmer det også sammen med Espersen & Co., med TV-dramaet "1864", inden de havde set mere end en fjerdedel, der udstillede stupid dansk nationalisme som hovedårsag til den nationale katastrofe.
Men læs selv, herunder om gammel antisemitisme og dets transformation til islamofobi, som er "»kvalmende« og tegn på »menneskelig opløsthed«."
http://www.information.dk/524150
Se også: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Og her senest 'en uddybning' af Christian Braad Thomsens med yderlige bestemmelser af den tidligere og nuværende danske folkekarakter:
http://www.information.dk/524262
"Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er det samme segment i den kernedanske befolkning, der i sin tid var fulde af mistillid og fjendtlighed over for jøderne (og i 30'erne medvirkede til, at sende jødiske flygtninge tilbage til udryddelse i det nazistiske tusindårs rige, min bem.), som i dag er på nakken af muslimerne. Hvem skulle det ellers være? Indvendingen mod jøderne gik bl.a. på, at de var ’kosmopolitter’, fædrelandsløse, og derfor ikke til at stole på. I tilfælde af krig, kunne man ikke vide, om de ville være loyale over for det land, der ellers havde givet dem husly. Og så har det pågældende segment altid været skeptisk over for alt, hvad der smager af det store, stygge udland. Trods europæisk berømmelse blev selv Georg Brandes anset for at være upålidelig, når det drejede sig om nationalt sindelag. Og det var vel at mærke ikke kun en uvidende pøbel, der vel i øvrigt knap nok kendte ham, der tænkte på den måde. Det gjorde store dele af datidens åndsliv også. Nutidens muslimer er også under mistanke for ikke at være danske nok. For slet ikke at være interesseret i at blive danske, men i virkeligheden pønse på at afskaffe det danske folkestyre, Den lille Havfrue og ouverturen til Elverhøj......
I halvandet årti har der været fri taletid og vidåbne sendeflader til politikere og debattører, hvis eneste ærinde er at holde liv i et fjendebillede, de i høj grad selv har været med til at skabe. Selvfølgelig er der problemer med integrationen, sociale problemer vel især. Derimod skal man nok ikke være sikker på, at grusbunken (Peter Skaarup) og hans allierede i virkeligheden er interesseret i at løse dem. De lever jo af dem og af angsten for de fremmede hos kernedanskerne. Og hos trunterne under tørrehjelmen."