fredag den 13. februar 2015

Totalitarisme i den store verden og så 'danskerne'!

"Islamisk Stat er et moderne projekt", og derfor farlig og langt farligere end al-Queda og lignende, lyder meddelelsen, "en stat for alverdens sunnimuslimer". Og et totalitært projekt med udgrænsning og 'tilintetgørelse' af alle andre, det være sig Vestlig kultur som alverdens shiamuslimer.
Et moderne totalitært projekt, det var Hitler, Nazier, Facister jo også, byggende på anti-moderne, tilbagestående og tilbageskuende ideologisk formørkelse fra Den antikke verden, Teutoner og andre germanerstammer til idyllisering af jorden og landbrugets uberørte renhed, alt indpakket i antisemitisme og racisme, men organiseret og producerende efter det moderne kapitalistiske industrisamfunds principper og med dets effektivitet - inklusiv i udryddelse af mennesker - samt politisk set dets folkelige massebevægelser opstået af selv samme kapitalistiske produktionsforhold. 
Så på den måde ligner de IS' formørkede og forskruede drømme om det rene Kalifat for 1500 år siden, som formodentlig også fint ville kunne udnytte det kapitalistiske samfunds akkumulations tvang, produktionstyrani og effektivitet kombineret med en religiøs massebevægelse.
I den sammenhæng var stalinismen det modsatte, men med samme resultat, en moderne ideologi i idylliserende totalitær form og renhed koblet op på fremskridt, statskapitalistisk akkumulationstvang og industrialisering og siddende 'fast i' et hængedynd af tilbagestående feudale samfundsrelationer og produktionsforhold med tilhørende religiøs ideologi.
http://www.information.dk/524263

OG så dagens Danmark - nu også med formørkede tendenser, som tidligere kombineret med og indpakket i liberalistisk kapitalistisk krise:
"DF er stadig ikke stuerene", men her nøjes vi med 'værdierne', som det hedder på DF'sk og nu også bredt på dansk blandt danskerne, efterhånden mestendels et indeklemt, selvoptaget og selv overvurderende, nationalistisk folkefærd højt mod nord:
Søren Espersen: "»Israel slår en prut, og verden skriger og boykotter.«
Det er en stinkbombe af dimensioner at kalde massakren på 2.000 palæstinensere for en prut. DF lugter fortsat fælt.....Pia Kjærsgaard mener ikke, at danske frihedsværdier bør gælde for muslimer. De må ikke gå klædt, som de har lyst; de bør ikke tale deres modersmål offentligt, og de bør ikke have mulighed for et frit tv-valg, hvis det omfatter Al-Jazeera...
Da dramatikeren Christian Lollike lavede en forestilling om Anders Breivik, behøvede Pia Kjærsgaard end ikke se forestillingen, før hun tog afstand fra den. Allerede før premieren udtalte hun: »Det er forkasteligt, det er usmageligt, jeg har faktisk ikke ord nok til at beskrive min foragt.«"
Sådan, kan det tilføjes, havde det mopsede fruentimmer det også sammen med Espersen & Co., med TV-dramaet "1864", inden de havde set mere end en fjerdedel, der udstillede stupid dansk nationalisme som hovedårsag til den nationale katastrofe.
Men læs selv, herunder om gammel antisemitisme og dets transformation til islamofobi, som er "»kvalmende« og tegn på »menneskelig opløsthed«."
http://www.information.dk/524150
Se også: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Og her senest 'en uddybning' af Christian Braad Thomsens med yderlige bestemmelser af den tidligere og nuværende danske folkekarakter:
http://www.information.dk/524262
"Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er det samme segment i den kernedanske befolkning, der i sin tid var fulde af mistillid og fjendtlighed over for jøderne (og i 30'erne medvirkede til, at sende jødiske flygtninge tilbage til udryddelse i det nazistiske tusindårs rige, min bem.), som i dag er på nakken af muslimerne. Hvem skulle det ellers være? Indvendingen mod jøderne gik bl.a. på, at de var ’kosmopolitter’, fædrelandsløse, og derfor ikke til at stole på. I tilfælde af krig, kunne man ikke vide, om de ville være loyale over for det land, der ellers havde givet dem husly. Og så har det pågældende segment altid været skeptisk over for alt, hvad der smager af det store, stygge udland. Trods europæisk berømmelse blev selv Georg Brandes anset for at være upålidelig, når det drejede sig om nationalt sindelag. Og det var vel at mærke ikke kun en uvidende pøbel, der vel i øvrigt knap nok kendte ham, der tænkte på den måde. Det gjorde store dele af datidens åndsliv også. Nutidens muslimer er også under mistanke for ikke at være danske nok. For slet ikke at være interesseret i at blive danske, men i virkeligheden pønse på at afskaffe det danske folkestyre, Den lille Havfrue og ouverturen til Elverhøj......
I halvandet årti har der været fri taletid og vidåbne sendeflader til politikere og debattører, hvis eneste ærinde er at holde liv i et fjendebillede, de i høj grad selv har været med til at skabe. Selvfølgelig er der problemer med integrationen, sociale problemer vel især. Derimod skal man nok ikke være sikker på, at grusbunken (Peter Skaarup) og hans allierede i virkeligheden er interesseret i at løse dem. De lever jo af dem og af angsten for de fremmede hos kernedanskerne. Og hos trunterne under tørrehjelmen."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.