mandag den 13. april 2015

"De falske profeter"

Det var næppe første gang, men dog et markant tilfælde af slagsen, da Anders Fogh Rasmussen under et besøg hos George Bush jr. i 0'erne åbenlyst pralede med, at i Danmark havde vi præsteret at forøge produktionen markant uden at forøge vores energiforbrug og CO2 udslip, dvs. energieffektiviteten var forøget og dermed vores klimaindsats mm.
Det var ganske vist IKKE Ander Fogh Rasmussens og hans regerings fortjeneste, tværtimod, ligesom det ikke var Venstres historiske indsats, der havde medført denne forbedring, vel snarere tværtimod.
Men ikke nok med at AFR altså, som mange før ham, 'pyntede sig med lånte fjer', nej det særlige her er, at det samtidig og efterfølgende blev brugt og før var blevet brugt (bl.a. via forgyldning af og hyldest til Lomborgs fantasterier) som legitimering af og/eller undskyldning for at forringe netop det, han/man pralede af, altså at ødelægge 'de lånte fjer'.
Sidenhen har der været flere, ja adskillige lignende eksempler som især hyldesten af graden af lighed i Danmark, hvor efter man straks, som den nuværende SR(SF) regering massivt supporteret af alle de Blå partier fra LA til DF, med den opnåede grad af lighed som rambuk, gør en særdeles aktiv og følelig indsats for at øge, ja netop, uligheden. Lige som det tidligere VKO samt R flertal brugte den opnåede lighed, som langfra var deres hovedfortjeneste, som (del)legitimering af fjernelse af såvel efterløn som massive dagpengeforringelser!
Og her er vi så ved et tredje eksempel, hyldesten til den Danske flexi-curity model på arbejdsmarkedet, man/VKOR ikke selv har nævneværdigt og LA slet ikke medansvar for at have skabt, som legitimering for netop at forringe og ødelægge denne.
Et helt aktuelt eksempel er hyldest til det Danske (folks) særlige frisind, tolerance og humanitære indsats, med en af de største ulands bidrags procenter i verden prales det gerne, som påskud til og legitimering af at forringe netop ulands bidrag og gøre alt for at fjerne selv samme frisind og tolerance og erstatte det med intolerance, forhudsforsnævret, småborgerlig indskrænkethed og xenofobi i ord og handlinger overfor ofte traumatiserede flygtninge samt andre indvandrere og udlændinge og så oven i købet ofte med 'demokratiets salt', men nu i form af en fundamentalistisk ytringsfrihed, som rambuk.
Tilsvarende med den nuværende regering, der hylder velfærdssamfundet og med forsvar for det som argument så forringer og underminerer selv samme, til tonerne af hyldesten af netop det man ødelægger og omdøber til konkurrencestaten!
Ligesom med demokratiet og det åbne samfund der hyldes ved alle festlige lejligheder "world wide" i Vesten og samtidig undermineres af et minutiøst overvågnings samfund langt ind på området for privat-livets fred for at redde selv samme demokrati og åbne samfund fra 'onde muslimske magter', hedder det sig.
Kom gerne selv med flere eksempler!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.