mandag den 26. oktober 2015

Rockerbandens fortsatte hærgen!

Nå så blev de nyuddannede såkaldte dimittender den næste gruppe, der i forbindelse med dagpengereformen - og efter arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, udlændinge/flygtninge, skolelærere og har jeg glemt endnu en lille gruppe så tilføj gerne - blev isoleret, efterladt alene og så gennembanket af rockerbanden på Christiansborg nu anført af det forenede trekløver i den del og hersk politik, der underligt nok altid rammer de økonomisk svageste eller alternativt en mindre gruppe, der er overkommelig at banke på plads, når bare man tager dem een af gangen, isolerer dem og så 'hugger dem ned for fode', så de ikke har en chance for at yde seriøs modstand!
Og derfor selvfølgelig aldrig, siger og skriver aldrig rammer de såkaldt 'rige svin', de selv tilhører rockerne på Borgen, altså de 10-15% af befolkningen, anført af finanskapitalen, og herunder især de øverste 1% rigeste som de absolut og relativt helt dominerende her i DK samt 'world wide'. Det er dem, der de seneste 20år eller så har raget en betragtelig større del af samfundskagen til sig i deres ustyrlige grådighed - samt forårsaget den største økonomiske krise siden 30'erne, og derefter anvendt den selv samme krise til at rage endnu mere til sig, bl.a. ved omtalte politikeres uddeling af massive skattelettelser til sig selv og deres kammersjukker, disse samfundets parasitter!
Men mest klamt i denne øvelse står vel DF og nu også VK, der ikke hver gang, men hver eneste gang, hvor denne absurde skævvridning af fordelingspolitikken i dette land kommer på det politiske tapet, straks peger i den modsatte retning og hylende og skrigende råber: SE der går en muslim med tørklæde eller en flygtning med en mobiltelefon og sine få ejendele i en tøjbylt, det er dem, der er de skyldige i velfærdens nedlukning og de al landsens ulykker og elendighed, der rammer jer! Og deres vælgere hopper på den ikke hver gang, men (næsten) hver eneste gang!
OG, og så sidder et par af disse glatnakkede og fuldstændig ens SV politikere oven i købet i Deadline forleden og gentager messende, "vi gør det jo ikke af ondskab eller for at være onde ved jer", når vi kræver I skal møde op med egen seng på arbejde et par timer om ugen. Der mangler bare, at de tilføjer, "det gør faktisk mere ondt på os selv", for at fuldende det glade vanvid! (https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2015-10-20#!/02:40)
Der er således intet nyt under solen desværre:
http://www.garps-verden.com/2013/03/politik-rockerbander-og-videnskab.html

torsdag den 1. oktober 2015

Tiåret for Muhammed krisen!

Lad mig sige det, som det er for mig - en overbevist ateist - her i tiåret efter Muhammed krisen.
Havde Flemming Rose ikke talt om, at muslimer (som minoritet i DK) måtte tåle ”hån, spot og latterliggørelse”. Og havde vi ikke haft et xenofobisk og fremmedfjendsk VKO flertal i folketinget og i befolkningen på 5.år med en statsminister i spidsen, der var og er prototypen på dette, især ved at nægte at udføre hans forbandede opgave og arbejde som statsminister, i DK's interesse, og IKKE i hverken JP's eller andre landes, at møde andre landes ambassadører, hvis de ytrer ønske om det.
En opgave han selv i dag absurd afviser, senest hos Martin Krasnik i Deadline forleden ved, at bruge af alle tidligere imam og 'budbringer' til Mellemøsten Ahmed Akkari som sandhedsvidne på, at ambassadørerne fra de 11 lande, der i øvrigt for de flestes vedkommende ikke kan døje hinanden, i fællesskab havde ”lagt en fælde” for Fogh ved at bede om et møde. Hvor ynkeligt men forventeligt må man medgive fra denne Bush klon!
OG hvis ikke alt det stadig i dag afspejler sig fint og gentages nærmest dagligt i stakkevis hos forsamlingen af stupide idioter i den politisk offentlighed og såmænd også på FB, hvis formål udelukkende er rent magtpolitisk, at vinde et valg 'no matter what', som hos Løkke&Co., og/eller at svine ”de andre”, ”de anderledes”, ”de fremmede”, ja bare andre mennesker til, man/de af en eller anden obskur grund ikke kan lide politisk eller personligt, og fremstille det som debat og argumenter der i virkelighedens verden er et røgslør for fremmedhad, -frygt og aggression, og/eller udstille sit eget hysteri og sindssyge ekstrapolationer af (små)tendenser i samfundet til det rene vanvid med borgerkrige mm. i ren Breivik stil! - "Ja og hvis og hvis min røv var spids og fyldt med limonade, så...."?
Ja så havde vi næppe fået en Muhammed krise 'world wide' ville mange påstå, og det er formodentlig rigtigt, eller det ville under alle omstændigheder have udviklet sig helt eller meget anderledes.
Altså havde Kurt Westergaard og co. bare tegnet og fået bragt deres tegninger som almindelig (religions)satirisk og -kritisk indspark i debatten, og Flemming Rose ikke havde tilføjet sin idiotiske og rene provokation om ”hån, spot og latterliggørelse”, og vi for eks. havde haft en SRSF eller SR regering, der havde handlet diplomatisk og ikke provokatorisk som Fogh regeringen og dens støtter – læs DF -, ja så ville jeg da til enhver tid indædt have forsvaret ikke bare tegnernes demokratiske ret til at tegne profeten, og Roses ret til at skrive en forbindende tekst hertil, men uden problemer også have støttet og forsvaret dette aktivt, såmænd også nej især med en kritisk bombe i profetens turban, som en satirisk kommentar til de islamistiske mørkemænds misbrug af profeten og den islamiske verdensreligion!
Nu blev det imidlertid fuldstændig 'fucked up' og er fortsat hermed gennem tiden siden.
Og i stedet for at de islamistiske galninge og deres fortsatte og tilbagevendende vanvittige terror blev og er blevet isoleret, som de islamistiske rockerbander de er, og dermed adskilt fra almindelig fredelige muslimer og islam generelt, så er det ved de forenede xenofobiske nu genopståede europæiske højrekræfters og de islamistiske galninges fælles front og indsats langt hen ad vejen lykkes at få gjort alle katte grå, og at behandle muslimer og islam som en Molok af enhed, som netop er det fælles mål for de forenede radikalister og fanatikere på begge sider.
Derfor er man desværre nød til at fastholde den kontekst begivenhederne de facto fandt sted i og stadig eksisterer i, og da især også og aktuelt begrundet i det sidste antiflygtninge og antimuslimske folketingsvalg, som bekræftede denne fortsatte elendighed og dette lands tendens til årelang nedsænkning i xenofobi, og det der er værre!
Men samtidig fastholde den indædte modstand mod og foragt overfor det såkaldte politiske Islam og al dets væsen herunder især dets antidemokratiske, sexsistiske religiøse vanvid, fanatisme og terror!