søndag den 22. november 2015

Terror og flygtninge strømme i Europa!

Er det overhovedet gået op for os/befolkningen i DK, hvad de problemer vi har med terror på den ene side og flygtninge strømme fra bl.a. men ikke kun Mellemøsten på den anden side er for en størrelse?
At det egentlige og langsigtede problem IKKE i sig selv er Mellemøsten og vores forhold til dem, men at det alt afgørende er, hvordan vi i Europa takler disse problemer?
En gammel skolekammerat henviste i forbindelse med ovenstående og uenighederne mellem Danmark og Sverige om flygtninge problemet til, at det var godt Löfven nu havde indset, at Sverige havde været naive med hensyn til ekstremismen, og desuden at Vesten og Mellemøsten desværre ikke kan leve i harmoni med hinanden.
Jeg nævner det, fordi jeg mener, det er en udbredt opfattelse, at blande disse ting (terror og flygtninge) sammen uden at fastholde de afgørende forskelle og dermed overse det helt afgørende problem.
Löfven adskilte netop ekstremisme og flygtninge ligesom Hollande i et videoopslag og Merkel!
Det er et ekstremistisk problem, når 'alle idioterne' med DF i spidsen IKKE kan skelne skidt fra kanel, men bare ikke kan lide muslimer og/eller flygtninge, og derfor ikke kan finde ud af at håndtere forskelle på almindelige muslimer/flygtninge og islamistiske galninge!
Det er de sidstnævnte Löfven nu vil forstærke indsatsen mod - og det er godt - flygtninge kan derimod fortsat søge asyl i Sverige som i Frankrig jvf. videoen nedenfor og endnu, så længe det varer med vore idiotiske politikere(?), da også her til lands!
Det er helt knald i låget at blande de to ting sammen. De hjemvendte syrienskrigere er svenskere, danskere eller franskmænd og ville være kommet hjem under alle omstændigheder. De behøver jo netop ikke at vente på en flygtninge strøm at gemme sig i.
Problemet er som nævnt, at de uden videre (dvs uden massiv individuel kontrol) har lov at komme hjem.
Og så til harmonien i forhold til Mellemøsten. Det er slet IKKE det afgørende problem, det er harmonien i Europa som er vores helt afgørende problem!
Det er om vi, anført af Le Pen, DF, Sverigesdemokrater, fascisterne i Ungarn og lignende idioter, som nazierne Gyldent daggry osv., vil gentage Europas gamle nationalistiske tåbeligheder og uhyrligheder, som udover kolonialisme og imperialisme "world wide", har medført uendelige mængder af krige og forbrydelser i EUROPA!
De der små skærmydsler, vi har med Mellemøsten er det rene ingenting og barnemad i sammenligning!
Europas lande er gået i krig med HINANDEN for mindre end den terror og det kæmpe flygtninge problem, vi har nu, OG som kun bliver større fremover, når klimaflygtninge kommer til!
Det er den udfordring Europa/EU har og skal løse først og fremmest uden at komme op at slås med hinanden!
OG det er i den sammenhæng, vi må love for Hollande, Merkel og Löfven og i skam og vrede bøje nakken over vores egne uduelige og ryggesløse regering og politikere!

Se også følgende med links: http://www.garps-verden.com/2015/11/hvad-skal-jeg-stemme-3dec-2015.html

Hvad skal jeg stemme 3.dec. 2015?

Hvad er det afgørende spørgsmål ved folkeafstemningen 3.dec.15?
Svaret er, hvordan kan jeg med min stemme yde et minibidrag til at støtte Hollandes, Merkels og Löfvens rimelig humane udgave af EU - trods Merkels nyliberalistiske økonomiske politik?
Eller omvendt, hvordan kan jeg yde mit minibidrag til at stoppe DF, Front national, Gyldent daggry, Ungarns fascistoide regering og nu også Polens udgave af et nationalistisk højreradikalt til nyfascistisk EU?
Allerede spørgsmålenes formulering indeholder umuligheden af at stemme Nej, der kun yderligere forstærkes af, at det danske svar på den nyliberalistiske kapitalismes hærgen LA indgår i nej-flokken, som et 30'er da capo af den ondartede højreradikale enhed af liberalistisk og nationalistisk politik!
Og at stemme ja udelukkes ligeledes med den tilføjelse, at ja-partierne går DF's ærinde i den måde, de har botaniseret i undtagelsen på. Vi vil gerne have 'solidarisk' politisamarbejde og terrorbekæmpelse, men vi vil IKKE have solidarisk løsning af det flygtningeproblem, vi selv har været med til at skabe med Irakkrig mv. Det er at gå de nationalistisk højreradikales ærinde intet mindre! Oven i kommer så retspolitiske forringelser.
Jo men EL respektivt SF, R og Alternativet kommer da med andre begrundelser for henholdsvis Nej og Ja?
Korrekt ja, men det er helt utroværdigt så lang tid de ikke kan kvinde sig op til at stille Mette Frederiksen og socialdemokraterne stolen for døren. Enten stopper i jeres anti-humanistiske til det højreradikale skoleridt NU som i NU, eller også meddeler vi jer NU som i NU, helst i samlet flok men ellers hver for sig, at man ikke lægger stemmer til Mette Frederiksen som statsminister og/eller "kongelig undersøger" efter næste valg!
Og med den ynkelighed disse partier under SRSF og SR regeringerne og indtil nu under Løkke regeringen har udvist, så kommer det ikke til at ske!

Indskud fra 02/12-15: "Niels Hausgaard, som jeg ellers er en stor fan af, illustrerende vel bedst med sin overfladiske og dumsmarte kommentar i Debatten på DR om offentlig transport, som fælles ramme for samarbejde mellem ham selv og de dumme svin, hvor elendigt det venstrevendte nej står.
Flere er fulgt efter herunder Pelle Dragsted med tilsvarende ansvarsforflygtigende og fladpandede udsagn, som forsvar for sammenrendet med de højreradikale nationalister mod EU.
Dette overskygges imidlertid af ja sidens pædofile platheder og intetsigende klamme annoncer med den forenede magtelites kontrafejer uden valide politiske argumenter efter botaniseringen og udlugningen af det mest politisk relevante og aktuelle afstemningstema i forbeholdet: flygtninge området og katastrofen.
Dermed illustreres samtidig denne elites eneste fælles politiske referenceramme, som egen og EU's neoliberalistiske politiske overfald på almindelige lønarbejdere. Og især den økonomiske undertrykkelse og udsultning af et Sydeuropa med et samtidigt hovedansvar for håndtering af det massive flygtninge pres!
Ikke desto mindre er det mest bekymrende i en massiv krisetid på alle de afgørende parametre økonomi, flygtninge, klima, krig og terror, at sammenrendet mellem Venstrefløj og de højreradikale mod EU, som Knud Vilby adresserer, fremkalder uhyggelige minder om sammenrendet mellem Stalinister og Nazi'erne i 30'erne i kampen mod "socialfascisterne". Det var dengang lig Socialdemokrater, demokrati mv., idag er det åbenbart EU, der får tildelt denne lidet flatterende rolle! Uden sammenligning iøvrigt!
Så endnu engang mødes det yderste højre og venstre: Og garanteret endnu engang med det resultat, at venstre bliver kvast af højre, DF-Le Pen-Orban-Gyldent daggry mv.
"Fordi de tror, de kan ride på ryggen af tigeren, men de vil atter opdage, at de i stedet ender inden i den!""

DERFOR hvis du er i godt humør, så gå op og stem blankt, og hvis du er i dårligt humør så bliv hjemme, forskellen er alligevel minimal i dette rent nationalistiske afstemnings mareridt!
se også: http://www.information.dk/554025
http://www.garps-verden.com/2015/11/hvilken-herlig-dag-ii-nu-med-malurt.html

Epilog:
Hvor i alverden får også ellers ædruelige folk den forstyrrede og halvfordrukne ide fra, at de alt efter forgodtbefindende kan lægge hvad de selv lyster ind i et politisk afstemningsresultat som den afsluttede folkeafstemning, selv i denne nærmest totalt individualistiske verden?
Det er da fløjtende ligegyldigt, hvad "Moster Karen i Kæret" mener, hun har lagt i sit ja eller nej. Det er ikke det, der tæller men den politiske dagsorden og kontekst, der er opstillet, og som vi alle indgår i, uanset hvad vi selv individuelt har lagt i vores ja, nej eller blanke stemme!
Det kan man/Venstrefløjen(!) ikke melde sig ud af med fantasifulde (bort)forklaringer på, at man har ment noget helt andet med sin stemmeafgivning end den ramme den politiske dagsorden sætter!

Hvis ærinde går man ved en ja stemme? FORUDSAT, og det er hele min pointe, en ændret afstemning, hvor flygtninge mv. indgår, ja så går man krigsflygtningenes ærinde, og man viser sin internationale solidaritet i den helt reelle, i den virkelige verden, og ikke kun i de ideologiske tågers verden, med arbejderklassen mv. i en fælles international kamp, der er det eneste, der giver mening, mod den internationale finanskapital og dens forlængede politiske arm i både DK og EU!
Derimod går man, efter min mening, nationalisternes og den internationale kapitals ærinde, hvis man følger nationalisterne i et Nej, men bare påstår, det sker i en venstreorienteret variant!

Jeg er blevet stillet spørgsmålet: "Hvad er det Venstrefløjen - og her taler vi vel om EL - har meldt sig ud af?"
Svaret er: Kampen, den internationale i et forrykt håb om, at der findes et nationalistisk venstredrejet svar kombineret med et ikke eksisterende internationalt svar, som kun findes i tågernes verden, men ikke i den virkelige! EL har INTET politisk svar på EU mv, hvilket tydeligst fremgår af partiets helt manglende evne til selvstændig opstilling til EU parlament og politisk ageren iøvrigt på dette politisk livsvigtige område. Nu er partiet på EU og det internationale område endt i lommen på DF og nationalistiske konsorter og kan kun afmægtigt sprælle i deres garn. Velbekomme!
Det er også det afgørende for min udmelding af EL i går en time inden afstemningen var slut - og jeg selv havde stemt blankt, i afmagt og i (en tom) protest! OG med den grundlæggende erkendelse, at partier er midler og IKKE et mål i sig selv.

"Hvilken herlig dag idag II" - nu med Malurt!

Nu har jeg i flere omgange i takt med, at svenskerne i stigende omfang bredt i Danmark fra politikere til borgere i almindelighed og til folk her på FB i særdeleshed anført af Jalving & Co., blev udsat for den danske specialitet "hån, spot og latterliggørelse" over deres naive humanisme og andre slemme ting. For eks., at de mener, det er ulovligt at opfordre til mord, ved at udstille genkendelige og navngivne sorte mennesker i en galge og så prøve at slippe uden om svensk lovgivningen ved at kalde det kunst. En perversitet som selvfølgelig bliver accepteret af højreradikale i Danmark og sanktioneret bredt politisk, som et forsvar for den Goebbles'ke form for ytringsfrihed, der hyldes i det her land!
Dette har så som sagt ført til, at jeg i flere omgange har ytret ønske om og set frem til, at svenskerne ville lukke grænsen til Danmark, fremført i en tilsvarende form af "hån, spot og latterliggørelse" som danskerne elsker - altså når det går ud over andre vel og mærke - således formuleret:

"Sverige naive, ha bare vent, det er først nu, det begynder at blive 'sjovt', når vi/DK skal til at lære endnu engang på den hårde måde, at kun meget få lande i en grad som DK har brug for fælles regler og sammenhold og vil komme frygteligt galt afsked, hvis enhver hytter sit i kriser:
TV2 idag: "Lukkede grænser i Sverige er et mareridtsscenarie for Venstre
Af Natali Braagaard 20. november 2015, 09:55
Den svenske regering har valgt at udvide den midlertidige grænsekontrol, og den danske regering sidder nu og krydser fingre for, at den svenske regering ikke giver efter for det svenske parti, Moderaterne, der kræver at grænserne helt bliver lukket."
Som jeg har sagt før, så skal vi til ifølge reglerne, at tvinge flygtninge tilbage til "lillebror" i syd! Det bliver som sagt 'sjovt', når de storskrydende nationalistiske DF danskere & Co. igen skal til at lære, hvad magt er for en størrelse og huske historien 1864 og 1945 mm!"

Forkert Garp, du burde sgu da have vidst og lært, og det kan du ikke klare dig fri af med lidt ironi og 'sjov', når du selv har fremført igen og igen, at politikerne indendørs har gjort det til deres kendetegn at tæske de fattige og slikke de mægtige i "røven", at den danske mentalitet altså er af den krybende slags overfor de stærke og benytter enhver lejlighed til sparke dem, der allerede ligger ned i hovedet, som en anden kriminel rockerbande!

Nå, der fik vi så syn for sagen af selveste overløberen til S Mattias Tesfaye i dagens Deadline. Skal alle tarzan danskerne fra DF over V regeringen til det lige så blå S, så have noget klinket overfor 'lillebror' i syd, når nu svenskerne inden længe får smækket broen op?
Nej selvfølgelig ikke, den klarer de danske tarzan politikere ved et dobbeltangeb på flygtningene. Først skal de interneres i teltlejre - der formodenlig inden længe skal opvarmes af gasovne a la Goebbles, og så skal de desuden inden bures inde på ubestemt tid uden at blive stillet for en dommer for at finde ud af noget så banalt og ligegyldigt, om de har begået noget kriminelt.
Jeg tror kun det er poppedrengene Mogensen og Kristiansen, der kan se noget tarzanagtigt i dette, og benytte lejligheden i aftenens tur i magtens maskinrum, som det let latterligt og tandpasta reklameagtigt hedder, til at hylde partierne bag det politistatsagtige angreb på retssstaten og overgrebene på svage krigsflygtninge.
Hun går 'all in', som det hedder om hende 'skrigeskinken', de har fået anbragt i spidsen for noget der engang var et demokratisk og socialt parti, suppleret endnu engang med at DK sammen med Frankrig og England er de eneste stater i Europa, der elsker krig som i krigsliderlige - altså når vi er sammen med og kan stå og skryde bag en supermagt mv.!
Men 'lillebror' dernede på sådan omkring 80mio indbyggere anejj, der skal vi ikke nyde noget, der bruger vi vores betingede og efterhånden til det genetiske indlærte reflekser, kryb opad og spark nedad - som i lille køteragtig!

se også: http://www.garps-verden.com/2015/11/mine-damer-og-herrer-hvilken-herlig-dag.html

onsdag den 11. november 2015

Mine damer og herrer - "Hvilken herlig dag idag!"

Prolog 12/11-15: Sådan! Som forudset DK fanget i sandwichen - anført af VK og DF med S som halehæng!

Redigeret genudsendelse - nu med Epilog!:
I gårsdagens Tirsdagsanalyse på TV2 News siger gæstedeltageren Hans Engell i forlængelse af Mogensen, at med svenskernes begyndende opbremsning til grænselukning for flygtninge, "så står regeringen med et problem på størrelse med en domkirke"!
OG det er jo samtidig, skal man huske, en med spaden til de tumper, der stadig måtte leve i den vildfarelse, at antallet ikke betyder noget!

Det får mig alt i alt til at minde om og 'muntert' gentage følgende fra 27/10 nedenfor:
"Jamen til de folk på tråden og mester Jalving selv, hvor bliver det herligt, hvis/når svenskerne kvinder sig op til at sætte en prop i hullet til Danmark, måtte det ske jo før jo bedre, så skal vi se det hersens lille megalomane 'lorteland' mande sig op til at sende samtlige flygtninge tilbage til 'lillebroderen' mod syd!
OG det bliver en 'munter dag' så at høre alle Tarzan'erne her på tråden give gode råd, ironisere og udtale hatespeech ikke mod svenskere, men mod de danske politikere, når de pludselig vender på en tallerken og finder ud af, at vi skam ikke kun kan tage 1000 men 10.000 eller flere flygtninge!"

Epilog til kloge Børge'rne, som DF samt fætter Jalving & Co. med grænselukning som første punkt på dagsordenen: Jamen havde vi da bare fulgt de geni'er i 1864 og 1945 så havde alting set meget anderledes ud idag ik'!
Uden sammenligning iøvrigt udover selvfølgelig, som mere end antydet af Vor frue syd for grænsen, at kombinationen af massive flygtninge strømme og lukkede nationale grænser har potentialet til at genskabe 1864 og 1945 i nye moderne varianter igen domineret af opdaterede nationalistiske galninge som tilforn - velkommen til fremtiden med DF og Jalving &Co. ved roret!

OG inden nogen nu kommer for godt igang med en hyldest til 'Vor frue syd for grænsen', så skal der lige mindes om, at hun måske (lidt) mere end nogen anden er del af dette nyliberalistiske galehus.(http://www.information.dk/551543)
Og desuden minde om at det netop var en lignende kombi af nationalistiske galninge og et liberalistisk galehus*, der medførte Facisme og Nazisme og 2.verdenskrigs ragnarok, velbekomme!
*(se for eks. gårdagens http://www.information.dk/551437: "Før Keynes’ generelle teori udkom i 1936, rådede en klassisk liberal økonomisk politik. Denne var kendetegnet ved markedstro, offentlige stramninger, sparepolitikker og privatiseringer.")
se desuden http://www.information.dk/551563#comment-1076882
og iøvrigt http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html med links!

Sådan - her på dagens faldereb: En rigtig god dag, først lukker svenskerne grænsen til DK, og så undgår vi Thorning-Schmidt som FN's flygtningehøjkommissær, hvilket ville have været et ubærligt røgslør og cover-up for VK og DF's infame politik overfor mennesker i nød bakket op af - sig navnet socialdemokraterne!!
Herligt at det ikke blev til noget og en kold afvaskning til DK og til S!
http://politiken.dk/udland/ECE2925762/fn-dokument-italiener-faar-thornings-oenskejob/