søndag den 22. november 2015

Hvad skal jeg stemme 3.dec. 2015?

Hvad er det afgørende spørgsmål ved folkeafstemningen 3.dec.15?
Svaret er, hvordan kan jeg med min stemme yde et minibidrag til at støtte Hollandes, Merkels og Löfvens rimelig humane udgave af EU - trods Merkels nyliberalistiske økonomiske politik?
Eller omvendt, hvordan kan jeg yde mit minibidrag til at stoppe DF, Front national, Gyldent daggry, Ungarns fascistoide regering og nu også Polens udgave af et nationalistisk højreradikalt til nyfascistisk EU?
Allerede spørgsmålenes formulering indeholder umuligheden af at stemme Nej, der kun yderligere forstærkes af, at det danske svar på den nyliberalistiske kapitalismes hærgen LA indgår i nej-flokken, som et 30'er da capo af den ondartede højreradikale enhed af liberalistisk og nationalistisk politik!
Og at stemme ja udelukkes ligeledes med den tilføjelse, at ja-partierne går DF's ærinde i den måde, de har botaniseret i undtagelsen på. Vi vil gerne have 'solidarisk' politisamarbejde og terrorbekæmpelse, men vi vil IKKE have solidarisk løsning af det flygtningeproblem, vi selv har været med til at skabe med Irakkrig mv. Det er at gå de nationalistisk højreradikales ærinde intet mindre! Oven i kommer så retspolitiske forringelser.
Jo men EL respektivt SF, R og Alternativet kommer da med andre begrundelser for henholdsvis Nej og Ja?
Korrekt ja, men det er helt utroværdigt så lang tid de ikke kan kvinde sig op til at stille Mette Frederiksen og socialdemokraterne stolen for døren. Enten stopper i jeres anti-humanistiske til det højreradikale skoleridt NU som i NU, eller også meddeler vi jer NU som i NU, helst i samlet flok men ellers hver for sig, at man ikke lægger stemmer til Mette Frederiksen som statsminister og/eller "kongelig undersøger" efter næste valg!
Og med den ynkelighed disse partier under SRSF og SR regeringerne og indtil nu under Løkke regeringen har udvist, så kommer det ikke til at ske!

Indskud fra 02/12-15: "Niels Hausgaard, som jeg ellers er en stor fan af, illustrerende vel bedst med sin overfladiske og dumsmarte kommentar i Debatten på DR om offentlig transport, som fælles ramme for samarbejde mellem ham selv og de dumme svin, hvor elendigt det venstrevendte nej står.
Flere er fulgt efter herunder Pelle Dragsted med tilsvarende ansvarsforflygtigende og fladpandede udsagn, som forsvar for sammenrendet med de højreradikale nationalister mod EU.
Dette overskygges imidlertid af ja sidens pædofile platheder og intetsigende klamme annoncer med den forenede magtelites kontrafejer uden valide politiske argumenter efter botaniseringen og udlugningen af det mest politisk relevante og aktuelle afstemningstema i forbeholdet: flygtninge området og katastrofen.
Dermed illustreres samtidig denne elites eneste fælles politiske referenceramme, som egen og EU's neoliberalistiske politiske overfald på almindelige lønarbejdere. Og især den økonomiske undertrykkelse og udsultning af et Sydeuropa med et samtidigt hovedansvar for håndtering af det massive flygtninge pres!
Ikke desto mindre er det mest bekymrende i en massiv krisetid på alle de afgørende parametre økonomi, flygtninge, klima, krig og terror, at sammenrendet mellem Venstrefløj og de højreradikale mod EU, som Knud Vilby adresserer, fremkalder uhyggelige minder om sammenrendet mellem Stalinister og Nazi'erne i 30'erne i kampen mod "socialfascisterne". Det var dengang lig Socialdemokrater, demokrati mv., idag er det åbenbart EU, der får tildelt denne lidet flatterende rolle! Uden sammenligning iøvrigt!
Så endnu engang mødes det yderste højre og venstre: Og garanteret endnu engang med det resultat, at venstre bliver kvast af højre, DF-Le Pen-Orban-Gyldent daggry mv.
"Fordi de tror, de kan ride på ryggen af tigeren, men de vil atter opdage, at de i stedet ender inden i den!""

DERFOR hvis du er i godt humør, så gå op og stem blankt, og hvis du er i dårligt humør så bliv hjemme, forskellen er alligevel minimal i dette rent nationalistiske afstemnings mareridt!
se også: http://www.information.dk/554025
http://www.garps-verden.com/2015/11/hvilken-herlig-dag-ii-nu-med-malurt.html

Epilog:
Hvor i alverden får også ellers ædruelige folk den forstyrrede og halvfordrukne ide fra, at de alt efter forgodtbefindende kan lægge hvad de selv lyster ind i et politisk afstemningsresultat som den afsluttede folkeafstemning, selv i denne nærmest totalt individualistiske verden?
Det er da fløjtende ligegyldigt, hvad "Moster Karen i Kæret" mener, hun har lagt i sit ja eller nej. Det er ikke det, der tæller men den politiske dagsorden og kontekst, der er opstillet, og som vi alle indgår i, uanset hvad vi selv individuelt har lagt i vores ja, nej eller blanke stemme!
Det kan man/Venstrefløjen(!) ikke melde sig ud af med fantasifulde (bort)forklaringer på, at man har ment noget helt andet med sin stemmeafgivning end den ramme den politiske dagsorden sætter!

Hvis ærinde går man ved en ja stemme? FORUDSAT, og det er hele min pointe, en ændret afstemning, hvor flygtninge mv. indgår, ja så går man krigsflygtningenes ærinde, og man viser sin internationale solidaritet i den helt reelle, i den virkelige verden, og ikke kun i de ideologiske tågers verden, med arbejderklassen mv. i en fælles international kamp, der er det eneste, der giver mening, mod den internationale finanskapital og dens forlængede politiske arm i både DK og EU!
Derimod går man, efter min mening, nationalisternes og den internationale kapitals ærinde, hvis man følger nationalisterne i et Nej, men bare påstår, det sker i en venstreorienteret variant!

Jeg er blevet stillet spørgsmålet: "Hvad er det Venstrefløjen - og her taler vi vel om EL - har meldt sig ud af?"
Svaret er: Kampen, den internationale i et forrykt håb om, at der findes et nationalistisk venstredrejet svar kombineret med et ikke eksisterende internationalt svar, som kun findes i tågernes verden, men ikke i den virkelige! EL har INTET politisk svar på EU mv, hvilket tydeligst fremgår af partiets helt manglende evne til selvstændig opstilling til EU parlament og politisk ageren iøvrigt på dette politisk livsvigtige område. Nu er partiet på EU og det internationale område endt i lommen på DF og nationalistiske konsorter og kan kun afmægtigt sprælle i deres garn. Velbekomme!
Det er også det afgørende for min udmelding af EL i går en time inden afstemningen var slut - og jeg selv havde stemt blankt, i afmagt og i (en tom) protest! OG med den grundlæggende erkendelse, at partier er midler og IKKE et mål i sig selv.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.