tirsdag den 29. december 2015

"En ægte socialdemokrat" og Venstrefløjens kollaps!

http://www.information.dk/556559
Dette understreger kun sammenbruddet for centrum-venstre. OG hvad værre er Venstrefløjens kollaps i rollen som fortsat politisk 'halehæng' til socialdemokraterne!
Det kunne gå tidligere (i et vist omfang), men nu er det en helt håbløs position.
Dels var Socialdemokratiet og dets ledelse tidligere anderledes reformistisk indstillede og funderet i den arbejderklasse og fagbevægelse de repræsenterede og oftest udsprang af.
Dels var der en gunstig politiske situation som resultat af kapitalismens krise og højrefløjens massive nederlag i og med resultatet af 2. verdenskrig og truslen fra den sejrende Sovjetmagt.
Partiet var ikke som nu, næsten løsrevet fra fagbevægelsen, og især agent for sig selv og den højere middelklasse, de alle tilhører, og deres ”Konkurrencestat”.
Denne stat selv er resultatet af den neoliberalistiske udvikling og globalisering kapitalismen har gennemløbet siden 70-80'ernes økonomiske kriser og dermed svækkelse af arbejderklassens politiske styrke og omvendt styrkelsen af den højere middelklasse og overklassen, sideløbende med udvidelsen og udviklingen af EU på europæisk plan.
Socialdemokratiet var altså tidligere påvirkelig for Venstrefløjen, hvilket fik SF til – bortset fra 80'erne - helt at gå i et med rollen og definere sig som 'katalysator parti” for venstresiden i Socialdemokratiet.
Og dels kunne Venstrefløjen ride på ryggen af folkelige bevægelser inklusiv fagbevægelsen og det i en grad, så nogle (VS) endog definerede sig som bevægelsernes talerør i et Folketing mv. som først og fremmest blev set som en 'talerstol' for parti mv.
Heraf også den gamle men stadig i EL levende overlevering fra Preben Wilhelm & Co, at man parlamentarisk ”støtter enhver politisk forbedring for arbejderklasse og bevægelser og går imod enhver forringelse”.
For SF betød partiopgøret i slut 70'erne og det såkaldte 80'er program, at forholdet til S blev modificeret og fornyet af en dobbelt politisk to-bens strategi, med et parlamentarisk og et udenoms-parlamentarisk ben samt et 'her og nu' politisk program med Arbejderflertal sammen med S, samt et mere langsigtet socialistisk ben med såkaldte system gennembrydende reformer mm., som især manifesterede sig i 80'erne og for første og sidste(?) gang skabte en mere selvstændig stilling og profil i forhold til Socialdemokratiet.
Begge ovennævnte forudsætninger er stort set borte i dagens politiske virkelighed. Søvndal & co.s SF agerede bevidst eller ubevidst i det mindste i forhold til denne nye virkelighed, der manifesterede sig åbenlyst fra regeringsskiftet 2001, og DF's ankomst på ryggen af Fogh regeringerne, og besluttede sig for at blive et såkaldt regeringsbærende magtparti.
At forsøget så faldt sammen som en politisk budding og SF kørt over af en politisk damptromle, grundet 'ungdommeligt' politisk overmod, som var omvendt proportionalt med den (lands) politiske erfaring og arbejde i det såkaldte politiske maskinrum. Altså det at føre parlamentarisk magtpolitik på landsplan mod og med de erfarne politiske rotter i SR, ja det er en anden sag!
Men forsøget blev da i det mindste gjort – hvor ynkeligt det end faldt ud!
EL derimod havde tilsyneladende ikke fattet en brik af den politiske udvikling og de nye udfordringer og politiske problemer, der tårnede sig op for et parti, der havde sovet ”Tornerosesøvn” i skyggen af den neoliberalistiske kapitalistiske udvikling og globalisering samt lokalt af SF's forsøg på strategisk udvikling af sin politik (i 80'erne i DK og hvad EU angår i 90'erne) og de medfølgende politiske genvordigheder og nederlag.
Da SF således hovedkulds kaster sig ind i maskinrummet står EL ligeså pludseligt med en helt uvant politisk styrkelse ved valget 2011, som pludselig og uforberedt smed det umage listeparti fra Trotskister over DKP'er til VS'er ind på den parlamentariske scene efter Murens fald og uden de folkelige bevægelser, som tidligere var 'partibevægelsens' historiske rygrad og egentlige politiske berettigelse, som først og sidst udenoms parlamentarisk funderet.
Resultatet blev sådan set lige så katastrofalt som SF's, idet EL de facto plagierede SF linjen inden maskinrummet åbenbarede sig for det parti, men uden den erfaring SF trods alt havde opbygget i at samarbejde med S på landsplan og lokalt gennem flere årtier, senest under Nyrup regeringerne i 90'erne.
EL blev kort og godt under politisk magtesløs 'hylen og skrigen' også kørt over af den SR dominerede politiske damptromle og droppede undervejs selvfølgelig de facto den gamle til seriøst parlamentarisk arbejde ubrugelige tommelfingerregel med at ”støtte enhver politisk forbedring for arbejderklasse og bevægelser og går imod enhver forringelse” - alene forlig om finansloven som parlamentarisk støtteparti umuliggjorde en sådan øvelse.
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
Fortsættelse følger!

"Enhedslistens EU-politik er ikke nationalistisk." Eller....?

Jeg indrømmer da gerne, at når man sammenligner med dagbladet Informations forside idag, hvor en tidligere venstreminister er citeret for, at V "Regeringen står for had og intolerance" på flygtningeområdet, og når man læser avisens bagsideleder om den "Ægte socialdemokrat" in casu Mette Frederiksen og Henrik Saas Larsen, som aktive støtter af omtalte "had og intolerance", ja så kan EL's Pernille Skipper og Søren Søndergaards ret ubehjælpelige forsøg inde i bladet på at argumentere for artiklens bombastiske overskrift: "Enhedslistens EU-politik er ikke nationalistisk", forekomme helt "fredelig og tolerant". Men det er og forbliver da unægtelig også en ussel og billig baggrund at brilliere på ik?
Bedre bliver det så ikke af, at man vel nærmest fastholder en Folkebevægelse ud af EU politik med henvisning til det let overraskende faktum, at EU udover at lide af en portion demokratisk underskud for tiden fører en ret så neoliberalistisk politik - sådan lidt a la den de danske regeringer, med eller uden EL som parlamentarisk støtteben(!), har ført og stadig fører.
Det serveres og anrettes så med lidt lånte og konkrete fjer, altså hvor man sådan SF regerings-agtigt bryster sig af noget, som der er relativ bred enighed om, som ID-kort og øget kontrol med cabotage-kørsel, efter at have serveret dette figenblad eller røgslør over elendigheden:
"Vi står for internationalt og solidarisk samarbejde, og den retning kunne Danmark sagtens gå i uden at tilslutte sig EU’s flygtninge samarbejde. Det handler faktisk bare om, hvad der er politisk vilje til herhjemme."
Jo indrømmet, det ville da være rart med sådan en ca. 70-80 EL mandater i Folketinget til en forandring, jeg mener værre end idag bliver det næppe, men indtil da 'fru kammerherreinde', indtil da?
Og som 'The Rosin in the Hotdog end', som salig Dirch Passer formulerede det i "How Jazz Was Born", fremtryller EL som sit selvstændige bidrag en gammel slager, som gentagne gange er blevet afvist i EU og senest af S idag med netop den begrundelse, og som det derfor er ret gratis at genfremsætte i form af en social protokol som traktat tillæg. Og 'trommehvirvler", det skal så afgøre EU's egnethed til at modtage EL's anderkendelse og støtte til DK's fortsatte medlemsskab af foreningen!
Nej EL's EU politik er skam ikke nationalistisk, kun kunne det (endnu engang) være rart at få oplyst i forbindelse med denne afsluttende fanfare:
"At være imod EU på grund af demokratisk underskud og modstand mod den højreorienterede politik, der er traktatfæstet, gør ikke nogen til nationalist. Det er tværtimod en fin venstreorienteret position med en lang tradition herhjemme, som i stigende grad også vinder frem blandt venstreorienterede ude omkring i Europa..."
Hvor og hos hvem vinder denne venstreorienterede EL position, "med en lang tradition herhjemme" - og det er jo rigtigt, men næppe noget at prale med som internationalistisk fjerpragt vel - "frem blandt venstreorienterede ude omkring i Europa" andet end måske hos forbenede gammelkommunister og lignende?
Eller er det også bare et postulat uden seriøse argumenter bag?
http://www.information.dk/556570

søndag den 20. december 2015

Om personalebehandling og sammenhængen mellem ansvar og magtbeføjelser!

Jeg hørte igår Asger Åmund i radioen med Stine Bosse diskutere EU flygtninge og overnational ydre grænsekontrol, hvor jeg til min overraskelse var enig med Åmund (og Bosse) om nødvendigheden af dette, og hvor Åmund om sagen bl.a. sagde, at ansvar skal følges op af beføjelser (magt), for at det giver mening, ellers kan det være ligegyldigt.
Jeg kom her til at tænke på, uden dybtgående kendskab og derfor måske uretfærdigt, at jeg faktisk hellere ville have sådan en gammel hanbavian som Åmund som chef end de der 'bløde' chefer som Christian Jensen syntes at være, for slet ikke at snakke om Søren K. Villemoes, og som en Annegrethe Felter Rasmussen har været udsat for.
I den private sektor, hvor jeg har været beskæftiget det meste af mit liv i landbrug, elektronik og rederivirksomhed mv. og heraf godt en 15år som mellemleder eller lignende, har der aldrig været tvivl om, at modellen var helt klar: Du får det og det ansvarsområde, som du til gengæld styrer, men klarer du det ikke, så er det ud næsten med dags varsel med en større eller mindre pose penge.
I nutidens offentlige sektor kører man iøvrigt typisk og ofte, så vidt jeg ved og har fået berettet, en helt anden model: Her tildeler man lederen et ansvar, hvorefter man ofte fra toppen mere eller mindre styrer udenom leder/mellemleder direkte til medarbejderne, hvilket var nærmest utænkeligt i den private sektor, jeg kender til, med alskens skrivebords fremstillede kontrol- og spørgeskemaer, udfærdiget af en flok akademikere, der udover at sidde tilpas langt væk til ingen føling at have med den dagligdag de udspørger til, desuden har et yderst begrænset kendskab til den praksis skemaerne gerne skulle referere til, men netop derfor naturligvis ofte ikke gør!
Således følger magtbeføjelser ikke Åmunds anbefaling om at være tilpasset ansvaret, til gengæld fyres lederne så ofte heller ikke med dags varsel på røv og albuer - men respekt om dem, er der vel så måske heller ikke så meget af, så det gør noget?
Et eksempel på den første model indenfor de første par måneders ansættelse eller så, som jeg kender, og som randt mig i hu i forbindelse med Annegrethe Felter Rasmussen sagen:
I et job hvor ansvars området var udskrivelse af regninger og indkradsning af mønter for leverede ydelser, var der gået endog meget kludder i forretningen med fejlbehæftede fakturaer mm, hvorfor kunderne ikke mente det med at betale og slet ikke til tiden, var noget man behøvede. Det gav så anledning til en del konflikter med genstridige kunder, der havde vænnet sig til denne procedure. En af disse (blandt formodentlig flere) blev så så tosset, at han meddelte mig, at han ville ringe til min chef og klage.
Her blev han imidlertid, fik jeg straks at vide af chefen, afvist med den begrundelse, at økonomidirektøren sådan set havde ansat mig til det område, og kunden derfor måtte håndtere den sag med den dertil ansatte. Kort efter ringede kunden igen til mig let slukøret og nu helt afdæmpet og indstillet på at indgå en aftale om afvikling af den gæld, han havde ophobet til firmaet.
Kort forinden denne hændelse havde jeg til min overraskelse pludselig fået besøg af direktøren (CEO), der venligt hilste på mig, satte sig ned og snakkede hyggeligt et stykke tid, for så at rejse sig og stadig venligt, men umisforståeligt fik afleveret sin egentlige besked og formål med besøget, sådan ca. 50km fra hans eget kontor, nemlig en understreget forventning om, at jeg fik styr på butikken sådan set ret hurtigt, da firmaet jo ikke kunne leve med, at kunderne ikke betalte og til tiden for de leverede ydelser.
Som lige for at understrege dette, men selvfølgelig ikke møntet på eller til ære for mig, mødte CFO og HR chefen pludselig op igen kort efter - og igen efter en 50 km's tur, og hilste venligt på mig med besked om de lige skulle nedenunder og så ville komme op igen. Ærindet nedenunder viste sig derefter at bestå i, at give kreditorchefen der et par timer til at pakke sine sager og komme ud af vagten med sit tilgodehavende!
Se her var ren røv at trutte i så at sige. Man kendte regelsættet og blev bakket op af en ordentlig chef, hvis man fulgte det, selv om kunder og andre brokkede sig og klagede til cheferne og måske nogle gange med rette (!) - men uden at chefen straks skulle spille Tarzan på sin ansattes bekostning og vise kunden mv., at han var en fandens karl, der kunne ordne det, en 'umuligus' af en underordnet eller ansat ikke kunne.
Så kunne man til gengæld regne med at blive stillet til ansvar for sit arbejde og sine handlinger efterfølgende, herunder at få at vide, hvis man skulle dæmpe sig lidt overfor kunderne og kollegaer med forøvrigt!

mandag den 14. december 2015

Jøder i 30'erne - muslimer idag? Özlem Cekic kontra Dan Rachlin!

Følgende indlæg af Özlem på hendes FB side 08/12 gav anledning til en alenlang debat, hvor jeg selv havde en 'holmgang' med Dan Rachlin (se nedenfor):

Özlem Cekic Se lige hvilke groteske citater jeg fandt: "Vi er nødt til at begrænse den jødiske indvandring, for det er den største udfordring for sammenhængskraften i vores land. Ligesom også tildelingen af statsborgerskaber til jøder bør begrænses. Jødedom ikke hører hjemme i vores del af verden. Det er alt for farligt at eksperimentere med en slags "eurojødedom", som nogle romatikere drømmer om. Vestlig, demokratisk kultur er på sigt uforenelig med jødedom. Jeg vil gerne understrege at jeg er ikke jødehader, men jeg tror størstedelen af den danske befolkning oplever, at der er konflikter mellem jøder og kristne i dagligdagen. Flertallet af jøderne vil følge deres hellige bog. Jeg siger bare: Føj da.."
Groteske citater ik!! De er ikke sagt om jøder, men om muslimer af partiet DF. Du skal bytte ordet jøde med muslim og jødedom med Islam, så har du den rigtige tekst.
Igår var mange chokeret over den den amerikanske republikanerens kandidat Trumps holdninger om muslimer. Han går ind for total muslim-stop. Selv turister må ikke komme ind i USA. Jeg er ikke chokeret over Trumps holdninger. De var også gældende i vores baghave i 30erne mod jøder og idag mod muslimer. Jeg frygter oprigtig, at historien vil gentage sig.. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan vi kan stoppe denne udvikling. Og lige om lidt vil hundredevis af mine Facebook følger argumenterer for, hvorfor det er anderledes med muslimer end med jøder. Så vil trætheden melde sig hos mig.

Dan Rachlin Altid populært at komme med denne sammenligning. Det giver desværre ingen mening overhovedet. Prædiker jøderne død over muslimerne ved hjælp af hadefulde rabbinere i synagogen? Patruljerer jøder i visse byområder, for at få deres regler og religion til at være loven? Kræver jøder særlige regler om mad i børneinstitutioner? Særregler i svømmehallen? Griber jøder til våben, når de latterliggøres på vittighedstegninger? Ser man rasende jøder marchere i gaderne, når de føler sig uretfærdigt behandlet?

Jørgen Garp Jamen man skulle ikke tro Dan Rachlin nogensinde havde hørt om de jødiske bosættere og andre højreradikale jødiske voldspsykopater i Israel og omegn nu, og før den jødiske stats oprettelse som rendyrkede terrorister!

Dan Rachlin Hvad der ikke finder sted, er at du og andre kender en sober og rimelig debatform. Hvis du havde gidet, havde du oppe i tråden set, at også jeg anerkender overgreb fra Israels side i den uendelige konflikt. Det ville jeg aldrig nægte eller løbe fra. Min oprindelige opdatering handlede bare slet ikke om det, den handlede om den retorik man bruger herhjemme, hvor jøder eksemplificeres på samme måde, som den gruppering af muslimer, der er konfliktsøgende og ikke ønsker kompromiser i en del detaljer af deres/vores fælles liv. Ærgerligt at en del i denne tråd ikke adskiller de forskellige problemstillinger: Min kritik af retorikken er ikke en generel modstand overfor alle muslimer. Min konstatering af generationer af jøders evne til at leve med den omliggende samfund er ikke et forsvar af de værste overgreb foretaget af Israel overfor palæstinensere.

Jørgen Garp Jamen Dan Rachlin med de forbehold, hvad var det så egentlig, du ville sige med det første indledende skarpe og generelle skel mellem muslimer og jøder som sådan, uden de forbehold du nu kommer med?
Og selv om det ikke på nogen måde skal retfærdiggøre islamisternes voldsorgier mv., så skal man da være både politisk blind og døv for ikke at kende og se det i sammenhæng med også konflikten om Palæstina og den jødiske kolonisering der før og nu!
Men derudover er det rigtigt, at de antisemitiske overgreb i Europa tidligere og Holocaust ikke kunne undskyldes med voldelig og lignende jødisk adfærd, selv om Nazi'erne forsøgte sig!
Men tror du virkelig, at den antimuslimske retorik og adfærd ville forsvinde som dug for solen idag, hvis bare den islamistiske terrorisme forsvandt?

Dan Rachlin Jeg har skrevet hvorfor jeg undtagelsesvist blandede mig i debatten, foranlediget af Özlems retorik. Og nej Jørgen du har helt ret! En masse mennesker evner ikke at skelne mellem jøder og zionister, mellem ønsket om fred og fordragelighed og konflikter og forskellen mellem fredsommelige jøder herhjemme og militante bosættere i Israel. Tror du den manglende forståelse bliver bedre af at bruge jøder i de komplet irrelevante eksempler?

Jørgen Garp Jamen Dan jeg begriber simpelthen ikke, hvorfor du har behov for at angribe Özlem for hendes paralleller - ikke identitet - med 30'erne og jødehadet.
Det er jo netop IKKE et angreb på jøder eller Israel og zionister for den sags skyld, men derimod et helt relevant angreb på den historisk tilsyneladende evigt tilbagevendende europæiske racisme, fremmedhad/frygt og 'antisemitisme', som nu stikker sit afskyelige fjæs frem igen! Nu er det bare muslimer, der skal have 'turen' denne gang!
OG den uhyggelige pointe er også, at der intet er til hinder for, at det næste gang bliver jødernes tur igen!

Dan Rachlin Enig Jørgen. I at der på den led er en række paralleller. Men det er ikke forkert, at fremkomme med den påstand, at en stor del af os i den vestlige verden ikke er racister, at vi har lært af fortiden, men at vi er i vores gode ret til at være kritiske overfor befolkningsgrupper, der er determinerede i deres ulyst til at lade sig integrere. At deres krav i nogle sammenhænge er urimelige og ikke forenelige med et samfund, som vi ønsker og har arbejdet på i århundreder her i Danmark.
Herunder kvindernes frigørelse og ret til at gøre med deres liv, hvad de har lyst til. Seksuel frigørelse og frihed. Religionsfrihed, så længe man ikke påtvinger omgivelserne sin tro og levevis. Osv. osv.

Jørgen Garp Dan Rachlin Jamen så er vi jo enige, og det ene udelukker slet ikke det andet, tværtimod!
Og hvis de højreradikale galninge fortsætter deres fremmarch i Europa, nogle steder som i DK båret frem af de borgerlige som i 30'ernes Tyskland, så kan INGEN vide sig sikre, INGEN hverken muslimer, jøder, venstreorienterede, fagforeninger, "you name it"!
Martin Niemöller:
"Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere."
Og det gør de, fortsætter deres fremfærd, de højreradikale, hvis de borgerlige som i DK anført af Løkke og Støjsenderen bærer dem frem på 'skjolde' som i 30'ernes Tyskland, og dermed intet har lært af fortidens fejltagelser. Som præsident Kennedy sagde "De troede, de kunne ride på ryggen af tigeren, kun for at opdage, de selv endte inden i den!"
Og når nu S anført af deres nye blå formand Mette Frederiksen også følger trop. ja så kan det da gå helt galt!lørdag den 5. december 2015

Malene Wind og Venstrefløjen om den nationalistiske afstemning 03/12-15!

Problemet med Malene Winds EU venlige commando raid i dagens Deadline 05/12 var såmænd ikke, at hun gav den bundgas på den EU venlige racerbane, men derimod at hun ikke turde (?) tage konsekvensen af sin analyse og sit engagement og lidt "fejt" blot harcelerede over Nej-sigernes uforstand og IKKE tog Ja-politikerne, alle til hobe, og deres 'ulækre' botanisering i forbeholdet og udlugning af det vigtigste emne overhovedet: udlændinge og flygtningekrisen, med i sin aftenbøn!
De ja-politikere der, alle til hobe, dertil og sammen med DF, LA og EU har talt for og ført en massiv ulighedsskabende neoliberalistisk politik efter finanskapitalens økonomiske krise, der har understøttet resultatet og raseriet i det såkaldte "underdanmark"!
Sagen er jo den enkle, at det EU Malene Wind forsvarede og talte om slet ikke var til afstemning d.03/12-15! Den afstemning handlende kun om to varianter over det samme nationalistiske tema, hvad enten det blev kaldt JA eller Nej!
Nå ja nu bliver den danske befolkning eller det lille udsnit, der ser Deadline, forført af en tilhænger af det EU, der som sagt slet ikke var til afstemning 3/12, mens hele befolkningen er blevet dænget til med nationalistisk propaganda i uge og månedsvis i den ene (ja) eller anden (nej) variant, så hvad er problemet?
Det er da ulideligt for ethvert tænkende individ at høre på, folket og danskerne mig her - stem Ja, og folket og danskere mig der - stem Nej til det samme nationalistisk 'set up'. Fra alle sider og alle dage bliver vi hjernevasket med det fordummende og fascistoide vås!
Det er problemet, og det fik Malene Wind ikke ram på, men efter gammel skala skal hun da i det mindste have 13 for mod!

Og a pro pos: Nu er det lidt svært at gætte folks alder, men det kunne være interessant at høre alle dem, der nu overfalder Malene Wind, hvad de stemte i 72 og især måske i 86, hvor det begge gange blev et henholdsvist massivt og et stort ja til det indre marked og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft!
Dem der stemte ja dengang har ikke meget at skælde Malene Wind ud over. Er de blevet narret, ja så er det ikke Malene Wind de skal skælde ud på, men de politikere, der har narret dem!
Vi andre vidste godt, hvad vej vinden blæste med ja-resultaterne - det var markedslogik for burhøns!

Epilog 07/12-15
Så blev jeg blokeret på FB af Curt Sørensen efter denne batalje på hans tråd:
Curt Sørensen:
Har lige set Deadline, der åbenbart ikke er opmærksom på at folkeafstemningen er forbi, men stadig fører valgkamp for ja-siden. Her til aften havde man så mobiliseret Malene Wind, der var om muligt endnu mere arrogant, nedladende end sædvanlig: nej- sigerne (det vil sige flertallet af Danmarks befolkning) var dumme og trængte til at høre et af hendes foredrag. Hvor indbilsk kan man blive? Og i hvor høj grad kan man tillade sig at drive politisk propaganda for statslige midler afsat til videnskabelig forskning?. Malene Wind burde slæbes for udvalget for videnskabelig uredelighed og have undersøgt hvorvidt hendes tilbagevendende sammenblanding af politik og videnskab og stadige misbrug af professortitelen er i overensstemmelse med god videnskabelig praksis.

Jørgen Garp:
Nå ja nu bliver den danske befolkning eller det lille udsnit, der ser Deadline, forført af en tilhænger af det EU, der slet ikke var til afstemning 3/12, mens hele befolkningen er dænget til med nationalistisk propaganda i uge og månedsvis i den ene (ja) eller anden (nej) variant, så hvad er problemet?
Og den der med videnskabelig uredelighed mv. er da noget af det dummeste, jeg længe har hørt fra en af os erklærede marxister i dagens politiske klima, og det man kan forudse og frygte kommer inden længe!

Bo Stavnsbo:
at du åbenbart så en anden udsendelse end jeg? - så må vi jo kæmpe mod fjernsynet og lege 1984 igen!

Jørgen Garp:
Næh overhovedet ikke, men jeg er vel knapt så nærtagende som alle de nationalistiske "danskere", herunder dem der har erstattet klasserne med "folket"!
Det er ulideligt at høre på, folket og danskerne mig her og folket og danskere mig der. Fra alle sider og alle dage bliver vi hjernevasket med det fordummende og fascistoide vås!

Jakob Lindblom:
Så det også, og tænker at hun udstiller sig selv. Vil gå lidt i tænkeboks over, hvordan man får sat fokus på sagen, så det bliver sværere at bruge hende som uvildig ekspert. Troede i øvrigt i mange år, at det ikke kunne blive værre en Lykke Friis, som heller aldrig lagde skjul på sine sympatier, men som trods alt talte redeligt og fremlange fakta, hvilket man sgutte kan sige om Marlene Wind

Jørgen Garp:
Den tænkeboks er det sammen med DF, de vil med glæde medvirke til at få hende fjernet?
Og hvorfor går I ikke ud efter hende politisk i stedet for at følge 'i røven' på VKO regeringen, der også ville have et berufsverbot mod hende, under Fogh/Løkke?
Dvs kritisere hende for, at hun IKKE tog Ja-politikerne, alle til hobe, og deres 'ulækre' botanisering i forbeholdet og udlugning af det vigtigste emne overhovedet: udlændinge og flygtningekrisen, med i sin aftenbøn!
De ja-politikere der, alle til hobe, dertil og sammen med med DF, LA OG EU har har talt for og ført en massiv ulighedsskabende neoliberalistisk politik efter finanskapitalens økonomiske krise, der har understøttet resultatet og raseriet i det såkaldte "underdanmark"!" 

Curt Sørensen:
Det drejer sig ikke om Berufsverbot eller Malene Winds ytringsfrihed, som hun gerne må beholde. Men det drejer sig om at Malene Wind ikke overholder den videnskabelige værdirelativisme, blander politik og videnskab sammen og misbruger sit embede og sin status som forsker til politisk EU propaganda. Det kan hun fortsat gøre, men lade være med at smykke sig med falske fjer og fremtræde som uafhængig ekspert. Hun puster sig op og misbruger sin professortitel til at krænge sin private politiske opfattelse ned over befolkningen, Mainstream økonomerne gør det samme. Det er et udtryk for et forfald i hele den akademiske videnskab. Det er dybt uprofessionelt.

Jørgen Garp :
Ok for den rene er alting som bekendt rent, og jeg gider ikke at bruge mange kræfter på, at opretholde det kunstige skel mellem videnskab med stort V og politik, som er forbeholdt de positivistiske borgerlige såkaldt neutrale samfundsvidenskaber, som mig bekendt fik deres dødsstød engang for små 50år siden, men som stadig søges opretholdt især af den såkaldte økonomiske "videnskab"! Den galej skal tilhængere af "Kritikken af den politiske økonomi" ikke hoppe med på!

Andreas Beck Holm:
Jørgen Garp: Nu er det dig, der bruger ufine retoriske kneb, idet du pådutter Curt Sørensen synspunkter, han ikke giver udtryk for. Ingen her tror på værdifri videnskab. Men at kalde 53% af befolkningen for 'pinagtige fedtspillere' er hverken værdifri eller værdiladet videnskab. Det er overhovedet ikke videnskab. Og jeg går meget gerne så langt som til at kalde det decideret underfrankeret. Det gælder i særdeleshed set ud fra damens egen synsvinkel, idet hun gør sin manglende troværdighed larmende tydelig. Vi har allesammen nødvendigvis en politisk holdning. Men i modsætning til fru Wind bestræber vi os på at dele sol og vind nogenlunde lige, når vi fra mediernes side bliver stillet faktuelle spørgsmål. Og i modsætning til fru Wind er det det, der gør vores arbejde troværdigt. Og videnskabeligt

Jørgen Garp
I er dybt pinlige at høre på, al det moralistiske og selvhøjtidelige pjat, der vel bare skal dække over det ligeså pinlige sammenrend med DF og det højreradikale Europa!

Curt Sørensen :
Det handler ikke om min videnskabsteoretiske position, som du tydeligvis ikke kender, men om min kritik af snyderi i det akademiske håndværk. Marx kunne udmærket vel skelne mellem Ricardo, som han respekterede som en stor videnskabsmand, og 'sykofanten' Malthus der skrev af efter Anderson uden at angive sin kilde. Malene Winds præsentation af det der er hendes subjektive politiske opfattelse og holdning som ren objektiv videnskab, og hendes sammenblanding af rolle som ekspert og videnskabsmand, er af samme karat. Det er en slags bedrageri.

Jørgen Garp:
Påstår du at Wind skriver af efter andre i sit videnskabelige arbejde uden kildeangivelse eller tilsvarende?
Det må du vel så hellere sandsynliggøre, og ellers må jeg bare konstatere, at det åbenbart ikke er forbeholdt højrefløjen at gå efter folks levebrød, fordi de er politisk uenige!
Du godeste det minder sgu ikke bare om vesttysk berufsverbot, men også om den hedengangne østtyske nabo! Det er selvhøjtideligt og dybt pinligt det her!

Andreas Beck Holm:
Jørgen Garp: Jeg er enig i udsagnet "Det er dybt pinligt, det her!" Dog ikke i udsagnets reference.

Jørgen Garp:
Nå en halvsmart bemærkning kan du da også levere.
Så er det da ikke kun den pinlige selvros, du leverede i dit forrige indlæg, der står alene tilbage!

Jakob Lindblom:
For mig handler det om, at medierne ikke med den ene hånd kan påberåbe sig public service og god presseskik og så med den anden hånd bruge hende som uvildig EU-ekspert. Hendes holdninger må hun gerne have, men så må hun tale som privatperson, og medierne må bruge hende som partsindlæg. Så er der rene linjer.

Jørgen Garp
Det er politisk kamp det her, så skal man tage den, og ikke starte en moralistisk heksejagt i bedste Pia Kjærsgaard stil og dermed sløre billedet og afspore konflikten til en personsag!

Curt Sørensen :
Jørgen Garp Jeg skriver 'af samme karat'. Sig mig er du dum . dumsmart eller kan du blot ikke læse indenad?

Jørgen Garp:
Lidt af hvert, men jeg går efter bolden og ikke kvinden og hendes levebrød.
Desuden: Hvor blev doku for den videnskabelige uredelighed af?
………….
Curt Sørensen:
EU er jo ophør med at eksistere som EU betragtet. Det har ikke kunnet løse flygtningeproblemet i fællesskabet - modsat da det gjaldt om at knokle grækerne ned, da fungerede den liberalistiske damptromle..Implementeringen af den neoliberalistiske fundamentalisme er efterhånden det eneste de kan blive enig om i EU. (ja, og så at indgå i den amerikansk ledede ekspansion østover).

Jørgen Garp:
Citat Svend Auken: Først pisser de på mig, og bagefter klager de over, jeg lugter af pis!
EU kan ikke løse flygtningekrisen grundet foreningen af højreradikale og nationalistiske medlemmer og vælgere.
Derfor vil højre og venstre nationalisterne i DK ikke være med i kampen indenfor EU, og da slet ikke på flygtningeområdet!

Curt Sørensen:
Du bliver ved med at kværne rundt i det. Hold dig til sagen som vi diskuterer: Marlene Winds bedrageri og mediernes uhæderlige præsentation af hende som 'ekspert'

Jørgen Garp:
Hvor blev doku af for det videnskabelige bedrageri?

OG så blev jeg blokeret af dette venstrefløjs koryfæ, der altså IKKE kunne dokumentere sit forsøg på, med påstanden, "om en slags videnskabeligt bedrageri og afskrift efter andre", at gå efter en politisk modstanders levebrød i stedet for at holde sig til det politiske!