lørdag den 5. december 2015

Malene Wind og Venstrefløjen om den nationalistiske afstemning 03/12-15!

Problemet med Malene Winds EU venlige commando raid i dagens Deadline 05/12 var såmænd ikke, at hun gav den bundgas på den EU venlige racerbane, men derimod at hun ikke turde (?) tage konsekvensen af sin analyse og sit engagement og lidt "fejt" blot harcelerede over Nej-sigernes uforstand og IKKE tog Ja-politikerne, alle til hobe, og deres 'ulækre' botanisering i forbeholdet og udlugning af det vigtigste emne overhovedet: udlændinge og flygtningekrisen, med i sin aftenbøn!
De ja-politikere der, alle til hobe, dertil og sammen med DF, LA og EU har talt for og ført en massiv ulighedsskabende neoliberalistisk politik efter finanskapitalens økonomiske krise, der har understøttet resultatet og raseriet i det såkaldte "underdanmark"!
Sagen er jo den enkle, at det EU Malene Wind forsvarede og talte om slet ikke var til afstemning d.03/12-15! Den afstemning handlende kun om to varianter over det samme nationalistiske tema, hvad enten det blev kaldt JA eller Nej!
Nå ja nu bliver den danske befolkning eller det lille udsnit, der ser Deadline, forført af en tilhænger af det EU, der som sagt slet ikke var til afstemning 3/12, mens hele befolkningen er blevet dænget til med nationalistisk propaganda i uge og månedsvis i den ene (ja) eller anden (nej) variant, så hvad er problemet?
Det er da ulideligt for ethvert tænkende individ at høre på, folket og danskerne mig her - stem Ja, og folket og danskere mig der - stem Nej til det samme nationalistisk 'set up'. Fra alle sider og alle dage bliver vi hjernevasket med det fordummende og fascistoide vås!
Det er problemet, og det fik Malene Wind ikke ram på, men efter gammel skala skal hun da i det mindste have 13 for mod!

Og a pro pos: Nu er det lidt svært at gætte folks alder, men det kunne være interessant at høre alle dem, der nu overfalder Malene Wind, hvad de stemte i 72 og især måske i 86, hvor det begge gange blev et henholdsvist massivt og et stort ja til det indre marked og fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft!
Dem der stemte ja dengang har ikke meget at skælde Malene Wind ud over. Er de blevet narret, ja så er det ikke Malene Wind de skal skælde ud på, men de politikere, der har narret dem!
Vi andre vidste godt, hvad vej vinden blæste med ja-resultaterne - det var markedslogik for burhøns!

Epilog 07/12-15
Så blev jeg blokeret på FB af Curt Sørensen efter denne batalje på hans tråd:
Curt Sørensen:
Har lige set Deadline, der åbenbart ikke er opmærksom på at folkeafstemningen er forbi, men stadig fører valgkamp for ja-siden. Her til aften havde man så mobiliseret Malene Wind, der var om muligt endnu mere arrogant, nedladende end sædvanlig: nej- sigerne (det vil sige flertallet af Danmarks befolkning) var dumme og trængte til at høre et af hendes foredrag. Hvor indbilsk kan man blive? Og i hvor høj grad kan man tillade sig at drive politisk propaganda for statslige midler afsat til videnskabelig forskning?. Malene Wind burde slæbes for udvalget for videnskabelig uredelighed og have undersøgt hvorvidt hendes tilbagevendende sammenblanding af politik og videnskab og stadige misbrug af professortitelen er i overensstemmelse med god videnskabelig praksis.

Jørgen Garp:
Nå ja nu bliver den danske befolkning eller det lille udsnit, der ser Deadline, forført af en tilhænger af det EU, der slet ikke var til afstemning 3/12, mens hele befolkningen er dænget til med nationalistisk propaganda i uge og månedsvis i den ene (ja) eller anden (nej) variant, så hvad er problemet?
Og den der med videnskabelig uredelighed mv. er da noget af det dummeste, jeg længe har hørt fra en af os erklærede marxister i dagens politiske klima, og det man kan forudse og frygte kommer inden længe!

Bo Stavnsbo:
at du åbenbart så en anden udsendelse end jeg? - så må vi jo kæmpe mod fjernsynet og lege 1984 igen!

Jørgen Garp:
Næh overhovedet ikke, men jeg er vel knapt så nærtagende som alle de nationalistiske "danskere", herunder dem der har erstattet klasserne med "folket"!
Det er ulideligt at høre på, folket og danskerne mig her og folket og danskere mig der. Fra alle sider og alle dage bliver vi hjernevasket med det fordummende og fascistoide vås!

Jakob Lindblom:
Så det også, og tænker at hun udstiller sig selv. Vil gå lidt i tænkeboks over, hvordan man får sat fokus på sagen, så det bliver sværere at bruge hende som uvildig ekspert. Troede i øvrigt i mange år, at det ikke kunne blive værre en Lykke Friis, som heller aldrig lagde skjul på sine sympatier, men som trods alt talte redeligt og fremlange fakta, hvilket man sgutte kan sige om Marlene Wind

Jørgen Garp:
Den tænkeboks er det sammen med DF, de vil med glæde medvirke til at få hende fjernet?
Og hvorfor går I ikke ud efter hende politisk i stedet for at følge 'i røven' på VKO regeringen, der også ville have et berufsverbot mod hende, under Fogh/Løkke?
Dvs kritisere hende for, at hun IKKE tog Ja-politikerne, alle til hobe, og deres 'ulækre' botanisering i forbeholdet og udlugning af det vigtigste emne overhovedet: udlændinge og flygtningekrisen, med i sin aftenbøn!
De ja-politikere der, alle til hobe, dertil og sammen med med DF, LA OG EU har har talt for og ført en massiv ulighedsskabende neoliberalistisk politik efter finanskapitalens økonomiske krise, der har understøttet resultatet og raseriet i det såkaldte "underdanmark"!" 

Curt Sørensen:
Det drejer sig ikke om Berufsverbot eller Malene Winds ytringsfrihed, som hun gerne må beholde. Men det drejer sig om at Malene Wind ikke overholder den videnskabelige værdirelativisme, blander politik og videnskab sammen og misbruger sit embede og sin status som forsker til politisk EU propaganda. Det kan hun fortsat gøre, men lade være med at smykke sig med falske fjer og fremtræde som uafhængig ekspert. Hun puster sig op og misbruger sin professortitel til at krænge sin private politiske opfattelse ned over befolkningen, Mainstream økonomerne gør det samme. Det er et udtryk for et forfald i hele den akademiske videnskab. Det er dybt uprofessionelt.

Jørgen Garp :
Ok for den rene er alting som bekendt rent, og jeg gider ikke at bruge mange kræfter på, at opretholde det kunstige skel mellem videnskab med stort V og politik, som er forbeholdt de positivistiske borgerlige såkaldt neutrale samfundsvidenskaber, som mig bekendt fik deres dødsstød engang for små 50år siden, men som stadig søges opretholdt især af den såkaldte økonomiske "videnskab"! Den galej skal tilhængere af "Kritikken af den politiske økonomi" ikke hoppe med på!

Andreas Beck Holm:
Jørgen Garp: Nu er det dig, der bruger ufine retoriske kneb, idet du pådutter Curt Sørensen synspunkter, han ikke giver udtryk for. Ingen her tror på værdifri videnskab. Men at kalde 53% af befolkningen for 'pinagtige fedtspillere' er hverken værdifri eller værdiladet videnskab. Det er overhovedet ikke videnskab. Og jeg går meget gerne så langt som til at kalde det decideret underfrankeret. Det gælder i særdeleshed set ud fra damens egen synsvinkel, idet hun gør sin manglende troværdighed larmende tydelig. Vi har allesammen nødvendigvis en politisk holdning. Men i modsætning til fru Wind bestræber vi os på at dele sol og vind nogenlunde lige, når vi fra mediernes side bliver stillet faktuelle spørgsmål. Og i modsætning til fru Wind er det det, der gør vores arbejde troværdigt. Og videnskabeligt

Jørgen Garp
I er dybt pinlige at høre på, al det moralistiske og selvhøjtidelige pjat, der vel bare skal dække over det ligeså pinlige sammenrend med DF og det højreradikale Europa!

Curt Sørensen :
Det handler ikke om min videnskabsteoretiske position, som du tydeligvis ikke kender, men om min kritik af snyderi i det akademiske håndværk. Marx kunne udmærket vel skelne mellem Ricardo, som han respekterede som en stor videnskabsmand, og 'sykofanten' Malthus der skrev af efter Anderson uden at angive sin kilde. Malene Winds præsentation af det der er hendes subjektive politiske opfattelse og holdning som ren objektiv videnskab, og hendes sammenblanding af rolle som ekspert og videnskabsmand, er af samme karat. Det er en slags bedrageri.

Jørgen Garp:
Påstår du at Wind skriver af efter andre i sit videnskabelige arbejde uden kildeangivelse eller tilsvarende?
Det må du vel så hellere sandsynliggøre, og ellers må jeg bare konstatere, at det åbenbart ikke er forbeholdt højrefløjen at gå efter folks levebrød, fordi de er politisk uenige!
Du godeste det minder sgu ikke bare om vesttysk berufsverbot, men også om den hedengangne østtyske nabo! Det er selvhøjtideligt og dybt pinligt det her!

Andreas Beck Holm:
Jørgen Garp: Jeg er enig i udsagnet "Det er dybt pinligt, det her!" Dog ikke i udsagnets reference.

Jørgen Garp:
Nå en halvsmart bemærkning kan du da også levere.
Så er det da ikke kun den pinlige selvros, du leverede i dit forrige indlæg, der står alene tilbage!

Jakob Lindblom:
For mig handler det om, at medierne ikke med den ene hånd kan påberåbe sig public service og god presseskik og så med den anden hånd bruge hende som uvildig EU-ekspert. Hendes holdninger må hun gerne have, men så må hun tale som privatperson, og medierne må bruge hende som partsindlæg. Så er der rene linjer.

Jørgen Garp
Det er politisk kamp det her, så skal man tage den, og ikke starte en moralistisk heksejagt i bedste Pia Kjærsgaard stil og dermed sløre billedet og afspore konflikten til en personsag!

Curt Sørensen :
Jørgen Garp Jeg skriver 'af samme karat'. Sig mig er du dum . dumsmart eller kan du blot ikke læse indenad?

Jørgen Garp:
Lidt af hvert, men jeg går efter bolden og ikke kvinden og hendes levebrød.
Desuden: Hvor blev doku for den videnskabelige uredelighed af?
………….
Curt Sørensen:
EU er jo ophør med at eksistere som EU betragtet. Det har ikke kunnet løse flygtningeproblemet i fællesskabet - modsat da det gjaldt om at knokle grækerne ned, da fungerede den liberalistiske damptromle..Implementeringen af den neoliberalistiske fundamentalisme er efterhånden det eneste de kan blive enig om i EU. (ja, og så at indgå i den amerikansk ledede ekspansion østover).

Jørgen Garp:
Citat Svend Auken: Først pisser de på mig, og bagefter klager de over, jeg lugter af pis!
EU kan ikke løse flygtningekrisen grundet foreningen af højreradikale og nationalistiske medlemmer og vælgere.
Derfor vil højre og venstre nationalisterne i DK ikke være med i kampen indenfor EU, og da slet ikke på flygtningeområdet!

Curt Sørensen:
Du bliver ved med at kværne rundt i det. Hold dig til sagen som vi diskuterer: Marlene Winds bedrageri og mediernes uhæderlige præsentation af hende som 'ekspert'

Jørgen Garp:
Hvor blev doku af for det videnskabelige bedrageri?

OG så blev jeg blokeret af dette venstrefløjs koryfæ, der altså IKKE kunne dokumentere sit forsøg på, med påstanden, "om en slags videnskabeligt bedrageri og afskrift efter andre", at gå efter en politisk modstanders levebrød i stedet for at holde sig til det politiske!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.