mandag den 25. januar 2016

Et svar til Lars Olsen!

Kære Lars Olsen
Vedr. http://www.jyllands-posten.dk/premium/kommentar/brudflader/ECE8390260/den-saarbare-velfaerdsstat/
Nu troede jeg ellers, måske lidt naivt, vi havde en fælles reference ramme omkring det vigtige i blandede boligområder og skoler med forskellige sociale baggrunde og klasser, ”Den sociale smeltedigel”, som du kaldte det, jf.:
”»Jeg har i 50’erne gået i kommuneskole med ”roden” Peter Belli på den ene side og den senere direktør hos A. P. Møller Jess Søderberg på den anden, ”fortyndet” med en masse arbejderrødder og ”pæne” funktionærbørn samt børnehjemsbørn fra Bethlehem i gymnastik og til præst. Den blanding og smeltedigel har været af stor betydning for alle,« skrev Jørgen Garp, der trådte sine barnesko i et blandet boligområde nord for København. ”
http://larso.dk/den-sociale-smeltedigel/

Men det var måske kun på skrømt, en gratis omgang så at sige, sådan lidt på samme måde som rigtig mange for eks. Mette Frederiksen holder deres arbejder klassebaggrund op som et dække for og legitimering af usolidarisk social opførsel og/eller ditto politik og lignende.
Den politik du omtaler generelt i din artikel, uden at nævne dens konkrete indhold, af 3års ventetid for familiesammenføring og flygtningelandsbyer samt 'smykketyveriet', og som du åbenbart har meget svært ved at få taget klart afstand fra, ikke som dine intellektuelle (tidligere) venner, men som for eks. den tidligere socialdemokratiske omegnsborgmestre fra Ishøj, som Mette Frederiksen ansvarsforflygtigende tager til indtægt for sin egne politisk 'inhumane modbydeligheder':
"Per Madsen, udtalte torsdag til Information om netop det forslag (3års adskillelse af forældre og børn), at det er »det mest inhumane, man kan tænke sig...Det ligger milevidt fra den socialdemokratiske tankegang i hundrede år. Det er modbydeligt at gå med til sådan noget af bare forskrækkelse for et andet parti,« sagde han med henvisning til Dansk Folkeparti."
Og om flygtningelandsbyer kan den nuværende socialdemokratiske borgmester samme sted få ordet: "Du får den ene ghettodannelse eller parallelsamfund efter det andet,« udtalte Ishøjs nuværende borgmester, Ole Bjørstorp (S), til Politiken."
http://www.information.dk/559172

I stedet kaster du dig helt i tidens ånd over, at tale om os selv, altså danskernes megalomane fortræffelighed, nu med et let klynken forklædt som vores og vores samfunds sårbarhed (piv?) - senest med billigere Ferrari'er og BMV'er og gennem mere end 10år, efter den største krise siden 30'erne, massive topskattelettelser til de rigeste 15% her til lands – lige som ”world wide”. OG også gennemført af S ledede regeringer.
Jo vi har klart gjort os mere sårbare, helt af egen drift!

Og så slog tanken mig som sagt, at det var på skrømt, du talte om det gode ved ”Den sociale smeltedigel”, når du i dagens JP bl.a. skriver: ”Jeg er blandt dem på centrum-venstre-fløjen, der i mange år har advokeret for en stram indvandringspolitik. Indtil 2007 boede jeg i alment boligbyggeri på Nørrebro, hvor min datter gik i den lokale folkeskole. Vi oplevede til daglig de kliker af rødder, der skaber utryghed i udsatte boligområder, ikke mindst blandt børn og unge. Hverdagen på Nørrebro gjorde det klart, at integrationen er langt sværere, end mange forestillede sig dengang. - At sige dette højt var ikke en gratis omgang. Det kostede opgør og sågar venskaber blandt journalister og akademikere på skiftende arbejdspladser. Der var det god tone at tale om – tonen i debatten. At en barsk debat afspejlede en barsk virkelighed i de underprivilegerede bydele, fortrængte man let og elegant på villavejene.”

Jamen tror du da, det var ”en gratis omgang” at leve i ”den sociale smeltedigel” af udflytter familier fra det indre København og omegn i det sociale bolig kompleks ”Skoleparken” med klynger af gamle ”landarbejder” boliger i Busk- og Mariehøj, med hvem vi havde 'drabelige' slåskampe med 'Robin Hood' stokke på kamppladsen i den nærliggende skov ”Kratmosen”, og hvor min første kone i øvrigt kom fra, og så 'smeltedigelen' Gl.Holte kommuneskole stadig også med et islæt af fiskere fra Vedbæk, og det i boligområdet fra 1949 som 5årig til 1961, da jeg forlod skolen som 17årig.

Jamen, ”vi oplevede til daglig de kliker af rødder, der skaber utryghed i udsatte boligområder, ikke mindst blandt børn og unge.” - ja nogen vil måske hævde, at jeg af og til selv faldt ind under betegnelsen 'rødder'. OG de var ikke indvandrerrødder nej, men nogle af dem var (også) svært integrerbare socialt set, kan jeg garantere dig for….. Lars Olsen!

Mange år senere arbejdede jeg i en årrække på elektronikfabrikken Brüel&Kjær i Nærum, hvor jeg havde en kollega fra Nærum, der sagde, da snakken faldt på gamle dage: ”Ja mine forældre forbød mig, at lege med de rødder oppe fra Skoleparken”! Det grinede vi en del af her efterfølgende, og jeg mødte i øvrigt også en af de gamle skolekammerater fra børnehjemmet Bethlehem, min største konkurrent udi atletikløb, nu ansat i produktionen på fabrikken

Og min underbo, hvor jeg ind imellem blev passet, havde en af rødderne, lidt ældre end mig. Han endte senere så vidt jeg ved i ungdomsfængsel – ja det havde man dengang - for noget 'voldtægt' eller lignende. Og dem var der flere af blandt gruppen af ”Røde Benny, Dysser” og det hav af øgenavne, der var den normale omgangsform. Og der var også læderjakker med knojern mv. i området, som man gjorde bedst i at holde sig 'gode venner' med eller holde sig langt fra, lige som slagsmålene senere på Geels kro i Holte med pigtrådsmusik af Peter Belli mv., men også med permanent tilstedeværelse af politiet holdende ovre ved Rådhuset.

Og derfor er jeg således også fuld af forståelse for, og helt uden fortrængninger, ”At en barsk debat afspejlede en barsk virkelighed i de underprivilegerede bydele, fortrængte man let og elegant på villavejene.”
Hvilket du let kan overbevise dig om på min blog med slogan'et ”Tonen er rå men hjertelig”, og hvor du nemt kan finde argumenter for, at sproget skal afspejle den barske virkelighed, dog uden at overdrive jf. Klemperere ”Det Tredje Riges sprog”:
http://www.garps-verden.com/2012/07/brutalitet-i-sprog-og-handlinger.html

At der (måske) findes komplette politiske idioter, måske også blandt dine tidligere venner, der (måske) i ramme alvor mener, at antallet af (60mio.) flygtninge intet betyder, og at der ikke er (ret snævre) grænser for hvor mange folk, 'der kommer ind med firtoget', vi kan integrere socialt osv. i det her samfund, ja men det er jo ingen undskyldning for eller forsøg på legitimering af det verbale svineri om ”de andre/de fremmede”, der er blevet normen her til lands, og som nu, hvor vi er presset, omsættes til hysterisk og skinger debat og værre – a pro pos Klemperer - nu også til ussel lovgivning, som du åbenbart ikke kan finde ud af at få taget afstand fra, men forsøger at gemme under en såkaldt speciel dansk models politisk sociale sårbarhed.
Den styrke – ikke sårbarhed - skal der tværtimod tages politisk afsæt i for at løse problemerne i stedet for topskattelettelser og Ferrari kørsel samt nedsættelse af ulandsbistand mm - OG så skal også det ske kollektivt gennem EU!
OG ja antallet betyder noget og skal begrænses så godt som muligt indenfor rimeligt humane grænser, men ikke af hensyn til eller ”forskrækkelse for et andet” inhumant DF parti!

De bedste hilsner
Jørgen Garp
http://www.garps-verden.com/2016/01/godt-nytar-til-alle-undtagen-df-v-k-la.html

Jan Andersen Jeg er ligeglad med jeres ismer, men at løbe fra internationalisme, solidaritet og socialisme for at tækkes populismen det kalder jeg hverken nødvendigt, klogt eller visionært, det er panik ved lukketide. I Lars Olsens eget gamle blad Aktuelt, spurgte en fremtrædende Socialdemokrat for mange år siden hvad skal vi med Socialdemokratiet, svaret udeblev og jeg kan ikke se at endnu en gang at tryne de svage i samfundet besvarer spørgsmålet. Mette Frederiksens dagsorden, som Lars Olsen her køber, løser ikke et eneste problem, men udskyder kun pinen: Det er og bliver verdens ulighed der roden til vores problem, og det er det spørgsmål der skal besvares, ikke om man er sort, blå eller lilla.

Lars Olsen En klumme i JP har en ramme på 3500 anslag. Derfor må det nødvendigvis blive kort, når jeg både fortæller lidt om mine egne erfaringer og skriver om mere generel politik. Jeg har faktisk skrevet en hel bog - "Det delte Danmark", Gyldendal 2005 - der tager afsæt i min families hverdag på Nørrebro. Her er blandt andet en 25-sider lang dagbog om min datters opvækst og skolegang i et multietnisk kvarter

Jørgen Garp OG Lars Olsen det er jo ikke et svar. Jeg kunne snilt skrive 25 sider om min opvækst i et socialt boligbyggeri efter krigen med ærke danske socialt utilpassede rødder også i skolen, hvis adfærd næppe afviger markant fra de muslimske rødder, du snakker om. Men det har alle I 'pæne' akademikere med Mette Frederiksen i spidsen lykkeligt fortrængt - af politiske grunde?

Aia Fog Jørgen Garp Der tager du så grueligt fejl - og det er skræmmende, at du kan skrive som du gør, for det afslører en afgrundsyb uvidenhed om helt basale forhold, der skal være enhver bekendt - men en gang til for Prins Knud: Der er ikke bare tale om "muslimske rødder", hvis adfærd "næppe afviger markant" fra ditto danske. Gid det var så vel. Der er tale om bærere en kultur, også i 2. og 3. generation, der er inkompatibel med den danske, og med bl.a. et kvindesyn, der giver sig udslag i det vi så nytårsaften i Köln. Det er ikke socio-økonomiske faktorer, der gør sig gældende her - det er kulturelle.

Jørgen Garp Aia Fog Jo den snak har vi hørt før, nu er race bare erstattet med kultur - det lyder ligesom pænere, men ølse for og ølse bag pølsen beholder som bekendt sin dårlige og stinkende smag.
Samtidig er din uvidenhed massiv, hvis du ikke er klar over, at det kvindesyn du og DF nu pludselig hæger så vildt om er af ret ny dato her i DK, og at mennesker især fra DF land såmænd indtil for nylig eller måske stadig hylder et kvindesyn, der i betænkelig grad minder om den muslimske kultur I idag bekæmper - såmænd ikke grundet deres kvindesyn men grundet deres rac... øh kultur.

Lars Olsen I øvrigt har klummen affødt en masse kommentarer fra både højre og venstre: 1) Til Jørgen Garp. Ja, der var rødder og hårde miljøer i 1950erne og 1960erne - kender dem også fra min egen barndom. Men samfundet har udviklet sig - for eksempel har vi afskaffet forældres revselsesret overfor deres børn. Derfor virker indvandrerklikers chikane så voldsomt på mange i udsatte boligområder, og dine referencer til 1950ernes utilpassede danske rødder er derfor ikke særlig relevante i- det danske samfund er simpelthen et andet i 2016. 2) Til Jan Andersen: Ja, vi skal gøre noget ved uligheden i verden. Men løsningen er vel ikke, at folk bare skal bo i Danmark? Som gamle Aksel Larsen sagde: Det nytter ikke at løfte den røde fane så højt, så benene ikke når jorden. 3) Til Aia Fog: Det er mit indtryk, at den nuværende S-top mener, hvad siger (det kan man så være uenig med eller ej). De er også mere optaget af integration end dine nuværende partifæller i DF. Det er nødvendigt med en stram indvandringspolitik, men også at sikre en ordentlig behandling af dem, der bor her. Ikke kun for deres skyld, men også af hensyn til samfundets sammenhængskraft

Jørgen Garp Jo Lars Olsen min pointe er sådan set heller ikke at sammenligne dagens DK med min barndoms, jeg er jo ikke helt idiot. Pointen var at påpege de sociale problemer som hovedårsagen til dette og IKKE folks religion mv.

Thomas Riemenschneider Jeg tænkte, jeg ville læse klummen igennem, inden jeg forholdt mig til den. Det er således gjort. Jeg er - beklager Lars - ikke så imponeret.
For det første er jeg ikke imponeret over, at du skriver om indvandrere på samme billige facon som så mange andre medie-flanører, nemlig som om de alle sammen er ens. Det er de ikke, og du ved det godt: Fx er der rigtig mange (statsløse) palæstinensere i nogle dele af Nørrebro, og de har deres egne særtræk og problemer.
For det andet er jeg ikke imponeret af, at du trods mange års socialt engagement) ikke ser, at "indvandrer-"problemer generelt skyldes en kombination af fattigdom og racisme. Indvandrerne som gruppe har ikke større problemer med samfundet end andre fattige - ud over, hvad der kan tilskrives racisme.
Endelig er jeg uimponeret over, at du køber det økonomiske synspunkt, at der kun er den velfærd, det er til deling. Det er jo noget sludder, som strider imod ikke blot den politiske logik men også imod en socialistisk forståelse af økonomi. Men jeg skal vel forstå, at man ikke behøver være socialist for at være socialdemokrat? Eller er det det, der ligger i "centrum-venstre"?

Lars Olsen Jeg påstår da ikke, at alle er ens. Jeg skriver, at der er kliker blandt unge og subkulturer blandt en del mænd fra Mellemøsten - men jeg har mødt masser af indvandrere, der var lige så trætte af rødderne som vi andre. Jeg er enig med Jørgen Garp i, at marginalisering og andre sociale problemer er EN VIGTIG DEL af forklaringen. Det er dog OGSÅ en subKULTUR, hvor de unge henter inspiration fra middelalderlige æresbegreber i det gamle hjemland - og nogle mænd (ikke alle) fra et ditto kvindesyn. Desværre overser en del på centrum-venstre-fløjen, at marginalisering/sociale problemer skyldes, at mange har rødder i førmoderne landsbykulturer. Vi har importeret en ny form for underklasse - og det belaster økonomi og sammenhængskraft i en nordisk velfærdsmodel. Derfor støtter jeg en stram indvandringspolitik, men lægger også vægt på ordentlige forhold og integration af dem, der nu engang er her

Jørgen Garp At støtte en stram invandrerpolitik, bl.a. grundet subkulturelle problemer, er vel ikke helt det samme som at målet helliger midlet i en grad, der leder tankerne hen på det hedengangne Sovjetsamfunds holdning til det spørgsmål.
Men så langt er det åbenbart kommet for socialdemokrater, også dem der påstår sig lidt venstrevendte af slagsen, at de er parate til alverdens modbydeligheder, for nu at citere den forhenværende S borgmester Per Madsen for at opnå deres mål, hvad enten det er for at tilbageerobre DF vælgere, eller man virkelig mener, at 3års adskillelse af forældre og børn samt fratagelse af deres private ejendele er socialdemokratisk definition på solidarisk politik anno 2016.
Der er da ikke noget at sige til, Lykketoft har fået et af sine berømte raserianfald over sit parti og dansk politik generelt!
En anden en kan kun udtrykke sin politiske og især menneskelige foragt og inderligt håbe Venstrefløjen får taget sig sammen til at meddele Mette Frederiksen, at hun aldrig bliver statminister i DK med dens stemmer.

Jørgen Garp For at forstå politik, behøver man bare i ni ud af ti tilfælde at se Roald Als' tegninger!


Thomas Riemenschneider Kære Lars - du bruger "visse grupper" som et (del)argument for en stram indvandringspolitik. Så selv om du - det vedgår jeg - skriver om visse subkulturer, så går det ud over alle indvandrere.
Ideen om, at de subkulturer og "lommer", der dannes, har rod i de indvandredes oprindelse er reelt en slet skjult form for racisme: mener du, at hvordan rockernes organisering (eller fx den måde, man i udkantsområder klarer sig uden moms...), som har præcis de samme træk som disse subkulturer, kommer af skandinavernes stamme- og landsbyoprindelse? Nej vel?
Fattigrøve har altid etableret "subkulturer", bandevæsen, underverden og hvad man ellers har kaldt det. Det er et simpelt udslag af fattigdom, som får sociale former til at regredere...
Og så mangler du stadig at forklare/forsvare ideen om, at der kun er den velfærd til deling, der er...

Lars Olsen Garp drog paralleller til 1950ernes danske rødder - nu inddrager du rockere m.v. Men jeg har faktisk svaret ovenfor: 1) Vi står overfor en cocktail af social marginalisering og kultur med inspiration fra familiens gamle hjemland. 2) Vi har importeret en ny form for underklasse, der har svært ved at klare sig - ikke på grund af ond vilje, men på grund af manglende forudsætninger.

Erik Petersen Det største problem i dagens Danmark er, at vores skattesystem reelt er brudt sammen, således bliver grundlaget for velfærdsstaten undergravet - men politikerne har travlt med at placerer skylden hos udsatte grupper.

Thomas Riemenschneider Jeg køber stadig ikke den med at der er noget særligt med "kulturen fra det gamle hjemland", af to grunde: 1) flygtninge og indvandrere kommer fra mange forskellige lande og kulturer og med forskellige baggrunde/historier. 2) folk tilpasser sig i høj grad til deres miljø - det er ikke en indvandrer-ting at falde tilbage i gammeldags mønstre, det er symptom på eksklusion.
2) Det er ikke indvandring der eroderer det finansielle grundlag for velfærdsstaten, men en cocktail af stram finanspolitik og social dumping - begge dele konsekvenser af Danmarks EU-medlemskab.

Thomas Riemenschneider Og du mangler stadig at forklare, hvorfor der kun er den velfærd til deling, der er...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.