fredag den 1. januar 2016

Godt Nytår til alle undtagen DF, V, K, LA og S !

De borgerlige med Venstre og DF i spidsen, og lige efter LA, K og nu også socialdemokraterne anført af Mette Frederiksen samt medier mv., kører alle med en vandrehistorie i en uendelig båndsløjfe, som stort set intet hold har i virkeligheden, men bygger på fremmed angste myter og skrøner suppleret med direkte løgnehistorier.
Myten lyder således, at stort set alle flygtninge eller hovedparten slet ikke er flygtet men helt sikkert er jø...øh muslimer og lokket herop til Europa og især den Nordlige del – og her specielt til DK (!) - i første omgang af et pludseligt opstået kendskab til de høje sociale ydelser heroppe, samt senere af Merkel fra Tyskland og så de småtskårne danskeres hadeobjekt nummer et: svenskerne - altså dem der ikke stemmer på og følger det nazi-inspirerede Sverigedemokraterne!
Dertil kommer, at disse såkaldte flygtninge i denne forskruede optik i virkeligheden er migranter og/eller med nazi-agtig smagfuldhed bekvemmelighedsflygtninge, og slet ikke individuelt forfulgte eller krigs-flygtninge.
Migranter bliver de - eller det altovervejende flertal - ifølge denne formalistiske skrøne al den stund, de pludselig i stærkt forøget omfang især i 2015 har forladt deres første flugtsted, ”nærområdet” til Syrien og Iraq, dvs. de overfyldte flygtningelejre i Jordan, Libanon og Tyrkiet og er landet især i Grækenland og Italien, hvis de ikke som tusinder er druknet i Middelhavet!
Til denne hovedstrøm slutter sig så en strøm fra den anden krigszone DK er involveret i nu på 15.år, Afghanistan, samt en strøm fra Afrikas krigszonenr i Somalia mv og dertil folk der flygter fra almindelig nød og elendighed igen især fra Afrika, og endelig en selvstændig tilstrømning fra Balkan især Kosovo på vejen op gennem Europa.
Både Grækenland og Italien har for længst - også før 2015 – gjort opmærksom på det stærkt forøgede flygtninge pres på deres lande og råbt på hjælp, men for døve ører overalt i EU og omegn, og tydeligt signaleret, at de ikke alene kunne forsvare egne og dermed EU's ydrer grænser, som de skal ifølge Schengen aftalen og Dublin forordningen.
Løsningsforslagene fra genierne her til lands anført igen af Venstre og DF, der herren hjælpe mig først simulerede overraskede over det, enhver idiot kunne se ville komme, har været, udover at skælde ud på alle andre fra flygtninge til stort set alle kollegaer i EU undtagen højreradikale fascister i Ungarn og de senest ankomne af slagsen i Polen, fra letkøbte og tomme floskler om øget hjælp til nærområderne – samtidig med at regeringen sparer massivt på ulandsbistanden - og til de helt ugennemførlige tåbeligheder, fremført af DF selvfølgelig, om at gøre som Australien og/eller Spanien og indgå aftaler med andre om, at de mod betalig og trusler overtager flygtningene ligesom Libyens Gaddafi gjorde for EU, før han blev fjernet - og vel og mærke før borgerkrigen i Syrien eskalerede.
Det fælles for alle disse forslag er, at de overhovedet INTET som helst har at gøre med forsøg på at løse flygtninge krisen hverken på kort eller langt sigt, men udelukkende satser på at skubbe problemet over på andre, og dermed at andre skal løse problemet for os.
Det andet angrebspunkt fra tumperne, angrebet på Tyskland og Sverige, er af helt samme indhold, at få skubbet problemerne væk fra DK over på alle de andre.
Merkels positive udsagn om at modtage flere flygtninge opstod UDELUKKENDE, som svar på råbet om hjælp til løsning af de massive problemer Grækenland og Italien og siden Ungarn havde med de allerede stærkt forøgede flygtningestrømme, som Tyskland så gerne ville hjælpe med og aflaste de pågældende lande for. Hvilket selvfølgelig så straks blev udlagt her i 'svinestien med øfferi' fra DF med halehæng, at Merkel dermed havde inviteret flere flygtninge fra Mellemøsten til Europa!
De var her allerede og tilstrømningen havde længe været i fuld gang, klaphatte!
Når man så samtidig ved, at hverken Tyskland eller Sverige har deltaget i Bush, Blair og Foghs angrebskrig mod Iraq eller kampagnen i Libyen mv., der er en væsentlig grund til destabiliseringen af hele Mellemøsten, lige som den håbløse håndtering af borgerkrigen i Syrien, der ellers gav mulighed for lidt oprejsning ovenpå Irak skandalen, ja så bliver den glasklare danske ansvarsforflygtigelse åbenlys for enhver, der ikke er indhyllet i de mest snævertsynede nationalistiske gevandter.
Dertil kommer, at de danske stupide 'småfolk' igen med DF og V i spidsen tæt fulgt af S, K, LA nu mener sig berettiget til 'håneretten', når nu Tyskland og Sverige bl.a. p.g.a den totale mangel på solidaritet fra DK og vores allierede i det mere og mere fascistoide Østeuropa anført af Ungarn og Polen, tvinges til at gennemføre lignende drakoniske foranstaltninger som DK og Ungarn er gået i spidsen med. Det for at begrænse den voldsomme tilstrømning til Tyskland og Sverige, ene og alene fordi andre med de østeuropæiske lande i spidsen udviser en total mangel på den solidaritet og støtte, de selv har modtaget i så rigeligt mål før og efter Murens fald!
Ha, ha lyder de stupide udsagn i denne selvopfyldende profeti, der kan I bare se, nu må de 'pladderhumanister' indføre samme usolidariske regler, som vi selv gik i spidsen med, og landets statsminister & co. afviser forarget ethvert forslag eller ønske om hjælp til de betrængte lande med hånlig afvisning og besked om, at de ligger (ha,ha), som de selv har redt!
OG så afsløres det nu for enhver, men næppe med nogen mærkbar effekt i 'svinestien' hos V, DF, K, LA og S, at den egentlige årsag til den forøgede flygtninge strøm er den simple, at flygtningenes madrationer i flygtningelejrene i nærområderne, som vi skulle hjælpe, siger de selv samme partier og sparer som nævnt på ulandsbistanden, er blevet halveret lige som den sum småører folk fik til andre fornødenheder.
Dette er den egentlige ubehagelige årsag som FN igen og igen har fremført, og nu igen fremfører i denne artikel.
Danmark har skal det tilføjes øget beløbet til WFP's fødevarerrationer i 2015:
”Men den præstation imponerer ikke formanden for FN’s Generalforsamling, Mogens Lykketoft. »Problemet er, at regeringen kombinerer en forøgelse af den akutte nødhjælp med en dramatisk nedskæring i den samlede indsats. Der bliver hevet 2,5 milliarder kroner af det danske budget til udviklingsbistand og derefter reserverer man en stor del af pengene til flygtninge, der er kommet til Danmark,« siger han. »Det er selvfølgelig godt at give mere til flygtninge i regionen, men samtidig tømmer man den flaske, der skal bruges til at forebygge nye konflikter og folkevandringer.«

Godt Nytår til alle undtagen DF, V, K, LA og S (med undtagelse af Mogens Lykketoft)!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.