fredag den 12. februar 2016

Syrien og venstrefløjens ekstremister!

"Russiske bomber kan sikre Assad en fremtid" (http://politiken.dk/debat/ledere/ECE3064302/russiske-bomber-kan-sikre-assad-en-fremtid/)
Ja og vil så blive hyldet af ekstremister og anti-demokratiske kræfter blandt rene fascister og højreradikale Putin 'lovers' bredt i Europa OG tilsvarende blandt de ekstremistiske forrædere på Venstrefløjen, der har invaderet denne som Trojanske heste for Assad, Putin og Europas højreradikale.
I den kolde krig kunne DKP'ere da i det mindste forsvare sig med, at de troede på illusionen om Sovjet som vejen til et bedre samfund. Men at forsvare fascistiske tyranner som Assad og Putin er ubegribeligt uden bare et ideologisk figenblad for disse uhyrligheder.
Så sammen vandrer højre- og venstreekstremister i Europa på ligene af 470.000 dræbte syrere, langt de fleste myrdet og tøndebombet af Assad og hans politiske psykopatven Putin og med USA og Vestens tavse accept, som 'hæleren' der som bekendt er lige så god som 'stjæleren', og med Obama som vor tids Chamberlain!
Velkommen til nutiden!

Og læg så mærke til Politikens hændervridende accept også i denne artikel og dermed en art medansvarlig i den endelige og forbryderiske nedslagtning af "Det arabiske forår" i Mellemøsten.
Hensynet til Vestens allierede mellemøstlige tyranner og diktatorer samt til den zionistiske stat, der i ly af denne nedslagtning, fortsætter sit forbryderiske og FN accepterede kolonistiske eventyr, vejede ikke overraskende tungere end en opbakning til demokratiets udvikling i Mellemøsten!
Og det folkelige pres, der kunne have ændret dette som i Bosnien og Kosovo, udeblev grundet de de fatale erfaringer og fejltagelser i Afghanistan og Libyen samt de rene krigsforbrydelser i Irak, kombineret med den hjemlige xenofobi og anti-muslimske pest, der har bredt sig overalt i Europa - også der hvor de nærmest aldrig har set en flygtning og/eller en muslim.
Og hvor hoved slagnummeret, der vinder folkelig udbredelse overalt godt hjulpet af de islamistiske fantaster som IS, er, at muslimer/islam og demokrati er uforenelige størrelser! Et slagnummer der nu har udviklet sig til en selvopfyldende profeti for indeværende i Mellemøsten!
OG de ovennævnte venstreekstremister, hvad har deres indsats været for at fremkalde eller styrke et folkelige pres? Ja de har været så forblændet af deres had til USA og Vesten (og demokratiet!?) og haft så travlt med at bevise dette med snart sagt alle midler, at de har ageret som venstrefløjens svar på DF, og med deres direkte og indirekte opbakning til folkemorderen Assad og Putin kontraproduktivt medvirket til, at der intet skete for at forhindre den mellemøstlige katastrofe, endeligt bekræftet af myrderierne i Syrien - deraf forræderiet!
Deres forskruede verdensbilled ser sådan ud, og læg mærke til hvordan folkemorderen Assad er identisk med og er Syrien i denne forskruede optik forklædt som international ret, ja folkeret! Hvor sygt kan det blive, ja det kan det hos disse Assad kloner og anti-vestlige fantaster:
"The Obama Administration is expanding its military power and threats against Russia and China as well as increasing its war efforts in Afghanistan, Iraq, and Syria while preparing to restart Washington’s old war in Libya."
http://www.counterpunch.org/…/obama-intensifies-wars-and-t…/
Dette citat har jeg fundet på Lars Jørgensens site fra en eller anden obskur kilde kaldet Counterpunch.

Hvis man læser lederen i Information af Lasse Ellegaard dags dato hedder det bl.a.; "Kerry accepterede tillige, at de syriske oprørere, der gør en militær forskel – de islamiske Jabhat al-Nusra og Ahrar al-Sham og det kurdiske PYD – blev udelukket fra Genève III.
USA godkendte reelt det russiske ejerskab til den syriske konflikt allerede i 2013, da Kerry – synligt lettet – tog imod Lavrovs ’tilbud’ om, at regimet afleverede sit arsenal af kemiske-biologiske våben, mod at amerikanerne aflyste et bebudet bombardement efter et formodet giftgas-angreb på civile, der overtrådte Obamas ’røde linje’. Også selvom iagttagere var enige om, at et straffebombardement ville give oprørerne det nødvendige momentum til at tage Damaskus og vælte regimet."
Denne vurdering er en kritik af Jacob Skovgaard Petersen, der mener: "at USA’s udenrigsminister, John Kerry, blev ’snydt’ af russerne (Kerry stod tilbage som den pantsatte bondedreng, en idiot, der var ført bag lyset af den russiske kollega, Sergej Lavrov.) Hans pointe var, at Rusland eskalerede den igangværende offensiv mod oprørsmilitserne i storbyen Aleppo simultant med, at FN-processen i Genève blev indledt. Hvorfor den kollapsede endnu før de oppositionsdelegerede havde sat sig ved forhandlingsbordet."
Et tredje synspunkt kommer tillige fra Information 10/2-16, The Guardian journalisten Natalie Nougayrède, der mener: "Ruslands strategiske mål går længere end til de syriske oprøreres sidste store bastion. Putin søger nok at genvinde russisk magt i Mellemøsten, men det er primært Europa, han har i tankerne....Besejres de Assad-fjendtlige oprørere, der delvist har kontrolleret byen siden 2012, vil der ikke være andre krigsførende parter tilbage i Syrien end Assads regime og Islamisk Stat."
Ifølge Kerry og Lasse Ellegård, der accepterende citerer, at: "Kerry har endvidere vidst, at den opposition, han og Lavrov sendte til Genève, aldrig vil kunne levere varen militært, da den – som mellemøst-analytiker Herbert Pundik noterede i Politiken søndag – stort set består af en faxmaskine i Istanbul og er uden indflydelse på oprørsmilitserne inde i Syrien."
Altså en noget anden tilgang end Natalie Nougayrède, der som nævnt mener, at indtil Russerne gik ind militært i efteråret var "de syriske grupper, der tidligere har vist sig effektive mod IS", de såkaldt moderate, der skulle være "de lokale syriske landstyrker hos oppositionen, (der) måske en dag kunne drive jihadisterne ud af deres højborg i Raqqa. Hvis nu de mennesker, der skulle være fodfolket i denne indsats, ender omringet og knust i Aleppo, må man spørge, til hvem Vesten så vil ty?"
Jamen ifølge LE så vil Vesten slet ikke ty til nogen som helst andre end Russerne, da "USA (reelt) godkendte det russiske ejerskab til den syriske konflikt allerede i 2013,..", fordi må man antage USA allerede der mente, at den moderate syriske opposition "stort set består af en faxmaskine i Istanbul og er uden indflydelse på oprørsmilitserne inde i Syrien."
Hvordan de såkaldt moderate oprørere så har kunnet holde Aleppo op mod tre år efter denne USA antagelse, ja det forsvinder i tågerne over denne rædselsfulde konflikt. Men selvfølgelig kan man komme om ved problemet som "Assad (der har) stemplet al politisk opposition som ’terrorgrupper’", ligesom de fleste af Lars Jørgensens såkaldte kilder iøvrigt!
Og Natalie Nougayrède mener som fremført, at Putin primært har Europa i tankerne, hvor: "Flygtningekrisen har skabt dyb splittelse på kontinentet, hvilket har skabt blomstrende fremgang for populistiske højreorienterede partier, hvoraf mange er Moskvas politiske allierede mod EU som projekt. Flygtningekrisen har sat vigtige EU-institutioner under pres. Den har øget faren for britisk EU-exit (noget Moskva gerne ser) og har alvorligt svækket Angela Merkel, arkitekten bag de europæiske sanktioner mod Rusland." (grundet Ukraine!).
OG her er i det mindste LE og NN nogenlunde enige om, at situationen er sprængfarlig for først og sidst Europa, hvis Aleppo falder og/eller tyrkerne gør alvor af at sende militær ind i Syrien: "Tykerne drøfter også seriøst at sende egne soldater over grænsen med det formål at etablere en såkaldt ’frizone’, der kan absorbere en forventet halv million flygtninge, der er på vej fra Aleppo-regionen. Sker det, vil tyrkiske NATO-støvler på landjorden i realiteten konfrontere russiske kampfly. Det kan blive endog meget farligt - også for Europa."
Et Europa/EU hærget af uenigheder om løsning af en flygtninge krise, der måske kun lige er begyndt, kombineret med højrenationale fantaster i Vesteuropa herunder DK, der historisk set endnu engang er dukket op af de politiske 'rottehuller' og hylder fascistoide galninge som Putin, Orban i Ungarn og senest tandemparret Andrzej Duda og Kaczynskis i Polen, der genopvækker hele den østeuropæisk-russiske reaktiomære historiske blanding af ekstrem nationalisme til fascisme/nazisme og stalinisme! Velbekomme
Og her er vi så tilbage ved citatet i indledningen, hvor vurderingen absurd nok endnu engang er, som under 30'ernes stalinistiske "socialfascisme" antagelser (det var de Socialdemokratiske partier i Europa!), at truslen IKKE kommer fra nyfascister, nynazister og nystalinister på venstrefløjen, men fra The Chamberlain administration, undskyld fra: "The Obama Administration () expanding its military power and threats against Russia and China as well as increasing its war efforts in Afghanistan, Iraq, and Syria while preparing to restart Washington’s old war in Libya."!
Hallo, historien gentager sig - forhåbentlig nu som farce og ikke som en gentagelse af tragedien!
http://www.counterpunch.org/…/obama-intensifies-wars-and-t…/
http://www.information.dk/561121
http://www.information.dk/561132

Hvordan nogen mennesker, der kalder sig venstrefløj, overhovedet kan finde på at forsvare en tøndebombende morder som Assad og Putin med, forbliver en gåde for mig.
I den kolde krig kunne DKP'ere da i det mindste forsvare sig med, at de troede på illusionen om Sovjet som vejen til et bedre samfund. Men at forsvare fascistiske tyranner som Assad og Putin er et ubegribeligt had til sit eget land og demokratiet!
Det er afskyeligt, men en øjenåbner er det da, så tak for det i det mindste, at forveksle sådanne folk med demokratiske socialister, skal og behøver aldrig gentage sig!
"Det arabiske forår" var et bevis på det modsatte af DF påstanden om, at demokrati og islam/muslimer ikke kan forenes, som jeg ser det, men som andre revolutioner blev det kun en halv sejr, men som enhver med historisk kendskab ved, er vejen til et bedre samfund brolagt med halve sejre og hele nederlag, men kim lægges og frø sås trods dette. Og det skal da ikke forhindre demokratiske socialister i at støtte sådanne folkelige bevægelser fuldt og helt, overalt hvor de spirer frem også mod forrædere - og også selv om de lider nederlag til et fascistisk svin og en folkemorder som Assad støttet af den højreradikale Putin godt hjulpet af USA og Obama!

Se opfølgende her:
http://www.garps-verden.com/2016/07/det-venstreradikale-segment-byder-op.html
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1214716085279978
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1214772961940957
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215700835181503&set=a.745169058901352.1073741828.100002247935446&type=3
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1215714661846787

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.