mandag den 7. marts 2016

"Jeg er den mest vrede over kriminalitet, socialt nasseri og islamisme, altså er jeg den bedste og den moralske vinder!"

http://politiken.dk/debat/profiler/noaredington/ECE3100590/fire-emner-der-kan-faa-hoejrefloejens-had-til-at-syde-og-boble/

Udover det gamle socialdemokratiske trick med endnu engang at sidestille højre- og 68' venstrefløj (gab!), nu i Noa Redingtons særlige ny socialdemokratiske Thorning, Corydon, Sass Larsen og Frederiksen variant, hvor S og V nærmest er i alliance, dvs. alt til højre og venstre for det sammensmeltede SV, ja så overser den 'pæne' mand, der er imod had fra alle andre, men selv klart ikke fra kammersjukkerne i Støjberg & Vcompagniet, og altså hylder de nok så bekendte dobbelt-standarder, som i almindelig folkeligt omdømme kaldes dobbeltmoral, der som bekendt ikke er dobbelt så godt som moral, at det her slet ikke handler om had, men kun om retten til at blive mest vred, rasende, socialt forarget over verdens urimeligheder og især retten til at prioritere disse.

Man insisterer således på først at have retten til at prioriterer vreden, om den først og sidst skal vendes mod underklassen, hvad enten det er ærkedanske fattige, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse og/eller fremmede østarbejdere, krigsflygtninge, eller hvem man nu ellers ikke kan lide, og deres kriminalitets rate, sociale nasseri mm., eller andre urimeligheder, islamistiske 'hatespeech' og 'syge' regler.
Eller den undtagelsesvis også skal vendes mod over- og den højere middelklasse - herunder politikerne - og deres skattesnyderi og underminering af skattevæsenets evne til at (ejendoms)beskatte, ikke arbejdsmand Petersen, ham skal de nok komme efter og få ram på, men politikernes venner, 'de rige svin', og deres skattely, anden økonomisk kriminalitet eller 'lovligt' svindel og bedrageri - herunder retten til at køre samfundet økonomisk-politisk i sænk med passende mellemrum - tilbagevendende skattelettelser, umådeholdne og svinske lønninger og bonusser med meget mere,

Når så den almindelige dansker efterhånden gennem mange år er godt opdraget til at sparke ned-af og krybe op-ad af højrefløjen inklusiv den hellige SV alliance, jamen så er bordet ryddet for jagten på hele den ovenstående underklasse, hvor man i den offentlige som megen privat debat dernæst insisterer på, at have retten til at blive mest vred på fejl og mangler i denne underklasse bredt - med 'de fremmede' i front som prygelknabe - i form af nævnte kriminalitet og anden dårligdom hos disse sociale 'tabere' eller bare det de er her som eks. krigsflygtninge, der gerne udstyres med bekvemmelighed foran som afbigt for den dårlige samvittighed - eller fremmedfrygten og/eller sjældnere rendyrket racisme!

Pointen er her, at man offentligt som privat tiltager sig retten til som det første, at prioritere hvem og hvad vreden og den sociale forargelse især skal rettes mod. Og det forhold at den såkaldt almindelige dansker af tilbøjelighed, politisk tillæring især i de sidste 20år i DK, samt såmænd også bredt i det historisk fascist, naziramte og stalinistiske Europa, samt af personlige tilbøjeligheder og skavanker herunder almindelig menneskelig fejhed, afgør med usvigelig sikkerhed at vreden i ca. otte ud af ti tilfælde permanent vendes mod underklassen i bedste Pia K., DF, V og LA 'kuglestøder' stil.

Og dette valg af at sparke ned-ad i stedet for op-ad forstærker ejendommeligt nok, men slet ikke overraskende, den menneskelige bevidsthed om egen personlige undermåleragtige fejhed taget i betragtning, den vrede, der så insistere på at definere styrken af raseriet over underklassens fejl og mangler, igen med 'de andre', 'de fremmede' i front.

Kommer man så som let eller meget venstredrejet denne vrede i møde med forståelse, fordi man såmænd selv deler en sådan i hvert fald delvist og tror, man hermed kan at få tingene og vreden talt ned eller lignende, så tager man grueligt fejl!

Det får blot disse højre 'idioter' og mange almindelige danskere til at skrue op for gassen, især da hvis man helt 'tåbeligt' indsparker en nuance i sagen, fordi det ikke handler om sagen eller sådan set heller ikke om had, som påstået af Noa Redington, medmindre vi da er ude i noget rendyrket racisme, men om at insistere på retten til - gerne åndelig talt suppleret med trampen i gulvet - at være den mest vrede, rasende, og socialt forargede over den specielt udvalgte politisk betingede del af verdens urimeligheder.
"Jeg er den mest vrede over kriminalitet, islamisme mm., altså er jeg den bedste og den moralske vinder - OG da du ikke er lige så vred som jeg og støtter mine stærkt stigende drakoniske 'løsningsforslag' og 'luk grænsen' quick fix, så støtter du nok i virkeligheden nævnte dårligdomme som kriminalitet, islamisme osv!" Og her ender de virkelige idioter så med at råbe landsforræder mv. efter sagesløse lands m/k'er.
Dette er dansk normal standard anno 2016 og breder sig dag for dag offentligt som privat!

Tillæg 22/3-16 om det udbredte hysteri:
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1001092903308965
Her et par typisk hysteriske klynke indlæg på tråden, og der er flere af slagsen:
Benno Bonde ”Endelig politisk mod til at træffe foranstaltninger til forsvar for demokratiet.. De moderne demokratier er så skrøbelige og forsvarsløse over for Anti-demokrater, specielt når disse agerer og spreder deres idelogi under skjul og beskyttelse af at være religion...”
Bonde vil åbenbart forsvare demokratiet ved at afskaffe det!
Lasse Nielsen ”Det sidste du skriver lyder som en drøm. Men bare rolig, der skal nok komme en forskruet idealist, og sikre at det danske samfund bliver totalt smadret. Sharia skal nok blive indført, ligegyldigt hvilke små lappeløsninger de finder på inde på borgen.”

Problemet med disse indlæg og højrefløjen generelt som DF, Trump og konsorter er, at det ene hysteriske udsagn a la DK bliver "totalt smadret og Sharia indført", så kobles sammen med det næste hysteriske udsagn om ”det forsvarsløse demokrati” mv. i en endeløs ophobning af rendyrket hysteri og konspiratoriske udsagn, hvor alle forhold blæses fuldstændig ud af enhver proportion, som med dette patetiske udsagn, jeg så i går fra en anden mandlig hystade: "Kongeriget Danmark ophører desværre meget snart med at eksistere."
Rendyrket 'tøseagtigt' hysteri (undskyld tøser!) - og så fra granvoksne mænd, du godeste - få dog samlet sutten op drenge!

Og så Jalving&Co. igen, igen:
https://www.facebook.com/mikael.jalving/posts/576687055830718
Jo ikke særlig smart at tude som EU's udenrigschef Frederica Mogherini, men dog langt fra hystader som Mikael Jalving og de fleste her på tråden, som nærmest agerer som en flok hysteriske "kællinger" med rablende generaliseringer og propotionsforvrængninger og for noget af halehænget her på tråden, en anelse fortyndet hadefuld Breivik tankegang!
Godt at det ikke er her landets og EU's ledere skal findes, det er galt nok, at de er vælgere, så ville dagens vanvid og galninge vel nærmest minde om en søndagsudflugt og demokratiet være en saga blot!

23/3-16 Michael Jalving: "Sandheden er, at islamister har kunnet vokse sig stærke og talrige i alle vesteuropæiske lande takket være velfærdsstat og vestlige, permissive normer, anført af gamle, fordærvelige 68'ere igennem årti efter årti.
Det er de gamle kommunister, socialister og kulturradikale, der har åbnet Vesteuropa for den indvandring, hvis terroristiske potentiale vi nu mærker på krop og sjæl.
Det er islamisterne, der handler. Men det er os selv, der har gjort deres succes mulig."
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8533726/eu-er-ikke-ramt-i-hjertet-men-i-hovedet/

Sådan taler en ægte Breivik klon, med et "os" som et ynkeligt røgslør!
Jeg tog i en anden Jalving tråd (se ovenfor) det forbehold, at det kun var noget af hans halehæng, der havde Breivik tankegang.
Men det forbehold kan man roligt fjerne. Det vi hører fra hestens egen mund er vel så rendyrket, det kan blive - nu venter vi kun på de 'logiske handlinger' ud fra denne rablende og forskruede tankegang.
Et er at man skal høre på alle mandagstrænerne kloge sig på weekendens kampe, men det har dog det forsonende over sig, at det kun er fodbold, det handler om.
Noget helt andet er, at man skal høre på Mikael Jalving og hans slæng kæfte op i en uendelighed, kørende i samme hjernedøde rille uden på noget tidspunkt at komme med noget anvendeligt politisk, men kun som ål i mudder bade sig i islamisternes og terroristernes syge tanker og handlinger.
Så langt hellere mandagstrænerne, som da ind imellem i det mindste har en anelse om, hvad de snakker om!

Hver gang jeg bliver konfronteret med Mikael Jalving og hans halehæng, kommer jeg i tanke om et af mine favorit statements:
Umberto Eco: »Dramaet ved internettet er, at det har gjort landsbytossen til et sandhedsvidne. De sociale medier har givet taleret til hærskarer af tåber, der tidligere kun ytrede sig på baren efter et glas vin uden at skade fællesskabet. De blev bragt til tavshed med det samme, men nu har de den samme ret til at ytre sig som en nobelprismodtager. Det er tåbernes invasion.«

Det var da måske et lidt flabet indlæg ovenstående at tagge til Michael Jalving efter dennes Breivik lignende angreb på alt til venstre for Danskernes parti (se ovenfor), men hold da helt op hvor hans stærkt højredrejede halehæng gik nærmest amok i raseri og personligheder mv. Og da især, da jeg slettede de værste personligheder og stupide udsagn! Hø,hø!

Efterskrift til Umberto Ecos statement:
Der intet som helst hadefuldt eller for den sags skyld arrogant over UmbertoEcos udsagn!
Det er skarpt, men for enhver der bare sporadisk har konfronteret internettet/FB mv. er det et fuldt forståeligt udsagn.
For hvem er tåberne, det ligger vel ikke nagelfast vel - ind imellem er det dig, så er det mig, ja det kan være alle. Og så det er jo mig der anvender udsagnet mod Jalving&co ikke Eco., og det med hensigten når du smider en sten ind i en flok ulve, så hyler den der bliver ramt, og det skete jo i fuldt flor, kan man sige helt efter hensigten.
Ecos kritik, som jeg læser det, går jo lige så meget på mediet, at det er en kritik mod selve internettet, der er med til at give tåber og måske især tåbeligheder et større uredigeret forum.
Og bare hastigheden hvormed udsagnene sprøjtes ud sammen med det uredigerede, gør det meget mere åbent for hurtige og herunder tåbelige bemærkninger og udsagn.

Tillæg 23/3-16: Alternativer til hysteriet?
Der er en ting jeg ikke begriber nu for tredje gang, første gang var Köln anden gang var opfordringer til vold i Moskeer her i landet og nu tredje gang med endnu et terrorangreb denne gang i Bruxelles, og det samme kunne siges om angrebet i Paris og såmænd også i Kbh.
Det er i alle nævnte tilfælde mærkværdigt, at man, som jeg ser det, ikke anvender gældende lovgivning - eller får denne tilpasset - og udøvende myndigheders beføjelser til at forhindre eller straffe disse ulovligheder, selvfølgelig med den nødvendige voldsanvendelse indenfor retsstatens rammer.
Jamen det er da godt, og vel nødvendigt med et forstærket traditionelt terrorberedskab, som det hedder, selv om det jo langt fra virker til 100%, og det er næppe idag, man skal foreslå mindre beredskab ved lufthavne og anden offentlig transport mv.!
Men er det ikke vejen uden ende at blive ved med, som det med garanti nu vil blive foreslået igen, at begrænse og overvåge almindelige nogenlunde lovlydige borgeres færden overalt i det offentlige rum og nu også 'privat' på nettet osv i den tro, at man kan eliminere truslerne fra galningene alene eller hovedsageligt ad den vej?
Jeg mener et andet fællestræk i de fleste europæiske lande er, og da i hvert fald dem, der allerede har været udsat for terror, at alle steder snakker man om, også politikere mv,, at der er byområder i Paris, London, nu Bruxelles og vel også i danske byer, hvor politi, brandvæsen og andre offentlige myndighedspersoner, for slet ikke at snakke om journalister og mediefolk med kameraer mv, som Ole Ryborg nævnte idag om Molenbeeck, ikke tør eller kan komme ind i eller kun undtagelsesvist og så massivt.
Dvs gældende lovgivning bliver ikke udøvet og gennemtrumfet, og det i områder der bevisligt gang på gang er arnesteder og rugekasser dels for kriminelle bander, men også for diverse syrienskrigere og terrorister med eller uden baggrund i de kriminelle bander, og desuden for islamistiske galninge og radikale imamer mv.
Jamen hvorfor gennemtvinger man ikke politi, brandvæsen, mv's uhindrede adgang til disse områder, ved dels massiv og i starten daglig politimæssig tilstedeværelse med tilhørende oprydning, gennemsøgning, våbenbeslaglæggelse og anholdelser, og så i kølvandet på dette med en hale af socialarbejdere efter sig, der kunne forbygge fremtidens kriminalitet og radikalisering, mens retsstatens politi, domstole og fængsler tager sig af dem, der forhindrer eller generer embedsm/k'er i funktion og allerede er mere eller mindre udenfor pædagogisk rækkevidde!?
Jamen ville det om ikke andet være et fint supplement til den mere traditionelle terrorbekæmpelse og tilføre både kortsigtet her og nu bekæmpelse samt forebyggende tiltag mod fremtidens kriminalitet og terror - og det mod steder hvor kriminaliteten florerer i stedet for nu igen at udvide tiltag, der hovedsageligt generer mere lovlydige borgere?
Men man vil måske hellere lade stå til og bære ved til fordommene og hysteriet om, at det er folks 'de fremmedes' kultur, hudfarve, religion etc., der er problemet?
Og dermed understøtte 'egne' højreradikale galninge, undergrave demokratiet og ende med et styre a la Ungarn, Polen og Rusland? For nu selv at male fanden på væggen ik'?

Jeg prøver at spørge en gang til ligesom efter terrorangrebet i Paris:
Kan man som borger i EU returnere fra ture til IS områder og deltagelse i krig der, altså som såkaldt syrienskrigere, uden øjeblikkeligt ved hjemkomsten at blive søgt identificeret og derefter buret inde?
Eller er det udelukkende manglende grænsekontrol på EU's ydre grænser, der er grunden?
Nå det lyder nu på TV2 News som om det er mit første spørgsmål, der er det korrekte, altså at man lader idioterne være på fri fod, og desuden lader dem rejse frem og tilbage som på charterferie, og så bruger politi mv. uendelige ressourcer på at mandsopdække galningene og er ved at drukne i det arbejde, i stedet for at få buret hele banden inde straks ved første hjemkomst gerne i en halv snes år - mindst!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.