torsdag den 21. april 2016

Politisk dagbog april 2016

Epilog 08/5-16: http://politiken.dk/debat/profiler/marlenewind/ECE3192949/uduelige-ledere-og-medier-er-ved-at-oedelaegge-europa/
Helt enig med Marlene Wind, altså bortset fra at hun igen, igen undlader at adressere hovedproblemet for EU, at man helt har adopteret den neoliberalistiske økonomiske politik før under og efter kollapset 2008!
Man kan så sige det også skyldes "Uduelige ledere og medier", men mere præcist var det vel at sige, det skyldes en uduelig politik, som politikere bredt har ført OG fået opbakning til af et vælgerflertal.
Men med den forudsigelige tilføjelse, at 'side-effekten' af liberalistisk økonomisk politik som i 30'erne er og bliver nationalkonservatisme, rendyrket nationalisme og genopblussen af den europæiske syge, som det højreradikale vanvid i form af totalitære træk, hvad enten det så bliver gentagelser i ændret form af fascisme, nazisme og stalinisme eller et ny-udviklet totalitært mareridt nu kombineret med islamistisk fascisme med forudsigelige gentagelser af de nationalistiske krige i Europa! Europa har som bekendt tidligere frådende kastet sig over og ud i krige for mindre end det nuværende flygtninge problem!

I samme avis beskriver Rasmus Willing mesterligt hvordan denne liberalistisk baseret totalitære udvikling breder sig ned i alle samfundets porer som Konkurrencestat.
En udvikling som ifølge borgerlige politikere som den tidligere videnskabsmand Ove Kaj Pedersen og den konservative Michael Ziegler imidlertid kun går for langsomt set fra deres plads som hadprædikanter overfor offentlig ansatte og bærere af totalitarismens moderne form.

Og forleden: En film om systemet "Markedets lov", som gør folk til småpsykopater og fremmer og nu igen som i 30'erne slår ud i højreradikal (og nu yderligere islamistisk) fascisme og ivrigt og især støttes af politiske psykopater fra LA til CEPOS!
Hør og se dem, en glatslikket politisk spejderdreng som Mads Lundby Hansen, en Anders "se det glade markeds vanvid i mine blå øjne" Samuelsen, en gammel selvpromoverende politisk plattenslager som Asger Aamund eller den rendyrkede finanskapitalistiske udbytning hos Saxobank!
Alle kværne de uafladeligt om markedets lyksaligheder og velsignelser samt udbredelse til alle menneskelige relationer fra vugge til grav, så alt kan gøres op i udbud, efterspørgsel, pris og penge!
For 'Markedets lov' "er en syrebrændende strukturel kritik af, hvordan markedsmekanismerne for længst har mistet sin sidste rest af humanitet. At markedets lov ikke er skrevet af og for mennesker, men af og for udbyttere. Og under den knuses og udnyttes langt de fleste."
http://politiken.dk/…/chefer-kraenker-kritikere-i-den-offe…/
http://politiken.dk/…/forkaelede-offentligt-ansatte-kan-un…/
http://politiken.dk/…/det-er-en-myte-at-offentligt-ansatte…/
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2016/05/naadesloes-film-naadesloest-system?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

Så slutter vi måneden af med maner:
30/4-16: http://politiken.dk/debat/ECE3182671/forkaelede-offentligt-ansatte-kan-underminere-velfaerdsstaten/
Skal vi ikke bare sige det, som det er:
Ove Kaj Pedersen fra knastør professoral videnskabsmand og djøf'er - læs blot Konkurrencestaten - til borgerlig politisk charlatan!
Politiken behøver altså ikke at bruge mere end en hel forside til denne rullende båndsløjfe af borgerlige politiske idiosynkrasier.
Synd bare at manden åbenbart har lokket S med på galejen!

http://politiken.dk/debat/ECE3076085/det-er-en-myte-at-offentligt-ansatte-er-vildt-stressede/
I forlængelse af vor ven forhenværende videnskabsmand nuværende borgerlig politiker Ove Kaj Pedersen, har vi her en mand K borgmester og formand for KL’s løn og personale-udvalg Michael Ziegler, der lider af det gamle overlæge syndrom.
Ziegler mener:»Der er forskel på at have stress og at have travlt, men det bliver ofte blandet sammen."
Se det ved forskerne, der laver stress undersøgelserne, ikke iflg. Ziegler.
For slet ikke at tale om de offentlig ansatte, der tror de har stress, fordi de har lidt travlt, igen iflg. vor ekspert Ziegler ud i socialpsykologi.
Altså hvad er forskellen på Vorherre og 'overlægen' Ziegler? Jo Vorherre ved godt, han ikke er overlæge!


26/04-16: https://www.information.dk/moti/2016/04/haardt-vaere-hvid
En indrømmelse!
Så skete det igen, jeg kunne mærke det boble og syde først langsomt, så voldsommere gennem læsningen for endelig at eksplodere i hvidglødende raseri og rødglødende had ved den ultimative sætning sidst i artiklen: "Efter det voldsomme udfald mod Bouteldja, der straks efter tv-udsendelsen blev tiljublet på diverse højrenationalistiske internetsider:.."
De sataner er alle vegne tænkte jeg og breder sig som ugræs over hegnet, og bliver fodret i en uendelighed fra højre til venstre i Frankrig, EU og her til lands nu også af S-SF, de skulle satanedeme ha sku de.....!

"Ikke desto mindre beskyldes hun (Bouteldja) for racisme, fordi hun formaster sig til at adressere en privilegeret ’hvid race’.
Ligesom hun beskyldes for misogyni, fordi hun kritiserer en hvid feminisme, som stigmatiserer hele fremmede befolkninger, typisk arabiske, som tilbagestående.
Guénolés humanistiske centrumvenstrefløj afskriver derimod racebegrebet som noget, der hører fortiden til. De ser det som progressivt og antiracistisk at benægte, at der eksisterer forskelle. Og debilt nok forveksler de det at tale om racer og racialiserede forestillinger med at være racist.
Når Guénolé hævder, at race som produkt af historien og magtrelationerne ikke findes, gør han systemet uangribeligt – og dermed sikrer han netop racismens fortsatte eksistens, påpeger Bouteldja. Under dække af smukke lighedsprincipper har disse gode humanister skjulte narcissistiske tilbøjeligheder over for hvide mennesker, mener Bouteldja. Derfor stresser det dem simpelthen at blive adresseret som ’hvide’.
Efter det voldsomme udfald mod Bouteldja, der straks efter tv-udsendelsen blev tiljublet på diverse højrenationalistiske internetsider, blev hun forsvaret af sin forlægger, Eric Hazan.
Han spurgte, hvorfor det kun er Bouteldja, som er mål for disse hadefulde angreb, når så mange andre tidligere på samme vis har kritiseret postkoloniale racisme. Det skyldes ifølge Hazan, at hun ikke forbliver på sin anviste plads i racehierarkiet.
»Når jeg bliver anklaget for alverdens vederstyggeligheder, så bliver jeg i virkeligheden anklaget for noget helt fundamentalt: ikke at blive på min tildelte plads, min plads som underdanig indfødt,« har Bouteldja tidligere sagt.
Det er ifølge Hazan den racistiske logik, der får Thomas Guénolé til at fare i flint.
»Houria Bouteldja er kvinde, hun fremtræder nobel og stolt, hun har ordet i sin magt, og så er hun tilmed araber. Og det er åbenbart for meget. Hun affinder sig ikke med at holde sig inden for sin anviste plads i samfundet, hun bryder det sociale magthierarki. Kort sagt, hun stikker snuden for langt frem,« skriver han og sætter spørgsmålstegn ved, om ytringsfriheden nu også er lige for alle i dagens Frankrig." (Citat Slut!)

Nå så tog jeg min medicin igen, jeg er jo i en alder, hvor det at slå en flue ud af kurs er en næsten uoverkommelig opgave, som fast består i Stones, Pink Floyd eller hård 50'er Rock på CD afspilleren og så endnu en meget langsom frydefuld genlæsning i Politikens Verdenshistorie bind 18 fra s.247-55 Barbarossa-felttoget og s.285-90 Fra Moskva til Stalingrad.
Langsom og frydefuld på trods af de enorme racistiske Nazi-forbrydelser mod de slaviske folk - (og Holocaust)-, fordi jeg ved hvordan det ender!
Jeg ved det, det er hele pointen og dermed medicinens lindrende virkning.
Og så gjalder trompeterne og kavaleriet kommer s.285:
"Den russiske modoffensiv december 1941 til marts '42 havde givet tyskerne et chock. Ud af ingenting, forekom det, havde russerne kastet veludrustede og kampfriske sibiriske tropper ind i et modangreb, der fuldstændig tog pusten fra de udmattede tyskere" Situationen ændredes "totalt ved Zjukovs modangreb. Den tyske værnemagt tab var enorme. Henved en million mand måtte anses for tabt." Selv om tyskerne "kunne genoptage kampen og stabilisere fronten, blev Moskva-offensiven et slag, som tyskerne aldrig forvandt."
Sådan, puha, ro på. Men, men hvem skal tage sig af dem idag og knække ryggen på uhyret, når der ikke er et totalitært stalinistisk diktaturregime til at yde den helt afgørende hovedindsats og støtte til de svækkede demokratiske kræfter - overfor nutidens højreradikale psykopater i et nyt(?) kapitalistisk neoliberalistisk mareridt og med fascistiske islamister på den anden front!
Putinregimet vil nærmest være ideologiske backup for de højreradikale, men det vil blive overstyret af russisk nationalistiske interesser, og dermed blot være en (stor)spiller i et nationalistisk genopstanden og totalt splittet Europa.
Risikoen for kaos og nye krige i Europa a la dagens Mellemøsten kommer IKKE fra de magtesløse islamistiske galninge, og slet ikke fra det store flertal af fredelige muslimer, men fra det indre nationalistiske og højreradikale Europa selv, herunder DF&Co. i DK!
That's the main problem!

http://politiken.dk/debat/kritikerskolen/ECE3175150/hvis-ikke-sf-var-her-ville-venstrefloejen-udelukkende-bestaa-af-jubelpluralister/
Der er noget, jeg ikke helt forstår.
Vil SF fjerne starthjælp og kontanthjælpsloft, fordi at gøre folk fattige ikke er vejen frem. For derefter at fjerne kontanthjælpen for indvandrerkvinder og her så genbruge fattigdom som vejen frem?
Og de krav der stilles til kontanthjælpsmodtagere gælder de ikke allerede for indvandrerkvinder eller sorte, eller muslimer eller rødhårede? Hvad f..... er det SF sådan helt konkret vil gøre yderligere - andet end føre DF symbolpolitik?
Nå men der er intet nyt under solen. S bruger velfærdsstatens såkaldte skrøbelighed som rambuk for at følge i røven på DF's symbolpolitik, og sågar forsøge at overhale V-regeringen højre om på flere strækninger, og nu følger SF i samme spor blot med feministisk hensyn til indvandrerkvinder som rambuk!
Men man kan sætte ølse for og ølse bag pølsen beholder dog sin svinske smag!

Juma Kruse​: "Jeg ved ikke, om SFerne selv er klar over det, og kan se det, men i indlæg som dette viser de selv højredrejningen.
Når en SFer (eller andre) føler trang til at bruge udtrykket "jubelpluralister", så ved man med det samme hvilken retning politikken bevæger sig.
Og så er følgende sætning virkelig spøjs: "Eller er det måske i virkeligheden kun jeres egen samvittighed, I køber fri?".
Vores egen samvittighed? Hvis ikke vi skulle navigere efter vores egen samvittighed (som så kan have rod i et værdigrundlag), hvad skulle vi så navigere efter?"
Ja og MF'ere er endda forpligtet hertil af Grundloven, men den skal jo også udfordres iflg. Løkke&Co.
Og mærkeligt iøvrigt at S-SF bekymringen ikke gælder demokratiets og lighed for lovens skrøbelighed!
Jeg har uden resultat forsøgt hos SF (Karsten Hønge​ & Co.) flere gange at få svar på dette samt i en lidt anden formulering:
Hvad er problemet med at stille krav om arbejde eller uddannelse til alle på kontanthjælp idag?
Nej vel det kan allerede ske inden overfor gældende lovgivning, så vidt jeg ved, og skal uddannelse nyde fremme overfor kravet om arbejde, så er det vel ikke en trussel men et tilbud om/via forbedret lovgivning?
Så hvorfor, for tredje gang uden svar, skal det så fremstilles som en trussel mod indvandrere med bål og brand?
En stråmand SF stiller op og/eller leflen for DF xenofobisk symbolpolitik og 'dumme' quick fix uden virkning overhovedet ikke sandt, intet andet!
Det eneste der kommer ud af det er endnu et mentalt overgreb på muslimer og indvandrere generelt! Så velkommen i klubben SF, I er ikke alene, som det desværre fremgår i dette i enhver forstand miniput land!

http://politiken.dk/udland/fokus_int/fokus_IS/ECE2643302/ny-bog-afsloerer-islamisk-stats-hemmelige-masterplan/
Et et år gammel genoptryk til alle dem, der mener IS er opstået som en slags muslimsk religiøst vanvid, samt til de idioter i DF og omegn, der yderligere mener, at DK med AFR (det er Fjogh!) og DF i spidsen ingen andel har i IS opståen, krig, flygtningestrømme mm!
25/04-16: https://www.information.dk/moti/2016/04/things-fall-apart-the-centre-cannot-hold
Jamen det er jo ikke så svært at skrive fremragende artikel, når analysen passer så fint ind i ens egen vurderinger af udviklingen siden 80'erne og tidens trend!
Se: http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html

24/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-2016-04-13?app_mode=true&amp%3Bplatform=android&amp%3Bpersonalization=true&amp%3B%3F#!/00:00:00
Så lykkedes det i en time lang kværnen og snakken i munden på hinanden, at snakke topskattelettelser ved LA, og de store flygtningeomkosninger ved DF samt effektiviseringer af den offentlige sektor, uden at nogen overhovedet bare en enkelt gang nævnte Panama skattely og al skattesvindelen samt den katastrofale ineffektivitet, og det der er værre, i skatteforvaltningen ved skatteopkrævningen!
Jamen er det ikke mageløst! Men årsagen ses fint som en forlængelse af dette:
https://www.information.dk/…/04/skatteundragelsens-apologier
https://www.information.dk/indland/2016/04/riges-univers-spekulation-god-moral

22/04-16: http://lokalavisen.dk/pernille-skipper-hvad-fanden-er-det-for-noget-sexistisk-lort-/Politi/20160421/artikler/160429830/1265
Sådan Pernille Skipper! Hvad fanden er det for et retssystem, der forsvarer sexistisk voldspsykopati!
Der er mange likes til Pernille Skippers opsang her!
Men jeg mangler alle "nyfeministerne" med DF koryfæerne Tullemanden, Pia Kjærsgaard og Martin Henriksen i spidsen!
Hvor er I henne "små venner"?
Uh, uh DF hvor er I henne?
I plejer da ikke lade jer forstyrre af, at retten har talt!

Intet nyt under solen, her Hegel for nærmest præcist 200år siden:
"Manglende adgang til de arenaer, hvor anerkendelse opnås og selvrespekt dannes, skaber ifølge Hegel grobund for en »pøbelmentalitet« i form af »et indre oprør mod de rige, mod samfundet, mod regeringen«.
Jo mere samfundet præges af det, Hegel kaldte den selvtilstrækkelige individualismes atomistiske ånd, jo mere vil de sociale og moralske bånd individerne og klasserne imellem svækkes – og der vil være øget risiko for, at de, der falder udenfor, tyr til vold ud fra en oplevelse af at være uden reelle muligheder og rettigheder. De har kun lidt at tabe. Volden tvinger det samfund, som ikke har brug for dem, til at se dem, om det så bare er for at slå dem oven i hovedet.
Sociologen Pierre Bourdieu tager tråden fra Hegels analyse op i artiklen ’Neoliberalismen eller forsøget på at virkeliggøre en utopi om udbytning uden grænser’ skrevet i 1998. Bourdieu kommer med følgende definition: Nyliberalisme er en dybtgående politisk diskurs, hvor målet er »den metodisk gennemførte destruktion af kollektiver«, for så vidt som de begrænser indførelsen af det rene markeds logik på alle centrale samfundsområder.
Der går en lige linje fra Bourdieus studier af nedtrapningen af den offentlige velfærds-, bolig- og uddannelsespolitik i Frankrig fra begyndelsen af 1990’erne i bogen ’The Weight of the World’ og til daværende indenrigsminister Nicolas Sarkozys svar på optøjerne blandt de unge indvandrere i Paris’ forstæder for 10 år siden: »Vi må spule afskummet væk fra gaderne!«. Elitestyrker udrustet med vandkanoner og tåregas blev sat ind mod de unge, der kastede med sten, knuste butiksruder og satte biler i brand.
De politiske, økonomiske og sociologiske grunde til, at de unge gik på gaden og greb til vold mod samfundets symboler og statens repræsentanter, blev overhovedet ikke adresseret af den politiske elite endsige fulgt op af tiltag for at give dem, der var faldet udenfor, en plads indenfor. Der blev sat ind med akutbehandling af symptomerne, men selve sygdommen blev ikke behandlet.
Nedbygningen af velfærdsstatens inkluderende ordninger og fællesskaber, som socialdemokraterne opnåede i årtierne efter krigen, har fået konsekvenser, som vi først nu ser, hvordan arter sig for den unge generation.
(Se: http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/premium/ECE66231/nyliberalismen-er-en-naturkraft/)
Det nye i dag er, sammenlignet med situationen for et par årtier siden, at nyliberalismens evangelium har grundfæstet sig, og det gælder i hele Vesteuropa. I stedet for at skabe nye arbejdspladser, tilbyder staten jobsøgningskurser. Den opmuntrer altså til individuel konkurrence om et knapt gode i stedet for at gøre godet tilgængeligt for alle.
Når socialdemokratiske partier på hele kontinentet mister opbakning i en situation, hvor man kunne have forventet det modsatte, skyldes det, at socialdemokratierne stadig fornægter deres historiske ansvar for den nyliberale samfundsuordens triumf.
Nyliberalismens måske farligste last er, at den som ideologi er blottet for den selv samme evne, som den mener er borgernes fremmeste dyd, uanset reelle uligheder i magt og ressourcer: selvkritik. Kun ved at ændre fokus fra individ til klasse, fra værdi- og kulturbaseret forskellighed til socioøkonomisk ulighed, fra ytringsfrihed for den, som insisterer på retten til at krænke, til de marginaliseredes ret til de goder, som indtil for nylig var universelle i de europæiske demokratier, vil den gensidigt forstærkende tilslutning til jihad og antijihad blandt nyliberalismens sociale tabere kunne bremses.
Følgelig nytter det ikke at bilde sig ind, at jihadisme og antimoderne islamisme kan bekæmpes kirurgisk ved at opspore, anholde og straffe terroristerne og deres medhjælpere. For hver martyr, der vansmægter i et belgisk fængsel, kommer 10 nye til.
Når Hollande erklærer, at »vi er i krig«, akkurat som Bush gjorde i sin tid, gør han præcis det, IS håber på, som Nicolas Henin beskriver i bogen ’Jihad Academy’.
Man skal vide meget lidt om almindelige muslimers liv for at tro, at deres religion gør dem til potentielle selvmordsbombere.
Som alle andre er den almindelige muslim optaget af materiel tryghed, sine børns fremtid og social samhørighed.
En politisk ideologi og praksis, som ikke erkender det, vil høste, som den sår: Den vil selv skabe de monstre, den forsøger at bekæmpe." (Citat Slut!)

Som resultat af dette ses for eks den klare fascistoide udvikling i et Østeuropa, der aldrig har udviklet sunde demokratiske institutioner og fået gjort op med deres fascistiske, nazistiske og stalinistiske fortid og derfor nu gentager vanviddet anført af det nyliberalistiske udskud som den nye højreradikale pøbel. Se for eks. Politiken 21/4-16: "Private vagtværn og sheriffer jager udlændinge i Østeuropa" - og bakkes op af myndighederne - og opnår på denne perverse måde den anerkendelse af de liberalistiske magthavere de ifølge Bourdieu ellers mangler og higer efter - præcis som den nyliberalistiske magthaver Anders Fogh Rasmussen anerkendte DF ofrene her til lands!)

Det syntes altså som om kapitalismen og dens politiske lakajer vil genopfører 30'ernes fatale udvikling med nyliberalistisk økonomisk politik som kriseårsag (2008) og løsningsmodel samtidig med den igen skaber sin egen pøbel og»pøbelmentalitet« i form af højreradikale fascister med eller uden religiøs islamistisk iklædning. Men det afgørende er, at begge dele er udtryk for det samme, en reaktion på det nyliberalistiske helvede internationalt, og her til lands anført af psykopat ideologiens fremmeste bærere med skinnende, glasklare blå øjne af lysende markedsøkonomisk vanvid hos Liberal Alliance (LA)!
Her er hvordan det gik sidste gang denne galninge ideologi fremturerede:
http://www.garps-verden.com/2008/01/nyfascisme.html
http://www.garps-verden.com/2011/10/advarsel-den-liberalistiske-ideologi-10.html

18/04-16: https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/sf-mest-alvorlige-trussel
Det er jo absurd - det her! At en såkaldt socialist skal belæres af en gammel konservativ som David Rehling om noget så banalt:
"Hun kunne som den største globale frihedstrussel have fremhævet den totale markedsgørelse, også kendt som neoliberalismen. Det er den, der skaber større ulighed, fastlåser undertrykkende sociale mønstre, gør lønmodtagere til daglejere, skaber vækstvilkår for radikalisering, herser rundt med syge, svage og arbejdsløse, dræner kulturlivet, kvæler den offentlige sektor i kontrol, udpiner naturen, belaster miljøet og gør klimaet ustabilt."
I stedet proportions forvrider POD populistisk helt a la DF og "i røven" som sædvanlig på S: »Radikal islam udgør i dag den mest alvorlige trussel mod vores samfund, frihed og fællesskab.«

15/04-16: https://www.information.dk/debat/leder/2016/04/terror-frihed
Nå så ser det måske ud til, man for en gang skyld får sin vilje - politisk!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1002105196541069
Og det er jo altid rart, selv om det er en ubehagelig sag, man helst havde været foruden!
Men det afgørende poltiske problem på området er, at få isoleret galningene fra os "normale" - kristne, muslimer, jøder og ateister mv. Dvs få isoleret både de islamistiske terrorister og deres 'stenkastende' islamistiske bagland samt de højreradikale og deres xenofobiske og muslimhadende bagland.
Dvs også alle de idioter, der mentalt står i åndeligt ledtog med de islamistiske galninge ved at flytte kampen mod dem over til at omfatte alle muslimer, koranen osv.. Altså vore egne 'hellige krigere', for hvem det vigtigste er en religions/flygtninge konflikt, og deres største frygt er, at de islamistiske galninge isoleres fra normale muslimer, og dermed fratager dem selv det afgørende middel for egen muslim/flygtninge forskrækkelse og had!
Og her kan Søren Pinds "anti DF" tiltag være et skridt på vejen!

12/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2016-04-03
Efter Støjbergs forsøg på at afvise kendsgerningerne om flygtningelejren i Haderslev udelukkende med et tilstræbt karaktermord på Anne-Lise Marstrand-Jørgensen, så var det jo helt forventeligt, da hun nu ikke selv turde møde op og blive konfronteret med kendsgerningerne, at en af hendes stedfortrædende lakajer udelukkende ville fortsætte i samme spor med at gå efter kvinden i stedet for sagen, hvad enten han direkte og usmageligt og helt useriøst i forhold til substansen på alle måder gik efter hendens troværdig og/eller snakkede uden om ved bl.a. helt ynkelig at bringe sig selv i centrum, som Tarzan. Men det endte hver gang med ynkeligt a la nå da, da lille mand du har nok selv boet i teltlejr osv., stor dreng!

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/kendt-venligbo-overdriver-og-taler-usandt-om-flygtningelejr/
"Men Radio24syv kan doku­men­tere, at flere af Anne Lise Marstrand-Jørgensens påstande er kraf­tigt over­drevne eller deci­de­ret usande.
“Ver­den ser helt ander­le­des ud i for­hold til en række af de påstande fra Ven­lig­bo­erne, som vi er ble­vet præ­sen­te­ret for,” siger drifts­chef i telt­lej­ren Bir­gitte Guld­berg til Radio24syv."

Radio 24syv kan ikke dokumentere en skid rent ud sagt. Hvad f..... ligner det at komme rendende med en dokumentation, som består i at spørge dem, der har ansvaret for lejren, om de passer deres arbejde! Og intet andet, jamen det er da utroligt, at det skal gå for at være dokumentation!
"Sygeplejersker, driftsleder og embedslæge afviser alvorlig kritik fra forfatter og aktivist fra Venligboerne, Anne Lise Marstrand-Jørgensen. ”Verden ser helt anderledes ud,” lyder det."
Hedder det fra dem der har ansvaret for en ordentlig behandling af flygtninge inklusiv ansvaret for at sige fra over for politikerne - hvis de tør!
Er det ikke osse rigtigt, at I passer jeres arbejde er devisen tilsyneladende fra disse mikrofonholdere!
Det er vel det nærmeste man kommer en 'løgnefabrik' uden at være det i juridisk forstand!

11/04-16: https://www.information.dk/kultur/2016/04/ytringsfrihed-igen-igen
Yes, Yes og atter ... Jamen er der noget så herligt, som at høre og læse noget, man er så usigelig enig i helt oppe fra øverste etage og hele vejen ned i røvhullet? Nej vel! Bare indledningen her, hvor jeg'et inkluderer overtegnede i den grad:
"Jeg hører til det forstokkede segment, der stadig mener, at Muhammedtegningerne i sin tid først og fremmest var udtryk for et forsinket ungdomsoprør hos en flok dengser og flittigliser, der forsømte at slå sig i tøjret, da de faktisk var unge, men dengang var optaget af at please de voksne – ofte, men det vidste de jo ikke, til de voksnes ubehag. (..) Muhammedkrisen handlede ikke om ytringsfrihed. Ikke en skid. Den er der aldrig rejst tvivl om – ikke da før nu, hvor de samme dengser og flittigliser vil indskrænke den for muslimske prædikanter."
Og så videre til den store overdengse, der i en sen alder pludselig skulle til at spille Tarzan:
"Anders Fogh Rasmussen, (og hans) store tale om Får og Bukke. Direkte oversat: Alle, der ikke tilsluttede sig dengse og flittiglises fjollede stunt og udlægningen af den som et forsvar for ytringsfriheden, var for bukke at regne. Ok, så. Os var der mange af. Bukke, altså. Skulle vi virkelig være en slags landsforrædere, fordi vi ikke sluttede op om Jyllands-Posten, Dansk Folkeparti, Anders Fogh, slægten Krarup og deres sludder (og Trykkefrihedsselskabet)? Pis os i øret!" YES and YES!
Det har aldrig handlet om ytringsfrihed:
"Nogle kan ikke lide hverken muslimer eller andre indvandrere, kort og godt, og tilslutter sig ethvert forsøg på at gøre livet så surt for dem som muligt – i det håb, at de bliver trætte af at være her og tager hjem til der, hvor de kom fra." OG dem kender jeg personligt en hel del af, desværre!
"Andre har ikke gidet tage del i diskussionen om, hvorvidt det var rimeligt at tegne Profeten, når nu muslimerne ikke brød sig om det."
"Men man kan da håbe på, at den nye udvikling, hvor hæren af ytringsfrihedskæmpere nu prøver at begrunde, hvorfor den vidunderlige frihed pludselig nok gælder nazister, men absolut ikke for rabiate muslimer, får folk til at indse, at debatten har hvilet på et falsk grundlag."
"Hvis der er en lære at drage, er det den, at man aldrig skal stole på Dengse og Flittiglise. De er kommet for sent til alting. Også den frihed, de påberåber sig. Når det kommer til stykket, kan de slet ikke lide frihed. Især ikke den som andre ubekymret boltrer sig i."
TAK til Bent Vinn Nielsen! Mange tak!

Den østeuropæiske syge: Læs her om det skræmmende fascistoide polske samfund lige syd for DK!
http://pov.international/fremmedhad-uden-fremmede/

10/04-16: https://www.information.dk/indland/2016/04/foelelsesporno-kan-genkende
Er der ikke nogen her, der kan hjælpe mig lidt?
Hvor er det nu, man/jeg har hørt om, at lejrene blev istandsat, rengjort og dets beboere fik ekstra mad og rene klæder samt andet godt inden myndighedspersoner eller for eks Røde kors kom på inspektions besøg og derefter kunne berette, at alt var i den skønneste orden, og kritik af forholdene i lejrene var helt og aldeles uberettiget propaganda - og med dagens Støjsender udtryk "følelsesporno"?

http://politiken.dk/magasinet/premium/ECE3151475/venstre-folk-er-traette-af-partitoppens-haan-mod-spelt-koebenhavn/
Et er, at man har sat et parti til at lede regeringen i det her land, som er kendt for at indeholde et anseligt antal af landets mest stupide bonderøve, noget andet er, at selv folk internt i partiet nu viser og medgiver, at partitoppen og dermed regerings ledelsen netop består af folk fra dette det mest stupide bonderøvs segment!
NB.Stupiditet har ikke meget med IQ at beskaffe, men er i min optik en mental tilstand, hvis hovedbestanddel er menneskelig følelsesmæssig afstumpethed! Man kan sagtens være ret skarp IQ mæssigt samtidig!
Men betegnelsen bonderøve indeholder nok mere 'dumhed', som manglende viden og indsigt i det mindste.

09/04-16: https://www.information.dk/indland/2016/04/dansk-firma-samarbejde-saudi-arabien-overvaagning
Den internationale kapital og dens politiske håndlangerne i Vesten inklusiv Danmark samt Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto har medvirket til, at "Det arabiske forår", der kunne ændre de reaktionære muslimske lande i demokratisk retning, blev nedkæmpet!
OG ethvert angreb eller afsløring af kapitalens internationale mafia regime bekæmpes og afværges dertil effektivt ved hjælp af dets politiske håndlangere i Europa og USA samt igen Putin regimet i Rusland og det kinesiske ditto, og deres nedtoning og afledning af angrebene og afsløringerne. Det ses ved finanskrisen og dens opfølgning af tilbagevendende skattely skandaler, senest Panamalækket, som hurtigt neddæmpes og glemmes indtil endnu et læk skaber problemer for håndlangerne, samt som i DK af skattevæsenets bevidst politisk fatale svækkelse, så det følgelig kun er i stand til at forfølger småfolk, mens de mægtiges svindel ikke bringes for dagens lys og beskattes.
Denne aflednings manøvre forstærkes så dramatisk af foreningen af højreradikale, nationalistiske og xenofobiske elementer i Europa og USA i en uhellig alliance dels med Putin regimet i Rusland samt med deres alter ego i de muslimske ghettoer og den muslimske verden, dvs. de islamistiske galninge samme sted og i Mellemøsten, der samtidig støttes ideologisk og materielt af de reaktionære muslimske politistater og diktaturer som Saudi Arabien, Assad regimet , Al Sisi regimet i Egypten, Iran osv., der på den anden side holdes i live af? Ja netop samme kapitalistiske mafia regime og dets politiske håndlangere i Vesten og USA samt Putin regimet og det kinesiske ditto.
Det kaldes international klassekamp, og det ser p.t. ikke ligefrem håbefuldt ud for de demokratisk, humanistisk og socialistiske modkræfter til dette internationale mafiøse kapitalistiske sammenrend!
http://www.garps-verden.com/2016/04/den-internationale-mafia-skattesvindel.html

08/04-16: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12963691_10209272217782399_5792223272090167668_n.jpg?oh=8c0f5de2080f9cca28fa5c40879f39d1&oe=57B3CEBE
Ja den er god, men der mangler noget:
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1008530555898533

http://politiken.dk/debat/klummer/jarlner/premium/ECE3134456/jarlner-skattetaenkning-underminerer-vores-velfaerdssystem/
Glimrende, men før Jarlner får det sagt, så står der en DF Tullemand og råber se derovre, der går en muslim med tørklæde og Løkkemanden, der ikke kan betale for egne underbukser, peger med og tilføjer ja og se der, der går en arbejdsløs kontanthjælpsmodtager og nasser på dem der arbejder!
Og snip, snap, snude så er Jarlners historie ude, før du kan nå at sige Støjsenderen!
http://politiken.dk/debat/profiler/engelbreth/ECE3145701/fattige-og-ledige-betaler-for-billionerne-der-blev-vaek/

07/04-16: http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-04-06-taet-lob-om-gyldighed-af-eu-afstemning-i-holland
Hold da helt kæft en hollandsk farce!
Et nej der består af 20% af vælgerne og er gyldigt, hvis 30% af vælgerne ønsker/gider stemme - og som påvirker hele EU og dets forhold til andre nationer.
Hvis EU er en kolos på lerfødder, er det fordi, det består af en forsamling af nationer, den ene mere latterlig og idiotisk end den anden - og hvor den mest indskrænkede og nationalistiske del af befolkningerne fører an i idiotien i de enkelte lande - og får lov til det og fortløbende overgår hinanden i tåbeligheder og pøbelagtig adfærd! Det er hvad der sker, når den demokratisk organiserede underklasse erstattes af den amorfe masse "folket", som ofte bliver reduceret til pøbelen!
http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE3146793/df-lad-folket-afgoere-byggerier/
Nu har DF her til lands forventeligt sat en ny standard for idiotien. Det er ikke længere arkitekter og andre, der har forstand på bygninger og lignende, der skal bestemme arkitekturen her til lands.
Nej nu har et af DF genierne foreslået, at det skal afgøres ved folkeafstemninger. Så håber idioten vel, han kan kan trampe så mange af sine åndsfæller sammen, så de kan sætte nye standarder for arkitektur.
Næste gang man skal ind og opereres for cancer eller lignende, så bliver man vel mødt af en cykelsmed, fordi idioterne fra DF og omegn har fået afgjort ved en folkeafstemning, at en sådan smed er bedre til det end en uddannet kirurg!
Men måske man i heldigste fald kan få et mosefund af en kirurg uddannet i 1950'erne, når du H.C Andersen selv næppe kan møde op!

06/04-16: https://www.information.dk/…/udskammes-vaere-kampen-skattely
Hvis der stadig er nogle 'naive stakler' udenfor LA og omegn, der tror, at det er ved flid og personlig indsats, at "de rige svin" er blevet rige, så afslører disse dages "Panama papers", at finanskapitalen og dens håndlangere er rene kriminelle bander understøttet af politikere "world wide"!
Men ansvaret ligger såmænd også, i vores del af verden, hos de naive vælgere, der kæmper for nationale løsninger på internationale problemer, og hos dem, der tror, at krigsflygtninge er vores egentlige problem - og det er ofte de samme 'naive stakler'!
"Global bevægelse - national lammelse!"
https://www.information.dk/indland/2015/08/mega-rige-danskere-blevet-endnu-rigere

05/04-16: http://piopio.dk/panamapapirer-afslorer-raddenskab-i-bankverdenen/
Lad os nu se om politikerne laver "smykkelove" og "teltlejre om vinteren" for de her skiderikker, der forholdsmæssigt svarer til de 'forbrydelser', de rige svin og deres håndlangere har begået!
Og lad os tillige se, om deres forargelse når de højder, de har udgydet overfor krigsflygtninge i årevis!

04/04-16: http://politiken.dk/debat/klummer/bredal/premium/ECE3143710/maaske-er-det-kriminelt-det-der-siges-i-grimhoejmoskeen/
Interessant!? Jeg skrev efter programmet på TV2, at spørgsmålet var om der lå en ulovlig opfordring til vold i imamens doseren, her får vi en anden indfaldsvinkel.
Så mon ikke man også her kan komme efter 'idioterne' med gældende eller let ændret lovgivning UDEN at komme på kant med ytringsfriheden!
https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1001659189919003

02/04-16: http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8550934/det-er-typisk-3gerne-isaer-rigmandsdrengene/
"Når de taler om disse "(danske) værdier", kommer man til at tænke på dengang, Gandhi blev spurgt om, hvad han syntes om vestlig civilsiation. "Det ville være en god idé", svarede han."
Det var sgu nemmere i gamle dage, i 50'erne da far var dreng, som Dirch Passer sagde i "Skolekammerater" til Kjeld Petersens spørgsmål: "Var det dem vi tævede på hjemvejen (fra sko'len):
"Jeg ved ikke, hvad de hed, dem vi tævede på vejen hjem. Jeg tævede dem bare!" (https://www.youtube.com/watch?v=IvXlEmFFSxw)
Eller Niels Hausgaard:"Der var tre bogligt begavede, og dem bankede vi for en sikkerheds skyld hver dag, bare for de ikke skulle komme til at tro, de var noget. Og det gjorde de heller ikke. Vi tjekkede, hver gang vi gik forbi og spurgte, tror du, du er noget? Nej, nej - naj der var ikke spor! Det havde sin virkning, det må man sige!" (https://www.youtube.com/watch?v=gWokovCMhwM)

01/04-16: https://www.dr.dk/tv/se/debatten#!/00:00:00
Mærkværdigt at de mennesker der, som Søren Espersen og Pernille Vermund, forestiller sig i deres hedeste drømme, at de kan omskabe Danmark til en osteklokke aflukket fra omverdenen, hvis den er ubehagelig og stiller krav, og ellers vil holde den åben for alle godbidderne, at de ikke har opdaget endnu, at den eneste grund til deres megalomane forestillinger om, hvad en miniput stat kan overfor ubehageligheder og ansvar i denne verden, udelukkende som i udelukkende skyldes to forhold: NATO og EU.
Absolut intet andet er grunden til, at denne politiske megalomani kan opstå og få lov at eksistere uden at medføre øjeblikkelig indespærring på en galeanstalt for landsskadelige elementer.
Falder disse to institutioner fra hinanden skabt af højreradikale idioter anført af en Trump i USA og politiske flertal i Ungarn, Polen mv,, samt Front National & Co med DF, Espersen og Vermond som halehæng i Europa og med Putin puffende og jublende på sidelinjen, så er DK intet, absolut intet og osteklokken vil splintre i tusind stykker og landet ligge åbent for alskens politiske psykopater og katastrofer.
Et opsplittet Europa er tidligere gået i krig for mindre end den nuværende flygtningekrise og ministater som DK blevet mast!
OG man behøver hverken være NATO eller EU fan for at se problemet!
Lige så mærkværdigt er det, at udsendelse efter udsendelse om emnet ikke bare en enkelt sølle gang inddrager dette indlysende forhold seriøst i Debatten eller i Deadline - DR!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.