torsdag den 29. september 2016

"Naturen det billige skidt" - eller "om bønder og agurkesalat"!

https://www.information.dk/debat/2016/09/mennesket-aldrig-naturens-hersker

Fra jeg blev uddannet som landmand for "hundred år siden", som første generation med det såkaldt "Grønne bevis" fra Malling landbrugsskole i 1967, kan jeg især huske to ting.

For det første var det naturligvis(!) forbudt at putte penicillin i dyrenes foder. OG det måtte kun gives af en dyrlæge til besætningerne på gårdene ved sygdom konstateret og ordineret af dyrlægen!
Grunden var selvfølgelig, at man risikerede bakterie resistens i besætningerne ved overdreven anvendelse af penicillin – det vidste enhver ’idiot’.
Og de kvikkeste vidste også, at det kunne være af vigtig betydning for mennesker, at man omgikkes med penicillin til både dyr og mennesker med naturlig varsomhed!

Det andet var, at læren om den aftagende grænsenytte (Ricardo) udover økonomisk også blev brugt på anvendelsen af (kunst)gødning i naturen, i planteavlen.
I al sin enkelhed viste denne 'lov', at for hver ekstra tilført enhed af gødning ville udbyttet aftage gradvist for - og det blev understreget - at ende negativt med et direkte faldende udbytte som resultat af 'forgiftning' af jorden grundet overgødskning!
De yngre og mere kvikke af landbrugslærerne gjorde desuden opmærksom på, at denne 'lov' også kunne betyde, at giftvirkningen på miljøet, grundet udvaskningen i det omgivende (sø, å og hav) miljø, kunne opstå før giftvirkningen på (plante)udbyttet slog igennem, så også af den grund skulle man gødske med varsomhed.

Ligesom de/man selvfølgelig allerede dengang var opmærksom på den negative virkning af de tunge maskiner på jordene, for eks. pløjesål mv.!

Denne brede viden om naturen er naturligvis ikke forsvundet her 50 år efter, men derimod undertrykt og negligeret af de økonomiske loves totale dominans, af at det kun er den økonomiske side, der tages hensyn til og IKKE, at naturens love sætter sig langsommere igennem og kan udskydes ved diverse tekniske fix. OG at rentabiliteten for naturen derfor kan være og er forsvundet længe inden den økonomiske rentabilitet.

Men naturen svarer altid igen og vinder altid til sidst, mennesket bliver aldrig dets hersker.
- men lige som bakterieresistens af penicillin misbruget på besætningerne kan opstå og ’håndteres’ ved ’naturlig’ økonomisk accept af ”døde grise”, til længe efter det har angrebet menneskene.
- og lige som ’giftvirkningen’ på planteudbyttet økonomisk først bliver signifikant længe efter, den har vist sig i jorden,
- så kan naturens sejr til sidst meget vel først opstå længe efter og måske netop ved, at mennesket har gjort naturen og denne klode ubeboelig for sig selv!

Naturen er således heller ingen redning for os, fordi den nok skal stoppe os i tide, lige som Vorherre ikke synes at materialisere sig i denne sag.
Så der er desværre kun os selv til at tage hånd om os selv – naturen ’det billige skidt’ skal nok klare sig under alle omstændigheder og Vorherre vel også, medens om vi gør er mere tvivlsomt og udelukkende afhænger af os selv!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.