tirsdag den 25. oktober 2016

EU og diverse handelsaftaler

"Uanset hvad man mener om den konkrete frihandelsaftale eller andre EU-politikker, nytter det ikke noget, at hver eneste europæisk delstatsparlament kan vælte hele læsset."

Uanset hvad Politiken mener, så er det egentlige problem, at så længe EU agerer som kapitalen og big business forlængede arm og ikke som den tilsigtede begrænsning af markedets neoliberalistiske terror på snart sagt alle livets områder, ja så længe må vi andre tage til takke med selv den mindste sejr i kampen mod dette uvæsen som nu Valloniens stopklods og Obamas støtte erklæring(se link)!
Og så må man tage mere absurde resultater som Hollands nedstemning af en handelsaftale med Ukraine med 20% af vælgerne bag med i købet som "utilsigtede hændelser".

Så længe definitionen af tekniske handelshindringer, der i diverse igangværende handelsaftaler omfatter alt fra bekæmpelse af MRSA til uigenkaldelige privatiseringer af offentlige virksomhed og ydelser (se links), ikke blot er absurd, men tillige skal afgøres af et såkaldt voldgiftstribunal (ISDS el. lignende) udenfor de eksisterende retssamfund, så længe er Valloniens stopklods ikke et vildspor, men en nødvendig kæp i det neoliberalistiske cirkushjul.

Men hele forestillingen viser desuden med al ønskelig tydelig, hvilke kræfter man er oppe imod, OG hvor meget mere håbløs situationen ville være hvis DK stod udenfor og/eller EU brød sammen. Så ville den internationale neoliberalistiske markedsøkonomi have sejret totalt.

Politikens leder 25/10-16:
"Vallonsk vildspor
EU bør have mere frihed til frihandel og aftaler.
Demokrati er en afgørende europæisk værdi. Det er den stolte grundsøjle, som Den Europæiske Union er grundlagt på, og selv om man let kan glemme det i alle hverdagens politiske slagsmål og skærmydsler, har EU gjort mere end andre organisationer for at udbrede demokratiet på kontinentet.
Så meget, at EU helt retfærdigt fik Nobels Fredspris i 2012. Men samtidig har unionen paradoksalt nok til stadighed selv ondt i demokratiet – eller i al fald svært ved at finde opskriften til på en og samme gang at skabe demokratisk legitimitet og en vis effektivitet og handlekraft.
Det bliver til overmål udstillet af hele balladen om Ceta-frihandelsaftalen med Canada. Frihandelsaftalen er blevet forhandlet i årevis og skulle efter planen være indgået i denne uge.
Men sådan skulle det ikke være, besluttede lokalparlamentet i den belgiske region Vallonien fredag, da parlamentet afviste aftalen.
Det er anden gang i år, at et land har spændt ben for en frihandelsaftale. Sidst var det Holland, der ved en folkeafstemning gik imod frihandelsaftalen med Ukraine, en beslutning med betydelige geopolitiske konsekvenser.DER ER OMKRING 3,6 millioner indbyggere i Vallonien, hvilket er mere end i flere medlemsstater, men i det belgiske system kan også langt mindre befolkningsgrupper risikere at forpurre EU’s planer.
Det tyske mindretal i landet udgør omkring 75.000 mennesker, men de har også har også deres eget parlament og kan derved blokere for EU-beslutninger med virkning for en mere end en halv milliard mennesker.
Det er ikke en fornuftig eller demokratisk måde at styre et helt kontinent på.
Tværtimod er det opskriften på handlingslammelse og noget, som gør det reelt umuligt for EU at agere i verden. Uanset hvad man mener om den konkrete frihandelsaftale eller andre EU-politikker, nytter det ikke noget, at hver eneste europæisk delstatsparlament kan vælte hele læsset.
Det er vigtigt og fornuftigt, at EU lytter til den store folkelige skepsis, der er mod frihandelsaftaler og tilpasser sin politik derefter.
Men det er meningsløst og destruktivt, at EU bliver så bange for sin egen skygge, at unionen helt unødigt gør lokalpolitikere til herrer over alle EU-borgere. Selv demokrati kan blive for meget.mr"

https://www.information.dk/udland/2016/10/ttip-forhandlinger-truer-eu-indsats-mrsa
https://www.information.dk/indland/2016/10/tisa-truer-databeskyttelse-retten-privatliv
https://www.information.dk/debat/leder/2016/10/ceta-nederlaget
https://www.information.dk/indland/2016/10/overset-handelsaftale-kan-faa-store-konsekvenser-dansk-velfaerdsmodel
https://www.information.dk/udland/2016/10/oekonomer-canadisk-frihandelsaftale-alligevel-ingen-gevinst
http://piopio.dk/eksperter-advarer-mod-saerlig-investeringsbeskyttelse/
https://www.information.dk/telegram/2016/10/italien-faar-obamas-stoette-opgoer-eu-sparepolitik

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.