fredag den 24. marts 2017

Mellem to stole igen!

Nedenstående indeholder dels et indlæg i det hedengangne Aktuelt fra nærmest præcis 16år siden om Nyrup regeringernes politik i 90'erne samt en opdatering oktober 2011 i forbindelse med resultatet af S-SF-Rv regeringsforhandlingerne i det Sorte tårn.

Det der mangler i denne beskrivelse er tredje fase i udviklingen af Socialdemokratisk politik og svar på den neoliberalistiske politiks indtog i 80'erne, som fra 90'erne og indtil nu har bestået i en accelererende borgerlig Rv tilpasningspolitik med ringe selvstændig retning og indhold, tydeligst under Thorning regeringerne.

Den ny fase under Mette Frederiksen er IKKE kendetegnet ved et opgør med neoliberalistisk politik, men derimod ved endnu en omgang tilpasningspolitik. Denne gang til DF og den højrenationalistisk dominerende politik siden 00'erne med 'lov og orden' overfor underklassen samt benhård udlændingepolitik med klare xenofobiske og racistiske overtoner!

Det permanente træk ved Socialdemokratisk politik siden 90'erne er således tilpasning til andres politik uden selvstændig retning og mål.

Kommentar: 04/10-2011: Det ser ud til at S-SF med det nye regeringsgrundlag er klar til at gentage nedenfor beskrevne fatale fejltagelser ved helt at give efter for R's blå økonomiske politik, nu tilsyneladende som ren farce (!) ved at kombinere dette med S løftebruds fadæsen fra 1998 blot i pluralis!. Derfor er det vigtigt at gentage denne artikel til skræk og advarsel:

Artikel bragt i det hedengangne Aktuelt 26/03-2001: Jørgen Garp, cand.mag samfundsfag/historie:
Det dobbelte lefleri.
I sin analyse af ”Nyrups troløse kernevælgere”(22/3-01) mangler Lars Olsen at gøre opmærksom på endnu et afgørende forhold i den Socialdemokratiske vælger krise:
At det ikke er lykkedes partiet, som erstatning for de arbejdervælgere man har skubbet fra sig, på den anden side at tiltrække nok af de middelklasse vælgere, som den førte politik siden 93 især har været målrettet mod.
Årsagen er især, at middelklasse vælgerne blot har opfattet knæfaldet for en skæv fordelingspolitik, stramninger på arbejdsmarkeds- og socialpolitikken samt udlicitering og privatisering på de offentlige velfærdsområder kombineret med satsning på udvidet privatforbrug i stedet for offentligt ditto, som udtryk for leflen for borgerlige værdier og vælgere og ikke som udtryk for en selvskabt troværdig politisk linie.
Socialdemokratiets har således begået den klassiske fejl, at sætte sig mellem to stole. Dels ved nævnte tilpasning til borgerlig politik på klassiske Socialdemokratiske politik områder. Og dels ved kompensatorisk og nødtvungent at foretage stramninger på rets- og integrationspolitikken, som, Lars Olsen rigtig bemærker, derfor opfattes som leflen for kernevælgerne og ikke som partiets egen planlagte politik.
Det er da også en kendsgerning, at Socialdemokratisk ledede regeringer sagtens tidligere har kunnet komme af sted med at føre en blød linie på lov og orden og lignende områder, selv om det har været klart, at det ikke udpræget var arbejdervælgernes kop te. Men det affandt disse sig med, fordi de fik noget andet, som opvejede denne ”blødsødne” linie. Dette andet er nu forsvundet med tilpasningen til borgerlig fordelingspolitik mv. og en latent utilfredshed er så sprunget ud i fuldt flor.
Men den forstærkes unægtelig af, at man på indvandre- og flygtningeområdet har begået samme fadæse som på EU-området. Hvor man hvad EU angår først forsøgte at bilde vælgerne ind, at det kun handlede om flæskepriser for siden at acceptere den politiske union, så har man på udlændinge området meget længe beroliget med, at det kun var meget få, og i procent et helt ubetydeligt antal udlændinge, der ville opnå permanent opholdstilladelse i Danmark, for så pludselig at proklamere for den undrende befolkning, at Danmark skam nu er et multietnisk samfund med en pæn og permanent voksende procentdel udlændinge i blandt sig. Den slags får man, heldigvis kan man sige, i begge de nævnte tilfælde ”bank” for.
Hertil kommer selvfølgelig også, at det overhovedet ikke har været til at se forskel på Socialdemokratisk og borgerlig EU-, udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Så alt i alt truer et regeringsskifte, medmindre det utrolige skulle ske, at det lykkes Socialdemokratiet, at vikle sig ud af det spind af modsætningsfyldt utroværdighed, som får vælgerne til at flygte i alle retninger . Og især i den borgerlige retning, fordi venstresiden er fanget af præcist de samme modsætninger og det samme lefleri for den, slet ikke antalsmæssigt, men i den mediestyrede offentlighed altdominerende (højere) middelklasse.

onsdag den 15. marts 2017

"Hitler og folket" - dokumentar!

Man kan endnu lidt endnu nå og se den glimrende 'Hitler og folket 2' på DRK-tv, der giver uhyggelige mindelser om situationen idag.

Det afgørende mentale element i tyskernes brede og stigende opbakning til Hitler og nazisterne, trods egne lidelser og håbløse situation, men også trods egne massive forbrydelser mod menneskeheden og viden herom bl.a. i form af krigsforbrydelser og rene 'slaviske' folkemord i øst samt Holocaust udryddelsen af 6 mio jøder mm, var offerrollen, viser doku udsendelsen!

En perverteret og 'syg' mental position og tilstand hvor alle lidelser og al egen djævelskab blev undskyldt og retfærdiggjort med henvisning til tyskerne som ofre for alle andre, jøder, udlændinge, eliten, andre nationer og stater og 'historien'!

"Den evige jøde" had var således retfærdiggjort af 'Det evige (tyske) offer'!

Det er præcis det samme fænomen, vi ser idag fra Erdogan og Trump over Wilders, LePen, Orban, Kaczyński til den hjemlige Pia K. & Co og alle deres tilhængere og vælgere.

Offeret, det indbildte offer, der går amok på verden - hvor kun et mindretal af dem - for eks af Trumps vælgere - i nogen som helst betydning af ordet, kan betragtes som reelle ofre!

OG ve den, der vil tage offerrollen fra dem og påpege deres egen ansvarlighed og ansvar, så går de helt op i limningen og udspyr galde og agressivitet i nye stimer!

Hvorpå der står en hel hær af hændervridende liberale 'forstå sig på'er' klar til at nurse dem!

Hvilket disse såkaldte 'ofre' bare tager som svagheds tegn og endnu et tegn på, at de har ret i deres 'offerrolle' og aggressivt fortsætter med fornyet overbevisning som forfulgte uskyldigheder!

Prøv bare aktuelt at lytte til Erdogans udgydelser og Trump'ske alternative fakta i form af rablende historieforfalskninger med Tyrkiet og ham selv som det evige offer!

Eller lyt til Wilders som offer for islam, den hollandske pendant til Erdogan som EU offer, to ofre, to 'små' mentale undermålere!

Og læs her: https://www.information.dk/…/tyrkisk-politiker-maaske-boer-…
Og her: https://www.information.dk/…/baade-wilders-hollands-nye-ind…

Om forsamlingen af feje politiske 'pattebørn' her og der - og husk der er kun noget galt med pattebørn, når det er voksne m/k, der opfører sig som sådanne!

Og nu får jeg snart prædikatet arrogant og elite påhæftet, men
hvor er 'nødderne' dog foragtelige som mennesker - men farlige som pøbel!

Men her gælder stadig Georg Metz' ord om 'Hitlers overskæg': https://www.information.dk/debat/2017/02/hitlers-overskaeg
"De politiske skred, der er sket, berettiger ikke til i selvopgørets navn at opgive bestræbelserne på at få fakta, virkelighed og fremtidsperspektiv til at rime. Man bør skelne mellem dem, der slår plat på angst og fordomme, fædrelandsflomme og nationalrøgelse, og dem, der insisterer på oplysning, argumenter og mere oplysning.

De vælgere, der stemmer på snæversynets folk, bør ikke nedladende mødes med forståelse eller tales efter munden af folk, der i viden og eftertanke mener noget kvalificeret, og som nu opfordres til bodsgang.

Folkeforførerne bør drages til ansvar for billige slagord, bøvede tweets og alternative facts, der lægger demokratiet i ruiner.

Det går ikke med knæfald for uvederhæftigheder og falsk solidaritet med de folk, som demagogerne i sidste ende vil skide lige så flot på, som Trumps sind er sort som Hitlers overskæg."

https://www.dr.dk/…/se/hitler-og-fol…/-/hitler-og-folket-2-2
"Den totale krig 1943-1944"
Tysk dokumentar fra 2015.De allieredes landgang i Normandiet i juni 1944 markerede begyndelsen til enden for Nazityskland, men det blev styret kun mere radikaliseret af. Göbbels krævede 'den totale krig', og Hitler krævede fanatisk modstand selv i de mest håbløse situationer, hvor det betød tab af både soldater og civile. At ofre sit liv for Fædrelandet er den største ære. Men selv i lyset af de ubeskrivelige lidelser og den forestående undergang bakkede størstedelen af den tyske befolkning op om Hitler.
Episode : 2:2
Genre : Dokumentar
Year : 2015