søndag den 9. juli 2017

Tyskland 1937 - Danmark 2017!

https://www.facebook.com/jorgen.garp/posts/1425070717577846 (se debatten i forlængelse af nedenstående) 
Tyskland 1937 - Danmark 2017: Det mærkes dårligt, men det breder sig som en pest 2017 som 1937 - uden sammenligning iøvrigt!
"Året egner sig perfekt til at tegne et billede af, hvordan nazistisk ideologi og praksis på hverdagsplan sivede ned i alle aspekter af det private og offentlige liv i den metropol (Berlin), som nazisterne ellers hadede."
Læs også kommentarerne - endnu er der (heldigvis) modstandslommer, men ellers er det som i Helime Oguz' oplæg gentagelser af tiårs Søren Krarup og DF svovlpøls propaganda om hallalhippier, godhedsindustrien, Systemet Politiken, lalleglade humanister osv. - samt overfald på og generaliseringer om muslimer her som jøder der!
OG det er SF politik det her, støttet af partiets fomand Pia Olsen Dyhr (se hendes indlæg nedenfor) og fremført af et af partiets folketingskandidater, som så blokerede mig:
Halime Oguz
6. juli kl. 21:48 ·
Socialdemokraterne vil gerne sløjfe tilskuddet til de friskoler, hvor antallet af elever med en anden etnisk baggrund er over 50 procent.
JEG har tidligere talt for, at man skulle tage tilskuddet fra disse friskoler, også gerne de indremissionske, nu hvor man er i gang!
Så jeg kan ikke andet end at synes OM forslaget, især når jeg kigger på alle de problemer, der er på disse friskoler med integrationen i det land, hvor eleverne for langt de flestes vedkommende er født og opvoksede.
Det problematiske ved disse skoler er IKKE, at de har en bestemt hudfarve eller religion, men at eleverne oftest fastholdes i en kultur og nogle mønstre, der ikke rigtigt vil interagere med majoriteten. De erfaringer, jeg personligt har med de her skoler, er, at eleverne oftest er fra de lukkede parallelle samfund med ret ressourcesvage forældre. Disse børn får ikke rigtig mulighed for en dannelse i vestlig forstand. Selv det mest simple danske er fremmed for dem. Mange af børnene kan således alle titlerne på de tyrkiske og arabiske tv-serier og navnene på skuespillerne, men har intet kendskab til nogle ditto danske. De går nemlig kun i skole med ligesindede.
Erfaringerne med disse skoler viser også, at nogle af skolerne bliver finansierede af diktaturstater, hvis formål er at indoktrinere børnene i een bestemt retning. Desuden er forholdet til demokratiet, kønsligestilling og de øvrige frihedsværdier, vi bryster os af herhjemme, disse steder i det hele taget en kæmpe mangelvare. Bare se på statistikkerne og problemerne!
Denne negative spiral og den modvilje mod Danmark, der bliver dyrket disse steder, er vi nødt til at stoppe. For børnenes og Danmarks fremtid.
Til dem, der modsætter sig forslaget ved at kalde det for muslimbashing, vil jeg bare sige: Det kan godt være, at dette giver dem en lækker følelse af at være GODE mennesker med SUPERGODE og HUMANE holdninger. Men forslaget tjener altså børnenes tarv. Disse skal efter min opfattelse på lige fod med deres jævnaldrende danske kammerater blive en naturlig del af det land, der er DERES, ikke være fremmedgjorte, som vi ser i mange tilfælde i dag.
Da jeg selv sad i jerngrebet i de her parallelle samfund, var det sidste, jeg ville høre, disse velmenende forsøg på at FORSVARE minoriteterne. Det er nemlig ganske omkostningsfrit at have de GODE holdninger, men ofte ikke til nytte for dem, det skulle gavne. For hvad har de såkaldte halalhippier egentlig fået ud af at modsætte sig de tiltag, der skulle have gavnet minoriteterne og samfundet? Har det mindsket kriminaliteten, den sociale kontrol og hjulpet de unge, der vender samfundet ryggen og ender i ekstremisme? Dertil kommer en voksende rabiat højrefløj. Måske var det på tide at se op fra sin politikenavis og cafe latte og kigge på virkeligheden!
I mine øjne er folkeskolen eet af de bedste steder at møde fællesskabet, og når man vælger folkeskolen FRA, så vælger man også det brede fællesskab fra. Men jeg synes, at det er et massivt svigt af børnene på de muslimske friskoler, at vi i frihedens hellige navn lukker øjnene for, at børnene her aldrig i deres barndom lærer basale danske normer at kende! Det skaber en kæmpe social slagside.
Kommentarer
Birgitte Schou Jensen Her i nærmeste by, hvor jeg bor, er der både en folkeskole og en kristen friskole. Den kristne friskole har ry for en høj faglighed og et godt miljø. Det er ikke mit indtryk, at den forsøger at fastholde eleverne i en bestemt, indsnævret, kultur.
Skal den også lukke? Det synes jeg ikke.
Halime Oguz Det er vel heller ikke dét min opdatering lægger op til?
Birgitte Schou Jensen Nej, men du nævner da indremissionske skoler? Jeg ved ikke, om den nævnte skole kan kaldes indremissionsk, men den har tilknytning til missionsbevægelsen.
Men i øvrigt er jeg enig med dig.
Claudio de Aquino Birgitte Schou Jensen sin opfattelse har meget lidt med "hele" virkeligheden at gøre - hvordan vurderer vi om en skole bør lukkes ?
Lukkes den bare fordi den er indre missionsk eller muslimsk ? Eller en privatskole ? Hvad er forudsætningen ?
Peter Kiel Nielsen Halime Oguz - det er faktisk lige det, dit oplæg lægger op til. Det er alt for unuanceret. På mig virker det som om, du slet ikke har sat dig ordentlig ind i stoffet - og når de indermissionske skoler skal med i udelukkelsen, så tænker jeg: har du nogensinde besøgt sådan en skole og ved du overhovedet hvad du taler om? Vi er i Grundvigs fædreland, hvor frisind har haft stor betydning. Den er desværre blevet erstattet af tolerance. Tolerance er der, hvor "jeg" sætter grænsen for, hvad "jeg" vil tolerere. Frisind er der, hvor jeg af alt magt til kæmpe for andres ret til at tro, mene og handle anderledes end jeg - bare de gør det inden for lovens rammer. Jeg vil måske også bekæmpe deres synspunkter, men altid kæmpe for deres ret til disse synspunkter. Det er derfor Grundtvig og andre kæmpede netop for friskolerne. Det skal vi værne om.
Jørgen Fabrin Peter Kiel Nielsen
Men vi har et problem og de børn der vokser op med had og ukendskab til alt dansk, men alligevel er dømt til at være her til evig tid har og får senere problemer og det er dem Halime Oguz forsøger at foreslå løsninger, hvad om du kom med nogle alternative forslag til løsninger ?
Peter Kiel Nielsen Jeg har ikke nogen nem løsning på det. Det der først og fremmest stødte mig er sammenligningen med kristne friskoler. Og i øvrigt at alle muslimske friskoler skæres over en kam. Vi skal passe meget på, at åndsfriheden ikke forsvinder - for selvom der er tåber, der nyder godt af den, så er det også noget alle andre nyder godt af. Her må vi først og fremmest bekæmpe med ord. Og selvfølgelig krav til indhold i skolens undervisning. Vi har helt åbenbart problemer med muslimske parallelsamfund, men kampen mod dette skulle nødigt føre til ensretning.
Jørgen Fabrin Peter Kiel Nielsen
Der er ingen løsning uden tvang, for muslimer vil ikke fordanskes, det kan man se på kvindernes påklædning som er en del af muslimernes sociale kontrol med hinanden.
Peter Kiel Nielsen Jørgen Fabrin - Ja, og det gør at der her - som i alle skoler - bør kræves en stor portion dansk kultur, sprog, historie.
Jørgen Fabrin Peter Kiel Nielsen
Ja det kan vi sagtens blive enige om, men det kan vi ikke i muslimske skoler.
https://www.facebook.com/lalodagachpage/videos/1927619930850464/?hc_ref=NEWSFEED
'Linda Sarsour says Muslims should not assimilate into society.'
Linda Sarsoru Says Muslims Should Not Assimilate·
Linda sarsour siger, at muslimer ikke skal assimilere ind i samfundet.
Esben Møller Christensen Hvor har du ret, Halime! Hurra for dig og for dit mod!
Morten Bech Nu har minister, embedsværket og div. menneskerettighedsforeninger jo så hele dagen meddelt at dette strider mod internationale konventionsregler, så måske vi kunne parkere den dér?
Niels Ebbesen Det er så ikke alle jurister enige i. Kig over på Leif Donbæks væg.
Roza Edelman Nej, vi skal ikke "parkere den dér", vi skal debatere og argumentere under alle omstændigheder.
Morten Bech Niels Ebbesen ikke alle, men de absolut fleste og væsentligste. Man må ikke diskriminere pga tro, religion og sindsyge synspunkter. De samme årsager som gør at man desværre ikke kan forbyde Hizb-ut Tahrir, hvad der ellers har været undersøgt adskillige fange.
Thomas Bond Eller se at komme ud af disse forældet konventioner som stille og roligt ødelægger vores land.
Morten Bech Thomas Bond se det er jo noget som giver mening at diskutere i stedet. Jeg er meget enig i dit synspunkt, konventionerne er ikke tidssvarende og bør enten justeres til (hvad der nok vil være utopi da alene USA, Kina og Rusland aldrig vil kunne blive enige) eller vi må overveje at melde os ud.
Claudio de Aquino Morten Bech gange..
Roza Edelman Thomas Bond
Nemlig! Vi har en helt ny verdensituation og de gamle konventioner er vel ikke så hellige at de ikke kan tages op til revision, så de lever op til den nye virkelighed vi trods alt befinder os i.
Og helst inden vi kommer i undertal så demokrati bliver en legende...
Christian Bernhard Hagen De konventioner er præcis som de skal være. De udfylder de retssikkerhedsmæssige huller i grundloven. Uden de rettigheder er vi alle udsat.
Henrik Klindt-Jensen De kristne friskoler trækker ikke eleverne ud af den demokratiske livsverden og installerer dem i et parallelsamfund, der hader Danmark. Men hvorom alting er: det er en tragedie, at politisk korrekte lægger sig fladt ned for den antidemokratiske indoktrinering. Vi skal bekæmpe tyranni på enhver måde, også de politisk korrekte, som vil have, at alle brune retter ind efter imamerne.
Henrik Steenberg Skræmmende kommentar. Det du kalder de politiske korrekte kalder jeg grundloven.
Trine Wehner Måske er jeg bare uoplyst. Fortæl mig derfor meget gerne, hvem af halalhippierne, der synes, det er supergodt, at børn bliver lært op i et menneskesyn, der strider mod vores demokrati og ligeværd mellem køn osv.? Jeg er enig i, at det er et problem, at der er skoler, der vil noget andet, end vores sekulære samfund. Men hvilken halalhippie har noget sagt i den sammenhæng?
Halime Oguz Problemet er vel snarere, at de ikke vil anerkende og indse problemerne i deres iver efter at "forsvare" minoriteterne. Men de er altså også NØDT til at have med, at der skam også findes en minoritet i minoriteten. Det ser man dem sjældent tale om, eller gå i rette med dem der undertrykker.
Henrik Klindt-Jensen Store dele af venstrefløjen langt ind i de radikale synes at det er så yndigt, at muslimske kvinder skal rettie ind efter de gamle patriarkalske regler, og at det er imamernes multikturellee ret at fastholde de gamle mønstre, og at det er den hvide mand, som er galt afmarcheret, når hvide kvinders rettigheder også skal gælde de brune.
Metin Cakmak Forstår ikke helt din pointe? Bliver de ekskluderet ved at gå i folkeskolen og inkluderet ved at fastlåse sig i parallel samfund eller hvad?
Henrik Klindt-Jensen Nej, min pointe er den samme som Halime Oguz': at friskolerne gør det muligt at fastholde de gamle kvindeundertrykkende udemokratiske mønstre.
Thomas Bond Der har været problemer med mange af de skoler i mange år. Her i 2013. Hvis det er det de lærer børnene så "Houston, we have a problem!"
(Det bliver næsten ikke dummere at de får statsstøtte)
https://m.facebook.com/story.php...
Jaleh Tavakoli har tilføjet 8 nye billeder.
Præstestyrets jihadisiske propaganda, på den skole som de betaler til?
Nogle gange forstår jeg altså, hvad muslimer taler om, når de taler om de "dumme danskere"!
Torben Nielsen Du rammer Bulls eye / godt skrevet Halime Oguz
Ted Sandbech Halime, er du imod friskoler.Jeg er helt med på at folk skal overholde loven. Når jeg tænker på een friskole som jeg har kigget på. Det var en tidligere folkeskole, som nu er friskole. Der er 7 km. til nærmeste folkeskole.
Halime Oguz Nej, ikke friskoler generelt. Kun de, der modarbejder demokratiet, ligestillingen mellem køn mv. Det indebefatter også de inderemissionske.
Kirsten Nees Larsen Halime kender du en indremissionsk skole?
Jan Johnsen Jeg vil lige citere hvad Klaus Mygind skriver i en anden tråd:" Det er et dybt problematisk forslag. Det rammer direkte ind i grundloven. I Danmark må man ikke forskelsbehandle pga religion og etnicitet.
Privatskoleproblematikken skal løses på andre måder . Punkt et er et stærkt kvalitetstilsyn. Privatskolerne er forpligtet til at undervise i frihed og folkestyre. Det er stærkere formuleret for privat/friskolerne end for folkeskolerne. Det skal alle friskoler leve op til uanset elevsammensætning.
Vi kan ændre tilskud. Vi kan stille krav til skolernes sociale ansvar. Vi kan dybest set afskaffe privatskoler, men vi kan ikke tillade dem for nogen og ikke for andre."
Kurt Zirblad Kirsten Nees Larsen Jeg gik på en i 8-9 klasse og her var der tvunhet bibellæsning 10 timer om ugen. Og det har gjort at jeg aldrig sætter mine ben i en kirke og at jeg har meldt mig ud af dette udemokratiske foren tagende
Søren Jensen Lund At man i 8.-9. Klasse bliver tvunget til noget, er vel næppe udemokratisk?
Søren Jensen Lund Jeg blev fx tvunget til at læse Vita Andersen. Det er sgu også hård kost for sarte sjæle 
Kurt Zirblad Søren Jensen Lund Var tvunget på efterskole de to år og det er når jeg ser tilbage de to værste år i mit liv
Søren Jensen Lund Men det kan også forekomme på en ikke-kristen friskole.
Kirsten Nees Larsen Kurt Zirblad Hvor længe er det siden?
Kurt Zirblad Mange år efter som at jeg bliver rund i år. Men skolen er i dag lukket efter at den gik konkurs
Louiza Korkaz Griche Jeg ikke hele enige med dig Halime
Christian Aalykke Så kan du glæde dig over at du har lidt at overveje.
Pia OD Hvor har jeg stor respekt for dig Halime - for din insisteren på at sikre fremtidige generationers rettigheder
Halime Oguz Tak, Pia OD❤️ Det er så meget gengældt. Elsker dit store hjerte for de socialt udsatte og din harme over uretfærdigheder - uanset, hvor de end skulle opstå!
Pia OD Måske skulle du skrive det som indlæg til Politiken
Henrik Klindt-Jensen Formuleringen og hele indlægget er næsten for godt til at blive præsenteret på Facebook. Hvis Halime Oguz indsender denne tekst til f. eks. Politiken. vil de straks checke om teksten har været bragt før, og de vil hurtigt finde ud af, at den har været bragt på FB, og så vil de af principielle grunde ikke trykke den. Når man HAR fået en tekst trykt. kan man efterfølgende bringe den på FB. Men tak for det meget gode og meget vigtige opslag!
Pia OD Henrik Klindt-Jensen hun kan jo lave den i en anden version 😊
Henrik Klindt-Jensen Den skal bare skrives HELT om!
Halime Oguz Man lytter vel til sin formand, Pia OD😉
Her det det:
https://www.b.dk/.../kald-det-bare-muslimbashing-drop...
Kald det bare muslimbashing: Drop tilskuddet til religiøse friskoler og gør børnene en tjeneste
Socialdemokraterne vil gerne sløjfe tilskuddet til de friskoler, hvor antallet af elever med en anden etnisk baggrund er over 50 procent.
B.DK
Jørgen Garp Rendyrket racisme!
Halime Oguz Ja, når man ikke tænker i barnets tarv af frygt for at blive kaldt racist, så er det racisme!
Jørgen Garp Halime Oguz Barnets tarv kan aldrig være at blive diskrimineret på grund af enicitet, hudfarve eller relegion!
Kurt Zirblad Vi kunne nok slippe for mange friskoler ( med et religiøs grundlag) hvis vi forbød at Præster have adgang til skolerne og at underviste i andre tros retninger end den Kristne , og hvor at man stoppede med at sortere børn efter tro. Men jeg forstår stadig ikke at man ikke fra S side går ind for at forbyde Jehovas Vidner og denne tro , når man jagter alt hvad der bare lugter af Islam , for Jehovas vidner må ikke stemme de må ikke deltage i foreningsliv ( udover det der foregår omkring deres rigssale) og deres børn må ikke deltage i sociale sammenkomster i skolen og er fritaget for flere fag i folkeskolen, men de må godt og endda med politisk godkendelse løbe fra dør til dør med deres tro, mens at Islam /Muslimer ikke må være synlige i bybilledet med deres tro.
Henrik Herløv Lund Jeg er slet ikke enig. Det er udemokratisk og en knægtelse af religions - og ytringsfrihed
Bjarne Rostgaard Hirsi Ali siger noget af det her på kort form!!
Henrik Klindt-Jensen Problemet er ikke religion. Der er ingen præster, som kommer rendende i skolerne og opfordrer unge til at sprænge sig i luften med samt samt et passende antal vantro, til at kæmpe for et religiøst diktatur. Der er heller ingen kristne friskoler, hvor det forekommer. Problemet er politik.
Bjarne Rostgaard Henrik Klindt-Jensen problemet er i høj grad religion og indoktrinering i religionens navn. Vi ser aktuelt, at rige golfstater vil finansiere muslimske efterskoler i DK. Man skal være naiv og blåøjet eller tilhøre den regressive del af venstrefløjen, hvis man ikke ser, at det er en trussel mod vores integrationbestræbelser.
Henrik Klindt-Jensen Problemet er ikke religion som sådan. Vi kan frit have undervisning i hinduisme, buddhisme, kristendom. Problemet er en ganske specifik religion, som af nogen dyrkes på linje med andre religioner, af andre som en totalitær ideologi. Og jo, dette sidste er en trussel imod vores integrationsbestræbelser!
Christian Bernhard Hagen Hirsi Ali, som mener, "vi" er "i krig med Islam" - og som i øvrigt er en løgnhals, en bedrager og en opportunist. Jamen lad os da endelig lytte til det krigsliderlige svin.
Bjarne Rostgaard Christian Bernhard Hagen Det er da en meget mærkelig karakteristik. Jeg går ud fra at du ikke har læst hendes nuancerede bøger selv.
Jørgen Fabrin *
Religioner bruger man til at bygge samfund, muslimer bygger muslimske samfund, det kan de slet ikke lade være med, ingen mennesker kan nemlig lægge deres vaner og adfærd på hylden bare fordi de er flyttet over på den anden side af en grænse, de vil altid komme til at genskabe det de forlod, hvad enten de vil eller ej, nissen flytter med.
Muslimer bryder sig ikke om dansk kultur, de vil beskytte deres egen og de vil bevare magten over kvinderne og de områder de bor i, sådan bærer muslimer sig ad over hele verden, det vil i al evighed dreje sig om ar erobre et lidt større territorium, både fysisk og mentalt, islam's lære er en opdeling af verden i ren og uren, hvilket er den rene gift i et demokratisk vestligt samfund.
Bjarne Rostgaard Christian Bernhard Hagen
- en løgnhals
- en bedrager
- en opportunist.
- et krigsliderlige svin
CBH's bidrag til debatten. Uden antydning af argumenter. Og nu fejhedens tavshed.
Trist.
Jørgen Fabrin Christian Bernhard Hagen
Nej Hirsi Ali mener at islam er i krig mod os, og hun prøver at gøre os opmærksomme på det -
Christian Bernhard Hagen 1) I tror på hende, fordi hun siger de ting, I gerne vil høre
2) Derfor har i ikke ulejliget jer med at tjekke hendes personlige historie
3) Jo, hun har direkte sagt "We're at war with Islam".
4) "Fejhedens tavshed". Den er fanme go'. Man er fraværende fra debatten i seks timer, og så går der personangreb i den. Tak for niveauet.
5) Interessant nok provokerer min beskrivelse af hende jer ikke et sekund til overvejelse af om det nu kunne være sandt. Nænej, I graver jer bare ned i skyttegravene. Men prøv at høre her: Google er jeres ven. Brug den ven.
Ole M. Jung Hvad skulle være begrundelsen for lukning af "indremissionske" friskoler? Modvirker de integration? Eller går dit synspunkt på at lukke alle friskoler med et religiøst holdningsgrundlag, mens eksempelvis skoler med et politisk grundlag a la Tvind er OK?
Casper Splidsboel man vil vel undgå at lave restriktioner på et enkelt religion eller ideologi grundet man kunne se det som diskrimination. Jeg er dog selv i den overbevisning at man bedst løser et problem ved at præcisere sin indsats hvor problemet opstår. Kollektiv afstraffelse er som regel ikke en konstruktiv løsning, da man straffer folk der intet forkert har gjort.
Jørgen Garp Anden etnisk baggrund og mærkelig undertrykkende og gammeldags kultur? Er det jøder vi snakker om - lyder til forveksling sådan?
Ikke engang Stalin kunne vel nå længere i, at det ædle mål helliger midlet!
OG GODE, SUPERGODE,HUMANE osv igen brugt som rambuk - Næh vi er såmænd bare imod racisme og rabiat højrefløj samt dem der ligger i læ af det - så enkelt er det!
Casper Splidsboel Selvfølgelig skal man ikke støtte sådanne skoler, gavner ikke de unge alle samfundet omkring dem. Bor selv i Nordvest og de friskoler herude snakkes der primært arabisk og når jeg sidder på biblioteket og læser, kan jeg se de unge lave lektier her, disse lektier er som regel koran studier på arabisk, har aldrig set dem lave matematik eller noget andet fag.
Henrik Klindt-Jensen Hvordan kommer vi rockerne til livs? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at svaret er ikke "Det er motorcyklerne, der er problemet. Rockerne kører altid på motorcykel, men ser det gang på gang. Forbyd motorcykler én gang for alle!" Hvordan kommer vi den islamistiske trussel til livs? Jeg ved det ikke, jeg ved bare, at svaret er ikke "Forbyd religion!"
Bjarne Rostgaard Det er ikke helt simpelt at komme islamismen til livs. Måske skal vi tænke i, hvordan vi bedst beskytter os selv og unge/børn mod den udemokratiske og stivnede ideologi der grundmures i bogstavtro koranlæsning.
Imens venter vi vel på, at muslimer selv tager fat på et teologisk opgør med bl.a de destruktive forestillingen om at koranen er perfekt og Gudssksbt.
Nikolaj Winther Rockerne kommes til livs ved at lovliggøre prostitution og narkotika
Kasper Johansen Luk dårlige skoler. Hvis man fra statens side ikke mener en skole er god nok så luk den. Hvis man er i tvivl så skærp tilsynet.
Henrik Klindt-Jensen Vi vil heller ikke - uden sammenligning iøvrigt - have friskoler, der opdrager til nazisme, Det er så heller ikke aktuelt.
Charlotte Juulsen Carlsen I det hele taget burde man fratage skoler støtte som ikke lever op til menneskerettigheder og demokratiske spilleregler.. En religiøs skole lever overhovedet ikke op til de menneskerettigheder eller noget som helst da det siger sig selv, at en religiøs skole er religiøs baseret... Men staten skal fanme have øjnene åbne, fordi de laver bare skoler alligevel og Qatar og Saudi Arabien betaler anyway, og det må ikke være tilladt...Ligesom religiøse huse, nøjagtig det samme.. I dag er islam på udflugt for at se hvor de kan komme ind og præge. Måske i skulle forbyde religiøse skoler fra Bh - 8 klasse, det er ihvertfald at beskytte børnene..
Charlotte Juulsen Carlsen Kasper tilsyn hjælper ikke meget, når man advare inden man kommer.
Tom T Jensen
Henrik Klindt-Jensen "Religiøst baseret". Vrøvl! Man kan sagtens have en skole både på religiøs og demokratisk basis.
Charlotte Juulsen Carlsen Ja det kan man
sagtens hvis man inderligt går ind for demokratiske rettigheder og menneskerettigheder, men nu er specielt muslimske skoler ikke bygget på demokrati og menneskerettigheder, men koranen, og det kan blive problem i vores samfund
Steen Ravn Andersen Den mest simple og retfærdige løsning er at acceptere at vi har en gratis folkeskole der gælder for alle, og hvis nogle ønsker en anden form for undervisning, må de selv betale for den.
Maj-Brit Lindegaard Sådan......
Maja Ellegaard-Petersen Som i: Folkeskolen er statsfinansieret - privatskoler skal ikke køre for skatteborgernes penge; heller ikke delvist. Jeg tror faktisk jeg er enig her. Hvis man ikke vil være en del af fællesskabet, så må man selv betale... så kan der også komme lidt flere midler til den pressede folkeskole.
Nikolaj Winther Men skal man så ikke også have lov til at slippe for at betale til fællesskabet?
Maja Ellegaard-Petersen Du mener slet ikke betale skat, og så kun bruge privatskoler, privathospitaler, private veje, private biblioteker, private plejehjem, private gymnasier og universiteter og privat politi, hvis man er ude for noget kriminelt og så betale sig fra det hele?
Nikolaj Winther Jep.
Maja Ellegaard-Petersen Nikolaj Winther held og lykke med det😊
Henriette Oemann Lind Så der skal lukkes kristne friskoler?? SMukt! Og grundlovens ord om religionsfrihed får vi lige sløjfet samtidigt? Jeg har aldrig været så bange for politikere som nu.
Henrik Klindt-Jensen Jeg slår til lyd for. at man kun lukker friskoler, som underviser i antidemokratisk kvindeundertrykkende ideologi. Hvis man kunne tænke sig en muslimsk friskole, som satte grundloven over sharia, skulle den da heller ikke lukkes!
Jørgen Garp Det uhyggelige er, at de her folk INTET som i INTET har lært af historien, om alle de "smukke mål" der blev til helvede her på jord, fordi målet helligede de mest infame midler mod andre mennesker, som under stalinismen for eks!
Halime Oguz Nej, det foreslår jeg INTET om, Henriette Oemann Lind!
Henriette Oemann Lind du må altså til at læse dine egne tekster... jeg citerer:" JEG har tidligere talt for, at man skulle tage tilskuddet fra disse friskoler, også gerne de indremissionske, nu hvor man er i gang!" Du vil tage tilskud fra skoler med en religiøs profil...
Halime Oguz Henriette Oemann Lind, at fjerne tilskuddet er ikke det samme som at ville lukke dem. Når jeg taler om de indremissionske, så er det de stærkt forkyndende, hvor man b.la nedgør homoseksualitet og forbyder dele af den vestlige livsstil. Disse skoler har der været en del historier om.
Jørgen Garp Halime Oguz Du godeste nu skal vi til at agere efter diverse sladder historier!
Halime Oguz Såmænd ikke.
Jørgen Garp Halime Oguz Du disker da ikke op med andet i kombi med dine egne småborgerlige fordomme!
Halime Oguz Måske fordi, du elegant springer over de sociale udfordringer, jeg remser op, for istedet at beskylde folk for racisme.
Jørgen Garp Sociale udfordringer løses ikke med racistiske tiltag!
Henriette Oemann Lind Nu bør sociale udfordringer og religion altså holdes totalt adskilt. Ikke alle muslimer har sociale udfordringer, heller ikke de der går i muslimske friskoler... og det samme gør sig gældende for kristne friskoler og deres elever (som de indremissionske.. uanset hvad du "har hørt historier om" ( kan man virkelig i disse dage lave politik på løse rygter, det er måske det mest chokerende) )
Henriette Oemann Lind Hans Jørgen Vad... her har du stor ekspertise?
Jørgen Garp Det uhyggelige er, at de her folk INTET som i INTET har lært af historien, om alle de "smukke mål" der blev til helvede her på jord, fordi målet helligede de mest infame midler mod andre mennesker begrundet med de mest yndige hensigter, som under stalinismen for eks!
Halime Oguz indlæg og hendes støtter inklusiv S er en lang understregning af dette!
Kontroller friskolerne og hvis de ikke overholder loven, så kan tilskud tages fra dem - så gør det, men stop det andet vanvid som kompensation for ikke at kontrollere om gældende lov overholdes!
Det er iøvrigt et generelt problem - i stedet for at sikre med fornødne ressourcer at gældende lov overholdes, så foreslåes og til tider gennemføres den ene drakoniske foranstaltning og lov efter den anden i en uendelig båndsløjfe, der underminerer retsstaten, de borgerlige frihedsrettigheder og demokratiet!
Karsten Kristensen 6 maj 2017 - "Hvad fik venstrefløjen til at svigte ALLE sine idealer i mødet med islam? Hvad fik de røde til at sætte en fremmed ideologis interesser over sine egne mærkesager? Hvad fik feministerne til at blive militante forsvarere af muslimske tørklæder forbundet med macho-ideologi, skabt af en macho-profet på vegne av en macho-gud for mænd med machoværdier? Det lyder som et manifest fra en lukket afdeling. Der findes ingen logisk forklaring. Og hvad værre er: Venstrefløjen er ikke i nærheden af at kunne svare på gåden. De vil ikke engang indrømme, at de forstår spørgsmålet". https://www.document.dk/.../venstrefloejens-ideologiske.../
Venstrefløjens ideologiske dødsdans
Venstrefløjen er gået i en dræbende fælde, og nu sidder de fast: I deres søgen efter at virkeliggøre…
DOCUMENT.DK
Jørgen Garp Venstrefløjen er imod racisme, xenofobi og forfølgelse af mindretal og minoriteter, og går ind for retsstaten, de borgerlige frihedsrettigheder, herunder religionsfrihed, og demokrati!
Derfor forstår Venstrefløjen heller ikke dine forskruede højreradikale og anti-demokratiske spørgsmål og ditto verdensbillede!
Er det så svært at forstå, eller skal du have det bogstaveret?
Niels Kjærgaard Venstrefløjen er bare SÅ perfekt, de står for alt det gode, - det er også derfor de mener det er helt i orden at smadre en by som Hamburg.
Chris Lykkegaard Det er da besynderligt at Halime mener at det ikke er etnicitet der er problemet, når det lige præcis er det, S forslag går ud på. Brug dog de rigtige midler, tilsyn, skærpede krav osv. i stedet for at lave særlove baseret på to-sprogethed (og så fristille bl.a. tyske og franske skoler) Hvad skete der med frihedssocialisme Halime Oguz? Målet helliger ikke all midler.
Jørgen Fabrin *
Det ville være langt mere effektivt at forbyde lemlæstelse af små uskyldige drengebørn, samt forbyde tørklæder og grimt muslimsk tøj til piger og kvinder i hele det offentlige rum. Fordelen ved en sådan løsning er at man da stiller muslimer over for et valg, om at vælge Danmark til eller fra, det synes jeg er det mest anstændige vi kan gøre, thi vi vil ikke have muslimske parallelsamfund i Danmark.
Jørgen Garp Skal vi ikke tage jøderne med med det samme Fabrin!
Jørgen Fabrin 😵
Jørgen Garp Blob blob der er ingen der skal lemlæste uskyldige små drenge, men i denne her spalte handler det om muslimer.
Jørgen Garp Næh det handler om rendyrket racisme og intet andet!
Jørgen Garp Du godeste og kvindemennesket er SF'er - alting er da gået galt for det parti - nu med en formand Pia Olsen Dyhr, der anbefaler handlinger baseret på ren racisme!
Man forstår Halime Oguz fortvivlede forsøg på med et rent postulat, at undsige det indlysende fra hendes indslag:
"Det problematiske ved disse skoler er IKKE, at de har en bestemt hudfarve eller religion, men at eleverne oftest fastholdes i en kultur og nogle mønstre, der ikke rigtigt vil interagere med majoriteten."
Halime Oguz Du har lige diskvalificeret dig selv til at blive taget seriøst! Farvel!
Jørgen Garp Dit indlæg diskvalificerer dig allerede - det er jo horribelt!


Berlins bymuseum sætter fokus på år 1937 i en udstilling, der uudtalt peger frem mod nutidens retsstatsforagtende tendenser.
INFORMATION.DK

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Alle registrerede brugere kan kommentere på denne Blog. Dog gælder:
Tonen må gerne være rå men hjertelig, men skal være pakket ind i argumenter!
Personlige angreb sagen uvedkommende og lignende fjernes uden videre. Ligeledes politiske idiosynkrasier, som ikke relaterer sig til emnet.